Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0070-T
Revizyon No: 07 Tarih: 26-Mayıs-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0070-T
Adresi : İnönü Mah. Trabzonspor Bulvarı
No:94 61040
TRABZON / TÜRKİYE
Tel
: 0 462 230 22 70
Faks
: 0 462 230 22 71
E-Posta : [email protected]
Website :
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Toplam Kül Muhtevası Tayini
TS EN ISO 2171
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Rutubet Muhtevası Tayini
TS EN ISO 712
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Kjeldahl Metodu ile Protein Tayini
TS 1620
Fındık, Tahıl ve Tahıl
Grubu Ürünler
Okratoksin A Tayini
TS EN 14132
Tüm Tahıllarda Bebek
Maması, Makarna
Deoksinivalenol (DON) analizi
İşletme İçi Metot
Bal
Rutubet Tayini
TS 13365
Bal
Naftalin Tayini
SCY.KK.005
(İşletme-İçi Metot)
Bal
Yüksek Basınç Kromatografisi Yöntemi
ile Fruktoz, Glukoz ve Sakkaroz tayini,
Fruktoz/Glukoz oranının hesaplanması,
Fruktoz+Glikoz toplamının bulunması
TS 13359
Meyve ve Sebze
Mamulleri
Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini
TS 4890
Geleneksel Ürünler
(Bal, Pekmez,
Marmelat, Reçel,
Pestil, Köme, Nar
Ekşisi)
HMF Tayini
Harmonised Methods of the
International Honey
Commission
Tuz
İyodat Tayini
TS 933
Su
Al, As, Ca, Cd, Hg, Fe, Pb analizi (ICP
OES cihazı ile)
EPA 6010C
Su ve Atık Su
pH Tayini
TS EN ISO 10523
Su ve Atık Su
Elektriksel İletkenlik Tayini
TS 9748 EN 27888
Atık Su
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI)
Standart Methods 5220B for
the Examination of Water &
Wastewater
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0070-T
Revizyon No: 07 Tarih: 26-Mayıs-2014
AB-0070-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Atık Su
Toplam Katı Madde Miktarı Tayini
Standard Methods 2540B for
the Examination of Water &
Wastewater
Hububatlar ve Sert
Kabuklu Meyveler
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B₁ +
G₁ + B₂ + G₂ )Tayini
AOAC 991.31
(Modifiye)
Sert Kabuklu Meyveler
, Kurutulmuş Meyveler
ve Baharatlar
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B₁ +
G₁ + B₂ + G₂ ) Tayini
AOAC 999.07
Tüm Gıda Maddeleri
ve Hayvan Yemlerinde
Salmonella spp.Tanımlanması
ISO 6579
Tüm Gıda Maddeleri
Maya ve Küf Tayini
FDA/BAM
Tüm Gıda Maddeleri
Koliform Bakteri, Fekal Koliform ve E.coli
Tayini (EMS Metod)
FDA/BAM
Tüm Gıda Maddeleri
Katı Besi Yerinde Koliform Bakteri
Analizi
FDA/BAM
Tüm Gıda Maddeleri
Bacillus Cereus Analizi
FDA/BAM
Tüm Gıda
Maddelerinde ve
Hayvan Yemlerinde
Hızlı Yöntem ile Salmonella spp.
Aranması
VIDAS SLM UP Metot Ref
30707
Su Ürünleri
Vibrio Parahaemolyticus Analizi
FDA/BAM
Siyah Çay
Su ekstraktının tayini
TS ISO 9768
Siyah Çay
Ham Lif (Selüloz) Tayini
TS ISO 15598
Siyah Çay
Toplam Kül Tayini
TS 1564
Siyah Çay
Toplam Toz Çay Tayini
İşletme İçi Metot
Siyah Çay
Nem Tayini
TS 1562
Siyah Çay
Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
TS 1566 ISO 1577
Siyah Çay
Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
TS 1567
Siyah Çay
Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül Tayini
TS 1565
Siyah Çay ve Yeşil Çay
Yüksek Performanslı Sıvı KromotografisiHPLC Metodu ile Kafein Tayini
TS ISO 10727
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0070-T
Revizyon No: 07 Tarih: 26-Mayıs-2014
AB-0070-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Hayvansal ve Bitkisel
Katı ve Sıvı Yağlar
Kırılma İndisi Tayini
TS 4960 EN ISO 6320
Tüm Gıda Maddeleri
Al, As, Ca, Cd, Hg, Fe, Pb Analizi (ICP
OES Cihazı ile)
NMKL 161
Tüm Tahıllar ve
Tahıllardan Elde
Edilen Ürünler
Zearalenon Analizi
AOAC International
Vol:84,No:5,2001
Tüm Gıda
Maddelerinde
Listeria spp. ve L.monocytogenes
aranması
TS EN ISO 11290
Tüm Gıda
Maddelerinde ve
Yemlerde
Enterobacteriaceae Analizi
ISO 21578
Tüm Gıda
Maddelerinde
E.coli analizi (Katı Besiyerinde)
TS ISO 16649-2
Tüm Gıda
Maddelerinde
Aerobik Koloni Sayımı
TS 7703 EN ISO 4833
Tüm Gıda
Maddelerinde
Koagülaz Pozitif Stafilokok Analizi
TS 6582-1-2 EN ISO 6888-1-2
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı