T.C.
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
Gün
Saat
I. Sınıf
08:00-08:50
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf
Betonarme I
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
Beton ve Betonarme
Yapılarda Kalıcılık
Yrd. Doç. Dr. Kamuran ARI
Dinamik
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
09:00 - 09:50
Pazartesi
10:00 - 10:50
11:00 - 11:50
Yabancı Dil I
Okutman Gökhan ULUTÜRK
13:00 - 13:50
Türk Dili I
Okutman Bekir Oğuz
BAŞARAN
Yabancı Dil III
Okutman Mehmet Emin
GÖKŞEN
14:00- 14:50
15:00 - 15:50
Ulaştırma Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Kamuran ARI
16:00 - 16:50
08:00-08:50
09:00 - 09:50
10:00 - 10:50
11:00 - 11:50
Yapı Tasarımı ve Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Ş. Suat
ÖZSARIYILDIZ
Betonarme I
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
Matematik I
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Dinamik
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
Mesleki Y. Dil II
Yrd. Doç. Dr. Ş.Suat
ÖZSARIYILDIZ
Mühend. Giriş ve Tasarım Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Ş.Suat ÖZSARIYILDIZ
Malzeme Bilimine Giriş
Yrd. Doç. Dr. Kamuran ARI
Salı
A.İ.İ.T I
Prof. Dr. Şakir BATMAZ
13:00 - 13:50
14:00- 14:50
Depreme Dayanıklı Yapı
Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
Mühendislik Matematiği I
Prof. Dr. Mehmet
ÖZDEMİR
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50
Sağlığın Koruması ve
Geliştirmesi
Prof. Dr. Hülya UÇAR
08:00-08:50
09:00 - 09:50
10:00 - 10:50
Çarşamba
Mühendislik Fiziği
Yrd. Doç. Dr. Tuncay KARAASLAN
Hidroloji
Doç. Dr. Murat ÇOBANER
Proje Yönetimi
Dr. Murat KÖMÜRCÜ
Yapı Statiği II
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
Su Getirme
Doç. Dr. Murat ÇOBANER
11:00 - 11:50
13:00 - 13:50
14:00- 14:50
Matematik I
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50
08:00-08:50
09:00 - 09:50
10:00 - 10:50
Mühendislik Kimyası
Prof.Dr. Zeki BÜYÜKMUMCU
Mukavemet I
Öğr.Gör. Müslüm KILINÇ
Zemin Mekaniği
Yrd. Doç. Dr. Zülküf KAYA
Perşembe
11:00 - 11:50
13:00 - 13:50
14:00- 14:50
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50
Yabancı Dil I
Okutman Gökhan ULUTÜRK
Yapı Tasarımı ve Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Ş. Suat
ÖZSARIYILDIZ
09:00 - 09:50
Cuma
11:00 - 11:50
13:00 - 13:50
14:00- 14:50
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50
Bilgisayar Destekli Yapı
Tasarımı
Öğr. Gör. Mehmet UZUN
İnşaat Müh.liğinde Bilişim Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. Ş.Suat ÖZSARIYILDIZ
08:00-08:50
10:00 - 10:50
Mühendislik Matematiği I
Prof. Dr. Mehmet
ÖZDEMİR
İnşaat Müh.liğinde Bilişim Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. Ş.Suat ÖZSARIYILDIZ
Mühend. Giriş ve Tasarım Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Ş.Suat ÖZSARIYILDIZ
Malzeme Bilimine Giriş
Yrd. Doç. Dr. Kamuran ARI
Mühendislikte Özel Konular
Yrd. Doç. Dr. Kamuran
ARI,
Yrd. Doç. Dr. Şaban Suat
ÖZSARIYILDIZ,
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
Çelik Yapılar I
Öğr.Gör. Ahmet
ÖZBAYRAK
Ulaştırma Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Kamuran ARI
Download

tc nuh naci yazgan üniversitesi inşaat mühendisliği bölümü 2014