İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
TİCARET SİCİL NO
: 255316
TİCARET UNVANI
: ASF OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
TİCARİ ADRESİ
: E-5 Yanyol Pamukkale Sok. No:2 Soğanlık Kartal-İSTANBUL
Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan
20.11.2014 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu,
Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının, ara bilanço Genel Kurulun
onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 24/11/2014 tarihinden itibaren E-5 Yanyol
Pamukkale Sok. No:2 Soğanlık Kartal-İSTANBUL adresindeki şirket merkezimiz ile
şubelerimizde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.
ASF OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
HÜSEYİN FİDAN
Download

Birleşme İlanı