TARIMSAL YAPI
1. İlin Tarımsal Yapısı
İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077
kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal Üretimin parasal
değeri 1.963.351.644 TL’dir.
İlin toplam yüzölçümü 570.100 hektardır. Bunun % 44,7’si yani 254.960 hektarı tarım
alanlarıdır. Tarım alanının 166.713 (% 65,38) hektarı kuru tarım alanları, 88.247 (% 34,62)
hektarı sulu tarım alanıdır.
Amasya ekolojisinin genel bir kombinasyonu ile bazı ürünlerin tadı, aroması ve lezzeti
ile ün yapmış misket elması ve bamyası başka bir ortamda bu özelliklerini ortaya
çıkarmamaktadır. Hatta il sınırları içinde bile elma ve bamyanın bu özellikleri değişmektedir.
Amasya hayvancılık yönünden de önemli bir potansiyele sahiptir. 2013 yılı verilerine
göre İlimizde 174.667 adet büyükbaş, 141.762 adet küçükbaş, 1.200.575 kanatlı ve 17.575
adet arı kovanı mevcuttur.
2. İl Yüzölçümünün Genel Dağılımı
ARAZİ VARLIĞI
ALAN(Ha)
Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*)
Çayır Mera Alanı (*)
Ormanlık ve Fundalık (191.422)
Diğerleri (Bataklık, Yer. Birimleri, Su Yüzl. ve Kayalıklar v.s)
TOPLAM
PAYI(%)
254.960
44,7
65.971
11,6
203.934
35,8
45.235
7,9
570.100
100,0
İl Yüzölçümünün Dağılımı
7,9%
44,7%
35,8%
11,6%
Tarım Alanı
Çayır-Mera
Orman ve Fundalık
Diğer Alanlar
3. Tarım Arazilerinin İlçeler üzerinden Dağılımı
İLÇENİN ADI
YÜZÖLÇÜMÜ (Ha)
Merkez
Göynücek
Gümüşhacıköy
Hamamözü
Merzifon
Suluova
Taşova
TOPLAM
PAYI(%)
87.460
22.408
15.284
5.257
55.950
29.247
39.354
254.960
34,3
8,8
6,0
2,1
21,9
11,5
15,4
100,0
Tarım Alanının İlçelere Dağılımı
34,3%
15,4%
11,5%
21,9%
8,8%
2,1%
Merkez
Göynücek
6,0%
Gümüşhacıköy
Hamamözü
Merzifon
Suluova
Taşova
4. Tarım Arazilerinin Kullanım Durumları
TARIM ARAZİSİNİN CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜ(Ha)
Tarla Ziraatı Arazisi
PAYI (%)
201.136
78,89
Bağ - Bahçe Ziraatı Arazisi
7.700
3,02
Sebze Ziraatı Arazisi
5.236
2,05
Örtü Altı Alan
200
0,08
Nadas Arazisi
23.348
9,16
Tar. Elverişli Olup Kullanılmayan (Dik,Yamaç) Arazi
17.340
6,80
254.960
100,00
TOPLAM
Tarım Alanı Kullanım Biçimi
3,02%
2,05% 0,08%
9,16%
6,80%
78,89%
Tarla Zir. Aln.
Sebze Aln.
Nadas Aln.
Bağ-Bahçe Aln.
Örtüaltı Aln.
Tar. Elvş. Olup Kullanılmayan Aln.
5. Tarım Alanlarının Kuru - Sulu Oluşuna Göre Dağılımı
Tarım Alanlarının Kuru-Sulu Oluşuna Göre Dağılımı
ARAZİNİN CİNSİ
ALANI (Ha)
PAYI (%)
Kuru Tarım Arazisi
Sulu Tarım Arazisi
166.713
65,38
88.247
34,62
TOPLAM
254.960
100,0
6. Tarımsal Sulamayı Gerçekleşen Kurumlar
Tarımsal Sulamayı Gerçekleştiren Kurumlar
SULAMA
ALANI(Ha)
37.857
37.688
SULAMA KURULUŞLARININ ADI
D.S.İ.’nce Sulanan Alanlar
Köy Hizmetlerince Sulanan Alanlar
Halk Sulamaları
TOPLAM
12.702
88.247
PAYI%)
42,89
42,70
14,41
100,0
Sulamayı Gerçekleştiren Kurumlar
14,41%
42,89%
42,70%
DSİ Sulaması
Köy. Hiz. Sulaması
Halk Sulaması
7. Sulama Biçimine Göre Sulama Alanları
SULAMA BİÇİMİ
ALANI (Ha)
PAYI (%)
8.791
9,9
2.794
3,1
Salma Sulama
76.662
87,0
TOPLAM
88.247
100,0
Yağmurlama Sulama
Damlama Sulama
İSTATİSTİKİ BİLGİLER
1. İl Arazisinin İlçeler İtibariyle Genel Dağılım (2013)
İlçeler
Toplam
Tarım Alanı
(ha)
Orman ve
Fundalık
(ha)
Çayır ve
Mera (ha)
Tarım Dışı
Arazi (ha)
TOPLAM
(ha)
254.960
87.460
203.934
70.633
65.971
11.367
45.235
3.540
570.100
173.000
Göynücek
22.408
33.100
1.374
1.018
57.900
Gümüşhacıköy
15.284
16.109
16.521
18.114
66.028
5.257
6.441
3.799
3.875
19.372
Merzifon
55.950
17.167
21.636
2.347
97.100
Suluova
29.247
8.530
5.053
8.770
51.600
Taşova
39.354
51.954
6.221
7.571
105.100
Merkez
Hamamözü
2. Başlıca Tarımsal Ürün Çeşitleri (2013):
ÜRÜN ADI
Sebze
Ürünleri
Meyve
Ürünleri
Tarla Ürünleri
TÜRÜ
Buğday (Ha)
Arpa (Ha)
Mısır (Dane) (Ha)
Elit (Ha)
Nohut (Ha)
Tütün (Ha)
Ş.Pancarı (Ha)
Haşhaş (Kapsül) (Ha)
Haşhaş (Tohum) (Ha)
Ayçiçeği (Ha)
Kuru Soğan (Ha)
Patates (Ha)
Kiraz (ha)
Elma (ha)
Şeftali (ha)
Üzüm (ha)
Ceviz (ha)
Vişne (ha)
Taze Fasulye (Ha)
Bamya (Ha)
Hıyar (Ha)
Domates (Ha)
EKİLİŞ MİKTARI
113.147
24.480
6.213
667
3.890
917
5.637
1.368
17.845
8.611
349
2.164
1.530
761
721
637
133
747
501
1.028
1.769
ÜRETİM
(TON)
405.713
90.493
80.937
1.085
4.595
554
279.825
1.044
1.022
52.269
315.073
11.036
28.881
33.516
14.649
7.435
3.444
2.861
7.661
1.708
52.747
106.245
3. İlçelere Göre Seçilmiş Tarla Ürünleri Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarları (2013)
İlçeler
Buğday
Üretim
Ekiliş (da)
(ton)
Arpa
Üretim
Ekiliş (da)
(ton)
Mısır (dane)
Ekiliş
Üretim
(da)
(ton)
Ayçiçeği
Üretim
Ekiliş (da)
(ton)
Göynücek
57.000
25.200
10.500
4.125
11.275
15.084
19.000
6.520
Gümüşhacıköy
98.490
36.347
8.500
2.125
0
0
9.500
2.850
Hamamözü
17.000
5.600
4.300
1.343
50
27
0
0
Merkez
385.575
143.869
137.500
55.950
32.500
44.688
27.750
8.295
Merzifon
240.000
78.220
47.000
14.550
4.000
4.800
97.500
28.610
Suluova
140.430
62.989
17.000
7.300
13.700
16.097
8.200
2.244
Taşova
192.970
53.488
20.000
5.100
603
241
16.500
3.750
1.131.465
405.713
244.800
90.493
62.128
80.937
178.450
52.269
Toplam
3. İlçelere Göre Seçilmiş Tarla Ürünleri Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarları (2013)
İlçeler
Göynücek
Soğan (Kuru)
Şekerpancarı
Üretim
Üretim
Ekiliş (da)
Ekiliş (da)
(ton)
(ton)
3.750
18.750
6.000
30.000
Nohut
Haşhaş (Tohum)
Ekiliş
Üretim
Üretim
Ekiliş (da)
(da)
(ton)
(ton)
5.500
550
1.700
93
9.500
33.250
19.500
87.750
1.900
190
3.827
306
250
938
1.565
7.825
500
60
880
44
Merkez
14.250
71.250
8.500
46.750
14.000
1.960
900
54
Merzifon
15.250
61.000
6.800
32.300
3.000
450
3.370
405
Suluova
29.110
101.885
12.800
70.400
1.500
135
Taşova
14.000
28.000
1.200
4.800
12.500
1.250
0
3.000
0
120
Toplam
86.110
315.073
56.365
279.825
38.900
4.595
13.677
1.022
Gümüşhacıköy
Hamamözü
4. İlçelere Göre Seçilmiş Sebze Ürünleri Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarları (2013)
İlçeler
Göynücek
Bamya
Üretim
Ekiliş (da) (ton)
Domates
Ekiliş (da)
Hıyar
Üretim
(ton)
Ekiliş
(da)
Fasulye (Taze)
Üretim
(ton)
Ekiliş (da)
Üretim
(ton)
1.150
3.734
35
105
15
60
0
0
Gümüşhacıköy
0
0
200
960
60
150
150
255
Hamamözü
0
0
230
460
25
37
370
296
1.050
577
11.700
70.400
8.550
35.875
4.250
5.100
Merzifon
60
42
1.150
4.312
300
750
800
680
Suluova
0
0
50
60
0
0
100
70
Taşova
2.750
715
3.280
9.464
500
1.000
1.800
1.260
Toplam
5.010
1.708
16.645
85.761
9.450
37.872
7.470
7.661
Merkez
5. Başlıca Meyve Ürünlerinin İlçelere Göre Ekiliş ve Üretim Miktarları (2013)
İlçeler
Göynücek
Gümüşhacıköy
Hamamözü
Merkez
Merzifon
Suluova
Taşova
Toplam
Kiraz
Elma
Şeftali
Vişne
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Ekiliş (da)
Ekiliş (da)
Ekiliş (da)
Ekiliş (da)
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
425
383
915
2.375
125
196
220
292
350
340
755
1.483
0
48
15
100
41
55
1.160
3.560
0
8
25
12
14.820
22.452
4.803
14.941
4.780
11.246
828
1.750
975
711
4.090
4.654
100
294
60
214
2.438
2.800
2.152
4.183
1.900
2.045
31
330
2.586
2.140
1.420
2.320
700
808
170
150
21.635
28.881
15.295
33.516
7.605
14.649
1.332
2.861
6-İlimizde Öne Çıkan Tarımsal Ürünlerin 2013 Yılı Üretimi, Türkiye Üretimi ve Genel Oranı
İL GENELİ
Kuru Soğan
Haşhaş (tohum)
2013 yılı Ekim
Alanı(ha)
8.611
1.367
2013 Yılı
Üretimi (Ton)
2013 Yılı
Üretim
Değeri(TL)
Türkiye Üretimi
(Ton)
Türkiye
Geneli %
Oran
315.073
94.521.900
1.904.846
%16,5
1.022
5.110.000
19.244
%4
Bamya
501
1.708
10.248.000
33.545
%5,1
Kiraz
2.164
28.881
54.873.900
494.325
%5,8
56.365
279.825
44.772.000
16.483.306
%1,7
405.713
263.713.450
22.050.000
%1,83
1.085
4.882.500
1.632
%64,5
Şekerpancarı
Buğday
Şekerpancarı(Elit
Tohum)
113.147
667
7-2013 Yılı Destekleme Ödemeleri Toplamı
DESTEKLEME/PRİM KONUSU
Kimyevi Gübre Desteği
Mazot Desteği
Toprak Tahlili Desteklemesi
Sertifikalı Tohum Desteği
Sertifikalı Tohum Desteği
Hububat Destekleme Primi
Yağlık Ayçiçeği Primi
Dane Mısır Primi
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği
Organik Tarım-İyi Tarım Desteği
Yem Bitkileri Primi
Çatak Desteklemesi
Anaç Sığır-Manda Desteklemesi
Buzağı Desteklemesi
Küçükbaş Hayvan Islah Desteği
Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi
Süt Desteklemeleri
Kırmızı Et Destekleme Primi
Su Ürünleri Desteklemesi
Aktif Koloni Desteklemesi
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği
TOPLAM
ÇİFTÇİ SAYISI
21.532
21.551
835
48
1.741
9.671
1.741
954
704
8
2.412
732
DESTEKLEME TUTARI
(TL)
5.385.181
4.546.736
229.719
104.669
516.238
6.496.766
3.125.045
1.066.839
422.400
5.612
3.252.305
3.104
1.416.133
4.086.812
2.901
666.575
273
1.443.930
931
1.789.776
2.675
2.175.338
2.279
8.374.955
3
8.358
143
704
108.536
422.400
45.644.323
DESTEKLEME ÖDEMELERİNDE YILLARA GÖRE DEĞİŞİM (2003-2013)
50.000.000
45.000.000
40.000.000
45.644.323
30.610.245
25.796.098
21.908.745
22.608.856
5.000.000
23.854.768
10.000.000
26.713.952
15.000.000
9.214.851
20.000.000
27.352.276
25.000.000
36.346.352
30.000.000
42.663.994
35.000.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Download

TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk