Şiddetsiz İletişim Türkiye
NVC Turkey/GFK Türkei
Hoşgeldiniz Willkommen Wellcome
NVC- Şiddetsiz İletişim Türkiyenin amaci; Anlaşmazlıklara ve şiddete alternatif
barışçı çözümler üreterek bireysel, sosyal ve toplumsal dönüşümlere katkıda
bulunmak üzere Türkiye’de Marshall B. Rosenberg yaklaşımı ile NVC-Şiddetsiz
İletişimin yaygınlaştırılması yönünde sivil toplum faaliyetlerini geliştirmek;
Şiddetsiz İletişim yaklaşımına ilgiyi arttırmak için çalışmalarda bulunmak; benzer
çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlarla işbirliğine giderek projeler geliştirmek,
ortak faaliyetlerde bulunmak;
Şiddetsiz İletişim yönteminin yaygınlaştırılması amacıyla, aile, ebeveynlik ve
benzeri ilişkilere barışı getirmeye yönelik projeler geliştirmek;
Kurumsal yönetim ve çalışma dünyasına Şiddetsiz İletişim’in anlaşma yönetimi ve
liderlik anlayışını götürmek;
Bunun için eğitim, gözetim ve süpervizyon hizmetleri, arabuluculuk, koçluk,
kolaylaştırıcılık ve moderasyon hizmetleri sunmak, bunlarla ilgili projeler
geliştirmek üzere biraraya gelen bir topluluk oluşturmaktır.
Bu amaçları gerçekleştirebilmak icin; eğitim programları düzenlemek, sertifikalı
eğitmenler yetiştirmek sureti ile NVC-Şiddetsiz İletişimin bütünlüğünü korumak
üzere Şiddetsiz İletişim Derneği Şİ-DER i kurmuştur.
Bunların yanında, Şiddetsiz İletişim’le ilgili eğitim materyalleri/bültenleri /kitapları
yayımlamayı, üyelerinin eğitim düzeylerini yükseltmek için yerli ve yabancı
eğitmenlerle birlikte eğitimler, çalışma grupları, konferanslar ve sempozyumlar
organize etmeyi hedeflemektedir.
Eğitim Programları:
1- NVC -Şiddetsiz İletişim Alıştırma- Empati Grupları AEG
2- NVC -Şiddetsiz İletişime Başlangıç Seminerleri
•
Şiddetsiz İletişim temel prensileri ile tanışacağınız
bir – iki günlük giriş mahiyetinde seminerlerdir.
3- NVC -Şiddetsiz İletişim Temel Eğitim Programları Şİ-TEP
•
•
•
•
•
Şiddetsiz İletişim giriş seminerine katıldıktan sonra seçeceğiniz,
Bir yıla yayılan, çeşitli modüllerden oluşan, 10 ile 20 gün arasında,
Düzenli Empatik Kardeşlik (Empathy Buddy) ilişkisi ve görüşmeleri,
Bireysel liderlik becerilerini geliştirmek üzere akran grup ALG toplantıları,
Bireysel koçluk görüşmeleri içeren bir temel eğitim programıdır.
4- NVC -Şiddetsiz İletişim İleri Düzey Eğitim Programları Şİ-İDEP
•
•
•
Dört ile dokuz gün arasında değişen inzivalardan oluşan,
Şİ-TEP ve benzeri temel eğitimini tamamlamış olanların katılabileceği,
Düzenli bir alıştırma empati grubu AEG veya ALG ye dahil olmayı içeren
ileri düzey eğitim programlarıdır.
Şiddetsiz İletişim EĞİTİMLERİNİ KİMLER VEREBİLİR?
Sertifikalı eğitmen olmadığını ve sadece öğrendiği kadarını paylaştığını belirterek tabiki
herkez hayatını zenginleştiren bu bilgileri başkaları ile paylaşabilir.
“Sertifikalı olmayan kişiler için Şiddetsiz İletişimi Paylaşma Rehberi”için bakınız:
http://siddetsiz-iletisim.com/ogretim.html
(Center for Nonviolent Communication-ABD) CNVC Sertifikalı Eğitmen:
•
•
•
•
Zengin bir asistanlık ve eğitmenlik dosyasının dahil olduğu CNVC Merkezinin
kapsamlı sertifikasyon sürecini üç günlük bir grup değerlendirmesi ile tamalamış;
Bilgi için bakınız http://www.cnvc.org/training/certification.html
Sertifikasının geçerliliğini korumak için her yıl eğitmen olarak kendini geliştirmeye
devam ettiğini gösteren sertifika yenileme sürecinden geçen;
CNVC sertifikalı eğitmen rehberini izleyeceğini taahhüt eden;
Center for Nonviolent Communication (CNVC) i destekleyeceklerine dair verdiği
taahütün bir parçası olarak yıllık gelirinden merkeze maddi katkıda bulunan
kişilerdir.
CNVC Serifikalı Eğitmen Adayı:
Henüz sertifikasını almamış olmakla birlikte;
•
•
•
CNVC Setifika sürecine kayıt olan;
CNVC Sertifikalı Eğitmenlerle en az 30 seminer gününü tamamlayan;
“Sertifikalı olmayan kişiler için Şiddetsiz İletişimi Paylaşma Rehberi” ne
uyacağını taahüt eden kişilerdir.
CNVC -Şiddetsiz İletişim Setifikalı Eğitmeni olmak için:
Şiddetsiz İletişim Merkezi (ABD) CNVC - Eğitmeni Setifikası almak bildiğimiz anlamda bir
eğitim pogramından farklı bir süreç olup bu süreçte sizden istenecekler:
-
Toplumsal değişime ve manevi değerlere yaklaşımınızda,
-
bir topluluk içinde yaşayarak uygulamanızda ifadesini bulacak olan derin bir
Şiddetsiz İletişim farkındalığı, bilinci ve tutumu geliştirmeniz;
-
-
Şiddetsiz İletişim sürecini derinden kavramış olmanız ve bu bilgileri öğretme
becerilerini kazanmış olmanızın yanı sıra, kendi öğrenme ve büyümenize devam
etmeye güçlü bir istek duymanız;
-
En az bir yıldır Şiddetsiz İletişimi öğretiyor olmanız. Bunu sertifikasız eğitmen olarak
seminerlerde ve alıştırma gruplarında yapmanız;
-
Kendi gelişiminiz için en az üç değişik CNVC sertifikalı eğitmenin rehberliğinde önemli
ve anlamlı eğitim deneyi edinmiş olmanız;
-
3-5 yıl gibi bir süreyi kapsayacak zamana yaydığınız en az 50 seminer gününe katılmış
olmanız (Buna 9-günlük Uluslararası Intensive Traininge-IIT dahildir);
-
Şiddetsiz İletişim yolculuğunuzda kişisel öğrenme ve gelişmenizi izleyebilmenize
yardımcı olacak günce ve eğitim seyir defteri tutmanız;
-
Bu süreci bir sertifika denetmeni (Certfication Assessor) rehberliginde sürdürmeniz
olarak sıralanabilir.
Download

Şiddetsiz İletişim Türkiye NVC Turkey/GFK Türkei