AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014 – 2015 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
HEMŞİRELİK TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI
Gün
Cuma
Gün
Cumartesi
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
Sağlık Eğiti i ve Sağlığı
Geliştiril esi
09.00
09.50
10.00
10.50
11.00
11.50
Fizyopatoloji 2
Prof.Dr. Yavuz ÖZORAN
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
Araştır a Tek ikleri
16.00
16.50
17.00
17.50
Seçmeli
18.00
18.50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TE)Lİ-TE)Sİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI
Gün
CUMA
Gün
Cumartesi
Gün
Cumartesi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TE)Lİ-TE)Sİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1. DÖNEM DERS PROGRAMI
18.00-18.50 19.00-19.50 20.00-20.50
İş Sağlığı ve Güve liği
Yrd. Doç. Dr. İs ail Hakkı OCAK
D-203 Ömer Yıldız Yerleşkesi
09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50
İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güve liği Mevzuatı
Prof.Dr. Meh et TÜFEKÇİ
D-203 Ömer Yıldız Yerleşkesi
16.00-16.50 17.00-17.50 18.00-18.50
Acil Duru lar,İlk Yardı ve İşçi Sağlığı
Yrd.Doç.Dr. İs ail Hakkı OCAK
D-203 Ömer Yıldız Yerleşkesi
13.00-13.50 14.00-14.50 15.00-15.50
Meslek Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr. İs ail Hakkı OCAK
D-203 Ömer Yıldız Yerleşkesi
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014 – 2015 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ TE)Lİ-TE)Sİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI
Gün
Cuma
Gün
18.0018.50
19.0019.50
20.0020.50
Sağlık Kuruluşları da İletişi
Prof.Dr. Bayram KAYA
D-08 Pelitli Yerleşkesi
09.00
10.00
11.00
09.50
10.50
11.50
Sağlık Hukuku
Av.İbrahi KESKİN
Cumartesi
D-08 Pelitli Yerleşkesi
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
Sağlık Yö eti i ve
Organizasyonu
Prof.Dr. Mustafa KÖKSAL
D-08 Pelitli Yerleşkesi
16:00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
Sağlık Hiz etleri de
Örgütsel Davra ış
Prof.Dr. Bayram KAYA
D-08 Pelitli Yerleşkesi
Download

avrasya üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü 2014 – 2015 güz