Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
OMV PETROL OFİSİ A.Ş
Samsun Terminali Akaryakıt Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0066-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10-Mart-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0066-T
Adresi : Kirazlık Mah., Atatürk Bulvarı
No:15- Tekkeköy
55330
SAMSUN / TÜRKİYE
Tel
: 0 362 266 91 20 /119
Faks
: 0 362 266 91 26
E-Posta : [email protected]
Website : www.poas.com.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
PETROL ÜRÜNLERİ
Benzin Türleri, Fuel Oil Türleri
Görünüş Testi
Laboratuvar İç Metodu
(AKR-AY-DT-42)
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Fuel
Oil Türleri
Yoğunluk Testi
Benzin Türleri, Motorin Türleri
Damıtma Testi
TS EN ISO 3405
ASTM D 86
Motorin Türleri, Fuel Oil
Parlama Noktası Testi (Pensky
Martens Kapalı Kap Yöntemi)
TS EN ISO 2719
ASTM D 93
Motorin Türleri, Fuel Oil Türleri
Kinematik Viskozite Testi
TS 1451 EN ISO 3104
TS 1451 EN ISO 3104/T1
TS ISO 3105
TS EN ISO 12185
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 446
Motorin Türleri
Toplam Kirlilik Testi
TS EN 12662
ASTM D 6217
Motorin Türleri
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası
(SFTN) Testi
TS EN 116
TS EN 116 /AC
ASTM D 6371
Motorin Türleri
Su Testi (Kulometrik Karl
Fischer Titrasyon Metodu)
TS 6147 EN ISO 12937
ASTM D 6304
Motorin Türleri
Setan İndisi Hesaplanması
TS EN ISO 4264
ASTM D 4737
Benzin Türleri, Motorin Türleri
Kükürt Testi (Otomotiv Yakıtları
TS EN ISO 20884
ASTM D 2622
- Dalgaboyu Ayırımlı X-ışını
Floresans Spektrometri)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
OMV PETROL OFİSİ A.Ş
Samsun Terminali Akaryakıt Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0066-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10-Mart-2014
AB-0066-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fuel Oil Türleri
Kükürt Testi (Enerji Ayırımlı
X-ışını Floresans
Spektrometri)
TS EN ISO 8754
ASTM D 4294
Benzin Türleri
Buhar Basıncı Testi
TS EN 13016-1
ASTM D 5191
Benzin Türleri
Buhar Kilitleme İndisinin
Hesaplanması
TS EN 228
Fuel Oil Türleri
Su Testi (Azeotropik Damıtma
Metodu)
TS EN 1428
ASTM D 95
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı