AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM
ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ
GIDA
SAĞLIK
SEYAHAT
KURULUŞ:
Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket
kurulmuştur.
Sıra
No
1
2
Kurucunun
İkametgah adresi
Uyruğu T.C. Kimlik/vergi No
Adı Soyadı
ENGELLİ EĞİTİM KÜLTÜR Kentkoop Mah.
T.C
335 043 8032
SAĞLIK SPOR VAKFI
Batıkent Bulvarı Meydan AVM
(ENGELLİ VAKFI)
No: 255/19 Batıkent Yenimahalle Ankara
ABDURRAHMAN KURTASLAN Kent Koop Mah. 1820 Cadde T.C.
Siyasal Sitesi 7.Blok No:84
Yenimahalle Ankara
17701076784
ÜNVAN:
Madde 2- Şirketin ünvanı AKA ORGANİZASYON DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM GIDA SAĞLIK
SEYAHAT ACENTALIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.
AMAÇ VE KONU:
Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
ORGANİZASYON: Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla Ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonlar
düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, turistik
tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak
,yapmak. radyo, film, televizyon ile tanıtım çalışmaları, bu işler için organizatörlük yapmak ve ajans kurmak,
sinema tiyatro, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel
kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar, eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor
gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri düzenlemek.
Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi
işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında
her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar,
basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle
tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli araç ve gereçlerin ithalat ve ihracatını,
ticaretini yapabilir. Çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum,
toplantı, sergi, açılış, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve
tertiplemek, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. Konusuyla ilgili olarak,
kokteyl, düğün, açılış animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapabilir.-Fuar
stantları, pano, basılı malzeme, tabela, afiş, pankart, katalog, hediyelik eşya ve promosyon ürünleri tasarımı,
üretimi yapmak veya bunları fason olarak yaptırmak, nihayetinde kiralamak veya satmak, ithalat ve ihracatını
yapmak.
DANIŞMANLIK: Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, hukuki, ticari, mali ve idari tüm alanlarda
yönetim, finans ve yatırım danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve
tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve
yönetimini üstlenmek. kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve
liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği
sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak,
yaptırmak, sağlamak, İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi
vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek,
personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri
oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin
yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak. Şirketlere kalite
danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak, bu hususta
belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak.
Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam
kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar
teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek,
dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek.
EĞİTİM:Her türlü ve her kademede özel öğretim kurumları kurulması, açılması, işletilmesi, satışı, işleticiye
verilmesi, (okul, öğrenci yurdu, kreş, çocuk kulübü, anaokulu, lise, yüksek okul, üniversite, sanat ve mesleğe
yönelik kurslar, okullara hazırlık kursları, yabancı dil kursları ve benzeri özel eğitim ve öğretim
kurumları,sürücü kursları, dershaneler açabilir, işletebilir. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni,
atletizm, santranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek. Her türlü eğitim materyali
(temrinlik malzeme), araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin alımı satımını, ticaretini yapmak,
her türlü laboratuar kurmak, Kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete,
dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve
pazarlamak.
TURİZM: Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin
yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek, Turizme yönelik otel,
motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek,
işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Dağ turizmi, yayla turizmi, kara,
hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak. Her türlü doğa,
su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve
gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin,
hediyelik eşyanın alımı satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.
GIDA: Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını
yapmak. her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, yaş ya da kurutulmuş, konsantresi yapılmış, pişirilmiş, sunuma
hazır hale getirilmiş besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak, amacı ile
gerekli olan satış mağazaları, fabrika, imalathane, depolar, açmak ve işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir
almak ve vermek, Her türlü gıda ihtiyaç ve temizlik maddeleri ticareti ile bunların stoklanması, ambalajlanması
için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi, her türlü pişmiş tabldot gıda maddesinin üretimi, satışı, üretilen
yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli
toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak.
SAĞLIK: Sağlık hizmetleri vermek üzere gerekli izinleri almak koşulu ile özel hastaneler, poliklinikler,
dispanserler, tıbbi laboratuvar, tahlil kurumları, tıp merkezi ,muayenehane,sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık
kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri, hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve
tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri, fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon
üniteleri, göz , ağız ve diş sağlığı hizmetleri açmak, kurmak ve bu merkezleri işletmek, kiraya vermek, devir
etmek, satın almak ve satmak. Bilimum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak,
manyetik rezonans görüntüleme ,endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi
kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında kan ürünleri, ilaç, organ, hasta ve yaralı taşıması yapmak, bu amaçla her türlü kara,
hava ve deniz taşıma araçlarını, ambulans, helikopter, uçak ve donanımlarını almak, satmak, kiralamak, ithalat
ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak,
mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak
SEYAHAT ACENTELİĞİ: Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek,
organizasyonlar yapmak, Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma,
transfer işlemleri, tur düzenleme, rehberlik hizmetlerini, konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yürütmek. başka
seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve
yaptırabilir, Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı
yapmak, gemi ve yat işletmeciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, kiralamak
almak, satmak, Acentelik belgesi alarak her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.
Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak, bilet rezervasyonu yapmak, bu maksatla
bilet satış yerleri açmak. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. Turizm amaçlı her türlü motorlu araç
kiralama hizmetleri verebilir.
Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul, arsa, arazi, bina alabilir, satabilir,
işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar içerinde 'aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, devir ve
ferağ, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul
mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis
edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile
ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız,
her türlü borç alabilir. Her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde
gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir,
fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar
lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek
gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, teknik yardım, know-how marka, fesihname,
belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet hakları ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara
devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya
kiralayabilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve
kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici
finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Şirket konusuyla ilgili
mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat
ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir
ve kiraya verebilir. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda
bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik,
distribütörlük alabilir ve verebilir. iktisadi amacının gerektirdiği sanayi ve ticari taahhütlere girebilir,bunlar için
gerekli her türlü kanuni ve hukuki işlemleri yapabilir , Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık
yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden
firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurutmuş ve kurulacak
şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü
tasarrufta bulunabilir. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna
bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri,
tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul
edebilir. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve
sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması,
bunun için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması ya da mevcutlara iştirak edilmesi, irtibat
büroları,mümessillikler,komisyonculuklar,acente ve bayilikler açmak, tesis etmek, kiralamak, kiraya vermek,
amaç ve konusunu gerçekleştirmeye yönelik olarak her türlü teknolojiden,rasyonalizasyon tedbirlerinden
yararlanmak ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak, Gereken izinleri almak kaydıyla
kurulacak tesislerde yabancı uzmanlar ve personel istihdam etmek,hizmet sözleşmeleri akdetmek, yabancılar için
çalışma izni almak ve ücretlerinin yurt dışına transferini sağlamak, yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve
yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. Yukarıda sözü
edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya
mümessillik alabilir. servis istasyonları, bakım ve ikmal merkezleri kurabilir, Şirket yukarıdaki tüm konularıyla
ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.Şirket yukarıdaki tüm
konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.Konusu ile
ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar. sergi ve panayırlara iştirak
edebilir. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık
haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi işlerin
yürütür.Şirket yurt içi ve yurt dışı şubeler açabilir.
ŞİRKETİN MERKEZİ:
Madde 4- Şirketin merkezi Ankara ili Yenimahalle ilçesidir. Kent Koop Mah. 1820 Cadde Siyasal Sitesi 7.Blok
No:84 Yenimahalle Ankara’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum
fesih sebebi sayılır
SÜRE:
Madde 5- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle
uzatılıp kısaltılabilir.
SERMAYE :
Madde 6- Şirketin sermayesi 50 paya ayrılmış 50.000,00 TL (ELLİBİN TÜRK LİRASI) olup bunun, 30 paya
karşılık olan 30.000,00 Türk Lirası ABDURRAHMAN KURTASLAN tarafından, 20 paya ayrılmış 20.000,00
Türk Lirası ENGELLİ EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK SPOR VAKFI (ENGELLİ VAKFI) tarafından tamamen
taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden
önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay
içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7.) maddesine göre yapılır. Bu sermayenin tamamı
nakit olarak karşılanmıştır.
İLAN:
Madde 7- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket
merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.
ŞİRKET İDARESİ:
Madde 8: Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından
yürütülür. İlk 30 yıl için 17701076784 TC kimlik numaralı ABDURRAHMAN KURTASLAN münferit imzası
ile yetkili olarak şirket müdürü seçilmiştir.
TEMSİL :
Madde 9: Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu/genel kurul
tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirketi şirket müdürü/leri T.C. sınırları içinde ve dışında ahzu kabz yetkisi
ve münferit imzası ile her türlü temsil ve ilzam etmeye, şirket adına bankalara para yatırıp çekmeye, her türlü
yurt içinde ve yurt dışında banka ve finans kurumunda şirket adına hesap açtırmaya, kapattırmaya, finansal
kiralama sözleşmeleri imzaya, çek, senet, bono vs. kıymetli evrak tanzim etmeye, tahsile ve cirolamaya,
bankalardan kredi çekmeye, teminat mektubu almaya ve vermeye, kefil olmaya, bankalarda bloke yaptırmaya ve
çözmeye, şirket adına gelmiş havale ve eft vb. paraları almaya, Bakanlıklar, Bankalar, İktisadi Devlet
Teşekkülleri vs. bilcümle yurt içi ve yurt dışındaki Resmi ve Özel daire ve kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler ile
şirket adına her türlü temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya, bunlara karşı taahhütlerde bulunmaya, açık arttırma
ve eksiltmelerde bulunmaya, pey sürmeye, şirketin konusuyla ilgili olarak her türlü resmi ve özel ihalelere
katılmaya, şirket adına gayrimenkul ve menkul, motorlu motorsuz taşıt aracı almak ve satmak, trafik işlemlerini
yapmak, taşınmaz tapu tescillerini yaptırmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kiralamak, kiraya vermek, bunlarla
ilgili, üçüncü kişilere ait taşınmazlara her türlü hakları iktisap etmede teminat vermeye, teminatları almaya,
merkez ve şubeler açmaya, şirketin esas mukavelesindeki belirtilen tüm iş ve işlemleri başından sonuna kadar
takip ve sonuçlandırmaya, şirketi her türlü borç ve taahhüt altına sokmaya, T.C. sınırları içinde ve dışında
bilumum resmi ve gayrı resmi dairelerde, kamu kurum ve kuruluşlarda, TAPU sicil müdürlüklerinde,vergi
dairelerinde, SGK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, tüm bakanlıklar, resmi kurumlar, belediyeler, kooperatifler,
gümrük idareleri, tapu sicil memurluklarında, her türlü bakanlıklarda temsile, PTT idarelerinde şirkete ait telefon
almaya, nakil ettirmeye, hesaplar açtırmaya, gelen paralan almaya, her türlü işlemi yürütmeye, elektrik ve su ve
doğalgaz idarelerinde şirket adına abonelikler tesis ettirmeye, kapatmaya, her türlü şirket işiyle ilgili
mahkemelerde ve tüm diğer kamu ve özel yerlerde şirketi temsile, vekil tayin etmeye ve azletmeye, ithalat ve
ihracat işlemlerini yapmaya, akreditifleri açmaya, bu işlerin izlenmesinde ve gerektiğinde yetkilerin tamamını
veya bir kısmını başkalarını devir ve azletmeye yetkili kılınmıştır.
HESAP DÖNEMİ:
Madde 10- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk
hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:
Madde 11- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net
dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar genel kurul kararı ile pay sahiplerine
kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme
yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.
YEDEK AKÇE
Madde 12- Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın
azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.
Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından
ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.
KANUNİ HÜKÜMLER:
Madde 13- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.
Kurucunun Adı ve Soyadı
1-ABDURRAHMAN KURTASLAN
2-ENGELLİ EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK SPOR VAKFI
(ENGELLİ VAKFI)
İmzası
Download

aka organizasyon danışmanlık eğitim turizm gıda sağlık seyahat