İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
ANTALYA ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
Tarih : 21/02/2014
Dönem: 2013
| PASİF(KAYNAKLAR)
|
Cari Dönem
Cari Dönem |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------|
DÖNEN VARLIKLAR
I1.758.580,51 IKISA VADELİ YABANCI
10.171,40
|
KAYNAKLAR
A- HAZIR DEĞERLER
1.634.278,80
| B- TİCARİ BORÇLAR
249,92
1- KASA
483,82
249,92
3- BANKALAR
1.628.344,98 | 5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR
8.251,80
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER
5.450,00 | C- DİĞER BORÇLAR
5.551,80
B- MENKUL KIYMETLER
1.703,00 | 4- PERSONELE BORÇLAR
2.700,00
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER
1.703,00 | 5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
1.669,68
D- DİĞER ALACAKLAR
122.598,71 | F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
122.598,71 | 1ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
1.075,66
II- DURAN VARLIKLAR
65.755,57
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK
594,02
|
A- TİCARİ ALACAKLAR
8,35
KESİNTİLERİ
|
5- VERİLEN DEPOZİTO VE
8,35 III- ÖZ KAYNAKLAR
1.814.164,68
| A- ÖDENMİŞ SERMAYE
TEMİNATLAR
605,05
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR
64.787,24 |
1- SERMAYE
605,05
1- ARAZİ VE ARSALAR
0,00 |
B- SERMAYE YEDEKLERİ
1.059,41
5- TAŞITLAR
22.664,27
1.059,41
| 3- M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME
6- DEMİRBAŞLAR
49.054,08
ARTIŞLARI
|
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
6.931,11
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
215.283,92
G- GELECEK YILLARA AİT
959,98 | 1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
215.283,92
GİDERLER VE GELİR
| E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
15.831,50
TAHAKKUKLARI
| 1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
15.831,50
1- GELECEK YILLARA AİT
959,98
1.613.047,80
| F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)
GİDERLER
1.613.047,80
| 1- DÖNEM NET KARI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
1.824.336,08 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
1.824.336,08
|
----------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKTİF (VARLIKLAR)
Download

işletme ayrıntılı bilanço - antalya çağdaş eğitim ve kültür vakfı