DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kaynak Yöntemleri
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Dili
Dersin Ön Koşulu
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Kodu
YY
Teori
Uygulama
Y.Kredi
AKTS
KAY3MT
3
0
3
1,5
4
Ön lisans
Zorunlu
Türkçe
Yüz Yüze
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, elektrik ark ve oksi-gaz kaynakçılığı ile
ileri kaynak yöntemlerinde kullanılan makine, araç-gereç ve diğer
yardımcı takım ve avadanlıkları tanıtmak, elektrik ark, oksi-gaz ve ileri
kaynak yöntemlerinde uyulması gerekli kuralları ve alınması gerekli
emniyet tedbirlerini öğretmek ve bu kaynaklar ile ilgili değişik kaynak
uygulamaları yaptırarak uygulama becerilerini geliştirmektir.
Dersin Öğrenme
Kazanımları
Kaynak yöntemlerini ve özelliklerini bilir.
Elektrik ark kaynağını bilir ve elektrik ark kaynağı ile parçaları
birleştirir.
Oksi-gaz kaynağını bilir ve oksi-gaz kaynağı ile parçaları birleştirir.
TIG ve MIG kaynağını bilir ve parçaları bu yöntemlerle birleştirir.
Gelişmiş kaynak yöntemlerini bilir ve uygular.
İş Kazaları ve Alınacak Güvenlik Önlemleri, Makine ve Avadanlıkların
Bakımı ve Kullanımı, Elektrotlar, Elektrik Ark Kaynak Konumları, Direnç
Kaynakları, Çelik Olmayan Metallerin Kaynağı, İleri Kaynak Teknolojileri
Dersin İçeriği
Kaynak Arkı ile Kesme / Kaynak Hataları ve Kontrolleri, Oksi-Gaz
Kaynağı Kaynak Elemanları ve Güvenli Kullanımı / Kaynak Alevi, OksiGaz Kaynak Konumları, Boru Kaynakları, Sert Lehim / Oksijen ile
Kesme uygulamalı olarak öğretilecektir.
Katkı Düzeyi
S
ÖNLİSANS PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1 2 3 4 5
Mekatronik Teknolojisi alanında temel bilgilere sahip olurlar ve
1
X
Mekatronik Teknolojisi alanındaki temel kavramları tanımlayabilirler,
Mekatronik Teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü
2
için gerekli olan verileri toplayarak problemleri bilimsel yöntemlerle
X
çözebilirler, pratik uygulamalar için gereken teorik bilgileri açıklayabilirler,
Mekatronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma
3
arkadaşlarına, üstlerine, hizmet verdiği kişi ve gruplara anlatırken uygun
X
yöntem ve teknikler kullanabilirler ve takım çalışması yapabilirler,
Mekatronik Teknolojisi alanında edindiği temel bilgi ve becerileri
4
kullanarak alanındaki güncel teknoloji ve araçların kullanımını
X
öğrenebilirler ve öğrendiklerini uygulayabilirler,
Öğrendikleri temel alan bilgileri ve becerileri ile Mekatronik Teknolojisi
alanında kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları, teknik dokümanlar
5
X
ve diğer ilgili kaynaklarını kullanabilir, toplanan verileri analiz ederek
yorumlayabilir ve problemleri çözebilirler,
Mekatronik Teknolojisi sistemleri, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz
6
ederek, sistemi kullanabilir, kontrollerini, bakım ve onarımını yapabilirler
X
ve bu amaçla kullanılması gerekli olan cihaz ve makineleri kullanabilirler,
7
Mekatronik Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan ve
X
1
8
9
10
11
12
13
14
15
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17
öngörülemeyen sorunlar için çözüm önerileri geliştirebilir, bireysel ve grup
olarak sorumluluk alabilirler,
Sorumluluğu altında çalışanların Mekatronik Teknolojisi alanıyla ilgili
gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir ve gelişmelerini objektif olarak
değerlendirebilirler,
Mekatronik Teknolojisi alanında kazandığı temel bilgi ve beceriler ile
kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak öğrendiği bilgileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirebilme,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli olarak yenileyerek alanındaki
güncel teknoloji ile üretilmiş makine teçhizat alet, avadanlık, cihaz ve
araçları kullanabilme,
Mekatronik
Teknolojisi
alanında
çalışan
personelle,
çalışma
arkadaşlarıyla ve iş nedeniyle iletişimde bulunduğu kişilerle sağlıklı ve
etkili iletişim kurabilme,
Mekatronik Teknolojisi alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı
ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,
Öğrendikleri Türkçe ve yabancı dil bilgisi ile alanı ile ilgili konularda
düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve
olmayan kişilerle paylaşabilirler,
Mekatronik Teknolojisi ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler
ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olurlar,
Mekatronik Teknolojisi ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve
çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilirler.
X
X
X
X
X
Konular
İş Kazaları ve Alınacak Güvenlik Önlemleri
Makine ve Avadanlıkların Bakımı ve Kullanımı
Elektrotlar
Parçaların Kaynağa Hazırlanması
Elektrik Ark Kaynak Konumları
Direnç Kaynakları
Çelik Olmayan Metallerin Kaynağı
Yarıyıl ara sınavı.
Yarıyıl ara sınavı.
İleri Kaynak Teknolojileri
Kaynak Arkı ile Kesme / Kaynak Hataları ve Kontrolleri
Oksi-Gaz Kaynağı Kaynak Elemanları ve Güvenli Kullanımı / Kaynak Alevi
Oksi-Gaz Kaynak Konumları
Boru Kaynakları
Sert Lehim / Oksijen ile Kesme
Yarıyıl Sonu Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Yardımcı
Ders Kitabı
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Elektrik Kaynağı (Kasım ADSAN)
Oksi-Gaz Kaynağı (Kasım ADSAN)
Elektrik Ark Kaynağı-1-522GAZ011 (MEGEP)
Elektrik Ark Kaynağı-2-521MMI025 (MEGEP)
Çelik Olmayan Metallerin Kaynağı-521MMI238 (MEGEP)
Metal Teknolojisi Elektrik Arkı ile Kesme-521MMI196 (MEGEP)
Değerlendirme
Yarıyıl Çalışmaları
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Adet
1
1
2
Puan
16
60
Temrin Notu
Yarıyıl Değerlendirme Notu
TOPLAM
1
1
AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Ders saati
Sınıf dışı ders çalışması
Ödev
Ara sınav çalışması
Ara sınav
Yarıyıl sonu sınavı çalışması
Yarıyıl sonu sınavı
TOPLAM
AKTS
16
8
100
Sayı
13
5
4
6
1
5
1
3
Süre (Saat)
3
4
2
3
3
3
3
Toplam İş Yükü
39
20
8
18
3
15
3
106
4
Download

Kaynak Teknikleri