KÖYCEĞİZ ANADOLU LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ
SINIFLAR
TARİH
18 KASIM
SALI
19 KASIM
ÇARŞAMB
A
20 KASIM
PERŞEMBE
21KASIM
CUMA
9
A,B
10
A,B,C,D,
11 A,B,
MATEMATİ
K
İNGİLİZCE
BİYOLOJİ
GEOMETRİ
TÜRK
EDEBİYATI
ALMANCA
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
12
12 C,E,
12 D
12 F
GİRİŞİMCİLİ
K
MATEMATİ
K
MATEMATİ
K
İNGİLİZCE
MANTIK
ÇAĞDAŞ
TÜRK T.
DİN KÜLT.
AHL. BİLG.
ÇAĞDAŞ
TÜRK T.
DİN KÜLT.
AHL. BİLG.
ÇAĞDAŞ
TÜRK T.
DİN KÜLT.
AHL. BİLG.
ÇAĞDAŞ
TÜRK T.
DİN KÜLT.
AHL. BİLG.
ALMANCA
ALMANCA
İNGİLİZCE
EDEBİYAT
(SEÇM )
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
DİN KÜLT.
AHL. BİLG.
DİN KÜLT.
AHL. BİLG.
DİN KÜLT.
AHL. BİLG.
DİN KÜLT.
AHL. BİLG.
MATEMATİ
K
MATEMATİ
K
SEÇM. İNG
(6)
BİYOLOJİ
T.
EDEBİYATI
DİL
ANLATIM
T.
EDEBİYATI
(4)
DİL
ANLATIM
(2)
DİL
ANLATIM
(2)
DİL
ANLATIM
(4)
DİL
ANLATIM
(4)
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
TRAFİK
TRAFİK
TRAFİK
TÜRK
EDEBİYATI
ALMANCA
FİZİK
12
A,B
ALMANCA
SAĞLIK
BİLGİSİ
DİN KÜLT.
AHL. BİLG.
ALMANCA
İNGİLİZCE
11
F
ALMANCA
FİZİK
KİMYA
TEMEL DİNİ
BİLGİLER
DİL
ANLATIM
( SEÇM )
11
D
MATEMATİ
K
BİYOLOJİ
KİMYA
11 C,E,
MATEMATİ
K
FİZİK
24 KASIM
PAZARTESİ
25 KASIM
SALI
1. YAZILI
BİLGİ
İLETİŞİM
FİZİK
TRAFİK
1
İNGİLİZCE
26 KASIM
ÇARŞAMB
A
27 KASIM
PERŞEMBE
28 KASIM
CUMA
1 ARALIK
PAZARTESİ
BİYOLOJİ
DİL
ANLATIM
COĞRAFYA
İNGİLİZCE
COĞRAFY
A
TEMEL
DİNİ
BİLGİLER
DİN KÜLT.
AHL. BİLG.
DİL
ANLATIM
MATEMA
TİK
T.
EDEBİYATI
(3)
T.
EDEBİYATI
(3)
T.
EDEBİYATI
(SEÇM)
T.
EDEBİYATI
(3)
T.
EDEBİYATI
(3)
T.
EDEBİYATI
(3)
İNK. TAR.
İNK. TAR.
İNK. TAR.
İNK. TAR.
DİL
ANLATIM
GEOMETRİ
SEÇM.
TARİH
SEÇM.
TARİH
GEOMETRİ
İŞLETME
İŞLETME
SEÇM.
TARİH
YÖNETİM
BİLİMİ
KİMYA
COĞRAFYA
KİMYA
TARİH
T.
EDEBİYATI
(4)
BİLGİ
KURAMI
COĞRAFYA
TARİH
2
MATEMATİ
K
MATEMATİ
K
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
DİL
ANLATIM
GEOMETRİ
DİL ANLATIM
GİRİŞİMCİLİ
K
BİLGİ
KURAMI
SOSYOLOJİ
COĞRAFYA
EKONOMİ
2 ARALIK
SALI
GEOMETRİ
9
A,B,
10
A,B,C,D
SINIFLAR
11
A,B
2. YAZILI
11
C,E
11
D
11
F
12
A,B
12
C,E
DİL
ANLATIM
12
D
EKONOMİ
GİRİŞİMCİLİ
K
BİLGİ
KURAMI
MATEMATİ
K
MATEMATİ
K
İNGİLİZCE
MANTIK
ÇAĞDAŞ
TÜRK T.
ÇAĞDAŞ
TÜRK T.
ÇAĞDAŞ
TÜRK T.
DİN KÜL.
AH.BİL.
DİN KÜL.
AH.BİL.
DİN KÜL.
AH.BİL.
DİN KÜL.
AH.BİL.
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
15 ARALIK
PAZARTESİ
16ARALIK
SALI
17 ARALIK
ÇARŞAMB
A
DİN KÜL.
AH.BİL.
TEMEL
DİNİ
BİLGİLER
MATEMATİ
K
İNGİLİZCE
TÜRK
EDEBİYATI
ALMANC
A
TEMEL DİNİ
BİLGİLER
EDEBİYAT
İNGİLİZCE
GİRİŞİMCİLİK
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
FİZİK
BİYOLOJİ
FİZİK
DİL
ANLATIM
(SEÇM)
DİL
ANLATIM
(SEÇM
SAĞLIK
BİLGİSİ
TÜRK
EDEBİYAT
I
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
DİN KÜL.
AH.BİL.
DİN KÜL.
AH.BİL.
DİN KÜL.
AH.BİL.
KİMYA
KİMYA
22 ARALIK
PAZARTESİ
SEÇ. İNG.
(4)
EDEBİYAT
(SEÇM
DİL
ANLATIM
(SEÇM)
18 ARALIK
PERŞEMBEI
19 ARALIK
CUMA
GEOMETRİ
MATEMATİK
DİL ANLATIM
(2)
DİN KÜL.
AH.BİL.
BİYOLOJİ
MATEMATİ
K
DİL
ANLATIM
(2)
ÇAĞDAŞ
TÜRK T.
DİL
ANLATIM
(4)
3
DİL ANLATIM
(4)
TÜRK
EDEBİYATI
12
F
DİL ANLATIM
İNGİLİZCE
DİL ANLATIM
TÜRK
EDEBİYATI(4)
23 ARALIK
SALI
24 ARALIK
ÇARŞAMB
A
25 ARALIK
PERŞEMBE
26 ARALIK
CUMA
ALMANCA
FİZİK
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
BİL.
İLETİŞİM
BİYOLOJİ
DİL
ANLATIM
COĞRAFYA
TARİH
FİZİK
TRAFİK
COĞRAFY
A
DİN KÜL.
AH.BİL
MATEMA
TİK
DİL
ANLATIM
BİYOLOJİ
T.C. İNK.
TARİHİ
TÜRK
EDEBİYATI
(3)
TÜRK
EDEBİYATI
(SEÇM)
T.C. İNK.
TARİHİ
TÜRK
EDEBİYATI
TÜRK
EDEBİYATI
T.C. İNK.
TARİHİ
T.C. İNK.
TARİHİ
SEÇM.
TARİH
SEÇM.
TARİH
SEÇM.
TARİH
İŞLETME
İŞLETME
YÖNETİM
BİLİMİ
SOSYOLOJİ
MATEMATİ
K
MATEMATİK
29 ARALIK
PAZARTESİ
COĞRAFYA
COĞRAFYA
TRAFİK
TRAFİK
TRAFİK
TÜRK
EDEBİYATI
(3)
TÜRK
EDEBİYATI
(4)
DİL
ANLATIM
MATEMATİK
MATEMATİK
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
GEOMETRİ
GEOMETRİ
BİLGİ
KURAMI
GEOMETRİ
TARİH
)
GEOMETRİ
COĞRAFYA
KİMYA
KİMYA
30 ARALIK
SALI
4
T ELAFİ Y
2 OCAK
CUMA
5 OCAK
PAZARTESİ
6 OCAK
SALI
7 OCAK
ÇARŞAMB
A
8 OCAK
PERŞEMBE
9 OCAK
CUMA
12 OCAK
PAZARTESİ
13 OCAK
SALI
14 OCAK
ÇARŞAMB
A
15 OCAK
PERŞEMBE
11
A,B
9
A,B
10
A,B,C,D
ALMANCA
COĞRAFY
A
FİZİK
MATEMATİ
K
ALMANC
A
KİMYA
FİZİK
KİMYA
11
C,E
11 D
11 F
12
A,B
GEOMETRİ
DİL
ANLATIM
DİL ANLATIM
DİL
ANLATIM
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
GEOMETRİ
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
12
C,E
12 D
12 F
EDEBİYAT
COĞRAFYA
EDEBİYAT
GEOMETRİ
GEOMETRİ
MANTIK
EDEBİYAT
BİYOLOJİ
FİZİK
ALMANCA
MATEMA
TİK
ALMANCA
DİL ANLATIM
GEOMETRİ
COĞRAFYA
DİL
ANLATIM
SEÇM.
TARİH
BİYOLOJİ
KİMYA
SAĞLIK
BİLGİSİ
DİL
ANLATIM
DİL
ANLATIM
EDEBİYAT
EDEBİYAT
BİYOLOJİ
MATEMATİK
MATEMATİ
K
EDEBİYAT
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
ALMANCA
SEÇM.
TARİH
MATEMATİ
K
DİL
ANLATIM
İNGİLİZCE
SOSYOLOJİ
ALMANCA
FİZİK
DİL
ANLATIM
DİL ANLATIM
MATEMATİK
MATEMATİK
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
COĞRAFYA
DİL ANLATIM
COĞRAFYA
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
MATEMATİK
EDEBİYAT
İNGİLİZCE
COĞRAFYA
TARİH
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
TARİH
İNGİLİZCE
İNK. TARİHİ
İNK. TARİHİ
İNK. TARİHİ
İNK. TARİHİ
5
BİYOLOJİ
KİMYA
MATEMATİ
K
EDEBİYAT
ÇTD
TARİHİ
MATEMATİ
K
EDEBİYAT
ÇTD
TARİHİ
ÇTD
TARİHİ
ÇTD
TARİHİ
6
Download

Sınav Takvimi