Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 31.12.2014
No: TP.A.YPİ.2014.2060
Açıklanacak Özel Durum:
İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye Tebliğ Edilen Vergi Cezası Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
30.12.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamıza müteakip olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığı’nca söz konusu Özel Durum Açıklamamız’da belirtilen vergi incelemesi ile ilgili bugun de
(31.12.2014) 10.765.666 TL tutarında vergi aslı, 11.572.683 TL tutarında vergi ziyaı cezasını içeren
ihbarnamelerin %30 iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye tebliğ edildiği bilgisi Şirketimize
ulaşmıştır. İlgili incelemeye istinaden ilave bir ihbarname beklenmemektedir.
Shell & Turcas Petrol A.Ş. söz konusu vergi / ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak tüm yasal haklarını
kullanacaktır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Açıklanacak Özel Durum:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 30.12.2014
No: TP.A.YPİ.2014.2055
%46 Oranında Dolaylı İştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin Ön
Lisans Alması Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
09.09.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamıza müteakip olarak; %46 oranında dolaylı iştirakimiz
Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin Aydın ili Kuyucak ilçesinde 13,2 MW kurulu
gücünde olması planlanan Jeotermal Elektrik Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na yaptığı elektrik üretimi ön lisans başvurusunun olumlu olarak sonuçlandığı ve ön lisansın
alındığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 30.12.2014
No: TP.A.YPİ.2014.2054
Açıklanacak Özel Durum:
İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye Tebliğ Edilen Vergi Cezası Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin 25.07.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda, T.C. Maliye Bakanlığı yetkilileri
tarafından %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’de vergi denetimine başlandığı
bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bu defa, Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin 2009, 2010, 2011 ve 2012 vergilendirme dönemlerine ilişkin
yapılan vergi incelemesi neticesinde; Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nca, eleştiri konusu
Şirket’in yurtdışından aldığı hizmetlerin niteliğine ilişkin Kurumlar Vergisi tevkifatı uygulamaları ile
ilgili gecikme faizi hariç olmak üzere, 45.214.582–TL tutarında vergi aslı, 67.821.873–TL tutarında
vergi ziyaı cezasını içeren ihbarnamelerin Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye 30.12.2014 tarihinde tebliğ
edildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.
Shell & Turcas Petrol A.Ş. söz konusu vergi / ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak tüm yasal haklarını
kullanacaktır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 25.12.2014
No: TP.A.YPİ.2014.2011
Açıklanacak Özel Durum:
EPDK İdari Para Cezasına İlişkin Davanın Sonuçlanması Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimiz tarafından yapılan 06.08.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda belirtildiği üzere, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 2, 3 ve 4. maddelerine
aykırılık iddiasıyla Şirketimize 5.550.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.
Şirketimiz, bahsi geçen cezayı %25 erken ödeme indiriminden faydalanarak ve dava hakkını saklı
tutarak ihtirazı kayıtla 06.08.2013 tarihinde 4.162.500 TL olarak ödemiş ve işlemin iptali için Ankara
6. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.
23.12.2014 tarihi itibariyle Şirketimize tebliğ edilen Ankara 6. İdare Mahkemesi 2014/1330 no.lu
kararı uyarınca; dava konusu işlem nedeniyle doğan cezanın iptaline, kararın tebliğini izleyen 30 gün
içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 25.12.2014
No: TP.A.YPİ.2014.2010
Açıklanacak Özel Durum:
Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği’nin 11.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, Şirketimiz bünyesinde “Yatırımcı İlişkileri”
faaliyetlerini yürüten ve tam zamanlı çalışan personellere ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi
Sn. Erkan İlhantekin (Finans Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Tel: 0212 259 00 00 (Dahili: 1270)
Email: [email protected]
Lisans Bilgileri: 203104 (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı), 700696 (Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Lisansı)
Yatırımcı İlişkileri Birimi Görevlisi
Sn.Pınar Ceritoğlu (Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri Müdür Yardımcısı)
Tel: 0212 259 00 00 (Dahili: 1287)
Email: [email protected]
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 22.12.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1994
Açıklanacak Özel Durum:
%99,99 Oranında Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Süreci Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
%99,99 oranında dolaylı bağlı ortaklığımız Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin, Denizli ili
Merkezefendi ilçesinde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları projesi
ile ilgili olarak Denizli Valiliği’ne yapılan ÇED başvurusunun, Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda uygun bulunduğu ve projeye yönelik olarak ÇED sürecinin
başladığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 15.12.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1946
Açıklanacak Özel Durum:
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Metodoloji Değişikliği Nedeniyle
Revize Edilmesi Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin 03.03.2014 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda da belirtildiği üzere, Kobirate Uluslararası
Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından, 2014 yılı itibariyle
yapılan yıllık kurumsal yönetim değerlendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim
Uyum Derecelendirme Notu 8.75’ten 9.09’a yükseltilmişti (10 tam puan üzerinden).
Bu defa, Kobirate tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme metodolojisinde
yapılan değişiklik nedeniyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notunun 9.09’dan
9.08’e revize edildiği bilgisi Kobirate tarafından Şirketimize iletilmiştir.
Ana Başlıklar halinde derecelendirme çalışması özeti aşağıda eski ve revize notlarla (100 puan
üzerinden) birlikte gösterilmiştir:
Pay Sahipleri bölümü
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü
Menfaat Sahipleri bölümü
Yönetim Kurulu bölümü
90.84 (eski) / 90.66 (revize)
91.89 (eski) / 90.34 (revize)
90.81 (eski) / 90.90 (revize)
90.21 (eski) / 91.08 (revize)
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 28.11.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1882
Açıklanacak Özel Durum:
Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’nin Sermaye Azaltımı Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Paylarının tamamına sahip olduğumuz Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’nin sermayesinin 115.000.000
TL’den 520.000 TL’ye azaltılması ve Ana Sözleşmesi’nin 6. Maddesinin (“Sermaye Maddesi”) bu
yönde tadil edilmesi amacıyla 10 Aralık 2014 tarihinde Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. Olağanüstü
Genel Kurul toplantısı yapılacağı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Sermaye azaltımının amacı, STAR
Rafineri projesi yatırımındaki Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’ne ait hisselerin Mayıs 2014’te
tamamının satılmasıyla elde edilen ve halen şirket aktiflerinde kayıtlı bulunan fonun, tek pay sahibi
Turcas Petrol A.Ş.’ye intikal ettirilmesidir.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Cad. No:6 Aksoy Plaza Kat:7
34398 Maslak Sarıyer İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 27.11.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1870
Açıklanacak Özel Durum:
Şirket ödenmiş sermayesinin 225.000.000-TL.’den 270.000.000.-TL.’ye yükseltilmesi hk.
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Yönetim Kurulumuz’un, 27.11.2014 tarih ve 2014/ 21 nolu kararında; esas sermaye sistemi içerisinde
mütalaa edilen şirket sermayesinin; 25.364.207,38.-TL.’sının İştirak Hisseleri Satış Gelirlerinden ve
19.635.792,62.-TL’sının Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere %20 oranında tamamı İç Kaynaklardan
karşılanmak
suretiyle
toplam
45.000.000
(kırkbeşmilyon)
TL
artışla
225.000.000
(ikiyüzyirmibeşmilyon) TL’den 270.000.000 (ikiyüzyetmişmilyon) TL’na arttırılmasına ve bununla
ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin yeni şekli ile tadil edilip Sermaye Piyasası
Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak olan ilk
Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 21.11.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1830
Açıklanacak Özel Durum:
%99,99 Oranında Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.’nin Enerji
Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) hissedarlığına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK)’na Yaptığı Başvuru Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
%99,99 oranında dolaylı bağlı ortaklığımız Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.’nin (‘Şirket’),
61.572.770 TL sermaye ile kurulacak olan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'ne (EPİAŞ) 50.000
(Ellibin) adet C grubu pay adediyle (pay tutarı: 50.000 TL) % 0,08 oranında iştirak etmesine yönelik
EPDK başvurusunun yapıldığına dair bilgi, 21.08.2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna
duyurulmuştu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan resmi duyuruda, EPİAŞ’ta C grubu pay
sahibi olması kabul edilen tüzel kişiler ile bu tüzel kişilerin sahip olabilecekleri pay adetleri ve pay
tutarları açıklanmıştır. Bu duyuru uyarınca, Şirket’in EPİAŞ’a 50.000 (Ellibin) adet C grubu pay
adediyle (pay tutarı: 50.000 TL) % 0,08 oranında iştirak etmesine yönelik başvurusu uygun görülmüş
ve Şirket, gerekli sermaye tutarını yatırmaya davet edilmiştir. Gerekli sermaye tutarının Şirket
tarafından yatırılmasının ardından, EPİAŞ’a %0,08 oranında iştirak edilmesine ilişkin süreç EPDK
tarafından sonuçlandırılacaktır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 04.11.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1750
Açıklanacak Özel Durum:
Bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’ndeki gerçek kişi azınlık hissedarların
paylarının satın alınması
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Yönetim Kurulumuzun 04.11.2014 tarih ve 2014/19 no.lu kararında:
Halihazırda %99,99 oranında bağlı ortaklığımız konumundaki Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’de,
gerçek kişi ortaklar Erdal Aksoy, Yılmaz Tecmen, Saffet Batu Aksoy ve Banu Aksoy
Tarakçıoğlu’ndan her birinin sahip olduğu nominal 2.072 TL olmak üzere toplam 8.288 TL nominal
değerdeki 8.288 adet hissenin, her bir hissedara payları karşılığında ödenecek 2.285 TL bedel ile
(tamamı 9.140 TL) Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiştir. Böylelikle Şirketimiz, ilgili
tescil süreci sonucunda, 115.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan ve halihazırda bağlı ortaklığımız
olan Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’nin tek pay sahibi konumuna gelecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 26.09.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1558
Açıklanacak Özel Durum:
Şirket Bilgilendirme Politikası Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
25.09.2014 tarihli Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu’nca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı
Özel Durumlar Tebliği uyarınca Şirket Bilgilendirme Politikası’nın revize edilerek ekli şekilde kabul
edilmesine ve Şirket websitesi www.turcas.com.tr’de yayınlanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Bilgilendirme Politikası
Turcas Petrol A.Ş. (“Turcas”), ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde; yerli ve yabancı pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı
kurumlar gibi ilgililerin eş zamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak bilgilendirilmelerini
sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasının
uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların başta pay sahipleri
ve yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz ve kolay
anlaşılabilir bir şekilde iletilmesinin sağlanması esastır.
Turcas, kamunun bilgilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı’nı, Sermaye
Piyasası Kurulu (“SPK”) ile Borsa İstanbul (“BIST”) düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası
Kurumsal Yönetim İlkelerini esas almaktadır.
Turcas Petrol A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II – 15.1 sayılı
“Özel Durumlar Tebliği”nin 17’inci maddesi gereğince hazırlanmış olup, tüm menfaat
sahiplerine Turcas Web Sitesi (www.turcas.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
I- Yetki ve Sorumluluk
Turcas Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Turcas’ta
kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi
Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun
koordinasyonu için Finans Direktörlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Yatırımcı ve Pay
Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiş olup, söz konusu yetkililer Denetim Komitesi,
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını
ifa etmektedirler.
II- Yöntem ve Araçlar
Bilgilendirmeler, Özel Durum Açıklamaları, Mali Tablo ve Raporlar, yıllık Faaliyet
Raporları, İnternet Sayfası, Bilgilendirme Yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları
ile yapılır.
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Borsa İstanbul
düzenlemeleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir:
BIST ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) kapsamında gerçekleştirilen bildirimler ve
özel durum açıklamaları;




Periyodik olarak KAP vasıtasıyla BIST’e gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız
denetim raporu, beyanlar ve Faaliyet Raporları. Söz konusu raporlar aynı zamanda
Şirketimiz Web Sitesi’nden (www.turcas.com.tr) istenildiği anda ulaşılabilecek
şekilde yayınlanmaktadır;
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve
duyurular (İzahname, Sirküler, Genel Kurul Çağrıları vb.);
Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak
yapılan basın açıklamaları;
Yıllık Faaliyet Raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak ve gerekse de Web
Sitesi’nde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.);



Kurumsal Web Sitesi (www.turcas.com.tr);
Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da telekonferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler;
Telefon, elektronik posta, mektup, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları ile yapılan
açıklamalar.
III- Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
Özel durum açıklamaları; Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır,
Yönetim Kurulu Üyeleri veya imza yetkisini haiz yöneticiler tarafından imzalanarak KAP
bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimi olarak yayınlandığının teyidi alınır.
IV- Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporu; Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun
olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilen Faaliyet Raporu, Web Sitemiz
(www.turcas.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Aynı zamanda ilgililere verilmek üzere
matbu olarak da bastırılır.
V- Mali Tabloların Kamuya Açıklanması
Turcas’ın mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler
çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartları’na göre bağımsız denetimden
geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim
Kurulu’nun onayına sunulur ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından doğruluk beyanı yazıları
hazırlanıp, Yönetim Kurulu tarafından imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa
bağımsız denetim raporu ve ara dönem Faaliyet Raporu ile birlikte KAP bildirimi olarak
elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimi olarak yayınlandığının teyidi alınır.
VI- İleriye Dönük Beklentiler ile İlgili Açıklamalar
Stratejik hedefler doğrultusunda satışlar, verimlilik, piyasa payı, gelir yaratma kapasitesi,
kârlılık, borç, öz kaynak oranı ve benzeri konularda zaman zaman ileriye dönük beklentiler
açıklanabilir. Bu beklentilere ilişkin finansal performans alanındaki açıklamaları yapmak
üzere Şirket’in CEO / Genel Müdürü ve CFO / Finans Direktörü, yatırımlar ile ilgili
açıklamaları yapmak üzere Şirket’in Yönetim Kurulu Başkanı, CEO / Genel Müdürü, CFO /
Finans Direktörü ve Elektrik Gaz Grubu Direktörü yetkilendirilmiştir. Geleceğe Yönelik
Değerlendirmeler (Geleceğe ilişkin plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirket’in
gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren bilgiler), ilke
olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını
takiben en fazla yılda dört defa açıklanabilir. Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu veya faaliyet raporu
aracılığıyla yapılır. Bu beyanların belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar
ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik beklentilerle ilgili
değişiklikler olması ya da beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman
geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir. Bu bilgilerin açıklanması konusunda
Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiş olup söz konusu yetkililer
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumlulukları ifa ederler.
VII- Şirket Web Sitesi
Kamunun aydınlatılmasında, Turcas Web Sitesi (www.turcas.com.tr) aktif olarak kullanılır.
Şirket’in Web Sitesi’nde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Turcas
tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.
Web Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü içerikte
ve şekilde düzenlenir.
VIII- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan
İlan ve Diğer Duyurular
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul,
yıllık bilânço ve gelir tablosu ilanları ile sermaye artırımına ilişkin ilanlar gerek Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse de günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu tarafından, yıl içerisinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda,
yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı bir şekilde
bilgilendirilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı
yolu ile de yapılabilir.
Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi
talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt
verilir.
IX- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan
Kriterler
İdari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli olarak erişimi bulunan kişiler, ilgili
bilginin kapsamına göre belirlenirler. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir
ifadeyle, sadece Şirket’in bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin
bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere
ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, Şirket’in bütününe yönelik ve sadece
bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan Yönetim Kurulu
Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler (İcra Kurulu Başkanı (CEO/Genel Müdür), Üyeleri ve Şirket
Direktörleri) ve Yetkili Müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen
kişiler kapsamında değerlendirilirler.
X- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması
Şirket’in içsel bilgi açıklamaları, Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından
hazırlanır. İçsel bilgi açıklamaları; genellikle Yönetim Kurulu Üyeleri ile yetkili müdürlerden
herhangi ikisi tarafından imzalanır. Bu kişilerin adları, yetki ve unvanları Şirket Web
Sitesi’nde yayınlanır. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir. İçsel bilgilere
erişimi olanların listesi SPK’nın II-15.1 sayılı tebliğinin 7’nci maddesi uyarınca istenildiğinde
Kurul’a veya Borsa’ya iletilmek üzere yazılı olarak yetkililerce muhafaza edilmektedir.
XI- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması
Şirketimiz çalışanları, Şirket’e ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin
yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli
tutma, kendileri veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz
olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilirler.
Herhangi bir Şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem
dışı olarak kamuya açıklandığını veya varlığını belirlerse, durumu derhal Yatırımcı ve Pay
Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ne bildirecektir. Bu durumda Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile
İlişkiler Birimi, İçsel Bilgi Açıklaması’nın SPK Mevzuatı hükümleri doğrultusunda
hazırlanarak BIST’e iletilmesini sağlar.
Bunun dışında Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından SPK mevzuatına
uygun olarak, iş akdi ile veya başka şekilde Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli
erişimi olan kişilerin bir listesi tutulur ve listede değişiklik olduğunda güncellenir. İçsel
bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler talep edildiği takdirde SPK
veya BIST’e gönderilir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması
ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler.
XII- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi
Şirketimiz, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için
içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve
Şirketimizin bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel
bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata
uygun şekilde kamuya açıklanır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki
sebepler belirtilir.
Şirketimizde içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi, Yönetim Kurulu kararına
veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına
bağlıdır. Bu kararda, ertelenen içsel bilgi, ertelemenin Şirketimizin yasal haklarının
korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu
bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığı bilgilerine yer verilir.
Erteleme kapsamındaki içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirler alınır. Bilginin
ertelendiği süreçte, bilgiyi korumakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen
bilgiyle ilgili söylentiler çıkar veya bazı detaylar herhangi bir şekilde kamuya açıklanır ve bu
suretle içsel bilgilerin gizliliği sağlanamazsa, gizliliği korunamayan içsel bilgiler derhal
kamuya açıklanır. Ancak bu tür söylentilerin yayılması, Şirketimizin kusurundan
kaynaklanmıyorsa ertelemeye devam edilebilir.
XIII- İçerden Öğrenenlerin Ticareti (Gizli Şirket Bilgilerinin Çıkar Amaçlı
Kullanımı)
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya
açık olmayan bilgiyi kendisi veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, Şirket
hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz.
Yönetim Kurulu bu bilgilerin Şirket’in diğer çalışanları tarafından da Şirket dışına
çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alır ve uygular.
XIV- Haber ve Söylentilerin Takibi
Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda
herhangi bir görüş bildirilmez. Ancak; Şirketimiz kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin
Şirketimizin hisse değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce yapılmış olan Özel
Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile
kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte olması halinde, bunların doğru veya yeterli
olup olmadığı konusunda SPK veya BIST tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep
beklenmeksizin bir içsel bilgi açıklaması yapılır.
XV- Basın Açıklamaları
Yazılı ve görsel medya ile çeşitli basın-yayın kanallarından gelen talepler Kurumsal İletişim
Birimimiz tarafından değerlendirilmektedir. Taleplerle ilgili organizasyon ve düzenlemelerin
tamamı Kurumsal İletişim Birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
Görsel ve yazılı basın açıklamalarında SPK’nın ilgili tebliğleri gereği kamuya bildirilmesi
gereken özel durum açıklamaları, basına açıklama yapılmadan önce elektronik ortamda
kamuoyuna bildirilmektedir.
XVI- Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri uyarınca Şirketimiz ile yatırımcılarımız
arasındaki iletişimi sağlamak üzere “Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi”
oluşturulmuştur. Bu birim kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç
olmak üzere, yatırımcıların sözlü ve yazılı taleplerine yanıt vermektedir. Ayrıca yıl içerisinde
zaman zaman yurt içi ve yurt dışı yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla toplantılar veya
telekonferanslar düzenlenmektedir.
XVII- Analist Raporları
Şirketimiz çeşitli firmalar tarafından hazırlanan analist raporlarını gözden geçirmez,
doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve Web Sitesi’nde de yayınlamaz. Bazı belirli
ve sınırlı durumlarda ve talep halinde yalnız kamuya açık ve geriye dönük tarihsel bilgileri
kullanmak koşuluyla sınırlı olmak kaydıyla kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek
amacıyla analist raporları gözden geçirilebilir.
XVIII- Ortaklık Haklarının Kullanımına Ait Açıklamalar
Şirket ortakları ile ilgili olarak ve Yönetim Kurulu kararı ile de kesinleşmiş bulunan aşağıdaki
hususlar için Özel Durum Açıklaması yapılır, ayrıca Şirket Web Sitesi’nde de yayınlanır:
i. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihi, saati, yeri, gündem maddeleri ile
ortakların Genel Kurullar’a katılma hakkının ne şekilde kullanılabileceği, oy kullanma süreci
veya vekâleten oy kullanma koşulları,
ii. Genel Kurul Toplantı sonuçları ile katılımcıların toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına
ilişkin hazirun cetveli,
iii. Temettü ödemesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ve bedelli sermaye artırımlarında
yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyuru.
XIX-
Bilgilendirme Politikasında Değişiklik Olması
Bu bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve
gerekçeleri Yönetim Kurulu’nun onayından geçtikten sonra kamuya duyurulur.
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 19.09.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1515
Açıklanacak Özel Durum:
%46 Oranında Dolaylı İştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'nin
Santrale İlişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Süreci Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
%46 oranında dolaylı iştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Aydın ili
Kuyucak ilçesinde yapılması planlanan 13,2 MWe kapasiteli jeotermal elektrik santrali projesine ilişkin
Aydın Valiliği’ne yapmış olduğu ÇED başvurusu ile ilgili değerlendirme sürecinin tamamlandığı ve
Aydın Valiliği’nce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının verildiği bilgisi
şirketimize ulaşmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 09.09.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1459
Açıklanacak Özel Durum:
%46 Oranında Dolaylı İştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'nin
Üretim Önlisans Başvurusu Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
02.07.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamıza müteakip olarak; %46 oranında dolaylı iştirakimiz
Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Aydın ili Kuyucak ilçesinde 13,2 MW kurulu
gücünde olması planlanan Jeotermal Elektrik Santrali (JES) Projesi için Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na yaptığı elektrik üretimi önlisansı başvurusuna ilişkin “Önlisans Durumu”nun, EPDK
tarafından 08.09.2014 tarihi itibarıyla bir üst aşama olan “Değerlendirmede” statüsüne alındığı bilgisi
şirketimize ulaşmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 04.09.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1436
Açıklanacak Özel Durum:
%46 Oranında Dolaylı İştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Süreci Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
25.08.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamıza müteakip olarak, %46 oranında dolaylı iştirakimiz
Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Aydın ili Kuyucak ilçesinde yapılması
planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmalarına ilişkin Aydın Valiliği’ne yapmış olduğu
ÇED başvurusu ile ilgili değerlendirme sürecinin tamamlandığı ve Aydın Valiliği’nce “Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının verildiği bilgisi şirketimize ulaşmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 25.08.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1369
Açıklanacak Özel Durum:
%46 Oranında Dolaylı İştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Süreci Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
%46 oranında dolaylı iştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Aydın ili
Kuyucak ilçesinde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları ile ilgili
olarak Aydın Valiliği’ne yapılan ÇED başvurusunun Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin
17. maddesi doğrultusunda uygun bulunduğu ve projeye yönelik olarak ÇED sürecinin başladığı bilgisi
tarafımıza ulaşmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 21.08.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1361
Açıklanacak Özel Durum:
%99,99 Oranında Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.’nin Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na Yaptığı Başvuru Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
%99,99 oranında dolaylı bağlı ortaklığımız Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.’nin, 61.572.770,00 TL
sermaye ile İstanbul’da kurulacak olan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin (EPİAŞ)
sermayesine, “EPİAŞ C Grubu Pay Sahipliğine Çağrı Metni” koşullarının değerlendirilmesi
neticesinde 50.000 (Ellibin) adet C grubu pay sahibi olmak üzere, % 0,08 oranında iştirak etmeye
yönelik EPDK başvurusunun yapıldığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 02.07.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1077
Açıklanacak Özel Durum:
%46 Oranında Dolaylı İştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'nin
Üretim Ön Lisans Başvurusu Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin %46 oranında dolaylı İştiraki Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin,
Aydın ili Kuyucak ilçesinde 13,2 MW kurulu gücünde olması planlanan Jeotermal Elektrik Santrali
(JES) Projesi için 27 Haziran 2014 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na elektrik üretimi ön
lisansı başvurusunda bulunduğu bilgisi Şirket’imize ulaşmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.0019 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul,01.07.2014
No: TP.A.YPİ.2014.1072
Açıklanacak Özel Durum:
Uluslararası Kredi Derecelendirme Notu Hk.
BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTİNYE-İSTANBUL
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Temmuz 2014 tarihli açıklamasında, Turcas
Petrol A.Ş.’nin Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden (Long-Term Local and Foreign Currency
Issuer Default Ratings (IDRs)) kredi notunu “B”, Ulusal Uzun Vadeli (National Long-Term Ratings) kredi
notunu “BBB- (Tur)” ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00-19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 16.06.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0985
Açıklanacak Özel Durum:
Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.’nin %45 Oranındaki
Hisselerini Satın Alması Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
%30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) ile OMV Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)
arasında, POAŞ’ın Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.'nde sahip olduğu %90 oranındaki
hisselerinin %50’sinin (şirket toplam sermayesinin %45'inin) tüm hak ve yükümlülükleri
ile STAŞ'a satışına ilişkin anlaşma sağlandığı, söz konusu işlemin Rekabet Kurumu’nun onayı ve diğer
tüm yasal zorunlulukların yerine getirilmesinin ardından tamamlanacağı bilgisi 20.03.2014 tarihli Özel
Durum Açıklaması aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Yukarıda bahsi geçen açıklamamıza müteakip olarak; söz konusu hisse satış işlemine istinaden Rekabet
Kurumu onayının alınmış ve diğer tüm yasal zorunlulukların yerine getirilmiş olduğu ve satışa ilişkin
kapanış işlemlerinin bugün itibariyle gerçekleştiği bilgisi Şirket’imize ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 02.06.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0892
Açıklanacak Özel Durum:
Komitelerin Görev Alanları ve Çalışma Esasları Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal
Yönetim Tebliği” (“Tebliğ”) ekinin 4.5. maddesine uyum çerçevesinde; Tebliğ hükümleri uyarınca
kurulmuş bulunan ve halihazırda Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösteren
Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları revize edilmiş olup ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
TURCAS PETROL A.Ş.
DENETİM KOMİTESİ GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI
I-
TANIM VE AMAÇ:
Denetim Komitesi; Turcas Petrol A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu bünyesinde Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Seri X, No: 19 sayılı Tebliği 3. madde uyarınca 22.04.2004 tarih
ve 2004/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu’nun finansal ve
operasyonel görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen
görev yapmak üzere kurulmuştur.
Denetim Komitesi, Şirket’in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin bağımsız
denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol ile iç denetim sistemlerinin işleyişinin
ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim
Kurulu üyelerinden oluşan Yönetim Kurulu’na bağlı bir komitedir.
II-
DAYANAK
Bu iç prosedür, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde
oluşturulmuştur.
III-

YETKİ ve KAPSAM
Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde
yapılmasını gözetir.

Denetim Komitesi, periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve
uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim
kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
1

Denetim Komitesi, Sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla şirketin Operasyonel,
Finansal,
İdari
ve
Bilgi
Sistemlerine
yönelik
faaliyetlerin
verimliliklerinin
denetlenmesi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi, hatalar oluşmadan saptamalar
yaparak iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapar.

Denetim Komitesi, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol ile iç denetim
sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız denetim kuruluşu ve çalışanlarının bağımsızlığını ve yetkinliğini inceler ve
Yönetim Kurulu’na raporlar.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi için Yönetim Kurulu’na teklif götürülmeden
önce bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus
bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlar.

Kamuoyu ile paylaşılacak olan yıllık ve ara dönem bağımsız denetim raporlarının,
şirketin takip ettiği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna
ilişkin, bağımsız denetçilerin ve ilgili yöneticilerin görüşleri alınarak, değerlendirilmesi
ve Yönetim Kurulu’na sunulmasını sağlar.

Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket’e
ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması ile şirket çalışanlarının bu
konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelemesini yapar.

Denetim Komitesi uygulamaları, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde doğru
kararların alınması açısından son derece önemlidir. Değişen koşullara göre risk
faktörlerinin belirlenmesi ve iç denetçilerin kurumun iletişim stratejilerini gözden
geçirerek üst yönetime önerilerde bulunması kriz zamanlarında önem arz
etmektedir.

Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet
edebilir ve görüşlerini alabilir.

Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar
çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi
düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na
tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.
2
IV-

KOMİTENİN OLUŞUMU
Denetim Komitesi’nin tüm üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması
şarttır.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için her türlü kaynak ve destek Yönetim
Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılara davet
edebilir ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç
görülen konularda bağımsız uzman görüşlerinden de yararlanabilir.

İcra başkanı/genel müdür ve mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı/genel müdür
yardımcısı bu komitede yer alamaz.

Komite en az iki üyeden oluşur.

Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar
alır.

Komite üyeleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul
toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.
V-

TOPLANTILAR
Denetim Komitesi, en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere
veya gerek
görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır.

Gerektiğinde Bağımsız Denetim kuruluşu, Denetim Komitesi’nin yaptığı mali
tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi
verir.
3
VIi.
SORUMLULUKLAR
Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar
Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, muhasebe ilkelerine ve

gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve
bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte
Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
Şirket’in mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe

politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri
Yönetim Kurulu'na raporlar.
Ortaklar ve diğer hak ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek

derecede önemli şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar.
Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan

bilgilerin Komite’nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını
kontrol eder.
Komite,

varlık
ve
kaynakların
değerlemesi,
garanti
ve
kefaletler,
sosyal
sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta
bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin
değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir.
ii.
İç Denetim / İç Kontrol
Denetim Komitesi iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar

yapar ve Yönetim Kurulu'na raporlar.
iii.

Bağımsız Denetim Kuruluşu
Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, bağımsız denetim sözleşmelerinin
hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması faaliyetlerinin izlenmesi ve
değerlendirilmesini yapar.

Komite, bağımsız dış denetçilerden alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulu
onayına sunar, önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler,
çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.
4

Komite, bağımsız dış denetçilerin bağımsızlığını zedeleyen unsurlar olup olmadığı
konusunda değerlendirir.

Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu
sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komite’nin bilgisine ulaşmasını,
Yönetim Kurulu’na iletilmesini ve gündeme alınıp tartışılmasını sağlar.
iv. Yasalara ve Mevzuata Uygunluk

Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp
yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak
kuralları belirler,

Muhasebe,
iç kontrol ve bağımsız denetim
ile ilgili olarak
şirkete
ulaşan
şikayetleringizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesini sağlar.
VII
RAPORLAMA SORUMLULUĞU
Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş
olmasını sağlar.

Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

Komite, çalışmalarını ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu’na sunar.
VIII- YÜRÜRLÜK

İş bu Denetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları 3 Ocak 2014 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği’ne göre revize edilerek Yönetim Kurulu’nun 28.05.2014 tarih ve 2014/13 sayılı
kararı ile kabul edilmiştir.

Bu belgede yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten sonra yürürlüğe
girer.
5
TURCAS PETROL A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI
I-
TANIM VE AMAÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi;
o
Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
o
Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici
tavsiyelerde bulunmak,
o
Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek,
o
İlgili mevzuat gereğince Aday Gösterme Komitesi ve Ücret
Komitesi’nin görevlerini yerine getirmek
konularında Yönetim Kurulu’na destek vermek amacıyla oluşturulmuştur.
II-
DAYANAK
Bu iç prosedür, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler
çerçevesinde oluşturulmuştur.
III-
YETKİ ve KAPSAM
o
Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve
yetkilendirilir.
o
Komitenin görevini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek
Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
o
Komite, Şirket çalışanlarını Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini,
iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek
bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan profesyonel danışmanlık alma
konularında yetkilendirilmiştir.
o
Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket
tarafından karşılanır. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket
eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar
sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu’na aittir.
1
IV-
V-
KOMİTENİN OLUŞUMU
o
Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
o
Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman
kişilere de Komite’de görev verilebilir.
o
Komitede, yatırımcı ilişkileri, pay sahipleri ile ilişkiler, iletişim vb. alanlarda
deneyimli kişiler görev alabilir.
o
Komitede, Şirket İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz.
o
Komite en az iki üyeden oluşur.
o
Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu
ile karar alır.
o
Komite üyeleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul
toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar
belirlenir.
TOPLANTILAR
o
Komite prensip olarak üç ayda bir veya gerek görülen hallerde bu süre
beklenmeksizin toplanır.
VI- SORUMLULUKLAR
o
Komite, iyi yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve
faydalarının, Şirket yönetimi tarafından Şirket çalışanları ile paylaşıp
paylaşmadığını ve Şirkette verimli ve etkin bir Kurumsal Yönetim
kültürünün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.
o
Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına
yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından
anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi
konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.
o
Komite, Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama
dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim
Kurulu’na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
o
Komite, yönetimsel risk oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve
eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili
tarafların görüşlerini alır.
o
Komite, yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikâyetleri inceler; sonuca
bağlanmasını sağlar ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik
ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.
2
o
Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada
yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup
olmadığını gözden geçirir.
o
Komite, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve
düzenlemeler başta olmak üzere, Şirketin bilgilendirme politikasına uygun
olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.
o
Komite, Şirket iç düzenlemelerinin yazılı olmasını ve tüm çalışanlara
ulaşmış olmasını sağlar ve iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış
biçimlerinin Şirket yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile
çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir.
o
Komite, Şirket iç düzenlemelerine uyumun takibi konusunda Şirket yönetimi
tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.
o
Komite, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında
çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye
kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetir.
VII- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLER
VIII-
o
Komite, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin performans
değerlendirmesi, ücret ve ödüllendirme politikası ile kariyer planlaması
konularında, yaklaşım, ilke ve uygulamaların belirlenmesine yönelik
çalışmalar yapar.
o
Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve yöneticilerin sayısı konusunda
öneriler geliştirir.
RAPORLAMA SORUMLULUĞU
o
Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun
bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
o
Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
o
Komite, çalışmalarını ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim
Kurulu’na sunar.
IX- YÜRÜRLÜK
o
İş bu Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları 3
Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan II-17.1 sayılı Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’ne göre revize edilerek Yönetim
Kurulu’nun 28.05.2014 ve 2014/13 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Bu belgede yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten
sonra yürürlüğe girer.
3
4
TURCAS PETROL A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI
I-
TANIM VE AMAÇ
Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkeleri Tebliği’ne uygun olarak 04.03.2010 tarih ve 2010/5 sayılı Yönetim
Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kurulu’na
bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli
önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapmaktır.
II-
DAYANAK
Bu iç prosedür, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde
oluşturulmuştur.
III-
YETKİ ve KAPSAM
Riskin Erken Saptanması Komitesi;
• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının çok yönlü olarak
tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol
sistemlerinin oluşturulması,
• Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına uyumunun
sağlanması ve etkin bir şekilde işlerliğinin gözetilmesi,
• Şirket’in risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontrol
yöntemleriyle gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında
kullanılması,
1
konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur.
Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na
tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu’na aittir.
IV-
KOMİTENİN OLUŞUMU
• Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
• Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de
Komite’de görev verilebilir.
• Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda deneyimli kişiler
görev alabilir.
• Komitede, Şirket İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz.
• Komite en az iki üyeden oluşur.
• Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
• Komite üyeleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantısından
sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.
V•
TOPLANTILAR
Risk komitesi, en az üç ayda bir veya gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin
toplanır.
VI-
•
SORUMLULUKLAR
Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, analiz etmek, ölçmek, izlemek ve
raporlamak, kontrol edilebilen ve edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda
bulunmak,
•
Risk yönetimi yöntemlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda
risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek ve uyulmasını sağlamak,
•
Risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve onaylanması
sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini
gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak,
2
•
Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli
görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek.
VII-
RAPORLAMA SORUMLULUĞU
• Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmiş
olmasını sağlar.
• Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
• Komite, çalışmalarını ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu’na sunar.
VIII•
YÜRÜRLÜK
İş bu Riskin Erken Saptanması Görev Alanları ve Çalışma Esasları 3 Ocak 2014 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanan II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği’ne göre revize edilerek Yönetim Kurulu’nun 28.05.2014 tarih ve 2014/13 sayılı
kararı ile kabul edilmiştir.
•
Bu belgede yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten sonra yürürlüğe
girer.
3
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Sarıyer 34398 İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 15.05.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0816
Açıklanacak Özel Durum:
STAR Rafineri A.Ş.'ndeki Dolaylı Hisselerimizin Satışı Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimiz Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklığı Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. (birlikte "Turcas
Grubu" olarak anılacaktır) ile Rafineri Holding A.Ş. (%100 SOCAR Turkey Enerji A.Ş. iştiraki)
arasında Turcas Grubu'nun SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.’nde (bu şirket, STAR Rafineri A.Ş.’nin
%100 sahibidir) sahip olduğu %18,5 oranındaki hisselerin Rafineri Holding A.Ş.’ye satışı konusunda
görüşmeler yapıldığı bilgisi 10.02.2014 ve 25.03.2014 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız ile
kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Söz konusu görüşmeler sonucunda, Turcas Grubu’nun SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.’nde sahip olduğu
%18,5 oranındaki hisselerin tamamının 59.390.000 ABD doları bedel ile Rafineri Holding A.Ş.’ye
satışı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmış olup, satış işlemi bugün itibariyle tamamlanarak
hisse satış bedeli bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. hesaplarına intikal etmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 06.05.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0777
Açıklanacak Özel Durum:
İştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin Denizli Santralini İnşa Eden Müteahhit
Şirketlerle İmzaladığı Uzlaşma Protokolü Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Geçmiş tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda ve mali tablo dipnotlarımızda belirtildiği üzere, bağlı
ortaklığımız Turcas Elektrik Üretim A.Ş. aracılığıyla hisselerinin %30’una sahip olduğumuz RWE &
Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş’nin, Denizli İli Kaklık Beldesinde kurduğu ve 24.06.2013 tarihinde
devreye alınmış bulunan 775 MW kapasiteye sahip doğalgaz kombine çevrim santralinin (“Tesis”)
devreye alınmasında yaşanan yaklaşık 6 aylık gecikme nedeniyle EPC Müteahhitlik Sözleşmesi’nin
ilgili maddeleri uyarınca RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin Metka Metal Construction of
Greece S.A. ve Power Project Sanayi İnş. Tic. Ltd. Şti. (“Müteahhit Şirketler”)’nden gecikme tazminatı
talep etme hakkı doğmuş ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin 31.12.2013 tarihli UFRS
mali tablolarında 61.666.500 TL gelir tahakkuku kaydedilmişti (Turcas Petrol A.Ş. Konsolide Mali
Tablolarına yansıyan kısım 18.499.950 TL).
İlaveten, 24.12.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği gibi; Tesis’in devreye alınmasında
yaşanan gecikmenin hangi taraftan kaynaklandığına dair uyuşmazlığın çözümüne ilişkin Müteahhit
Şirketler tarafından iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’ne karşı tahkim talebinde
bulunulmuştu.
Gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler sonucunda bu defa, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.
ile Müteahhit Şirketler arasında bir uzlaşma protokolünün imzalandığı ve bu protokole istinaden
Müteahhit Şirketler’in tahkim taleplerini geri çekerek, gecikme bedeli olarak iştirakimiz RWE &
Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’ni 21.000.000 EUR (Yirmi Bir Milyon Avro) tazmin edeceği
bilgisi şirketimize ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7
Maslak 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00-19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 22.04.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0720
Açıklanacak Özel Durum:
Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğalgazın Türkiye’ye getirilmesi hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin, ülkemiz çevresindeki doğal kaynakların Türkiye’ye kazandırılması çerçevesinde Doğu
Akdeniz’de keşfedilen doğalgazın kurulabilecek ortaklıklar vasıtasıyla ülkemize getirilmesiyle
ilgilenmekte olduğu bilgisi 28.10.2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Özel Durum Açıklaması ile
kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bu konu ile ilgili olarak, %99,9 oranındaki bağlı ortaklığımız Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.’nin, Doğu
Akdeniz’deki Leviathan sahasında keşfedilen doğalgazın satın alınmasına ilişkin üretici şirketlerle
görüşmeler yürütmeye başladığı ve ayrıca söz konusu doğalgazın güçlü bir konsorsiyum tarafından
satın alınabilmesine ilişkin Enerjisa Doğalgaz Toptan Satış A.Ş. ile işbirliği içerisinde hareket etme
kararı alarak üretici şirketlerle bu çerçevede görüşme ve bağlayıcı olmayan müzakereler yürütmeye
başladığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 İstanbul
0.212.259.00.00/17 hat
(Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 28.03.2014
No: TP.A.YPİ.2014.535
Açıklanacak Özel Durum:
2013 yılı faaliyetlerinden doğan karın dağıtımı hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı gereği; Sermaye Piyasası Kanunu
ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve denetimden geçmiş 31.12.2013
tarihli Mali Tablolar sonucuna göre;
i)
25.256.811 TL tutarındaki net dönem kârına 568.100,00 TL tutarındaki bağışların
ilavesiyle oluşan 25.824.911,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından 1.704.680,22
TL yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Ortaklara 11.250.000 TL'nin (1 TL. nominal
değerdeki hisse için brüt 0,050000 TL. net 0,042500 TL) nakden dağıtımına,
ii)
Bakiye tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına
ilişkin kararın, 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
TURCAS PETROL A.Ş. 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
225,000,000.00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
34,375,211.23
SPK’ya Göre
3. Dönem Karı
4. Ödenecek Vergiler ( - )
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
25,256,811
38,501,882.35
-
5. Net Dönem Karı ( = )
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
4,408,278.00
25,256,811
34,093,604.35
0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin
0
1,704,680.22
Dağıtım Kararı Alınmamış
Dağıtılabilir Kar Tutarı ( - )
1,704,680.22
0
9.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM
KARI ( = )
10.
23,552,130.78
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
32,388,924.13
568,100
11.
Birinci temettüün hesaplanacağı
bağışlar eklenmiş net
dağıtılabilir dönem karı
24,120,230.78
12. Ortaklara Birinci Temettü
4,824,046.16
-Nakit
4,824,046.16
-Bedelsiz
-
- Toplam
13.
14.
4,824,046.16
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Dağıtılan Temettü
-
Yönetim kurulu üyelerine,
çalışanlara vb.'e temettü
-
15. Ortaklara İkinci Temettü
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
6,425,953.84
-
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer
Kaynaklar
Geçmiş Yıl Karı
-
-
-
-
12,302,130.78
-
21,138,924.13
Olağanüstü Yedekler
Kanun ve Esas
Sözleşme Uyarınca
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)
PAY BAŞ INA TEMETTÜ BİLGİLERİ
TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (TL)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİS S EYE İS ABET
EDEN TEMETTÜ
GRUBU
TUTARI
(TL)
BRÜT
A
B
TOPLAM
NET (7)
11,250,000.00
ORAN
(%)
0.050000
5.000000
0.042500
4.250000
A
B
TOPLAM
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞ LAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN
KAR PAYI TUTARI (TL)
11,250,000.00
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞ LAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR
DÖNEM KARINA ORANI (%)
46.64
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 28.03.2014
Açıklanacak Özel Durum:
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve
2014/09
no.lu kararı gereği;
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13.05.2014 Salı günü saat 10.00'da
aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Conrad Oteli - Beşiktaş /
İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Gündem:
1.
Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2.
Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
3.
2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında 2013 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile
Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
4.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirketin 2013 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
5.
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücretlerin tayini,
6.
2013 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
7.
Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme
doğrultusunda revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım
Politikası’nın Genel Kurul onayına sunulması,
8.
Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme
doğrultusunda revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Bağış
Politikası’nın Genel Kurul onayına sunulması,
9.
2013 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
10. 2013 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş
olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no’lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.7 ilkesinde
belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12. 2013 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi
verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde
yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
14. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru
olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
2
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 İstanbul
0.212.259.00.00/17 hat
(Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 28.03.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0534
Açıklanacak Özel Durum:
Kar Dağıtım Politikası Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Yönetim Kurulumuzun 28.03.2014 tarih ve 2014/08 no.lu kararı gereği :
Şirket’in 25 Nisan 2007 tarihinde yapılan 2006 yılı Olağan Genel Kurulu’nda onaylanan “Kar Dağıtım
Politikası”nın, Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme
doğrultusunda ekteki gibi revize edilerek kabul edilmesine ve 2013 yılı Olağan Genel Kurulu’nun
onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Kâr Dağıtım Politikası
Şirket’in kârına katılım konusunda Esas Sözleşme gereği herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım kararında Şirket Esas Sözleşmesi, ilgili yasa, mevzuat ve
piyasa koşullarını dikkate alır. Kâr dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu
yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı,
sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Bu çerçevede de Şirketin piyasa
değerini olumsuz etkilemeyecek ancak pay sahiplerinin beklentilerini de en üst düzeyde karşılayacak
oranda kâr payı dağıtmayı ilke edinir. Safi kârdan ayrılacak temettü ile diğer yüzdelerin hangi
tarihlerde ve hangi vasıtalarla ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler
çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas
Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınamaz.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, vergi yasaları ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas
Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenen “Kâr Dağıtım Politikası“ aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Kârın Tespiti ve Dağıtım Usulü
Şirketimizin yıllık bilançoda görülen dönem kârı; faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, genel
giderler ile muhtelif amortisman gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket
tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan tutardır. Dönem kârından
varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kâr aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
a) Kârın %5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
b) Kalandan, yani net dağıtılabilir dönem kârından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile
bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak
birinci temettü ayrılır. Şirketin birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre
ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları
düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20’sinden az olamaz. Bu oran SPK’nın alacağı
değişiklik kararları ile farklılaşabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda,
birinci temettünün nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılması veya dağıtılmayıp Şirket
bünyesinde bırakılması yolunda karar alabilir.
(a) ve (b) fıkralarındaki ayırmalardan sonra kalan kârdan; Yönetim Kurulu’nun teklifi, Genel Kurul’un
onayı ile:
(i) Yıllık
net karın %2’sine tekabül eden meblağı aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne, personele veya personel fonlarına temettü verilebilir.
(ii) Ortaklara ikinci temettü verilebilir. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması
kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu’nun 519.
maddesinin 2. fıkrası (c) bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.
(iii) (i) ve (ii) fıkralardan kısmen veya tamamen vazgeçilip, kalan kâr fevkalâde ihtiyatlara aktarılabilir
ya da kısmen veya tamamen, muayyen veya gayrı muayyen müddet için tevzi edilmeyip
muvakkat bir hesaba kaydedilebilir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile
Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere
kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya
ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim
Kurulu’na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın
temettü avansları tamamen mahsup edilmedikçe ek temettü avansı verilmesine ve/veya temettü
dağıtılmasına karar verilemez.
Diğer Hükümler





Kâr dağıtım politikasının uygulanmasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında
tutarlı bir politika izlenir.
Kâr Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel
Kurul tarafından hükme bağlanır. Ancak kâr payının tamamı nakit olarak dağıtılacaksa en geç 5.
ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK’nın ilgili
mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.
Hisselerine ilişkin temettü kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibariyle mevcut
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.
Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması
durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.
Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan kârın
nerede kullanıldığını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar.
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 İstanbul
0.212.259.00.00/17 hat
(Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 28.03.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0533
Açıklanacak Özel Durum:
Bağış Politikası Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Yönetim Kurulumuzun 28.03.2014 tarih ve 2014/07 no.lu kararı gereği :
Şirket Yönetim Kurulu’nun 06.03.2012 Tarih ve 2012/04 sayılı kararı ile halihazırda oluşturulmuş
bulunan “Bağış Politikası”’nın, Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen
Esas Sözleşme doğrultusunda ekteki gibi revize edilerek kabul edilmesine ve 2013 yılı Olağan Genel
Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Bağış Politikası
Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, yıllık net karın %2’sine tekabül
eden meblağın aşılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması
kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir. Şirket, sosyal,
kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum
ve kuruluşlarına Yönetim’in onayıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen
esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil
Toplum Kuruluşunun seçiminde Turcas Petrol A.Ş.’nin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de göz
önünde bulundurulur. Şirket, bunların dışında kendi faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere
kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken
öncelikle Maliye Bakanlığı’nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 İstanbul
0.212.259.00.00/17 hat
(Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 27.03.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0520
Açıklanacak Özel Durum:
%100 Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin Jeotermal Kaynak
Arama Sahası Ruhsatı Başvurusu Hakkında.
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin; Manisa İl Özel
İdare Genel Sekreterliği tarafından yapılan jeotermal kaynak arama sahası ihalesi sonucunda Manisa
ili, Gölmarmara ilçesi, Hacıveliler Beldesi'ndeki jeotermal kaynak arama sahası ruhsatını almaya hak
kazandığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Böylelikle, Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. İhale
Şartnamesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle 20.03.2014 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere 3 yıl süre ile Manisa-Gölmarmara-Hacıveliler 2014/01 no.lu jeotermal kaynak
arama ruhsatına sahip olmuştur.
Söz konusu sahada jeoloji ve jeofizik arama çalışmalarına başlanarak jeotermal kaynak saptanması
amaçlanmakta, buna bağlı olarak da elektrik enerji üretimine yönelik yatırımlar planlanmaktadır. Konu
ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Şişli 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 25.03.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0497
Açıklanacak Özel Durum:
STAR Rafineri A.Ş.'ndeki Hisselerimiz Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. (birlikte "Turcas Grubu" olarak
anılacaktır) ile Rafineri Holding A.Ş. (%100 SOCAR Turkey Enerji A.Ş. iştiraki) arasında; Turcas
Grubu'nun STAR Rafineri A.Ş.'de (“STAR”) dolaylı olarak sahip olduğu %18,5 oranındaki hisselerin,
%13,5’lik kısmının Rafineri Holding A.Ş.’ye satışı ve dolayısıyla Turcas Grubu’nun STAR’daki
dolaylı hissedarlık oranının %5’e düşmesi konusunda görüşmelere başlandığı bilgisi 10.02.2014 tarihli
Özel Durum Açıklamamız ile kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Söz konusu görüşmelerin, Turcas Grubu’nun STAR’daki dolaylı hisselerinin tamamını da kapsayacak
şekilde devam ettiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. İşlemin tamamlanması, taraflar arasında ulaşılacak
mutabakata tabi olup konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak Şişli 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00-19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 20.03.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0481
Açıklanacak Özel Durum:
Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.’nin %45 Oranındaki
Hisselerini Satın Alması Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
%30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin (STAS), OMV Petrol Ofisi A.Ş. ile bu
şirketin Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.'nde sahip olduğu %90 oranındaki hisselerin %50’sini
(şirket toplam sermayesinin %45'ini) satın almak amacıyla görüşmelere başladığı ve bu kapsamda
taraflar arasında bir ön anlaşmanın imzalandığı bilgisi 06.11.2013 tarihli Özel Durum Açıklaması ile
kamuoyuna açıklanmıştı.
Yukarıda bahsi geçen açıklamamıza müteakip olarak; Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.'nin %45
oranındaki hisselerinin tüm hak ve yükümlülükleri ile OMV Petrol Ofisi A.Ş. tarafından STAS'a satışı
konusunda taraflar arasında anlaşma sağlandığı, söz konusu işlemin Rekabet Kurulu’nun onayı ve
diğer tüm yasal zorunlulukların tamamlanmasının ardından tamamlanacağı bilgisi Şirket’imize
ulaşmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.18 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 19.03.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0474
Açıklanacak Özel Durum:
Turcas Petrol A.Ş.’nin İştirak ve Grup Şirketlerinde Yapılacak Sermaye Artırımları Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Turcas Petrol A.Ş.’nin %99,99 oranında Bağlı Ortaklığı Turcas Enerji Holding A.Ş.’nin mevcut
80.000.000 TL olan sermayesinin 12.168.703 TL’si iç kaynaklardan ve 38.831.297 TL’si nakit karşılığı
olmak üzere 51.000.000 TL artırılarak (bu kaynağın alt iştirak kullanımları aşağıda verilmektedir)
131.000.000 TL’ye çıkarılacağı ve söz konusu sermaye artırımının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan
gerekli ön izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına
sunulacağı;
Turcas Enerji Holding A.Ş.'nin bu kaynak girişine istinaden:
1) %97,86 oranındaki iştiraki Turcas Elektrik Üretim A.Ş.‘nin (Denizli 775 MW Kombine
Çevrim Elektrik Santrali’nin %30 hissedarıdır) mevcut 80.000.000 TL olan sermayesinin
tamamı nakit karşılığı ve ilk paragrafta belirtilen kaynaktan karşılanmak üzere 40.000.000 TL
artırılarak 120.000.000 TL’ye çıkarılacağı ve söz konusu sermaye artırımının yapılacak ilk
Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacağı;
2) %99,99 oranındaki iştiraki Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin (Turcas Grubu’nun
Jeotermal ve Rüzgar enerji projeleri geliştiren iştirakidir) mevcut 4.000.000 TL olan
sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve yine ilk paragrafta belirtilen kaynaktan karşılanmak
üzere 3.000.000 TL artırılarak 7.000.000 TL’ye çıkarılacağı ve söz konusu sermaye
artırımının yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacağı;
Turcas Petrol A.Ş.’nin %99,99 oranında Bağlı Ortaklığı Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.’nin (STAR
Rafineri A.Ş.’nin %18,5 dolaylı hissedarıdır) mevcut 83.250.000 TL olan sermayesinin 31.750.000 TL
artırılarak (31.640.398 TL’lik kısmı daha önceki tarihlerde STAR Rafineri yatırımı için ödenmiş olan
sermaye avanslarından karşılanmak üzere) 115.000.000 TL’ye çıkarılacağı ve söz konusu sermaye
artırımının yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacağı bilgisi şirketimize
ulaşmıştır.
Turcas Petrol A.Ş. 17 Mart 2014 tarih ve 2014/06 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında yukarıda bahsi
geçen bağlı ortaklıklarının sermaye artırımlarına iştirak payı oranında katılmaya karar vermiştir.
Şirketin söz konusu sermaye artırımlarında toplam nakdi sermaye yükümlülüğü 70.838.176 TL olup,
yukarıda belirtildiği üzere bu tutarın 31.640.398 TL’sı daha önce ödenmiş olan sermaye avanslarından
karşılanacaktır, dolayısıyla Turcas Petrol A.Ş.’nin söz konusu sermaye artırımlarına istinaden kalan
toplam nakdi yükümlülüğü 39.197.778 TL’dir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
2
Saffet Batu Aksoy
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
0.212.259.00.00 (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul, 03.03.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0399
Açıklanacak Özel Durum:
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi Hakkında.
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından, 2014
yılı itibariyle Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme metodolojisine uygun olarak yapılan yıllık
değerlendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 8.75’ten
9.09’a yükseltilmiştir (10 tam puan üzerinden).
Ana Başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında; Pay Sahipleri bölümü 90.84, Kamuyu
Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü 91.89, Menfaat Sahipleri bölümü 90.81 ve Yönetim Kurulu bölümü 90.21
puan olarak değerlendirilmiştir (100’er tam puan üzerinden).
Şirketimiz, önümüzdeki yıllarda da gerekli ilave iyileştirmeleri yaparak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu
daha da üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet
sitesinde (www.turcas.com.tr ) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi
ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 28.02.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0397
Açıklanacak Özel Durum:
Yönetici Sorumluluk Sigortası Hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal
Yönetim Tebliği” (“Tebliğ”) ekinin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde, Şirketimizin 09.08.2013
tarihli Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi Tebliğ’de belirtilen şartları sağlayacak şekilde
yenilenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 10.02.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0307
Açıklanacak Özel Durum:
STAR Rafineri A.Ş.'ndeki Hisselerimiz Hk.
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Bilindiği üzere %99,9 oranındaki bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. aracılığıyla
SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.'nin %18,5’ine sahip bulunmaktayız. SOCAR Turkey Yatırım A.Ş. ise
İzmir Aliağa’da 10 milyon ton/yıl kapasiteli STAR Rafineri Proje’sinin sahibi olan STAR Rafineri
A.Ş.'nin (STAR) %100 oranında hissedarıdır. Yine bilindiği üzere SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.’deki
diğer ortaklarımız %41,5 pay ile Rafineri Holding A.Ş (%100 SOCAR Turkey Enerji A.Ş. iştiraki) ve
%40 pay ile Ministry of Economic Development of Azerbaijan Republic (MED)’dir.
Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. (birlikte "Turcas Grubu" olarak
anılacaktır) ile Rafineri Holding A.Ş. arasında; Turcas Grubu'nun STAR'da dolaylı olarak sahip olduğu
%18,5 oranındaki hisselerin, %13,5’lik kısmının Rafineri Holding A.Ş.’ye satışı ve dolayısıyla Turcas
Grubu’nun STAR'daki dolaylı hissedarlık oranının %5’e düşmesi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Söz konusu işlemin tamamlanması taraflar arasında ulaşılacak mutabakata tabi olup konuyla ilgili
gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 20.01.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0131
Açıklanacak Özel Durum:
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme
yenilenmesi hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
arasında imzalanan ve süresi 22.01.2014 tarihinde sona erecek olan sözleşme, 20.01.2014 tarihi
itibariyle yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 20.01.2014 ve bitiş tarihi 20.01.2015'tir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 17.01.2014
No: TP.A.YPİ.2014.0115
Açıklanacak Özel Durum:
Kurumsal Yönetim Komitesi ve İcra Komitesi’ne yapılan atamalar hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizde Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapan Sn. Selin Çınar Tunguç’un görevinden
ayrılması ve yerine Sn. Altan Kolbay’ın Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü olarak göreve
başlaması nedeniyle Sn. Selin Çınar Tunguç’tan boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve İcra Komitesi
üyeliklerine, Sn. Altan Kolbay’ın atanmasına Şirketimizin 16 Ocak 2014 tarih ve 2014/02 sayılı
Yönetim Kurulu Toplantısında karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 09.01.2014
No: TP.A.Yİ.2014.0068
Açıklanacak Özel Durum:
Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin otogaz (LPG) dağıtım lisansı başvurusunun onaylanması hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin %30 oranında iştiraki konumundaki Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin (STAS) otogaz (LPG)
dağıtım lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildiği ve akabinde
STAS tarafından EPDK nezdinde 07.01.2014 tarihinde yeni bir LPG Otogaz dağıtım lisans başvurusu
yapıldığına dair kamuoyuna gerekli açıklama Şirketimiz tarafından 08.01.2014 tarihinde yapılmıştır.
Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin söz konusu LPG Otogaz dağıtım lisansı başvurusunun bugün itibarıyla
onaylanarak yürürlüğe girdiği ve LPG dağıtım faaliyetlerinin tekrar başladığı bilgisi Şirketimize
ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Ortaklığın Unvanı
Adresi
:
:
Telefon ve Faks No:
:
Konu
:
Turcas Petrol A.Ş.
Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7
Maslak 34398 Şişli İstanbul
0.212.259.00.00/17 hat (Telefon)
0.212.259.00.19 (Faks)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İstanbul, 08.01.2014
No: TP.A.Yİ.2014.0065
Açıklanacak Özel Durum:
Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin otogaz (LPG) dağıtım lisansının iptali hakkında
BORSA İSTANBUL
İSTİNYE-İSTANBUL
Şirketimizin %30 oranında iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin Yeşilköy Kasabası Kırıkköprü
Mevkii Dörtyol/Hatay adresindeki tesisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından
06.08.2012 tarihinde yapılan denetim esnasında alınan LPG Otogaz Numunesinin yapılan analiz
sonucunda koku yönünden teknik düzenlemelere aykırı bulunduğu iddiası ile Shell & Turcas Petrol
A.Ş.’nin otogaz (LPG) dağıtım lisansının iptal edildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Öte yandan, Shell
& Turcas Petrol A.Ş. tarafından EPDK nezdinde 07.01.2014 tarihinde yeni bir LPG Otogaz dağıtım
lisans başvurusu yapılmış olup söz konusu lisansın en kısa zamanda alınmasının öngörüldüğü bilgisi
Şirketimize ulaşmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu’nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TURCAS PETROL A.Ş.
Erkan İlhantekin
Finans Direktörü
Saffet Batu Aksoy
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Download

Ortaklığın Unvanı : Turcas Petrol A.Ş. Adresi : Ahi Evran Caddesi No