AYLIK BÜLTEN
(KASIM/2014)
STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
(STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ)
1. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TANITIMI
1.1. GENEL BİLGİ
Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer
gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu
sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak
suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri
almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve
mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye
Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı 16 Mayıs 2005 tarih ve 25817 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur.
Bu çerçevede, “ Mükelleflerimizi, hakları ve ödevleri konusunda
bilgilendirerek vergi kanunlarını herkes için adil ve etkin bir şekilde
uygulamak suretiyle yüksek kalitede hizmet sunmak” misyonunu yüklenen
Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığımız, 16 Eylül 2005 tarihi itibariyle
faaliyetine başlamıştır.
Başkanlığımız, Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü, İnsan Kaynakları
ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü ile Strateji Grup Müdürlüğü olarak üçlü
Grup Müdürlüğü şeklinde örgütlenmiş olup Başkanlık hizmet birimleri olan 6
Müdürlük ve Erzurum il merkezinde 2 Vergi Dairesi Müdürlüğü ile 18 İlçe
Malmüdürlüğü Gelir Servisleri ile mükelleflerimize hizmet sunmaktadır.
Misyonumuz: Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak
üzere yeterli
geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri
çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve
uyumun artırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli
hizmet sunmaktır.
Vizyonumuz:
Her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi; geliştiren,
kavrayan, güvenilir , etkin, şeffaf, küresel, boyutta öncü ve örnek bir
idare olmaktır.
1.2. BİRİMLERİMİZİN SAYISAL DURUMU
3 GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
2 VERGİ
DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
TAKDİR
KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI
ERZURUM
VERGİ
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
18 BAĞLI
VERGİ
DAİRESİ
6
MÜDÜRLÜK
MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
• Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü
• Denetim Koordinasyon Müdürlüğü
• Hukuk Bürosu
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
• İnsan Kaynakları Müdürlüğü
• İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
• Strateji Müdürlüğü
KAZIM KARABEKİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AZİZİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
1.3. VERGİ DAİRELERİ
Bağlı Vergi Daireleri









Aşkale Malmüdürlüğü
Çat Malmüdürlüğü
Hınıs Malmüdürlüğü
Horasan Malmüdürlüğü
İspir Malmüdürlüğü
Karaçoban Malmüdürlüğü
Karayazı Malmüdürlüğü
Köprüköy Malmüdürlüğ
Narman Malmüdürlüğü









Oltu Malmüdürlüğü
Olur Malmüdürlüğü
Pasinler Malmüdürlüğü
Pazaryolu Malmüdürlüğü
Şenkaya Malmüdürlüğü
Tekman Malmüdürlüğü
Tortum Malmüdürlüğü
Uzundere Malmüdürlüğü
Aziziye Malmüdürlüğü
1.4. BAŞKANLIĞIMIZ TEŞKİLAT ŞEMASI
VERGİ VE ANLAŞMALAR
UYGULAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜKELLEF HİZMETLERİ
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİM
KOORDİNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK BÜROSU
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE
DESTEK HİZMETLERİ
GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
VERGİ DAİRESİ
İNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKANI
STRATEJİ GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ
MÜDÜRLÜĞÜ
KAZIM KARABEKİR
VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜKLERİ VE
TAKDİR KOMİSYONLARI
AZİZİYE VERGİ
DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TAKDİR KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI
1.5. HİZMET BİNASI, LOJMAN VE SOSYAL TESİSLERİN DURUMU
1.5.1. Hizmet Binaları
Vergi Dairesi Başkanlığımız Merkez Yönetim Caddesi/Yakutiye
adresindeki hizmet binamızda faaliyetlerini sürdürmektedir. Başkanlık
hizmet binamız 2009 yılında, Vergi Dairesi Müdürlükleri hizmet binamız ise
1979 yılında hizmete girmiştir. Kullanım alanı 6.534 m2 olan hizmet
binamızın mülkiyeti hazineye ait olup, zemin + 4 kat ve 1 bodrum kattan
oluşmaktadır
1.5.2. Lojman Durumu
Başkanlığımızın 7 ayrı yerde toplam 46 adet lojmanı mevcuttur.







Atalar Mah. Paşalar Cad. Alkazan Apt.
Köşk Mah. Yeşil Lojmanlar
Yenişehir 50 Daireli Devlet Lojmanları
İsmet Paşa Mah.
Y.Köşk mah. Maliye Lojmanları (Sarı Lojman)
Hastaneler Cad. Devlet Lojmanları
Yunus Emre Mah. Maliye Lojmanları
2
20
16
4
2
1
1
Adet Lojman
Adet Lojman
Adet Lojman
Adet Lojman
Adet Lojman
Adet Lojman
Adet Lojman
Başkanlığımızın merkez ve ilçelerinde misafirhanesi bulunmamaktadır.
Ancak Erzurum Defterdarlığı misafirhanesi talepli olan personelimize
hizmet vermektedir.
1.5.3. Hizmet Araçları
MODELİ
25 LL 606
2012 Model
Renault Fluance
Trivilege
Başkanlık
2005 Model
Ford Transit Minibüs
(Denetim Aracı)
Denetim
Koordinasyon
Müdürlüğü
Ford Transit Minibüs
Denetim
Koordinasyon
Müdürlüğü
25 AK 363
25 EU 846
2000 Model
MARKASI
KULLANILDIĞI
BİRİM
PLAKASI
25 FS 070
2006 Model
Ford Transit Minibüs
Denetim
Koordinasyon
Müdürlüğü
25 LN 481
2011 Model
Ford Transit Connect
İdari ve Mali İşler
Müdürlüğü
Ford Connect
Denetim
Koordinasyon
Müdürlüğü
25 SC 625
2012 Model
2. İNSAN KAYNAKLARI
2.1. Kadro Dağılımı
Vergi Dairesi Başkanlığı Teşkilat Şemasına Göre Gelir İdaresi
Başkanlığı Atamalı Personel Dağılımı
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
MEVCUT KADRO
UNVAN
DOLU KADRO
BOŞ KADRO
ARALIK
2013
KASIM
2014
ARALIK
2013
KASIM
2014
ARALIK
2013
KASIM
2014
1
1
0
0
1
1
2
2
2
2
0
0
4
5
0
0
4
5
0
0
0
0
0
0
2
3
2
3
0
0
6
5
6
5
0
0
3
3
3
3
0
0
1
0
1
0
0
0
19
19
14
13
5
6
Vergi Dairesi
Başkanı
Gelir İdaresi
Grup Md.
Müdür
Müdür
Yardımcısı
Vergi Dairesi
Müdürü
Vergi Dairesi
Müd. Yrd.
Avukat
Gelir Uzman
Yrd.
TOPLAM
6
5
4
3
2
1
0
ARALIK
KASIM
MEVCUT KADRO
ARALIK
KASIM
DOLU KADRO
ARALIK
KASIM
BOŞ KADRO
Vergi Dairesi Başkanı
Gelir İdaresi Grup Md.
Müdür
Müdür Yardımcısı
Vergi Dairesi Müdürü
Vergi Dairesi Müd. Yrd.
Avukat
Gelir Uzman Yrd.
2.2. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Atamalı Personel
SIRA NO
UNVAN
MEVCUT KADRO
ARALIK
KASIM
2013
2014
1
Gelir Uzmanı
48
47
2
Şef
19
17
3
Gelir Uzman Yrd.
29
16
4
Memur
2
4
5
İcra Memuru
3
0
6
V.H.K.İ.
118
112
7
Hizmetli
7
7
8
Koruma ve Güvenlik
Görevlisi
5
4
9
Şoför
3
1
234
208
İL TOPLAMI
2.3. Toplam Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı
( 2014/KASIM)
PERSONELİMİZİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI
1
YILDAN
AZ
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
25 YILDAN
FAZLA
TOPLAM
4
23
11
18
20
28
117
221
1 YILDAN AZ
2%
1-5
10%
6-10
5%
11-15
8%
25 YILDAN
FAZLA
53%
16-20
9%
21-25
13%
2.4. Toplam Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
( 2014/KASIM)
PERSONELİMİZİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55
9
21
11
24
19
40
56-60
61-65
TOPLAM
35
9
221
53
9
35
53
40
19
24
11
21
9
0
10
61-65
20
56-60
51-55
30
46-50
41-45
40
36-40
50
31-35
26-30
60
18-25
2.5. Başkanlığımız Merkez ve İlçe Birimleri Personellerinin
Genel Toplamı (2013-2014)
DOLU
BOŞ
GENEL TOPLAM(*)
2013
ARALIK
2014
KASIM
2013
ARALIK
2014
KASIM
2013
ARALIK
2014
KASIM
MERKEZ
197
175
-
-
197
175
İLÇE
51
46
-
-
51
46
TOPLAM
248
221
-
-
248
221
(*) GİB Merkez Atamalı Personel Dahil Edilmiştir.
2.6. Birimlerin Faal Mükellef Sayısına Göre Personel Dağılımı
( 2014/KASIM)
PERSONELE DÜŞEN
MÜK.SAYISI
FAAL MÜK.SAYISI
Memur
31
2
2 67 13.816
206
AZİZİYE V.D.M.
1
1
12
6
5
17
2
1 45
5.882
131
TOPLAM
V.H.K.İşletmeni
7
Hizmetli
Gelir Uzman Yrd.
7
İcra Memuru
Şef
15
Müd. Yrd.
2
Müdür
Gelir Uzmanı
Vergi Dairesi Müd.Yrd.
Vergi Dairesi Müd.
1
DAİRESİ
KAZIM KARABEKİR
AŞKALE MALMÜD.
1
1
847
847
AZİZİYE MALMÜD.
2
2
0
0
ÇAT MALMÜD.
3
3
258
86
HINIS MALMÜD.
2
2
769
385
HORASAN MALMÜD.
7
7
1.047
150
İSPİR MALMÜD.
2
2
641
321
KARAÇOBAN MALMÜD.
1
1
367
367
KARAYAZI MALMÜD.
1
1
510
510
KÖPRÜKÖY MALMÜD.
1
1
237
237
NARMAN MALMÜD.
2
2
4
478
120
OLTU MALMÜD.
3
3
6
1.556
259
OLUR MALMÜD.
1
0
1
241
241
PASİNLER MALMÜD.
4
4
782
196
PAZARYOLU MALMÜD.
1
1
145
145
ŞENKAYA MALMÜD.
1
1
638
638
0
1
374
374
TORTUM MALMÜD.
6
6
499
83
UZUNDERE MALMÜD.
2
2
332
166
1
TEKMAN MALMÜD.
TOPLAM
2
0
3
0
34 13 12 87
4
0 3 158 29.419
186
3. BİRİMLERİMİZİN FAALİYETLERİ (2014/KASIM)
Başkanlığımız Grup Müdürlükleri ve bağlı müdürlüklerinin 2014 yılı Kasım ayı
faaliyetleri, bir önceki faaliyet dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki konu başlıkları
altında açıklanmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mükellef Hizmetleri
Tahsilât Faaliyetleri
Denetim Faaliyetleri
İdari ve Mali İşler
İletişim, Basın ve Web Hizmetleri
Başkanlığımız Etkinlikleri
3.1. MÜKELLEF HİZMETLERİ
3.1.1. Özelge Çalışmaları
Bilindiği üzere 213 Sayılı VUK’nun 413’ üncü maddesi gereğince DYİAS da yer alan
e–özelge sistemi kullanılarak özelgeler hazırlanmakta, ayrıca kamu kurum ve
kuruluşlarına da idari görüş verilmektedir.
Başkanlığımızın bu döneme ait özelge sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
ÖZELGELER (KASIM/ 2014 )
VERGİ
TÜRÜ
GELİR
VERGİSİ
KURUMLAR
VERGİSİ
VERGİ
USUL
KANUNU
ÖNCEKİ
AYDAN
DEVREDEN
TALEPLER
TALEP
YENİ
EDİLEN
OLUŞTURULAN
ÖZELGE
ÖZELGE SAYISI
SAYISI
1
-
GİB’DEN
HAVUZDAN
ONAYLANMADAN
ÜRETİLEN
DÖNEN ÖZELGE
ÖZELGE SAYISI
SAYISI
AKIŞTA
OLAN
ÖZELGE
SAYISI
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
KDV
4
-
-
1
-
3
DAMGA
VERGİSİ
-
1
-
-
-
1
HARÇLAR
KANUNU
-
-
-
-
-
-
MTV
-
-
-
-
-
-
ÖTV
-
-
-
-
-
-
DİĞER
VERGİLER
-
-
-
-
-
-
TOPLAM
5
2
-
2
-
5
3.1.2. İdari Görüş Yazıları
( 2014/KASIM)
BAŞKANLIĞIMIZCA VERİLEN İDARİ GÖRÜŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER
2013
(KÜMÜLATİF)
2014/KASIM
VERİLEN
İDARİ GÖRÜŞ
SAYISI
İŞLEMİ
DEVAM
EDENLER
(*)
VERİLEN
İDARİ GÖRÜŞ
SAYISI
İŞLEMİ
DEVAM
EDENLER
(*)
GELİR VERGİSİ
1
-
-
-
KURUMLAR VERGİSİ
2
-
1
-
VERGİ USUL KANUNU
-
-
-
-
KDV
11
-
2
-
DAMGA VERGİSİ
8
1
-
1
HARÇLAR KANUNU
3
-
1
-
ÖTV
1
-
-
-
ÖKC
-
-
-
-
6183 SAYILI KANUN
-
-
-
-
MTV
-
-
-
-
DİGER VERGİLER
TOPLAM
6
-
-
-
32
1
4
1
VERGİ TÜRÜ
( * ) GİB'e görüş sorulmuş olup, cevabı beklenmektedir.
3.1.3. Diğer İşlemler
3.1.3.1. DEFGEL Özel Esaslar Veri Giriş İşlemleri
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında özel
esaslara alınan mükellef sayıları aşağıdaki gibidir.
ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI KAPSAMINDA SİSTEME YAPILAN BİLGİ
GİRİŞLERİNE AİT BİLGİLER
VERİ GİRİŞİNİN DAYANAĞI
(TESPİTLER)
2013 ARALIK
(KÜMÜLATİF)
2014
KASIM
SMİYB (VİR) DÜZENLEME
12
-
SMİYB (VİR) ORTAK
9
-
SMİYB (VİR) KULLANMA
592
21
SMİYB Düzenleme Olumsuz Tespiti
125
-
SMİYB Kullanma Olumsuz Tespiti
724
29
Adreste Bulunmama
112
1
Defter Belge İbraz Etmeme
-
1
Tutarsızlık
-
-
İhtiyati Tahakkuk/Haciz
VİR Raporu Olanlardan Mal ve Hizmet Alanlar
Olumsuz Tespiti Olanlardan Mal ve Hizmet
Alanlar
-
-
-
-
1574
52
TOPLAM
ÖZEL ESASLARDAN ÇIKIŞI YAPILAN
MÜKELLEFLERE AİT İSTATİSTİKİ BİLGİLER
DÖNEMİ
SMİYB
(VİR)
Kullanma
SMİYB
Düzenleme
Olumsuz
Tespit
SMİYB
Kullanma
Olumsuz Tespit
Adreste
Bulunmama
Tespiti
TOPLAM
2013
137
17
406
560
(KÜMÜLATİF)
2014
1
0
9
10
KASIM
Rapor veya olumsuz tespit bulunan
mükelleflerin EVDO sistemine veri
giriş/çıkışları DEFGEL programı kullanılarak
2010/2 KDV İç Genelgesi
açıklamalarına göre yapılmaktadır.
3.1.3.2. KDV İadesi İşlemleri ( Kasım/2014)
MÜKELLEF ORANSAL DÖNEM
SAYISI
DAĞILIM SAYISI
(%)
ORANSAL
DAĞILIM
(%)
İADE
TUTARI
ORANSAL
DAĞILIM
(%)
DÖNEM TOPLAM İADE
TALEBİ
13
100,00
34
100,00
839.407,41
100,00
a) Önceki Dönemlerden
Devreden İade
4
30,77
17
50,00
158.288,69
18,86
b) Bu Dönemde Talep
Edilen İade
9
69,23
17
50,00
681.118,72
81,14
GERÇEKLEŞTİRİLEN
İADELER
6
46,15
13
38,24
616.501,23
73,44
a) Nakden İade
0
0,00
12
92,31
0,00
0,00
i - İncelemesiz ve
teminatsız iade
ii -Teminat Mektusu ile
İade
0
0
0,00
0
0
0,00
iii -YMM Raporu ile
(Teminatsız) İade
0
0
0,00
iv - İnceleme Raporu ile
(Teminatsız) İade
0
0
0,00
b) Mahsup Yolu İle İade
6
100,00
13
100,00
616.501,23
100,00
i - Kendi Vergi Borçlarına
Mahsup
6
100,00
13
100,00
616.501,23
100,00
ii - Ortaklarının
Borçlarına Mahsup
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
v - Gümrük Vergisi
Borçlarına Mahsup
0
0
0,00
TEMİNAT ÇÖZÜMÜ İÇİN
İŞLEME KONULAN
RAPOR
0
0
0,00
i - Vergi İnceleme Raporu
0
0
0,00
ii - YMM Raporu
0
0
0,00
ERTESİ DÖNEME
DEVREDEN İADELER
7
iii -Kendilerine Satış
Yapanların Borçlarına
Mahsup
iv - SSK Prim Borcuna
Mahsup
53,85
21
61,76
222.906,18
26,56
KDV İADELERİNE AİT İŞLEMLERİN 2013 YILINDAKİ SEYRİ (2013/ARALIK)
( Vergi Dairesi Müdürlüğü Verilerine Göre)
MÜKELLEF
SAYISI
DÖNEM TOPLAM İADE
TALEBİ
a) Önceki Dönemlerden
Devreden İade
b) Bu Dönemde Talep Edilen
İade
ORANSAL
DAĞILIM
(%)
DÖNEM
SAYISI
ORANSAL
DAĞILIM
(%)
İADE
TUTARI
(TL)
ORANSAL
DAĞILIM
(%)
16
100,00
38
100,00
1.013.808,23
100,00
6
37,50
15
39,47
178.299,81
17,59
10
62,50
23
60,53
GERÇEKLEŞTİRİLEN İADELER
9
56,25
22
57,89
a) Nakden İade
6
66,67
15
68,18
i - İncelemesiz ve teminatsız
iade
0
0
0,00
ii -Teminat Mektusu ile İade
0
0
0,00
6
15
0
0
iii -YMM Raporu ile
(Teminatsız) İade
iv - İnceleme Raporu ile
(Teminatsız) İade
b) Mahsup Yolu İle İade
i - Kendi Vergi Borçlarına
Mahsup
ii - Ortaklarının Borçlarına
Mahsup
iii -Kendilerine Satış
Yapanların Borçlarına
Mahsup
iv - SSK Prim Borcuna
Mahsup
v - Gümrük Vergisi
Borçlarına Mahsup
835.508,44
707.811,04
635.794,66
69,82
89,83
635.794,66
0,00
3
33,33
7
31,82
72.016,38
10,17
1
33,33
6
85,71
59.293,58
82,33
0
0
0,00
0
0
0,00
1
1
12.722,80
0
0
0,00
0
0
0,00
i - Vergi İnceleme Raporu
0
0
0,00
ii - YMM Raporu
0
0
0,00
ERTESİ DÖNEME DEVREDEN
İADELER
7
TEMİNAT ÇÖZÜMÜ İÇİN
İŞLEME KONULAN RAPOR
82,41
43,75
16
42,11
305.997,19
30,18
3.1.3.3. (IPA) Çerçeve Anlaşması 2014 Yılı Kasım Ayı İstisna ve
İade Uygulamasına Yönelik Çalışmalar
VERİLEN ÖZELGE
MİKTAR
KDV İSTİSNASI SERTİFİKASI TALEPLİ ÖZELGE SAYISI
1
KDV İADESİ TALEPLİ ÖZELGE SAYISI
0
TOPLAM (AVRO-TL)
98.734,00 TL
VERİLEN KDV İSTİSNA SERTİFİKASI SAYISI
1
KDV İSTİSNA SERTİFİKASI VERİLEN AT YÜKLENİCİ
SAYISI
1
3.1.3.4. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı İş Planı
Sonuçları
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca açıklanan Ocak-Aralık dönemlerine ait
hedef gerçekleştirme sonuçları aşağıda belirtildiği gibidir.
1.1.2.1 Faaliyet : Örnek özelge havuzundan üretilerek verilen özelge
sayısının % 70 olması
Gösterge
: Örnek özelge havuzundan üretilerek verilen özelge sayısı
2013 yılında, mükellefler tarafından vergi dairesi başkanlığına 46 özelge talebi
yapılmış, bunun % 13'ü Özelge Otomasyon Sistemi üzerinden merkez teşkilatına
gönderilmiş, % 87'si ise örnek özelge havuzundan üretilip cevaplandırılarak % 70
olarak belirlenen performans hedefi aşılmıştır.
1.1.2.2 Faaliyet : İdari işlem sonuçlarının izlenmesi
Gösterge
:İdare lehine ve aleyhine sonuçlanan dava dosya sayısı ve
kaybedilme nedenleri
2013 yılında, idare tarafından yapılan işlemlerden ihtilaf konusu yapılıp idare
aleyhine sonuçlanan tutar, bir önceki yıla göre % 95 azalmıştır. Aynı zamanda idare
aleyhine sonuçlanan davaların sayısı da % 79 azalmıştır.
1.3.1-1 Hedef
: Toplumda vergi bilincini artırmaya yönelik 9 çalışma
yapılması
Gösterge
: Toplumda vergi bilincini artırmaya yönelik
gerçekleştirilen eğitim sayısı (konferans, seminer, panel)
2013 yılında, toplumda vergi bilincini artırmaya yönelik olarak 9 çalışma yapılması
hedeflenmiş olup, 13 çalışma gerçekleştirilerek performans hedefi aşılmıştır.
2.2.6.1 Faaliyet : Yaygın ve yoğun vergi denetimi sonucu düzenlenen
tutanaklara istinaden tebliğ edilen ihbarnamelerin % 80
olması.
Gösterge
:1. Düzenlenen tutanak sayısı
2. Cezalı tutanak sayısı
3.Tebliğ edilen ihbarname sayısı
2013 yılında, yaygın ve yoğun vergi denetimleri kapsamında tanzim edilen
tutanaklardan 4.561'i için ihbarname düzenlenmiş olup, bu ihbarnamelerin % 97'si
tebliğ edilerek % 80 olarak belirlenen performans hedefi aşılmıştır.
2.2.6.2 Faaliyet : Denetlenen mükellef sayısının % 5 artırılması
Gösterge
: Denetlenen Mükellef sayısı
2013 yılında, denetlenen mükellef sayısı bir önceki yıla göre % 75 artmış olup, % 5
olarak belirlenen performans hedefi oldukça geçilmiştir. Diğer taraftan denetimler
sonucunda tesis ettirilen mükellefiyet sayısı 157 olarak gerçekleşmiştir.
2.3.1.1 Hedef :Ödeme emirlerinin en az % 50‘sinin elden ve posta vasıtasıyla
tebliğ edilmesi
Gösterge
:1-Tebliğ edilmesi gereken ve tebliğ edilen ödeme emri sayısı
2-Tebliğ edilen ödeme emri tutarı
2013 yılında, toplam 340.779 adet ödeme emrinin % 41,9'u tebliğ edilmiş olup,
bunun % 38'i memur eliyle ve posta yoluyla tebliğ edilerek %50 olarak belirlenen
performans hedefinin altında kalınmıştır.
2.3.1.2 Hedef : Vergi türleri itibariyle cari dönem toplam tahsilatın
toplam tahakkuka oranının % 90,5 olması
Gösterge
: Vergi türleri itibariyle cari dönem toplam tahsilatın toplam
tahakkuka oranı
2013 yılında, vergi türleri itibariyle cari dönem tahsilatlarının tahakkuklarına
oranı % 93 olarak gerçekleşmiş ve performans hedefi aşılmıştır. Bir önceki yıla
göre 7 puanlık bir azalma olduğu görülmektedir.
2.3.1.2 Hedef : Kanuni sürelerinde yapılan vergi ödemelerinin
tahakkuklarına oranının % 85 olması
Gösterge
: Kanuni sürelerinde yapılan vergi ödemelerinin
tahakkuklarına oranı
2013 yılında, kanuni süresinde yapılan vergi ödemelerinin tahakkuklarına
oranı % 79 olarak gerçekleşmiş ve % 85 olarak belirlenen hedefe
yaklaşılmıştır. Bir önceki yıla göre 8 puanlık bir azalma olduğu görülmektedir.
2.3.2.1 Hedef : Bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısının,
hakkında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükellef
sayısına oranının % 50 olması
Gösterge
: Bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısının,
hakkında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükellef
sayısına oranı
2013 yılında, bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısının,
hakkında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükellef sayısına oranı %
111 olarak gerçekleşmiş olup % 50 olarak belirlenen performans hedefi
oldukça aşılmıştır.
2.3.3.1 Hedef
:Cari yıl öncesi dönemlere ait yapılan takipli tahsilatın bir
önceki yıl sonu tahsil edilebilir toplam borç stokuna
oranının % 25,36 olması
Gösterge
:Cari yıl öncesi dönemlere ait alacaklardan cari dönemde
yapılan tahsilatın, bir önceki yıl sonu net tahsil edilebilir
toplam alacak stokuna oranı
2013 yılında, cari yıl öncesi dönemlere ait yapılan takipli tahsilat tutarının, bir
önceki yıl sonu tahsil edilebilir toplam borç stoğuna oranı %12,4 olarak
gerçekleşmiş olup, %25,36 olarak belirlenen performans hedefinin altında
kalınmıştır.
2.3.3.1 Hedef : Alacak stokunun azaltılmasına yönelik verilen hedeflerin
gerçekleşme oranının % 95 olması
Gösterge
: Yıl İçinde tahsil edilen vergi gelirleri /hedeflenen vergi
gelirleri
2013 yılında, borç stoğundan yapılması planlanan tahsilat %78 olarak
gerçekleştirilerek verilen hedefin altında kalınmıştır.
3.1.2-1 Hedef
: Çalışanların % 20'sinin hizmet içi eğitime tabi tutulması
Gösterge
: Hizmet içi eğitime katılan çalışan sayısı
2013 yılında , toplam personelin %43'üne tekabül eden 110 kişi hizmet içi eğitime
tabi tutulmuş olup, %20 olarak belirlenen hedef gerçekleştirilmiştir.
3.1.3.5. Anlaşmalı Matbaalar
2014 YILI ANLAŞMALI MATBAA SAYILARI
YILLAR
MEVCUT
MATBAA
SAYISI
ANLAŞMALI
MATBAA
SAYISI
İLK DEFA
ANLAŞMA
YAPILAN
MATBAA
SAYISI
ANLAŞMASI
YENİLENEN
MATBAA
SAYISI
ANLAŞMASI
YENİLENMEYEN
MATBAA SAYISI
ANLAŞMASI
FESEDİLEN
MATBAA
SAYISI
2014
18
18
1
16
-
-
*1 MATBAANIN ANLAŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP YENİLECEKTİR.
3.1.4. Uzlaşma İşlemleri
2014 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Ayı Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
Bilgileri
ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA SONUÇLARI
VDBŞK. ve 2
V.D.
TOPLAMI
68
66
0
-
6
Uzlaşılan Ceza
Tutarı (%) (6/5)
66
0
5
Uzlaşılan Ceza
Tutarı
66
4
Uzlaşmaya
Konu Olan Ceza
Tutarı
Diğerleri
3
Uzlaşılan Vergi
Tutarı (%) (4/3)
0
Vergi İnc.
Dayalı Olan
CEZA TUTARI
Uzlaşılan Vergi
Tutarı
2
VDBŞK.
UZLAŞMA
KOMİSYONU
0
0
-
100,00 166.094,78 166.094,28 100,00 382.511,90
29.069,00
7,60
97,06 166.094,78 166.094,28 100,00 382.511,90
29.069,00
7,60
Uzlaşılan Dosya
Sayısı (%) (2/1)
Uzlaşılan Dosya
Sayısı
2
Başvuru
1
VERGİ TUTARI
Uzlaşmaya
Konu Olan Vergi
Tutarı
DOSYA ADEDİ
-
2014 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Ayı Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Bilgileri
ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA SONUÇLARI
0
-
0
0
-
5
6
0
0
Uzlaşılan Ceza Tutarı
(%) (6/5)
Uzlaşılan Vergi Tutarı
(%) (4/3)
4
Uzlaşılan Vergi
Tutarı
Uzlaşmaya Konu
Olan Vergi
Tutarı
3
CEZA TUTARI
Uzlaşılan Ceza
Tutarı
0
VERGİ TUTARI
Uzlaşmaya Konu
Olan Ceza Tutarı
VDBŞK. ve 2
V.D.
TOPLAMI
2
Uzlaşılan Dosya
Sayısı
VDBŞK.
UZLAŞMA
KOMİSYONU
Başvuru
1
Uzlaşılan Dosya Sayısı
(%) (2/1)
DOSYA ADEDİ
-
3.1.5. Takdir Komisyonu Faaliyetleri
Takdir Komisyonu Başkanlığı’nın 2014 Yılı Kasım Ayı
İtibariyle Faaliyetlerine Ait Bilgiler
Bir Önceki
Aydan
Devreden
Dosya
Sayısı
Ay
İçinde
Gelen
Dosya
Sayısı
KASIM/ 2014
391
OCAK-KASIM
2014
2616
YILLAR
Toplam
Dosya
Sayısı
Karara
Bağlanan
Dosya
Sayısı
Geri
Çekilen
Dosya
Sayısı
Sonraki
Aya
Devreden
Dosya
Sayısı
Karara
Bağlanma
Yüzdesi
%
584
975
337
29
609
35,62
4153
6769
5843
317
609
90,56
3.2. TAHSİLAT FAALİYETLERİ
3.2.1. Faal Mükelleflerin Vergi Türleri İtibariyle Dağılımı
( 2014 / KASIM)
SIRA
NO
BİRİMLER
GERÇEK
BASİT
G.M.S.İ GELİR V.
KURUMLAR V. K.D.V. TOPLAM
G.V. (1) USUL (2)
(3)
(1+2+3)
1
K.K.V.D.
4.553
2.363
4.267
11.183
1.717
6.121
19.021
2
AZİZİYE V.D.
2.185
1.789
1.140
5.114
505
2.583
8.202
326
273
116
715
53
388
1.156
0
0
0
0
0
0
0
3
4
AŞKALE
MALMÜD.
AZİZİYE
MALMÜD.
5
ÇAT MALMÜD.
59
141
34
234
15
78
327
6
HINIS MALMÜD.
217
377
79
673
42
289
1.004
462
388
68
918
83
556
1.557
150
388
189
727
34
186
947
76
241
18
335
14
90
439
212
244
17
473
17
235
725
74
103
36
213
10
85
308
HORASAN
MALMÜD.
İSPİR
8
MALMÜD.
KARAÇOBAN
9
MALMÜD.
KARAYAZI
10
MALMÜD.
KÖPRÜKÖY
11
MALMÜD.
7
12
NARMAN
MALMÜD.
92
238
82
412
37
122
571
13
OLTU
MALMÜD.
452
518
419
1.389
82
548
2.019
49
100
78
227
4
50
281
14 OLUR MALMÜD.
15
PASİNLER
MALMÜD.
242
342
91
675
57
302
1.034
16
PAZARYOLU
MALMÜD.
18
44
68
130
4
26
160
181
333
65
579
16
218
813
100
208
30
338
11
110
459
111
195
156
462
15
129
606
79
101
112
292
23
112
427
ŞENKAYA
MALMÜD.
TEKMAN
18
MALMÜD.
TORTUM
19
MALMÜD.
UZUNDERE
20
MALMÜD.
17
TOPLAM
Faal Mükellef Sayıları
9.638
29.419
* YBS Verilerine Göre Düzenlenmiştir.
8.234
7.075 24.947
2.739
12.228 39.914
Başkanlığımız Birimlerinin Tahakkuk ve
Tahsilat Bilgilerine; İl Geneli ve Seçilmiş Vergi
Türlerine Göre Bu Bölümde Yer Verilmiştir.
3.2.2. Bu Dönem Tahakkuk ve Tahsilat Bilgileri
İl Geneli Tahakkuk ve Tahsilat Bilgileri (Kasım)
VERGİ DAİRESİ/
MALMÜDÜRLÜĞÜ
TAHAKKUK
TOPLAMI
TAHSİLAT
TOPLAMI
TAHSİLAT/
TAHAKKUK
(%)
471.448.000
432.020.000
91,64
AZİZİYE V.D.
80.089.000
82.968.000
103,59
AŞKALE MM.
6.528.000
5.730.000
87,78
AZİZİYE MM.
1.050.000
437.000
41,62
ÇAT MM.
1.423.000
1.175.000
82,57
HINIS MM.
5.350.000
4.223.000
78,93
11.201.000
6.734.000
60,12
İSPİR MM.
4.795.000
4.440.000
92,60
KARAÇOBAN MM.
1.878.000
1.506.000
80,19
KARAYAZI MM.
2.230.000
1.853.000
83,09
806.000
852.000
105,71
2.644.000
2.204.000
83,36
OLTU MM.
24.003.000
21.855.000
91,05
OLUR MM.
728.000
672.000
92,31
6.317.000
5.933.000
93,92
468.000
402.000
85,90
ŞENKAYA MM.
3.217.000
1.826.000
56,76
TEKMAN MM.
1.905.000
1.338.000
70,24
TORTUM MM.
2.693.000
2.596.000
96,40
UZUNDERE MM.
1.541.000
1.214.000
78,78
630.314.000
579.978.000
92,01
K.KARABEKİR V.D.
HORASAN MM.
KÖPRÜKÖY MM.
NARMAN MM.
PASİNLER MM.
PAZARYOLU MM.
TOPLAM
2014 Yılı Kasım Ayı İtibariyle Tahakkuk ve Tahsilat Bilgileri
(Seçilmiş Vergi Türlerine Göre)
Vergi Türüne Göre İl Geneli Tahakkuk – Tahsilat Artış ve Tahsilat Artış Oranları
ERZURUM İL GENELİ
VERGİ TÜRÜ
GELİR VERGİSİ
TAHAKKUK
TAHSİLAT
TAHSİLAT/TAHAKKUK
ORANI (%)
207.248.000
195.954.000
94,55
57.092.000
46.058.000
80,67
KDV
134.072.000
120.981.000
90,24
MTV
48.008.000
43.724.000
91,08
ÖTV 2.LİSTE
53.409.000
53.540.000
100,25
130.487.000
119.721.000
91,75
630.316.000
579.978.000
92,01
KURUMLAR VERGİSİ
DİĞER GELİRLER
TOPLAM
200.000.000
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
TAHAKKUK
TAHSİLAT
3.2.3. Başkanlığımız Birimlerinin Cari Dönem Tahakkuk – Tahsilat Bilgileri (*)
VERGİ DAİRESİ/
MALMÜDÜRLÜĞÜ
KAZIMKARABEKİR
CARİ DÖNEM
TAHAKKUK
TOPLAMI
(1.000 TL)
CARİ DÖNEM
TAHSİLAT
TOPLAMI
(1.000 TL)
CARİ DÖNEM
GERÇEKLEŞME
ORANI
471.448
415.062
88,04
AZİZİYE V.D.
80.089
75.731
94,56
AŞKALE M.M.
6.528
5.193
79,55
AZİZİYE MM
1.050
73
6,95
ÇAT M.M
1.423
1.038
72,94
HINIS M.M
5.350
3.392
63,40
11.201
6.058
54,08
İSPİR M.M
4.795
4.077
85,03
KARAÇOBAN M.M
1.878
1.262
67,20
KARAYAZI M.M
2.230
1.602
71,84
806
610
75,68
2.644
1.779
67,28
OLTU M.M
24.003
19.906
82,93
OLUR M.M
728
600
82,42
6.317
5.244
83,01
468
343
73,29
ŞENKAYA M.M
3.217
1.683
52,32
TEKMAN M.M
1.905
1.082
56,80
TORTUM M.M
2.693
2.254
83,70
UZUNDERE M.M
1.541
1.043
67,68
630.314
548.032
86,95
HORASAN M.M
KÖPRÜKÖY M.M
NARMAN M.M
PASİNLER M.M
PAZARYOLU M.M
TOPLAM
* YBS Verilerine Göre Düzenlenmiştir.
** Toplam Tahsilat Tutarına Kaynak Tabanlı Tahsilat Gerçekleşmesi Dahil
Edilmemiştir.
3.2.4. Birimlerimizin Kaynak Tabanlı Tahsilat (Net) Hedef ve
Gerçekleşmeleri (2014 / Ocak-Kasım )
KASIM/ 2014
VERGİ
DAİRELERİ
ORAN
(%)
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
OCAK-KASIM
2014 NET
KAYNAK
TABANLI
TAHSİLAT
HEDEF
OCAK-KASIM
2014 NET
KAYNAK
TABANLI
TAHSİLAT
GERÇEKLEŞEN
ORAN
(%)
K.KARABEKİR V.D. 2.390.000
246.000
10,29
26.851.000
14.497.000
53,99
AZİZİYE V.D.
910.000
283.000
31,10
10.590.000
7.137.000
67,39
AŞKALE MM.
60.000
26.000
43,33
640.000
462.000
72,19
AZİZİYE MM.
30.000
20.000
66,67
320.000
203.000
63,44
ÇAT MM.
10.000
4.000
40,00
140.000
129.000
92,14
HINIS MM.
20.000
40.000 200,00
680.000
800.000 117,65
HORASAN MM.
80.000
14.000
17,50
920.000
673.000
73,15
İSPİR MM.
25.000
62.000 248,00
375.000
363.000
96,80
KARAÇOBAN MM.
15.000
26,67
185.000
175.000
94,59
KARAYAZI MM.
17.000
55.000 323,53
233.000
234.000 100,43
KÖPRÜKÖY MM.
15.000
15.000 100,00
185.000
149.000
80,54
NARMAN MM.
14.000
5.000
35,71
286.000
285.000
99,65
OLTU MM.
223.000
22.000
9,87
2.777.000
1.870.000
67,34
OLUR MM.
2.000
PASİNLER MM.
PAZARYOLU MM.
86.000
2.000
ŞENKAYA MM.
21.000
TEKMAN MM.
8.000
TORTUM MM.
UZUNDERE MM.
TOPLAM
4.000
2.000 100,00
29.000
47.000
33,72
914.000
5.000 250,00
58.000
543.000
59,41
59.000 101,72
23,81
229.000
135.000
17.000 212,50
192.000
226.000 117,71
20.000
11.000
55,00
230.000
333.000 144,78
10.000
24.000 240,00
190.000
171.000
90,00
46.042.000
28.516.000
61,93
3.958.000
5.000
72.000 153,19
889.000
22,46
58,95
3.2.4. 2014 Yılı Ocak – Eylül Hedef – Gerçekleşme Tahsilat Oranı
Bilgileri
ERZURUM GENELİ
VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI
HEDEF
405.381.500
GERÇEKLEŞME
392.664.105
GERÇEKLEŞME /HEDEF(%)
96,90%
TAHAKKUK
572.775.087
TAHSİLAT/TAHAKKUK 2014 (%)
68,6
TAHSİLAT/TAHAKKUK 2013 (%)
70,2
TAHSİLAT ORANI 2014/
TAHSİLAT ORANI 2013(%)
-2,3
İADE 2014
64.828.736
İADE 2013
53.452.097
İADE 2014/2013 (%)
21,3
AZİZİYE VERGİ
DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
KAZIM KARABEKİR
VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
74.862.531
68.190.564
330.518.969
324.473.541
91,1
98,2
94.865.493
477.909.594
TAHSİLAT/TAHAKKUK 2014 (%)
71,9
67,9
TAHSİLAT/TAHAKKUK 2013 (%)
73,5
69,5
TAHSİLAT ORANI 2014/
TAHSİLAT ORANI 2013(%)
-2,2
-2,3
İADE 2014
10.651.199
54.177.537
İADE 2013
9.447.402
44.004.695
12,70%
23,10%
HEDEF
GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME/ HEDEF(%)
TAHAKKUK
İADE 2014/2013 (%)
3.3. DENETİM FAALİYETLERİ
Denetim Koordinasyon Müdürlüğü 2014/ Kasım Döneminde Yaygın Ve
Yoğun Vergi Denetimi Çalışmalarını Sürdürmüştür. Bu Dönemdeki Denetim
Çalışmalarına İlişkin İstatistiki Veriler Aşağıda Yer Almaktadır.
3.3.1. Denetim Koordinasyon Müdürlüğünce 2014 yılı İl
Merkezinde Yapılan Yaygın Yoğun Vergi Denetimlerinin
Dönemler İtibariyle Sonuçları ( 2013 Yılı Mukayeseli)
DENETİM
DÖNEMİ
CEZALI
TUTANAK
SAYISI
KABUL
TUTANAK
SAYISI
DENETLENEN
MÜKELLEF
SAYISI
KESİLEN CEZA
TUTARI (TL)
KASIM- 2014
6
24
162
1.220,00
OCAK-KASIM
2014
639
2896
6236
129.821,40
KASIM- 2013
686
1628
2176
135.240,00
OCAK-KASIM
2013
4426
10296
12655
896.616,40
3.3.2. Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim Sonuçlarının Denetim
Türü İtibariyle Dağılımı
Gündüz
Denetimi
Yol
Denetimi
3536
-87,89
5218
-92,42
766.506,40
-34,40
-87,67
2014/
Ocak-Kasım
454
268
3423
94.481,40
2013/
Ocak-Kasım
677
6760
7437
130.110,00
-72,67
2014/
Ocak-Kasım
185
-61,12
2628
-62,18
2813
AZALIŞ ARTIŞ ORANI
(%)
KESİLEN CEZA TUTARI
(TL)
AZALIŞ ARTIŞ ORANI
(%)
DENETLENEN MÜKELLEF
SAYISI
3749
AZALIŞ ARTIŞ ORANI
(%)
2013/
Ocak-Kasım
KABUL TUTANAK SAYISI
DÖNEMİ
AZALIŞ ARTIŞ ORANI
(%)
DENETİM
TÜRÜ
CEZALI TUTANAK SAYISI
YAYGIN ve YOĞUN DENETİM SONUÇLARININ
DENETİM TÜRÜ İTİBARİYLE DAĞILIMI
KASIM/2014
-72,84
35.340,00
3.3.3. Başkanlığımız Denetim Personeli Tarafından
Değerlendirilen İhbar Ve Şikâyetlere İlişkin Sonuçlar
TOPLAM
CEZALI
TUTANAK
SAYISI
8
KABUL
SAYISI
23
DENETLEN
MÜKELLLEF
SAYISI
2014
E-MAİL
VİMER
KASIM
DİLEKÇE
YIL
BİMER
AYLAR
GELEN ŞİKAYET
SAYISI
ŞİKAYET ŞEKLİ
KESİLEN
CEZA
TUTARI
(TL)
5
10
0
23
16
6
1.220,00
2014 204 108 49 46
1
196
95
100
27.038,40
3.3.4. Denetim Koordinasyon Müdürlüğümüze 2014 Yılı
İçinde Gelen İhbar Ve Şikâyetlerin Sonuçlandırılmasına
İlişkin Bilgiler
İhbar Dilekçelerin Sonuçlandırılması (2014 / KASIM)
Gelen Dilekçe Başvuru Sayısı
2014 / KASIM
2014
OCAK-KASIM
23
204
1
9
23
195
İncelemeye Sevk Edilen Dilekçe Başvuru
Sayısı
Hıfz Edilen Dilekçe Başvuru Sayısı
Yaygın Yoğun Denetime Gönderilen
Dilekçe Başvuru Sayısı
Denetim
Konusu
İnşaat
Sektörü
TOPLAM
8
160
0
0
0
2
162
1.220,00
8
160
0
0
0
2
162
1.220,00
İLİ
ERZURUM
YILI
2014
AYI
KASIM
Kayıt Dışı Çalıştırıldığı
Tespit Edilen İşci Sayısı
Mutad Denetim Yapılan
Mükellef Sayısı(1)
Fiili Hasılat Denetimi
Yapılan Mükellef Sayısı( 2)
Kesilen Usulsüzlük
Cezası
Yol
Denetimleri
Denetim türü Bazında
Mükellef Sayısı
(1+5)
Serb.Mes.
Erbabı
Mükkellefiyet Tesis
Ettrilen Kişi Saysı
(5)
Hizmet
İşletmeleri
Fiili Dnetim Yapılan
Nakliye Araç Sayısı(4)
Sınai
İşletmeler
Fiili envanter Sayımı,
Yapılan Mükellef Sayısı
(3)
Ticari
İşletmeler
Denetime Katılan Personel
Sayısı
3.3.5. 2014 Kasım Ayında İl Genelinde Yapılan Yaygın Yoğun
Denetim Sonuçları
YAYGIN VE YOĞUN DENETİM SONUÇLARI BİLGİ FORMU
3.3.6. Tütün ve Alkol Mamulleri Satışı Yapan Mükellefler
Nezdinde Yapılan Denetim Çalışmaları
DÖNEM
Denetime Katılan Personel Sayısı
Düzenlenen Tutanak Sayısı
Kesilen Özel Usulsüzlük Cezası
ALKOL
TÜTÜN
Denetlenen Mükellef Sayısı
ALKOL+TÜTÜN
TOPLAM
Denetlenen Ürün Sayısı
Savcılığa Bildirilen Mükellef
Sayısı
Savcılığa/Mülki Amirliğe
Bildirilen Ürün Sayısı
ALKOL
TÜTÜN
TOPLAM
Mobil Denetim Cihazıyla
Okutulan Alkol Sayısı
Mobil Denetim Cihazıyla
Okutulan
Tütün Sayısı
Validatör İle Okutulan Alkol
Ür.Sayısı
Validatör İle Okutulan Tütün
Sayısı
TOPLAM OKUTULAN ALKOL
ÜR.SAYISI
TOPLAM OKUTULAN TÜTÜN
SAYISI
TOPLAM
Bandrolsüz Ürün ( Alkol)
Bandrolsüz Ürün (Tütün)
TOPLAM
2013/
OCAKARALIK
5
17
2014
-
52
-
-
-
69
-
-
-
933
-
4075
-
-
-
541
-
933
-
4616
-
5.549
-
-
3.4. İDARİ VE MALİ İŞLER
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ ne ait 2014 Kasım Ayında Yapılan
Çalışmalar
ve Harcamalara İlişkin Mali Bilgiler Aşağıdaki Tabloda
Gösterilmiştir.
GÖREV GİDERLERİ-DİĞER GİDERLER
1-Bey’ iye Aidatları
YAPILAN HARCAMA
12.858,12
2-Mahkeme Harçları
840,00
3-Diğer Yasal Giderler
49.882,00
4-İhbar İkramiyesi
TOPLAM
774,07
64.354,19
HİZMET BİNASINA YÖNELİK
YAPILAN İŞLER
YAPILAN HARCAMA
1-Telefon ödemeleri
1.605,00
2-İnternet ödemeleri
259,00
3-Temizlik ödemeleri
11.130,11
4-Makine Teçhizat Bakım Onarımı
7.765,50
5-Elektrik Ödemeleri
4.837,70
6-Su Giderleri
1.622,70
7-İlan Giderleri
5.522,00
8-Pul Alımları
70.000,00
9-Yangın Tüpü Dolumları
TOPLAM
TAŞIT BAKIM ONARIM GİDERLERİ
1-Taşıt Bakım Onarım
TOPLAM
831,90
103.573,91
YAPILAN HARCAMA
538,12
538,12
3.5. WEB SAYFASI HİZMETLERİ
Yenilenen web sayfamız başkanlığımızca, internet yolu ile bilgi paylaşımı, vergi mevzuatı ve
uygulamalarına ilişkin doğru ve güncel bilgiye süratle ulaşılması ve internetin sunduğu iletişim
imkanlarından faydalanmak gayesiyle www.erzurumvdb.gov.tr adresli web sitemiz personelimiz,
mükelleflerimiz
ve
tüm
internet
kullanıcılarının
hizmetine
sunulmuştur.
Modern bir tasarım ürünü olan web sitemiz başkanlığımız bilgi işlem servisi tarafından
hazırlanmıştır. Web sayfamızda vatandaşlarımızın bilgi edinme talepleri ile ihbar ve şikayetleri
online olarak cevaplanmakta olup ayrıca ilçelerimizdeki gelir servislerinin yazışmaları ile istatistiki
bilgileri e-mail ortamında alınmaktadır.
Download

aylık bülten (kasım 2014) - erzurum vergi dairesi başkanlığı