SOS BEIN-MARIE
KULLANMA KILAVUZU
SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE
LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ
ASB – 490
İÇİNDEKİLER
I – Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları
3–4
II – Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri
4
III – Teknik Özellikler
4
IV – Uyarı Etiketi
5
V – İlk Çalıştırma
5
VI – Montaj
5
VII – Çalıştırma
6
VIII – Bakım
7
IX – Elektrik Bağlantısı
7
X – Yedek Parça Listesi
8
XI – Montaj Öncesi Yapılması Gerekenler
8
2
I- SOS BEIN-MARIE TANIMI VE KULLANIM ALANLARI
Sos Bein-Marie, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanıma uygun olarak
tasarlanmıştır. Sos Bein-Marieler, pişirme yapmak amacıyla otellerde, restoranlarda, lokantalarda,
fast-foodlarda, turistik tesislerde ve kantinlerde kullanılmaktadır.
Cihazı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunuzu dikkatlice okuyunuz ve anlaşılmayan bir durumda
muhakkak yetkili satıcı firmaya başvurunuz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1-Havalandırma Sacı
2-Küvet Haznesi
3-Temiz Su Musluğu
4-Sinyal Lambası
5-Termostat Düğmesi
6-Su Tahliye Çeşmesi
7-Su Giriş Borusu
8-Elektrik Panosu
3
9- Kapak
10-Ayak
Genel Ölçüler
ASB – 490 modelinin ölçüleri
II- GENEL UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bu kullanma kılavuzu teknik özellikler, çalıştırma yönergeleri, çalışma ilkeleri ve cihazla ilgili diğer
bilgileri içermektedir.
,













Cihazı bağlamadan önce elektrik dağıtım şebekesi ile cihaz ayarlarının uyumlu olup olmadığını
kontrol ediniz ve uygun kablo bağlantısını yapınız.
Cihazın elektrik bağlantısının uygun standartlara göre yapıldığına emin olunuz.
Cihazın yanında asla yanıcı madde bırakmayınız.
Cihazı kontrol ederken elektrik düğmelerinin kapalı konumda olmasına dikkat ediniz.
Elektrik kaçağı varsa, derhâl yetkili satıcınıza müracaat ediniz.
Üretici firma, cihazın, hatalı elektrik bağlantısından doğabilecek hasarlarından sorumlu
değildir.
Elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol ederken cihaza kesinlikle el sürmeyiniz.
Cihazın bozulan parçalarını orijinal yedek parçaları ile değiştiriniz. Üretici firma, yalnızca bu
parçalar kullanıldığında cihazın güvenli olarak kullanılabileceğini taahhüt eder.
Cihazınızı, düz bir zeminde kullanınız veya cihaza uygun şekilde imal edilmiş set altı
tezgâhlarının oturtma pimlerine oturtunuz.
Cihazda herhangi bir arıza olduğunu tespit ederseniz, cihazı kapatıp fişten çekerek, yetkili
satıcınızla temasa geçiniz. Cihazı, tamiri tamamlanmadan çalıştırmamaya özen gösteriniz.
Yetkili servisler dışındaki kişilerin yaptığı tamiratlar kişisel yaralanmalara ya da cihazın zarar
görmesine neden olabilir.
Tüm tamir işlemlerinin yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde
cihazınız garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
Cihazınızın garanti süresi, alındığı tarihten
itibaren 1 yıldır.
4
III- TEKNİK ÖZELLİKLER
ASB – 490
Ölçüler (mm)
Ağırlık
Güç
Besleme Gerilimi ve
Çalışma Frekansı
400 x 900 x 850
57 kg
1,5
KW
230 V AC N PE
IV- UYARI ETİKETLERİ
V- İLK ÇALIŞTIRMA



Cihazı ilk defa çalıştırmadan önce cihazın üstünde bulunan koruyucu naylonu çıkarıp, önce
nemli daha sonra da kuru bir bezle siliniz.
Cihazı silmek için deterjan kullanmayınız.
İlk ısınma esnasında cihazınızın ısınan parçalarından koku ve duman oluşabilir. Bu koku ya da
duman kısa zamanda ortadan kalkacaktır, endişelenmeyiniz.
VI – MONTAJ
Cihaz;







Tecrübeli ve teknik bir eleman tarafından kurulmalı ve ayarlanmalıdır.
Pişirme sürecinde çıkabilecek duman ve kokuyu gidermek amacıyla, filtre davlumbaz altına
yerleştirilmelidir.
Dörtlü ayarlanabilir ayaklar üzerine uygun bir şekilde dengelenerek, düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
(Eğer, cihazla birlikte alınmış set altı tezgâh varsa (söz konusu bu set altı tezgâhlar cihazlara uygun
ölçülerde imal edilmiştir) bu set altı tezgâhlarının yanında verilen oturtma pimlerini set altı tezgâhına
takıp, cihazı üzerine oturtunuz
Yan duvarlara en az 5 cm mesafede yerleştirilmelidir
Üzerinde bulunan koruyucu naylonu çıkarınız ve kalmış etiket parçacıkları uygun temizleyici ile
temizleyiniz.
Yanına kesinlikle yanıcı maddeler bırakmayınız.
Arızalanırsa veya çalışmazsa söküp, tamir etmeye çalışmayınız ve yalnızca yetkili servisinizi
arayınız.
5
VII - ÇALIŞTIRMA
-
YEŞİL SİNYAL LAMBA :
Cihaza elektrik akımının geldiğini gösterir.
SARI SİNYAL LAMBA :
Rezistanslara elektrik akımının gittiğini gösterir.
Çalıştırma
 Termostat düğmesine basıp, döndürün ve istenilen sıcaklığa ayarlayın.
 Termostatı 30 Cº den (en düşük ısı) başlayarak istenilen sıcaklığa göre
ayarlayabilirsiniz.
 Sinyal lambalarından sarı olan söndüğünde cihazın tablası istenilen sıcaklığa
ulaşmıştır. Pişirmeye başlayabilirsiniz.
-
Kapatma
 Termostat düğmesine basıp, döndürerek “O” konumuna getiriniz.
Kapalı
En düşük ısı 30 ˚C
6
VIII - BAKIM
Cihazın temizliğini yapmadan önce ana besleme elektrik bağlantısını kapatınız.







Cihazın üzerinde elektrik varken kesinlikle bakım yapmayınız.
Cihazı, ılık ve sabunlu suya batırılmış bez ile soğumadan siliniz.
Cihazın yüzeyinde çizik oluşturabilecek temizlik maddelerini ve araçlarını kullanmayınız. (Gerekirse
kimyasal temizleyiciler kullanınız)
Cihazınızı, tazyikli su ya da tazyikli buhar basıncı ile temizlemeyiniz. Aksi halde rezistansın
arızasına neden olabilirsiniz.
Cihazın temizliğini yaparken havalandırma deliklerinden içeriye su kaçırmayınız.
Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde yetkili servise haber veriniz. Ehliyetsiz kişilerin, cihaza
müdahale etmesine fırsat vermeyiniz.
Cihazın su haznesini belli aralıklarla boşaltınız.
IX - ELEKTRİK BAĞLANTISI





Cihazı, kullandığınız ülkenin elektrik standartlarına uygun bir şekilde elektrik tesisatına bağlayınız.
Cihazı, bilgi etiketinde yazan şebeke gerilimi ile besleyiniz.
Cihazın elektrik tesisatına bağlantısını, uygun bir otomatik sigorta üzerinden yapıp, söz konusu
sigortayı kolayca erişebileceğiniz bir yere sabitleyiniz.
Cihazı elektrik tesisatına bağlayan kablonun TTR 3x2,5 mm tipinde olmasına dikkat ediniz.
Cihazı, mutfakta kullanacaksanız doğru topraklama sistemi uygulayınız.
DİKKAT ! Bağlantıları, besleme kablosu üzerinde bulunan numaralara göre yapınız. Aksi halde
cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Elektrik devre şemaları
*ASB - 490 modelinin elektrik devre şeması
7
X- YEDEK PARÇA LİSTESİ
- Yedek Parça Listesi
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KOD
PARÇA ADI
BAKALİT DÜĞME VE ETİKETİ
DİRSEK
SİNYAL LAMBASI (Yeşil – Sarı)
TERMOSTAT (30 / 110 ˚C)
DAĞITICI KLEMENS
FİŞLİ BESLEME KABLOSU ( TTR 3x2,5 mm )
AYAK*
TAHLİYE MUSLUĞU
SIZDIRMAZLIK CONTASI
REZİSTANS (1,5 KW, 230 V)
XI – MONTAJ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER
Montaj öncesi, aşağıdakilerin lütfen tam ve eksiksiz yapılmış olduğuna dikkat ediniz.
Aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeni ile montaj
yapılamaz ise yol ve saat ücreti müşteriden talep edilecek.
Sos Bein-Marielerin;

Elektrik bağlantısı
230 V AC N PE – 240 V AC N PE ( ASB – 490 )

Kablo kesiti
3x2,5 HO5RR – F ( ASB – 490 )

Sigorta
( ASB – 490 )
16 Amp
-
Sos Bein-Marieler kablolu olarak imal edilmektedir.
-
Yukarıda verilen kablo kesit değerleri tesisat ve bu cihaz için geçerlidir.
-
Çekilecek elektrik tesisatında toprak hattının, mutlaka bulunması gerekmektedir.
-
Sos Bein-Marielerin elektrik tesisatının çekilmesi müşteriye aittir.
-
Sos Bein-Marieler elektrik panosuna ulaşılacak şekilde kablo çekilmelidir.
-
Sos Bein-Marieler prize bağlanılacak ise mutlak bir şekilde prizle, fişin fazlarına dikkat edilmelidir.
8
Download

Kulanım Kılavuzu