SUNUŞ
Değerli Okurlar,
Kuruluş amacı; Hacı Bektaş Velî’nin Türk kültür ve düşünce tarihi
içerisindeki yerini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen
bilgileri akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri
vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla geniş halk kitlelerine sunmak olan
Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezimiz
akademik ve idari kadrosuyla yeni bir bilimsel hizmeti gerçekleştirmenin
sevincini yaşamaktadır. Sizlere sunma onurunu yaşadığımız Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergimiz aracılığıyla yurt içi ve
yurt dışında Alevilik Bektaşilik alanında önemli çalışmalar yapan bir kurum hâline gelme vizyonumuza da bir adım yaklaşmış bulunuyoruz.
Altı ayda bir yayımlanacak olan uluslararası hakemli dergimiz Hünkâr’ın ilk
sayısında siz değerli okurlarımızı özgün bilimsel makalelerle buluşturuyoruz.
Osman Eğri’nin “Alevî Bektâşî Geleneğinde Hakk’ın ‘Bir’liğinden Halkın
Dirliğine” başlıklı makalesinde, Alevîlikteki tevhîd inancının sosyal
bütünleşmeye nasıl yansıdığını; Hüseyin Dedekargınoğlu’nun “Muharrem ve
Aşure” başlıklı makalesinde, Alevî Bektâşî geleneğinde Muharrem ayının önemini ve Muharrem erkânını; Hüsniye Canbay Tatar ve Taner Tatar’ın “Aşka
Semah Dönmek” başlıklı makalesinde, semahın nasıl ilâhî aşkın dili olduğunu;
İbrahim Gül’ün “Bir Sosyal Sistem Olarak Alevîlik” başlıklı makalesinde,
Alevîliğin ahlâkî değerleriyle toplumsal hayata yaptığı katkıyı; Hasan Çelik’in
“Alevilik ve Bektaşilik’te Gönül Eğitimi” başlıklı makalesinde ise, Alevî inanç
ve erkânında gönül eğitimi ile ilgili unsurları okuma imkânı bulacaksınız. Dergimize makale gönderen akademisyen ve araştırmacılara, makaleleri büyük bir
titizlikle okuyan hakemlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
Değerli Okurlar,
Merkezimiz kuruluşundan itibaren Alevilik Bektaşilik araştırmaları
alanında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır.
2005 yılından bu yana koordinatörlüğünü yaptığım ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan Alevî Bektâşî Klasikleri Projesi’nin alt
yapısı, Dede ve Babaların özel koleksiyonlarında bulunan Alevî Bektâşî
Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi 6
el yazmalarının Merkezimizde dijitalize edilerek arşivlenmesi ve günümüz Türkçesine çevrilmesi ile oluşmaktadır. Söz konusu proje, alanında
bir ilk ve örnek olmasının yanı sıra bu alanda çalışan akademisyenlere,
araştırmacılara önemli bilimsel katkılar sağlamıştır. Şu anda Merkezimizin
arşivinde başta Nevşehir/Hacıbektaş olmak üzere Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Isparta ve Eskişehir’den dijitalize ettiğimiz 300’ün üzerinde el
yazması eser bulunmakta, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda araştırmacıya
hizmet vermektedir.
Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak
2010 yılında düzenlediğimiz ve iki cilt hâlinde basarak yayımladığımız “I.
Uluslararası Hacı Bektaş Velî Sempozyumu Bildirileri Kitabı” da yurt içi
ve yurt dışından alanında uzman akademisyenlerin bilimsel araştırmalarını
siz değerli okurlarımızla buluşturmuştur. Kurulduğumuz 2008 tarihinden
bugüne gerçekleştirdiğimiz ve ulusal medyada gündem oluşturan konferans ve paneller ise Alevilik Bektaşilik konularında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi anlamında önemli işlevler görmüştür.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ve yurt dışında düzenlenen cemlere web
sayfamızda yer verilerek Alevi Bektaşi âdâb ve erkânını, on iki hizmeti
görmek isteyenlere önemli bir veri kaynağı sunulmaktadır. Danışmanlığını
yaptığım ve TRT Haber kanalında yayınlanmakta olan “Bu Toprağın
Canları” belgeselinin bölümleri de Merkezimizin web sayfasında siz değerli
ilgililerin hizmetine sunulmaktadır.
Merkezimize desteklerini esirgemeyen başta Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin ALKAN olmak üzere, değerli mesai arkadaşlarım Doç.
Dr. Adem KORUKCU’ya, Yrd. Doç. Dr. Elif AYAN NİZAM’a, Yönetim
Kurulu Üyelerimize, Yrd. Doç. Dr. Hiroki WAKAMATSU’ya, Öğretim
Görevlisi Ceyhun Ulaş SOLMAZ’a, Tekniker Mustafa YÖNDEMLİ’ye,
personelimiz Nermin CELEPOĞLU’na teşekkür eder, Merkezimize çok
değerli hizmetler yapan ve yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Hakk’a
yürüyen değerli kardeşimiz Elif BALAMİR’e de Allah’tan rahmet dilerim.
Sevgi ve saygılarımla...
Prof. Dr. Osman EĞRİ
Hitit Ü. Hacı Bektaş Veli Arş. ve Uyg. Mrk. Müdürü
Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi 7
Download

Editörden - HÜNKÂR Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi