MEE 5083 - ELASTİSİTE TEORİSİ
Kredisi: 3+0 (Teorik)
(Güz Dönemi)
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Yusuf ARMAN
I. ÖNŞART: Yok
II. DERS KİTABI: S.P. Timoshenko, J.N. Goodier, Theory of Elasticity. McGraw-Hill, 3rd Edition, 1984.
Tavsiye Edilen Diğer Ders Kitapları:
• M.H. Sadd, Elasticity: Theory, Applications, and Numerics, Elsevier Academic Press, 2005.
• A.C. Ugural, S. K. Fenster, Advanced Strength and Applied Elasticity, Prentice Hall, 2003.
III. DERS HEDEFLERİ
Bu dersin hedefi, öğrencilere mekanik ve termal yüklemeler altındaki lineer elastik katıların analizini tanıtmaktır.
Temel amaç, pratik ve dizayn mühendisliğinde önem arz eden özel problemlerin çözümlerinin derlemesiyle birlikte
elastisite teorisinin temel bilgilerini öğrencilere sağlamaktır. Ayrıca, bu ders kapsamında verilen konular, Kabuklar
ve Plaklar Teorisi, Elastik Stabilite, Kompozit Yapılar ve Kırılma Mekaniği gibi ilerideki diğer katı cisim mekaniği
dersleri için temel oluşturacaktır.
IV. HAFTALIK DERS PLANI
HAFTA 1: Giriş
1.1. Giriş
1.2. Gerilme
1.3. Gerilme bileşenleri
1.4. Şekil değiştirme bileşenleri
1.5. Hooke kanunu
HAFTA 2: Düzlem Gerilme ve Düzlem Şekil Değiştirme
2.1 Düzlem gerilme
2.2 Düzlem şekil değiştirme
2.3 Bir noktadaki gerilme
2.4 Bir noktadaki şekil değiştirme
2.5 Diferansiyel denge denklemleri
2.6 Sınır şartları
2.7 Uygunluk denklemleri
2.8 Gerilme fonksiyonu
HAFTA 3: Kartezyen Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler
3.1 Polinom yöntemi ile çözüm
3.2 Uç etkisi. Saint-Venant prensibi
3.3 Deplasmanların belirlenmesi
HAFTA 4: Kartezyen Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler
3.4 Üniform yük altında bir kirişin eğilmesi
3.5 Sürekli yüklenen kirişlerin diğer durumları
3.6 Ucundan yüklenen bir konsol kirişin eğilmesi
HAFTA 5: Polar Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler
4.1 Polar koordinatlarda genel denklemler
4.2 Bir eksen etrafında simetrik gerilme dağılımı
4.3 Eğri eksenli çubukların eğilmesi
4.4 Polar koordinatlarda şekil değiştirme bileşenleri
HAFTA 6: Polar Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler
4.5
4.6
4.7
4.8
Simetrik gerilme dağılımı için şekil değiştirmeler
Dönen diskler
Ucundan bir kuvvet etki eden eğri eksenli bir çubuğun eğilmesi
Plaklarda gerilme dağılımı üzerine dairesel delik etkisi
HAFTA 7: Polar Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler
4.9 Düz bir sınırın bir noktasında toplanmış kuvvet
4.10 Düz bir sınırdaki herhangi bir düşey yükleme
4.11 Dairesel bir diskteki gerilmeler
4.12 Diğer durumlar
HAFTA 8: ARASINAV-1
HAFTA 9: Üç Boyutlu Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi
5.1 Giriş
5.2 Asal gerilmeler
5.3 Asal gerilmelerin belirlenmesi
5.4 Gerilme sabitleri
5.5Maksimum kayma gerilmesinin belirlenmesi
5.6 Bir noktadaki şekil değiştirme
5.7 Asal şekil değiştirme eksenleri
5.8 Dönme
HAFTA 10: Üç Boyutlu Elastisitenin Temel Problemleri
6.1 Üniform gerilme
6.2 Prizmatik bir çubuğun kendi ağırlığı ile uzaması
6.3 Sabit kesitli dairesel millerin burulması
6.4 Prizmatik çubukların eğilmesi
6.5 Plakların eğilmesi
HAFTA 11: Burulma
7.1 Düz çubukların burulması
7.2 Eliptik kesit alanı
7.3 Zar benzeşimi
7.4 Dikdörtgen biçiminde sınırlı kesit alanına sahip bir çubuğun burulması
HAFTA 12: Burulma
7.5 Dairesel olmayan çubukların burulması
7.6 Burulma problemlerinin enerji metotları ile çözümü
7.7 İçi boş millerin burulması
7.8 İnce cidarlı tüplerin burulması
HAFTA 13: Çubukların Eğilmesi
8.1 Bir konsol kirişin eğilmesi
8.2 Gerilme fonksiyonu
8.3 Dairesel kesit alanı
8.4 Eliptik kesit alanı
8.5 Dairsel olmayan kesit alanı
HAFTA 14: ARASINAV-2
V. DEĞERLENDİRME
Ödev
Arasınav
Final sınavı
: % 30
: % 30
: % 40
Download

ELASTİSİTE TEORİSİ I. ÖNŞART: Yok Tavsiye Edilen Diğer Ders