(TÜRKÇE)
I. (Ana sayfada görünecektir.)
Adı Soyadı (Unvanı)
Doktora:
E-posta: (kurum/özel)
Web sayfası
Santral No:
Dahili No:
Fax:
Cep Telefonu:
İş Adresi:
Yazışma Adresi:
Bölümü/Anabilim Dalı:
İdari Görevi:
Pelin Vildan KOKCU ( Arş. Gör.)
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü, (Ders aşaması)
[email protected]; [email protected]
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü
Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Maliye bölümü- Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi
II. (Link olarak verilecektir.)
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Post-Doc
Yabancı Diller
Üyelikleri
Araştırma ve Çalışma
Alanları
Özel ilgi alanları
Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi , 2009.
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012 - Halen devam
etmektedir.
.
İngilizce, Fransızca ( Temel Düzey)
Kamu ekonomisi, Maliye Tarihi
Tiyatro, Şiir, Resim, Edebiyat, Gezi, Farklı Kültürler, Farklı Diller,
Bireysel ve Toplumsal Gelişim.
Refah Devletinin
Uygulaması
Dönüşümü
Bağlamında
Şartlı
Nakit
Transferi
Akademik ve Mesleki Geçmiş (İdari görevi olanlar ekleyebilir.)
Araştırma Görevlisi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, SBF, Maliye Bölümü, Maliye Teorisi
Anabilim Dalı, 2012.
(İNGİLİZCE)
I. (Ana sayfada görünecektir.)
Name Surname (Title)
Doctorate:
E-mail: (official/private)
Web Page:
Central number:
Internal number:
Fax:
Gsm:
OfficialAddress:
PrivateAddress:
Department/Sub-Department
AdministrativeDuty:
Pelin Vildan KOKCU ( ResearchAssistant)
[email protected]; [email protected]
Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political Sciences, Public Finance
Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA/TURKIYE
Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA/TURKIYE
Public Finance / Public Finance Theory
Research Assistant
II. (Link olarak verilecektir.)
Bachelor of Arts
Master of Arts
Doctorate
Languages
Memberships
ResearchInterests
PersonalInsterests
UndergraduateThesis
Master’sThesis
Ankara University, Faculty o f Political Sciences, Public Finance, 2009.
Ankara University,Graduate School of Social Sciences, Public Finance, 2012.
Ankara University,Graduate School of Social Sciences, Public Finance,
2012- (still studying on)
English, French, Turkish
Public Economy, Public Finance History
Theatre, Poem, Art,Travel, DifferentCultures, DifferentLanguages, Individual
and Social Development.
The Application Of Conditional Cash Transfer In The Context Of
Transformation Of Welfare State.
DoctoralThesis
Academic Duties
Research Asistant
Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political Sciences, Public Finance,
Public Finance Theory, 2012.
Download

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Pelin