EUR-ACE
STAJ VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA TAKIMI
2013 YAZ STAJI ANKET
SONUÇLARI
Staj Eğitsel Çıktılarının ve Stajın Kazandırdığı Bilgi ve Becerilerin son
3 yıla göre Değerlendirilmesi
5
4.9
Değerlendirme
4.8
4.7
4.6
Staj-I Öğrenci
4.5
Staj-II Öğrenci
4.4
Staj-I İşveren
4.3
Staj-II İşveren
4.2
4.1
4
2011
2012
Yıl
2013
ÖĞRENCİ ANKETLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
STAJ-I ANKETİ
Staj yapılan şehirlerin dağılımı
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın sınıflandırmasına göre sektörler
Stajın Eğitsel Kazanımlar yönünden değerlendirilmesi
Stajınızın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nün staj ile sağlanması/pekiştirilmesi hedeflenen
eğitsel kazanımlarınıza ne derecede katkısı olduğunu aşağıdaki şekilde puanlayarak değerlendiriniz,
1. Çok az
2. Az
3. Orta
4.Etkili
5. Çok etkili
Eğitsel Kazanımlar
1
2
3
4
5
Not
2
20
77
4.76
1
2
19
77
4.74
1
2
17
79
4.76
4. İşletmelerde. iş ve meslek yaşamında iş disiplininin. takım çalışması.
disiplinler arası işbirliği. bireysel yetkinlik ve inisiyatif kullanmanın ve insan
ilişkilerinin önemini gözlenmesi
2
13
84
4.83
5. İncelenen endüstrinin Ülkemizdeki durumunun ve teknolojik gelişmelerin
izlenmesinin öneminin kavranması
4
15
80
4.77
6. Mesleki yönlenme için öngörü kazanma
5
12
82
4.78
7. Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirme
2
25
72
4.71
10
24
64
4.52
3
6
28
30
4.71
68
63
4.66
4.58
1. Kimya Mühendisliği mesleğinin üretimde uygulanmasının yerinde
gözlenmesi
2. Kimya mühendisliği mesleği, görev ve sorumluluklarının kavranması
3. Meslek ahlakı. insan sağlığı. iş güvenliği. çevre. kalite konularında. ulusal
ve uluslararası sorunlar hakkında bilgilenme
8. Bilgisayar ve yabancı dil bilgisinin önemini kavrama
9. İşletmede kalite ve standardizasyon konularını öğrenme
10. Çağdaş teknik ve gelişmeleri gözleme
Eğitsel Kazanımların Ortalama Notu
1
STAJ-II ANKETİ
Staj yapılan şehirlerin dağılımı
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın sınıflandırmasına göre sektörler
Stajın Eğitsel Kazanımlar yönünden değerlendirilmesi
Stajınızın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nün staj ile sağlanması/pekiştirilmesi hedeflenen
eğitsel kazanımlarınıza ne derecede katkısı olduğunu aşağıdaki şekilde puanlayarak değerlendiriniz,
1. Çok az
2. Az
3. Orta
4.Etkili
5. Çok etkili
Eğitsel Kazanımlar
1. Kimya Mühendisliği mesleğinin üretimde uygulanmasının yerinde
gözlenmesi
2. Kimya mühendisliği mesleği. görev ve sorumluluklarının kavranması
3. Meslek ahlakı. insan sağlığı. iş güvenliği. çevre. kalite konularında. ulusal
ve uluslararası sorunlar hakkında bilgilenme
1
2
3
4
5
Not
0
2
9
21
53
4.47
0
2
5
24
54
4.53
0
0
3
20
62
4.69
0
1
4
26
54
4.56
4. İşletmelerde. iş ve meslek yaşamında iş disiplininin. takım çalışması.
disiplinler arası işbirliği. bireysel yetkinlik ve inisiyatif kullanmanın ve insan
ilişkilerinin önemini gözlenmesi
5. İncelenen endüstrinin Ülkemizdeki durumunun ve teknolojik gelişmelerin
izlenmesinin öneminin kavranması
0
1
7
22
55
4.54
6. Mesleki yönlenme için öngörü kazanma
0
2
5
21
57
4.56
7. Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirme
1
1
9
22
52
4.45
8. Bilgisayar ve yabancı dil bilgisinin önemini kavrama
2
3
10
25
45
4.27
9. İşletmede kalite ve standardizasyon konularını öğrenme
0
0
5
26
54
4.58
10. Çağdaş teknik ve gelişmeleri gözleme
1
1
8
22
53
4.47
Eğitsel Kazanımların Ortalama Notu
4.51
İŞVEREN ANKETLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
STAJ-I ANKETİ
Stajın Akademik/Profesyonel Gelişme Açısından Değerlendirilmesi
1. Çok zayıf
2. Zayıf
3. Orta
SORU
Stajın kazandırdığı bilgi ve beceriler
1. Matematik. fen bilimleri. sosyal bilimler ve
mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği
problemlerine uygulama becerisi
4. İyi
5.Çok iyi
DEĞERLENDİRME
3
4
1
2
5
Not
-
-
9
31
66
4.54
2. Kimya Mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik
problemlerini saptama. tanımlama ve çözme becerisi
-
-
10
30
66
4.53
3. Mühendislik çözümlerinin sağlık. güvenlik ve çevre
üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslararası etkilere
duyarlılık
-
-
6
37
63
4.54
4. Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim
teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
-
2
8
24
72
4.57
5. Bireysel çalışma becerisi
6. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
-
-
2
4
27
19
77
83
4.71
4.75
7. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
-
-
2
20
84
4.77
8. Birlikte çalışabilme yeteneği
9. Belirlenmiş işletme ve deneysel yöntemleri
izleyebilme yeteneği
10. Önceden hazırlanmış raporları anlama ve
yorumlama yeteneği
11. Beceri ve öğrenme yeteneği
Stajın kazandırdığı bilgi ve becerilerin Ortalama
Notu
-
-
1
14
91
4.85
-
3
2
22
79
4.67
-
1
5
27
73
4.62
-
-
2
15
89
4.82
4.67
Öğrencinin Değerlendirilmesi
1.Çok zayıf
2.Zayıf
3.Orta
4. İyi
SORU
5.Çok iyi
DEĞERLENDİRME
Öğrencinin Değerlendirilmesi
1
2
3
4
5
1. İşyerine zamanında gelme alışkanlığı
-
1
1
11
93
4.85
2. Verilen görevle ilgili olarak sorumluluk alma
isteği
-
2
11
93
4.86
3. Verilen görevi zamanında tamamlayabilmesi
-
-
1
16
89
4.83
4. Kritik ve yaratıcı düşünme becerisi
-
-
1
32
73
4.68
5. Genel olarak performansı
-
-
1
15
90
4.84
6. İşyeri personeli ile olan iletişim
-
-
2
8
96
4.89
7. Stajyerin akademik yönden bilgi düzeyi
-
-
1
29
76
4.71
Öğrencinin İşveren Tarafından
Değerlendirilme Notu
4.81
Not
STAJ-II ANKETİ
Stajın Akademik/Profesyonel Gelişme Açısından Değerlendirilmesi
1. Çok zayıf
2. Zayıf
3. Orta
SORU
Stajın kazandırdığı bilgi ve beceriler
1. Matematik. fen bilimleri. sosyal bilimler ve
mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine
uygulama becerisi
2. Kimya Mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik
problemlerini saptama. tanımlama ve çözme becerisi
3. Mühendislik çözümlerinin sağlık. güvenlik ve çevre
üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslararası etkilere
duyarlılık
4. Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim
teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
4. İyi
5.Çok iyi
1
DEĞERLENDİRME
2
3
4
5
Not
-
-
5
28
59
4.59
-
-
3
25
65
4.67
-
-
4
25
64
4.65
-
-
7
27
59
4.56
5. Bireysel çalışma becerisi
-
-
5
18
68
4.69
6. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
-
-
4
17
71
4.73
7. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
-
-
2
21
67
4.72
8. Birlikte çalışabilme yeteneği
9. Belirlenmiş işletme ve deneysel yöntemleri izleyebilme
yeteneği
10. Önceden hazırlanmış raporları anlama ve yorumlama
yeteneği
11. Beceri ve öğrenme yeteneği
-
-
1
15
76
4.82
-
-
4
23
63
4.66
-
1
5
25
60
4.58
-
-
2
15
74
4.79
Stajın kazandırdığı bilgi ve becerilerin Ortalama Notu
4.68
Öğrencinin Değerlendirilmesi
1.Çok zayıf
2.Zayıf
SORU
Öğrencinin Değerlendirilmesi
1. İşyerine zamanında gelme alışkanlığı
3.Orta
4.İyi
DEĞERLENDİRME
3
4
2
5
1
-
2
1
2. Verilen görevle ilgili olarak sorumluluk alma
isteği
-
1
2
3. Verilen görevi zamanında tamamlayabilmesi
-
-
4. Kritik ve yaratıcı düşünme becerisi
5. Genel olarak performansı
6. İşyeri personeli ile olan iletişim
7. Stajyerin akademik yönden bilgi düzeyi
1
-
1
1
-
Öğrencinin İşveren Tarafından
Değerlendirilme Notu
5.Çok iyi
5
82
Not
4.87
13
73
4.78
2
10
78
4.84
3
2
3
21
16
8
16
64
71
80
71
4.66
4.74
4.87
4.76
4.79
2012/2013 Akademik yılı için alınan Staj Kontenjanları
KURUM ADI
BTM
ÖĞRENCİ SAYISI
1
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası
3
Enercon-Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş.
5
Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi
3
Petkim- Petrokimya Holding A.Ş.
5
Türk Tuborg Calsberg Bira Fabrikası
3
Bareks Plastik Film Ekztruzyon San. Tic. A.Ş.
2
İnci Akü
TOPLAM
2
24
STAJ VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİLERİ
ÇALIŞMA TAKIMI ÜYELERİ
Doç. Dr. Serap Cesur
[email protected]
Dr. Tülay Madenoğlu
[email protected]
Ar. Gör.Dilek Gökkaya
[email protected]
Dr. Meral Dükkancı
[email protected]
Uzman Miray Emreol
[email protected]
Ar. Gör. Nihal Cengiz
[email protected]
Download

EUR-ACE STAJ VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA TAKIMI 2013