!"
#
$
% &!
"
'
$
"
$ &!
!
"
&!
&!
"
#
%
#
"
$
$
$
$
$
$
#
$
!
$
$
"
" $
!
(
"!
%
$
$
$
$
$
$
&!
$
$
$
$
$
((
"
$
#
$
"
$
!
&
$
$
&! $!
#
$
$
#
&
%"
$
'
$
$
$
$
#
$
$
"
' "
"
(
$
$
$
#
!
$
#
$
#
(
$
"
$
&! '
"
$
#% ! #
$
!
$
&%
$
"
# &
$
$
$
&
$
$
!
$
$
"
"
$
$
&
$
&#
&
'
!#
$
$
$
&!
$
$
$
&
( "
$
$
$
$
$
#
&%
(
$
(
!
$
$
$
#
$
%
"
!
$
"
$
$
Yabancı Uyruklu Bilgisayar Mühendisliği
Alan İçi
Tezli Yüksek Lisans
Başvuru
Ad
Soyad
Ales Puanı
ERSIN
ILJJAZI
64.180
No
1.
422
Program
Kontenjanı
3
Giriş
Sınavı
Notu
90
AGNO
Başarı
Notu
Notu
69.190
71.88
Tercih
Durumu
1
ASİL
Download

Bilgisayar Mühendisliği Alan İçi Tezli Yüksek Lisans