Dr. Ahmet Kavak
Yeminli Mali Müşavir
İSTANBUL YMMO – 08/05/2014
KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE
İLİŞKİN ALT LİMİTLER
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM
MAHSUBEN
İADE
(Dikkat: Her iade işleminde tebliğde
belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz
olarak verilmesi gerekmektedir.)
Yeni
-Mal İhracı (11/1-a)
-Roaming hizmetleri (11/1-a)
-Serbest bölgeye fason yapımı (11/1-a)
-Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel
Fatura ile Yapılan Satışlarda (11/1-b)
Miktara
bakılmaksızın vergi
inceleme raporu,
YMM raporu ve
teminat aranmadan
mahsup işlemi
yapılır.
-İhraç kayıtlı satışlarda (11/1-c)
NAKDEN İADE
İNCELEMESİZ
ALT LİMİT
LİMİT ÜZERİ
İADE
Yeni
Yeni
5.000 TL
aşmadığında
vergi inceleme
raporu ve YMM
raporu ve teminat
aranmadan
nakden iade işlemi
yapılır.
5.000 TL aşması
durumunda aşan
kısım için vergi
inceleme raporu
veya YMM raporu
veya teminat
alınarak nakden iade
işlemi yapılır.
-Araç ve tesislerin teslimi (13/a ve d)
Teminat
verilmesinde
teminat vergi
inceleme raporu
veya YMM raporuna
göre çözülür.
-Dahilde işleme ve izin belgeli ihracat
(Geçici Mad.17)
-Hizmet İhracı (11/1-a)
-Deniz, hava, demiryolu araçları tadil,
bakım, onarım, imal ve inşa (13/a)
-Araç ve tesisleri bizzat imal ve inşa
edenler (13/a)
-Araç ve tesisleri sipariş vererek imal
ve inşa ettirenler (13/a)
-Araç ve tesisleri sipariş üzerine fiilen
imal ve inşa edenler (13/a)
-Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile
yüzer tesisi ve araçların imal ve inşası
olanlara bu araçların imal ve inşası
için yapılan teslim ve hizmetler (13/a)
- Liman ve hava meydanlarında
yapılan hizmetler (13/b)
-Altın, gümüş, platin arama ve
işletme, zenginleştirme istisnası (13/c)
-Limanların ve hava meydanlarının
inşası ve yenilenmesi (13/e)
5.000 TL altında
olduğunda vergi
inceleme raporu,
YMM raporu ve
teminat aranmadan
mahsup işlemi
yapılır.
5.000 TL üzerinde
olması halinde aşan
kısım vergi
inceleme raporu
veya YMM raporu
veya teminat
alınarak mahsup
işlemi yapılır.
Teminat
verilmesinde,
teminat vergi
inceleme raporu
veya YMM raporuna
göre çözülür.
1
Miktara
bakılmadan vergi
inceleme raporu
veya teminat
alınarak nakden
iade işlemi yapılır.
Miktara
bakılmadan vergi
inceleme raporu
veya teminat
alınarak nakden iade
işlemi yapılır.
Teminat
verilmesinde
teminat vergi
inceleme raporu
göre çözülür.
Teminat
verilmesinde
teminat vergi
inceleme raporu
göre çözülür.
Türkiye’de ikamet etmeyen
taşımacılar ile Fuar ve sergi ve panayır
katılımcılarına yapılan teslim ve
hizmet istisnası (11/1-b)
-
1.000 TL
aşmadığında
vergi inceleme
raporu ve YMM
raporu ve teminat
aranmadan
nakden iade işlemi
yapılır.
1.000 TL aşması
halinde aşan kısım
için vergi inceleme
raporu veya teminat
alınarak nakden iade
işlemi yapılır.
Teminat
verilmesinde
teminat vergi
inceleme raporu
göre çözülür
Yabancı sinema yapımcılarına tanınan
istisna (11/1-b)
-Petrol arama faaliyetleri (13/c)
-Boru hattıyla yapılan taşıma (13/c)
-Teşvik belgeli yatırım malları (13/d)
-Ulusal güvenlik amaçlı istisna (13/f)
-Başbakanlığa teslimler (13/g)
-
Miktara
bakılmadan YMM
raporuna
dayanılarak nakit
iade işlemi yapılır.
Miktara
bakılmadan YMM
raporuna
dayanılarak nakit
iade işlemi yapılır.
Miktara
bakılmaksızın vergi
inceleme raporu,
YMM raporu ve
teminat aranmadan
mahsup işlemi
yapılır.
5.000 TL
aşmadığında
vergi inceleme
raporu ve YMM
raporu ve teminat
aranmadan
nakden iade işlemi
yapılır.
5.000 TL
aşması durumunda
aşan kısmı vergi
inceleme raporu
veya YMM raporu
veya teminat
alınarak nakden iade
işlemi yapılır.
-Ürün senetleri istisnası (13/ğ)
- Diplomatik istisna (15/1-a, b)
Teminat
verilmesinde
teminat vergi
inceleme raporu
veya YMM raporuna
göre çözülür.
-BM, NATO, OECD’ye yapılan teslimler
-Büyük ve stratejik yatırımlarda iade
-6111 sayılı K.Geç.Md.16’ya göre iade
Uluslararası taşımacılık
(14/1-a)
5.000 TL
altında olduğunda
vergi inceleme
raporu, YMM raporu
ve teminat
aranmadan mahsup
işlemi yapılır.
5.000 TL
üzerinde olması
halinde aşan kısım
vergi inceleme
raporu veya YMM
raporu veya teminat
alınarak mahsup
işlemi yapılır.
Teminat
verilmesinde,
teminat vergi
inceleme raporu
veya YMM raporuna
göre çözülür.
2
5.000 TL
altında olduğunda
vergi inceleme
raporu, YMM
raporu ve teminat
aranmadan nakit
iade işlemi yapılır.
5.000 TL
üzerinde olması
halinde aşan kısım
vergi inceleme
raporu veya YMM
raporu veya teminat
alınarak nakit iade
işlemi yapılır.
Teminat
verilmesinde,
teminat vergi
inceleme raporu
veya YMM raporuna
göre çözülür.
-Yurt dışına çıkan kamyon ve TIR’lara
motorin teslimi (14/1-b)
-Engellilere araç ve gereç teslimlerine
ilişkin istisna (17/4-s)
Miktara
bakılmaksızın vergi
inceleme raporu,
YMM raporu ve
teminat aranmadan
mahsup işlemi
yapılır.
5.000 TL
aşmadığında
vergi inceleme
raporu ve YMM
raporu ve teminat
aranmadan
nakden iade işlemi
yapılır.
5.000 TL
üzerinde olduğunda
vergi inceleme
raporu veya YMM
raporu veya teminat
alınarak nakit iade
işlemi yapılır.
Teminat
verilmesinde
teminat vergi
inceleme raporu
veya YMM raporuna
göre çözülür.
İndirimli orana tabi teslim ve
hizmetler (29/2)
(Yıllık nakit veya mahsup)
5.000 TL altında
inceleme raporu ve
teminat aranmadan
mahsup işlemi
yapılır.
5.000 TL üzerinde
olması halinde vergi
inceleme raporu
veya YMM raporuna
veya teminat
karşılığına göre
mahsup işlemi
yapılır.
Alınan teminat vergi
inceleme veya YMM
Raporuna göre
çözülür.
(Ancak 5.000 TL
üzerindeki fason
tekstil işinden doğan
mahsup işlemi
sadece vergi
inceleme raporuna
veya teminat
alınarak yapılır.
Alınan teminat ise
vergi inceleme
raporuna göre
çözülür).
3
5.000 TL
altında (fason
teksit dahil)
inceleme ve
teminatsız
aranmaksızın
nakit iade yapılır.
5.000 TL
üzerinde
teminat veya
YMM raporu
veya vergi
inceleme raporu ile
nakit iade işlemi
yapılır.Alınan
teminat inceleme
raporuna veya YMM
raporuna göre
çözülür.
(Ancak 5.000 TL
üzerinde fason
tekstil de sadece
vergi inceleme
raporu veya teminat
alınarak nakit iade
işlemi yapılır.
Alınan teminat vergi
inceleme raporunsa
göre çözülür.)
İndirimli orana tabi teslim ve
hizmetler (29/2)
(Aylık mahsup)
5.000 TL altında
inceleme raporu ve
teminat aranmadan
mahsup işlemi
yapılır.
-,-
-,-
5.000 TL
aşmadığında
vergi inceleme
raporu ve YMM
raporu ve teminat
aranmadan
nakden iade işlemi
yapılır.
5.000 TL
üzerinde olduğunda
vergi inceleme
raporu veya YMM
raporu veya 5.000
TL aşan kısım için
teminat alınarak
nakit iade işlemi
yapılır.
5.000 TL üzerinde
olması halinde vergi
inceleme raporu
veya YMM raporuna
veya teminat
karşılığına göre
mahsup işlemi
yapılır.
Alınan teminat vergi
inceleme veya YMM
Raporuna göre
çözülür.
(Ancak 5.000 TL
üzerindeki fason
tekstil işinden doğan
mahsup işlemi
sadece vergi
inceleme raporuna
veya teminat
alınarak yapılır.
Alınan teminat ise
vergi inceleme
raporuna göre
çözülür).
Tevkifat (9/1)
-Külçe metal teslimleri,
-Bakır, çinko, alüminyum, kurşun
ürünlerinin teslimi,
Miktara
bakılmaksızın vergi
inceleme raporu,
YMM raporu ve
teminat aranmadan
mahsup işlemi
yapılır.
-Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt,
ve cam hurda ve atıklarının teslimi,
Teminat
verilmesinde
teminat vergi
inceleme raporu
veya YMM raporuna
göre çözülür.
-Yukarıdaki madde ve atıklarından
elde edilen hammaddelerin teslimleri,
-Pamuk, tiftik, yün, yapağı, ham post
ve deri teslimi,
-Ağaç ve orman ürünleri teslimi
4
Tevkifat
(9/1)
-Temizlik, bahçe ve çevre bakım hiz.
-Makine, teçhizat demirbaş ve
araçların tamir, bakım ve onarım hiz.
-Yemek servisi ve organizasyonu hiz.
-Etüt, plan-proje, danışmanlık
denetim ve benzeri hizmetler
-Fason tekstil ve konfeksiyon,çanta ve
ayakkabı dikim ve fason işlerine
aracılık hizmetleri,
-Yapı denetim hizmetleri,
5.000 TL
altında olması
halinde vergi
inceleme ve YMM
raporu ve teminat
aranmadan mahsup
işlemi yapılır.
5.000 TL üzerinde
olması halinde
sadede vergi
inceleme raporu
veya teminat
alınarak mahsup
işlemi yapılır.
Miktara
bakılmadan vergi
inceleme raporu
veya teminat
alınarak nakit iade
işlemi yapılır.
Teminat
verilmesinde
teminat vergi
inceleme raporuna
göre çözülür.
Miktara bakılmadan
vergi inceleme
raporu veya teminat
alınarak nakit iade
işlemi yapılır.
Teminat
verilmesinde
teminat vergi
inceleme raporuna
göre çözülür.
-Servis taşımacılığı hizmetleri,
-Her türlü baskı-basım hizmetleri
-İşgücü temin hizmetleri,
-Turistik mağazalara müşteri bulma
ve götürme hizmetleri
Tevkifat
(9/1)
-Yapım işleri ile bu işlerle yapılan
mimarlık ve mühendislik, etüt proje
hizmetleri,
-Spor kulüplerine reklam, yayın ve
isim hakkı gelirine konu işlemler,
-5018 sayılı Kanun kapsamındaki
kurumların hizmet alımları,
Teminat
verilmesinde,
teminat vergi
inceleme raporuna
göre çözülür.
5.000 TL
altında olması
halinde vergi
inceleme ve YMM
raporu ve teminat
aranmadan mahsup
işlemi yapılır.
5.000 TL üzerinde
olması halinde vergi
inceleme raporu
veya YMM raporu
veya teminat
alınmak suretiyle
mahsup yapılır.
Teminat
verilmesinde
teminat vergi
inceleme raporu
veya YMM raporu ile
çözülür.
5
5.000 TL
aşmadığında
vergi inceleme
raporu ve YMM
raporu ve teminat
aranmadan
nakden iade işlemi
yapılır.
5.000 TL
üzerinde olduğunda
vergi inceleme
raporu veya YMM
raporu veya 5.000
TL aşan kısım için
teminat alınarak
iade işlemi
yapılır.
Teminat
verilmesinde
teminat vergi
inceleme raporu
veya YMM raporuna
göre çözülür.
Download

1 kdv uygulama genel tebliğ ile getirilen kdv iadelerine ilişkin alt