ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI
Gündemin 2. Maddesi
Karar No. 105
Özü: İsim Verme Komisyonu raporu
doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara
Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki
parka Gezi Parkı isminin verilmesinin
kabulüne oy çokluğu ile karar verildiği hk.
Gündemin 2. Maddesinde yer alan, 04.03.2014 tarihinde İsim Verme Komisyonu
toplandı, 03.03.2014 tarih ve 103 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden Şirinyalı Mahallesi
eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka (Özgürlük Parkı karşısı) Gezi
Parkı isminin verilmesi uygun görülmüştür, İsim Verme Komisyonu raporu okundu.
Üye İbrahim Kaplan söz alıp, komisyonumuz toplandı 04.03.2014 tarihinde Şirinyalı
Mahallesi eski Lara Caddesi İsmet Gökşen Caddesi kesimindeki parka Özgürlük parkı
karşısındaki Gezi Parkı ismi verilmesi oybirliğiyle uygun görüldü, dedi.
Üye İbrahim Akkaya söz alıp, Taksim Gezi Parkı olayları Türkiye için bir milattır çok
önemli bir tarihtir Gezi Parkı isminin de Muratpaşa gibi bir belediyeye verilmesi çok uyardı
öncelikle komisyona bu konudaki duyarlılığı için teşekkür ediyorum tabi ki bu gündeme
alınmasında oyları olan belediye meclis üyelerine de hayırlı olsun katılıyoruz efendim, dedi.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, efendim bizde CHP grubu olarak Gezi Parkı
olaylarından sonra ki çıkan süreç bizim için önemli bir süreçtir bunun anımsatılması gerçekten
aydınlık temiz siyaset ve siyesetçilerin olacağı bir ülkeye atıfta bulunarak bu parkın isminin
verilmesi bizim grubumuzca da uygundur efendim, dedi.
Üye Veysel Kolo söz alıp, konu her zaman ki gibi siyasi amaçlıdır yani yeni yaptığınız
bir yere isim verirsiniz de seçime bir ay kala 24 gün kala Gezi Parkı isminin verilmesi zaten
İbrahim bey de ifade etti, bizim görüşümüz olumsuz, dedi.
Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, komisyonun görüşü uygundur, dedi.
Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, evet arkadaşlar komisyonundan geldiği şekilde
oylarınıza sunuyorum kabul edenler, dedi.
Yapılan oylamada;
C.H.P grubu, D.S.P grubu, Bağımsız Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları’nın kabul,
A.K.P grubunun red oylarına karşılık,
İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesiİsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi Parkı isminin verilmesinin kabulüne oy
çokluğu ile karar verildi.
Mustafa KARAMAN
Meclis I. Başkan V.
Devlet İlkay ÖNCEL
Divan Katibi
Hasan Hüsnü KİLİT
Divan Katibi
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
05.03.2014 TARİH VE 106 SAYILI KARARI
Gündemin 3. Maddesi
Karar No. 106
Özü: İsim Verme Komisyonu raporu
doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi 1526-1492
Sokak ile Sinanoğlu Caddesi kesişimindeki
parka Kızılay Parkı isminin verilmesinin
kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 3. Maddesinde yer alan, 04.03.2014 tarihinde İsim Verme Komisyonu
toplandı, 03.03.2014 tarih ve 104 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden Şirinyalı Mahallesi
1526-1492 Sokak ile Sinanoğlu Caddesi kesişimindeki parka Kızılay Parkı isminin verilmesi
uygun görülmüştür, İsim Verme Komisyonu raporu okundu.
Üye İbrahim Kaplan söz alıp, Şirinyalı Mahallesi 1526 sokak ile 1492 sokak ile
Sinanoğlu caddesi kesişimindeki parka Kızılay Parkı adı verilmesi uygun görülmüştür, dedi.
Üye ibrahim Akkaya söz alıp, Türk Kızılay'ı ismi zaten çok önemli biliyorsunuz son
zamanda bu Türk lafından da çok ürkenler oldu Muratpaşa da bir parka Türk Kızılay adı
verilmesi çok anlamlı böyle bir anlamda sadece Muratpaşa meclisine yakışırdı Belediyesine
yakışırdı ilgili komisyona teşekkür ediyoruz hayırlı olsun efendim, dedi.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, katılıyoruz efendim komisyon kararına, dedi.
Üye Veysel Kolo söz alıp, Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri olan Kızılay'ın
isminin verilmesini destekliyoruz, katılıyoruz, dedi.
Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, komisyon görüşü uygundur dedi.
Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, evet komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza
sunuyorum arkadaşlar kabul edenler, dedi.
Yapılan oylamada;
İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi 1526-1492 Sokak ile
Sinanoğlu Caddesi kesişimindeki parka Kızılay Parkı isminin verilmesinin kabulüne oy birliği
ile karar verildi.
Mustafa KARAMAN
Meclis I. Başkan V.
Devlet İlkay ÖNCEL
Divan Katibi
Hasan Hüsnü KİLİT
Divan Katibi
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
05.03.2014 TARİH VE 107 SAYILI KARARI
Gündemin 4. Maddesi
Karar No. 107
Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
doğrultusunda hazırlanan Kadro değişikliği
cetvellerinin kabulüne oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 4. Maddesinde yer alan, Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarih 76 Sayılı
kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen, Norm Kadro değişiklik cetvelleri ile
ilgili konu komisyonumuzca görüşülerek karara bağlanmış olup, Düzenlenen komisyon
raporları ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim, Plan ve Bütçe Komisyonu yazısı ve
Belediyemiz Meclisinin 03/03/2014 tarih ve 76 sayılı karar gereğince, Norm Kadro
uygulamasını incelemek üzere 04/03/2014 günü saat 11:00’de Belediye Başkanlık binasında
Plan ve Bütçe Komisyonu olarak toplanılmıştır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün
19/02/2014 tarih ve 549 sayılı yazısı ekinde komisyonumuza sunulmak üzere hazırlanan
cetvellerde, Komisyonumuzca Teknik Hizmetler sınıfında bulunan boş kadrolarda yeniden
değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler II Sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli
ile düzenlenmiş olup, yapılan işlemlere göre IV Sayılı Memur Kadro Cetveli yeniden
oluşturulmuştur. Konu ile ilgili hazırlanan Kadro değişikliği Cetvelleri oy çokluğu ile kabul
edilmiştir. İş tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imza altına alınmıştır. 04/03/2014
tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu tutanağı okundu.
Üye Zeki Doğan söz alıp, norm kadro değişikliğinin cetvelleri komisyonumuzca
görülmüştür, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün rutin işlemleridir komisyonumuzca
uygun görülmüştür, dedi.
Üye İbrahim Akkaya söz alıp, sayın komisyon başkanının söylediği gibi sayın başkan
rutin bir işlem katılıyoruz komisyona da çalışmaları için teşekkür ediyoruz, dedi.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, CHP gurubu olarak bizde komisyon görüşüne
katılıyoruz, dedi.
Üye Veysel Kolo söz alıp, komisyon görüşüne katılıyoruz, dedi.
Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, benim görüşüm uygundur, dedi.
Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, evet komisyondan geldiği şekliyle maddeyi
oylarınıza sunuyorum kabul edenler, dedi.
Yapılan oylamada;
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda hazırlanan; II Sayılı Memur Boş Kadro
Değişiklik Cetveli ile IV Sayılı Memur Kadro Cetvelinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Mustafa KARAMAN
Meclis I. Başkan V.
Devlet İlkay ÖNCEL
Divan Katibi
Hasan Hüsnü KİLİT
Divan Katibi
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
05.03.2014 TARİH VE 108 SAYILI KARARI
Gündemin 5. Maddesi
Karar No. 108
Özü: Teknik Hizmetler sınıfında boş bulunan
1.Dereceli 2 Adet Çözümleyici kadrosu, 1.Dereceli
ve 3.Dereceli 2 adet Tekniker ile 1.Dereceli 1 adet
Programcı kadrosu karşılığında sözleşmeli personel
istihdamına oyçokluğu ile karar verildiği hk.
Gündemin 4. Maddesinde yer alan, Belediye Meclisinin 03/03/2014 tarih, 77 Sayılı kararı ile
incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen, Belediye Kanununun 49.Maddesi Kapsamında
personel alımı konusu komisyonumuzca görüşülerek karara bağlanmış olup, Düzenlenen komisyon
raporları ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim, Plan ve Bütçe Komisyonu yazısı ve Belediyemiz
Meclisinin 03/03/2014 tarih ve 77 sayılı kararı gereğince; 5393 Sayılı Belediye Kanununun
49.Maddesine göre; Belediyemizde Teknik Hizmetler sınıfında boş bulunan 1.Dereceli 2 Adet
Çözümleyici kadrosu, 1.Dereceli ve 3.Dereceli 2 adet Tekniker ile 1.Dereceli 1 adet Programcı
kadrolarına kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdamı yapılması düşünüldüğünden; Belediye
Kanununun 49.Maddesi gereği; uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılacağından;
Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin, Teknik Hizmetler sınıfında boş bulunan 1.Dereceli 2 Adet
Çözümleyici kadrosu, 1.Dereceli ve 3.Dereceli 2 adet Tekniker ile 1.Dereceli 1 adet Programcı kadro
karşılığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele 2014 yılı için ödenecek ücret ile ek ödeme
oranının tespit edilmesi için 04/03/2014 tarihinde saat 11:00’de Belediye Başkanlık binasında Plan ve
Bütçe Komisyonu olarak toplanılmıştır. Komisyonumuzca yapılan incelemede, Sözleşmeli olarak
çalıştırılacak personele 2014 yılı ödenecek net ücret ile ek ödeme oranının tespit edilmesi hususunda,
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ekte sunulan 07/01/2014 tarih ve 4 Sıra
nolu Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları ile ilgili Genelge ekinde bulunan (1) Sayılı
Ücret Tablosu ile (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli dikkate alınarak, Ücret tablosunda belirtilen net
ücret olan 1.Dereceli 2 adet Çözümleyiciye 2.210,59.- TL net maaş verilmesi brüt % 100 oranında
731,48.- TL ek ödeme ödenmesi, 1.Dereceli ve 3.Dereceli 2 adet Teknikere 2.205,23.- TL net maaş
verilmesi ve brüt % 85 oranında 621,76.- TL ek ödeme ödenmesi ve 1.Dereceli 1 adet Programcıya
2.210,59.- TL net maaş verilmesi ve brüt % 100 oranında 731,48.- TL ek ödeme ödenmesinin uygun
bulunduğuna komisyonumuzca görüş birliğine varılmıştır. İş tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından
imza altına alınmıştır. 04/03/2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu tutanağı okundu.
Meclis I.Başkan V.Mustafa Karaman, gündem maddesini görüşmeye açtı, yapılan görüşmeler
sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylamada;
C.H.P grubu, D.S.P grubu, Bağımsız Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları’nın kabul,
A.K.P grubunun çekimser oylarına karşılık,
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince tam zamanlı olarak Teknik
Hizmetler sınıfında boş bulunan 1.Dereceli 2 Adet Çözümleyici kadrosu, 1.Dereceli ve 3.Dereceli 2
adet Tekniker ile 1.Dereceli 1 adet Programcı kadrosu karşılığında çalıştırılmak üzere 5 adet sözleşmeli
personel istihdamına, yapılacak hizmet sözleşmesi ile 1.Dereceli 2 adet Çözümleyiciye 2.210,59.- TL
net maaş verilmesi brüt % 100 oranında 731,48.- TL ek ödeme ödenmesi, 1.Dereceli ve 3.Dereceli 2
adet Teknikere 2.205,23.- TL net maaş verilmesi ve brüt % 85 oranında 621,76.- TL ek ödeme
ödenmesi ve 1.Dereceli 1 adet Programcıya 2.210,59.- TL net maaş verilmesi ve brüt % 100 oranında
731,48.- TL ek ödeme ödenmesinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
Mustafa KARAMAN
Meclis I. Başkan V.
Devlet İlkay ÖNCEL
Divan Katibi
Hasan Hüsnü KİLİT
Divan Katibi
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
05.03.2014 TARİH VE 109 SAYILI KARARI
Gündemin 6. Maddesi
Karar No. 109
Özü: Karma Komisyon raporu doğrultusunda
Mülkiyeti Belediyemize ait Ahatlı Mahallesi
4315 Ada 2 parseldeki 1.331 m²’lik taşınmazın
5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi “d”
bendi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı adına 25
yıl süre bedelsiz tahsis edilmesinin kabulüne oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 6. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz
Meclisinin 03.03.2014 tarih ve gündemin 10.maddesi ile Bütçe ve İmar Komisyonlarından
oluşan Karma Komisyona havale edilen talebe ilişkin 04/03/2014 tarih ve 3 sayılı toplanan
Karma Komisyonda; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan imar planında ilköğretim alanında
kalan Ahatlı Mahallesi 4315 Ada 2 parsel sayılı 1.331 m² yüzölçümlü taşınmaz İlköğretim
Okulu yapılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi “d” bendi uyarınca Milli
Eğitim Bakanlığı adına 25 yıl süre bedelsiz tahsis edilmesi Komisyonca uygun bulunmuştur.
Söz konusu komisyon kararının incelenerek gerekli kararın Belediyemiz Meclisince
alınmasını isteyen 04.03.2014 gün ve 959 sayılı yazısı okundu.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, sayın başkanım var olan karma komisyon raporu İl
Milli Eğitim'e 25 yıllığına bir okul alanının tahsisi komisyon raporunun özeti o yani fazla söze
hacet yok, dedi.
Üye İbrahim Akkaya söz alıp, elbette Milli Eğitim'e tahsis edilmesi kadar çok doğal bir
şey olamaz DSP grubunun görüşü olumludur sayın başkan, dedi.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, CHP grubu olarak olumludur efendim, dedi.
Üye Veysel Kolo söz alıp, grup görüşümüz olumludur, dedi.
Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, komisyon görüşü uygundur başkanım, dedi.
Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, arkadaşlar gündemin bu maddesini karma
komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler, dedi.
Yapılan oylamada;
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Planlama ve İmar Komisyonundan oluşan Karma
Komisyon raporu doğrultusunda Mülkiyeti Belediyemize ait Ahatlı Mahallesi 4315 Ada 2
parsel sayılı 1.331 m² yüzölçümlü taşınmaz İlköğretim Okulu yapılmak üzere 5393 sayılı
Belediye Kanunun 75. Maddesi “d” bendi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı adına 25 yıl süre
bedelsiz tahsis edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Mustafa KARAMAN
Meclis I. Başkan V.
Devlet İlkay ÖNCEL
Divan Katibi
Hasan Hüsnü KİLİT
Divan Katibi
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
05.03.2014 TARİH VE 110 SAYILI KARARI
Gündemin 7. Maddesi
Karar No. 110
Özü: Zeytinköy (Kızılarık) Mahallesinde
bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tam
parsellerin taksitle satışına ilişkin önerinin
reddine oy çokluğu ile karar verildiği hk.
Gündemin 7. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz
Meclisinin 03/03/2014 gün ve gündemin 11.maddesi ile Bütçe ve İmar Komisyonlarından
oluşan Karma Komisyona havale edilen talebe ilişkin 04/03/2014 tarih ve 4 sayılı toplanan
Karma Komisyonda, Belediye Meclisimizin 04/07/2007 tarih ve 172 sayılı kararı ile Zeytinköy
(Kızılarık) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tam ve hisseli parsellerden hisseli
parsellerin hissedarlarına takdir olunacak satış bedellerinin 4 yılda eşit taksitler halinde
ödenmesi koşuluyla satışına, mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait parsellerin ihale usulü ile
satışına, satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verilen taşınmazlarla
ilgili, tamamı Belediyemiz mülkiyetine ait taşınmazların ihale usulü ile satış bedellerinin
taksitlendirilmesi hususundaki talep görüşülmüş olup, kararın Belediyemiz Meclisince
alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ekli Komisyon kararının incelenerek gerekli
kararın Belediyemiz Meclisince alınmasını isteyen 04.03.2014 gün ve 958 sayılı yazısı okundu.
Meclis I.Başkan V.Mustafa Karaman, gündem maddesini görüşmeye açtı, yapılan
görüşmeler sonucunda Karma Komisyon raporu doğrultusunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylamada;
D.S.P grubu ve Bağımsız Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları’nın kabul oylarına karşılık,
C.H.P grubu ve A.K.P grubunun red oylarıyla,
Zeytinköy (Kızılarık) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tam parsellerin
taksitle satışına ilişkin önerinin reddine oy çokluğu ile karar verildi.
Mustafa KARAMAN
Meclis I. Başkan V.
Devlet İlkay ÖNCEL
Divan Katibi
Hasan Hüsnü KİLİT
Divan Katibi
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
05.03.2014 TARİH VE 113 SAYILI KARARI
Gündemin 10. Maddesi
Karar No. 113
Özü: Muratpaşa Kaymakamlığına araç tahsisi
yapılmasının kabulüne oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 10. maddesinde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, İlgi: Muratpaşa
Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13/01/2014 tarih ve 162 sayılı yazısı,
Muratpaşa Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden Belediyemiz
bünyesinden istemiş olduğu 1 (1) adet hizmet aracı 03.03.2014 tarih ve 79 sayılı karar ile Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyon toplanamadığından görüşülememiştir.
Belediyemiz bünyesindeki araçların yetersizliği nedeniyle söz konusu aracın Özel Kalem
Müdürlüğü tarafından kiralanarak Muratpaşa Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne
tahsisi yapılması hususunun yeniden görüşülmek üzere Konunun Belediye Meclisine havale
edilmesini isteyen 05.03.2014 gün ve 376 sayılı yazısı ve okundu.
Üye İbrahim Akkaya söz alıp, olumlu görüşümüz olumlu, dedi.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, sayın başkan bu Kaymakamlığa istinaden tahsis
edilecek bir araç biz zaten geçen mecliste de demiştik bunu göndermeye bile gerek yoktu plan
bütçeye plan bütçe toplanamamış görüşümüz olumlu efendim, dedi.
Üye Veysel Kolo söz alıp, olumlu, dedi.
Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, görüşüm olumludur, dedi.
Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, evet arkadaşlar geldiği şekliyle oylarınıza
sunuyorum kabul edenler, dedi.
Yapılan oylamada;
Muratpaşa Kaymakamlığının araç tahsis talebinin Belediyemiz bünyesindeki araçların
yetersizliği nedeniyle Özel Kalem Müdürlüğünce kiralama (hizmet satın alma) yoluyla
karşılanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Mustafa KARAMAN
Meclis I. Başkan V.
Devlet İlkay ÖNCEL
Divan Katibi
Hasan Hüsnü KİLİT
Divan Katibi
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
05.03.2014 TARİH VE 114 SAYILI KARARI
Gündemin 11. Maddesi
Karar No. 114
Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
doğrultusunda 2 adet Combi binek Araç satın
alınmasının kabulüne oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 11 Maddesinde yer alan, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz
Meclisinin 03.03.2014 tarih ve 78 sayılı kararı gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.
maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesine göre
oluşturulan Plan ve Bütçe Komisyonumuz; Mali Hizmetler Müdürlüğüne 2014 Mali Yılında 2
adet Combi binek Araç alınması ile ilgili olarak düzenlemiş olduğumuz Komisyon raporu ekte
sunulmuştur. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen 05.03.2014
gün ve 236 sayılı yazısı ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2014 Mali Yılında 2 adet Combi
binek Araç alımına ihtiyaç duyulmuştur. 2014 Mali Yılı Bütçesi (T) Cetvelinde görülmediği
için Taşıt Kanununa göre 2 adet araç alınması yönünde konu araç talebinin Mali Hizmetler
Müdürlüğü Gelir ve Gider bölümlerinde Gelir arttırıcı çalışmalarda gerekli olduğuna karar
verilerek, iş bu Komisyon raporunun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar
verilmiştir. 05.03.2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu tutanağı okundu.
Üye Zeki Doğan söz alıp, Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılmak üzere iki adet
araç alımıyla ilgili komisyon raporunun komisyonumuzca incelenmiş uygun bulunmuştur, dedi.
Üye İbrahim Akkaya söz alıp, katılıyoruz komisyonun görüşüne başkanım, dedi.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, bizde katılıyoruz efendim, dedi.
Üye Veysel Kolo söz alıp, olumludur başkanım, dedi.
Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, komisyon görüşü uygundur, dedi.
Meclis I. Başkan V. Mustafa Karaman, evet arkadaşlar komisyondan geldiği şekliyle
oylarınıza sunuyorum kabul edenler, dedi.
Yapılan oylamada;
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda Mali Hizmetler Müdürlüğünde
kullanılmak üzere 2 adet Combi binek Araç satın alınmasının kabulüne oy birliği ile karar
verildi.
Mustafa KARAMAN
Meclis I. Başkan V.
Devlet İlkay ÖNCEL
Divan Katibi
Hasan Hüsnü KİLİT
Divan Katibi
Download

MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 04