XAdES İmzada Dikkat Edilmesi Gerekli Durumlar
1. SignedProperties için kullanılan reference elemanının type kullanımını zorunludur ve değer
olarak http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties girilmelidir.
Örnek:
<ds:Reference Id="SignedProperties-Reference" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProperties">
2. QualifyingProperties Target bölümündeki değer referans verilen imza(Signature) elemanının
Id'sinin adresi olmalıdır.
Örnek:
<ds:Signature Id="Signature_TST2013000000766">
...
<xades:QualifyingProperties Target="#Signature_TST2013000000766">
Download

XAdES İmzada Dikkat Edilmesi Gerekli Durumlar