Buğu Önleyici Katkılar
“Buğulanma” terimi su buharının saydam plastik film üzerinde ayrı damlacıklar şeklinde yoğunlaşmasını ifade eder.
Bunun sebebi, polimer yüzeyi ile su damlacığı arasındaki yüzey gerilimi farkıdır.
Buğulanma, belli bir miktarda su buharı içeren hava kütlesinin yoğunlaşma noktasının altındaki bir sıcaklığa
soğutulması sonucu meydana gelir.
BUĞULANMA KAYNAKLI PROBLEMLER
Sera Filmleri
- Işık geçirgenliği azalır, bu sebeple bitkilerde büyüme hızı yavaşlar, mahsul verimi
düşer.
- Damlacıkların neden olduğu lens etkisi sebebiyle bitkiler zarar görür.
Antifog Katkısız
Ambalaj Filmleri
- Ürünün görünürlüğünü azaltır.
- Ambalajın görünüşü daha az çekici hale gelir.
- Ürün kalitesi bozulur.
ANTİFOG KATKILAR
-
Antifog Katkılı
Antifog katkılar, hidrofobik ve hidrofilik kimyasal grupları tek bir molekül içerisinde
barındırırlar.
Antifog katkılar, ekstrüzyon esnasında polimer matrisine direkt olarak katılırlar.
Antifog katkılar, film yüzeyine göç eder.
Antifog katkılar, filmin yüzey enerjisini arttırıp suyun temas açısını düşürerek
yoğunlaşmış su damlacıklarının saydam film üzerinde yayılmasına yol açar.
Antifog Katkısız
SERA FİLMLERİ İÇİN ANTİFOGLAR
Sorbitan Esterleri
SABOFOG MS
Poligliseril Esterleri
SABOFOG TGS
Dietanolamin Esterleri
SABOSTAT A 300
LDPE, LLDPE ve EVA (< %4 VA içeriği)
EVA (> %4 VA içeriği)
Antifog Katkılı
Sabofog MS veya Sabofog TGS ile birlikte sinerjist etki yaratır.
AMBALAJ FİLMLERİ İÇİN ANTİFOGLAR
Sorbitan Esterler & Etoksiller
SABOFOG ML
LDPE, LLDPE ve PVC
SABOFOG MLE
film uygulamaları
SABOFOG MOE
SABOFOG TOE
Dietanolamin Esterleri
SABOSTAT A 300
Etoksilleşmiş Aminler
SABOSTAT AL 100
BOPP film uygulamaları
SABOSTAT ASE
SABOSTAT NS2
Download

Sabo antifog ürünleri hakkında bilgileniniz.