Sayı: 2014 / 30
Üretimimiz ülke nüfusunu beslemede yeterlidir
15 Mayıs 2014
Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü’nün (IFPRI) FAO’nun katkılarıyla hazırladığı, 2013
Küresel Açlık Endeksi verilerine göre; Türkiye, açlık endeksi 5'in altında, yani “düşük” olan ülkeler
kategorisinde bulunmaktadır. Dünyada açlık ile mücadele eden pek çok ülke varken, ülkemiz önemli
ürünlerde kendine yeterli durumdadır.
Önemli ürünlerde kendimize yeterliyiz
Tarla ürünlerinde 2012-2013 piyasa döneminde
yurtiçi üretimin yurtiçi talebi karşılama derecesi
(yeterlilik derecesi) en yüksek %122,4 ile kırmızı
mercimekte, sebzelerde %112,1 ile taze soğanda
ve meyvelerde %1 639,6 ile incirde gerçekleşti.
Önemli bitkisel ürünlerden buğdayda yeterlilik
derecesi %98,0, nohutta %99,5, şeker pancarında
%100,0, elmada %110,9 ve fındıkta %699,2 olarak
gerçekleşti.
Seçilmiş ürünlerde yeterlilik derecesi (%)
Ürünler
2012-2013
Buğday
98,0
Nohut
99,5
Patates
105,6
Şeker pancarı
100,0
Domates
111,2
Taze soğan
Elma
112,1
110,9
Fındık
699,2
İncir
1 639,6
Bamya
100,1
Ispanak
101,1
Kırmızı mercimek
122,4
Bilgi için: Yavuz AKOVA
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 02 18
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Ülke olarak çok az fındık ve
incir tüketiyoruz
Ülkemizde
2012-2013
piyasa
döneminde bitkisel ürünlerin yıllık kişi
başına tüketimi buğdayda 225,3 kg,
nohutta 6,0 kg, şekerde 26,4 kg,
elmada 30,0 kg ve fındıkta 1,2 kg
olarak gerçekleşti.
Seçilmiş ürünlerde kişi başına tüketim (kg/yıl)
Ürünler
Buğday
Nohut
Patates
Şeker
Domates
2010-2011 piyasa döneminde yılda kişi
başına 213,9 kg buğday, 105,9 kg
domates tüketilirken 2012-2013 piyasa
döneminde artış göstererek buğday
225,3
kg,
domates
117,2
kg
tüketilmiştir. Patates ise 2010-2011
piyasa döneminde 52,7 kg tüketilirken
2012-2013 piyasa döneminde azalarak
51,9 kg tüketilmiştir.
Taze soğan
2010-2011
2011-2012
213,9
228,7
2012-2013
225,3
5,5
5,5
6,0
52,7
26,2
54,4
29,5
51,9
26,4
105,9
114,6
117,2
1,8
1,8
1,6
Elma
24,8
25,3
30,0
Fındık
1,3
1,2
1,2
İncir
0,2
0,3
0,2
Bamya
0,4
0,4
0,4
Ispanak
2,5
2,6
2,6
Kırmızı mercimek
5,7
4,5
4,0
Kaynak:1. TUIK, Bitkisel Ürün Denge Tabloları,2012-2013
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16019
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16018
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16017
2. Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü: http://www.ifpri.org/tools/2013-ghi-map
3. Dünya Gıda Programı: http://www.wfp.org/hunger/downloadmap
Bilgi için: Yavuz AKOVA
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 02 18
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Üretimimiz ülke nüfusunu beslemede yeterlidir Önemli ürünlerde