Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.12.KİMYA.2014/95-14398
Hindistan-Anti-Damping Önlemi
Mersin, 25/12/2014
Sayın Üyemiz,
İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.12.2014/15600 sayılı yazıları aşağıya
çıkarılmıştır.
“Hindistan tarafından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan menşeli
''Düz Cam'' (7003, 7005, 7009, 7013, 7016, 7018, 7019 ve 7020 Gümrük Tarife Pozisyonlu)
ithalatına yönelik yürütülen anti-damping soruşturmasında nihai karara varılmış olup, anılan
ülke firmalarına değişen miktarlarda anti-damping önlemi uygulamasına karar verilmiştir.
Konuya ilişkin 11 Aralık 2014 tarihli Hindistan Maliye Bakanlığı duyurusuna
hhttp://www.cbec.gov.in/customs/cs-act/notifications/notfns-2014/cs-add2014/csadd482014.htm linkinden ulaşılması mümkündür.
Mezkûr soruşturmada alınan önlemlerin, Bakanlığımızca söz konusu ürünün
Hindistan'a ihracatında firmalarımıza kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği
mütalaa edilmektedir.”
Bilgilerinizi rica ederim.
Ümit SARI
Genel Sekreter V.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Burcu ŞENEL-Şef
5070 sayılı kanun gereğince ÜMİT
SARI (25.12.2014 18:22:46)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:5316002932014122517277
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5316002932014122517277. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Hindistan-Anti-Damping Önlemi - Akdeniz İhracatçı Birlikleri