V. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ
HEMŞİRELİK PROGRAMI
KANSERDE KEMOTERAPİ VE UYGULAMA PRENSİPLERİ KURSU
17 Ekim 2014 Cuma
KURS AÇILIŞ OTURUMU
08:30-08:40 Açılış Konuşması
Dr. Süleyman L. Dinçer
Oturum-I: KEMOTERAPİYE GİRİŞ
Oturum Başkanları: Dr. Cafer Aksoy, Dr. Erdal Kurtoğlu, Dr. Yusuf Ziya Aral
08:40-09:00
Kemoterapi: Tanım ve Amaç / Kemoterapötik Ajanlar ve Sınıflandırılması /
Biyoterapi ve Hedeflenmiş Tedaviler
Dr. Sema Yılmaz
09:00-09:20
Kemoterapide İlaç-İlaç, İlaç-Besin Etkileşimleri
Dr. Cem Kis
09:20-09:40
Kemoterapi Veriliş Yolları
Hem. Çiğdem Akkaya
09:40-10:00
Kemoterapi Uygulamalarında Damar-içi Erişim: Seçimi, Bakımı ve Takibi
Hem. Nurhamide Cirit
10:00-10:15
Kahve Arası
Oturum-II: KEMOTERAPİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA PRENSİPLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Filiz Büyükkeçeci, Dr. Murat Albayrak Dr. Osman Yokuş
10:15-10:35
Kemoterapötik Ajanların Uygulayıcılar Açısından Riskleri
Hem. Neşe Erkmen
10:35-10:55
Kemoterapötik Ajanların Güvenli Şekilde Hazırlanması
Hem. Nuray Gümüş
10:55-11:15
Kemoterapötik Ajanların Güvenli Şekilde Uygulanması
Hem. Nazlı Yılmaz
11:15-11:35
Kemoterapide Atıkların Yönetimi
Hem. Derya Aksu
11:35-13:30
Öğle Yemeği
Oturum-III: KEMOTERAPİDE ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Dr. İlhami Kiki, Dr. Özlem Şahin Balçık
13:30-13:50
Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları, Anaflaksi
Dr. Arzu Akçay
13:50-14:10
Hemorajik Sistit ve Nefrotoksisite
Dr. Fatih Erbey
14:10-14:30
Tümör Lizis Sendromu ve Uygunsuz ADH Salınımı
Hem. Hamide Şişman
14:30-14:50
Ekstravazasyon
Hem. Bedriye Durhan
14:50-15:10
Kahve Arası
Oturum-IV: GASTROİNTESTİNAL YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Dr. Özlen Bektaş, Dr. Sibel Kabukçu, Hem. Bedriye Durhan,
15:10-15:30
Bulantı ve Kusma
Hem. Zerafet Sarı
15:30-15:50
Mukozit ve Tat Değişiklikleri
Hem. Selda Işık Eyyublu
15:50-16:10
Diyare ve Konstipasyon
Dr. Sinan Akbayram
16:10-16:30
Kemoterapiye Bağlı Beslenme Bozuklukları
Hem. Durdu Gül İnan
16:30-17:00
Tartışma ve Değerlendirme
Sayfa 1 / 2
V. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ
HEMŞİRELİK PROGRAMI
KANSERDE KEMOTERAPİ VE UYGULAMA PRENSİPLERİ KURSU
18 Ekim 2014 Cumartesi
Oturum-V: KEMİK İLİĞİ BASKILANMASINA BAĞLI YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Dr. H. Ahmet Demir, Dr. Cengiz Ceylan
09:00-09:20
Nötropeni ve Hemşirelik Yönetimi
Hem. Nursen Can
09:20-09:40
Trombositopeni ve Hemşirelik Yönetimi
Hem. Pınar Kum
09:40-10:00
Anemi ve Hemşirelik Yönetimi
Hem. Leyla Altaş
10:00-10:20
Sepsis ve Septik Şok
Dr. Didem Atay
10:30-10:45
Kahve Arası
Oturum-VI: KANSER HASTALARINDA GÖRÜLEBİLECEK DİĞER SORUNLAR VE PSİKOSOSYAL DESTEK
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Yılmaz, Hem. Nursen Can
10:45-11:05
Ağrı Kontrolünde Hemşirenin Rolü
Hem. Birgül Ödül Özkaya
11:05-:11:25 Üreme ve Seksüel Yan Etkiler
Dr. Fatih Erbey
11:25-11:45
Saç Dökülmesi ve Deri Reaksiyonları
Dr. Şükrü Yenice
11:45-12:05
Kanser Hastalarında Psikososyal Sorunlara Yaklaşım
Uzm. Psikolog Gaye Çolak
Çakırgil
Oturum-VII: KEMOTERAPİDE YENİLİKLER
Oturum Başkanı: Dr. Emin Kaya, Dr. Naci Tiftik
12:05-12:25
İmmünoterapide Subkutan Uygulama: Tecrübe Paylaşımı
Hem. Fatma Kurtaran
12:25-12:45
Biyobenzer
Dr. Bülent Bağcı
12:45-13:00
Tartışma ve Değerlendirme
Sayfa 2 / 2
Download

Programı PDF formatında görüntülemek için lütfen tıklayınız.