Üniversitemizin önceki mezunları ve üniversitemiz dışındaki mezun ya da son sınıf öğrencileri için
pedagojik formasyon (PF) kontenjanları tablodaki gibi dağıtılmıştır. Adayların bu kontenjanlar için
PF’ye başvurabilmeleri için;
*diploma ya da 7 dönemlik transkript ortalamalarının en az 2:00 olması (100’lük sistemdekiler YÖK
cetveline göre 4’lük sisteme çevirecek),
* 2. ve 3. sütundaki kontenjanlar için Sakarya ili sınırlarında ikamet etmesi (MERNİS’teki bilgiler
dikkate alınacak)
şartları aranacaktır. Ön başvuruda bulunan adayların kontenjan kapsamına girmesinde öncelik
akademik ortalamada olup eşitlik durumunda lisans programına giriş programına bakılacaktır.
Bölümlere ayrılan kontenjanlar yedeklerle de dolmadığı takdirde yoğun başvuru olan bölümlere
aktarım yapılacaktır.
Başvurular www.formasyon.sakarya.edu.tr adresinden 2 Temmuz 2014 Çarşamba saat 17:00’ye
kadar online olarak yapılacak ve aynı gün akşamı da listeler açıklanacaktır.
1.
BÖLÜM
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
FELSEFE
FİZİK
İLAHİYAT
İNGİLİZCE [Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, Çeviri Bilim (İngilizce),
İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, İngiliz Dili ve Kültürü,
Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)
Bölümü Mezunları ]
KİMYA
MATEMATİK
MÜZİK
RESİM
SOSYOLOJİ
TARİH
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
SÜTUN
SAKARYA ÜNV.
MEZUNLARI
15
15
15
10
25
2. SÜTUN
DİĞER ÜNV. SON
SINIF VE
MEZUNLARI
5
5
5
5
10
3.
SÜTUN
AÖF SON SINIF
MEZUNLARI
5
48
15
25
10
10
15
20
25
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
Download

Üniversitemizin önceki mezunları ve üniversitemiz dışındaki mezun