Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31.12.2014
Hedef Türk hisse senedi piyasasının performansına paralel getirinin sağlanması ve hisse senedi piyasasında işlem gören menkul kıymetlere yatırım yaparak
sermaye kazancı elde edilmesidir.
PORTFÖY YÖNETİCİSİ YORUM
Fon Kodu
AEH
Risk Grubu
Yüksek Risk - Hisse Senedi
Önerilen Vade
Uzun Vade
BİST-100 endeksi, Aralık ayı içerisinde %0,52 değer kaybederken ayı 85,721 puan
seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %3,26 değer
kaybederken, Sanayi endeksi de %3,19’luk artış kaydetti.
Karşılaştırma Ölçütü
%90 BIST Ulusal 100 Endeksi + %1 KYD 182 Günlük
DİBS Endeksi + %9 KYD ON Brüt Endeksi
Halka Arz Tarihi
24.10.2003
Kurucu
Avivasa Emeklilik AS
Portföy Yönetici
Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL
467.472.695
Pay Değeri TL
0,048308
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Dolaşımdaki Pay Sayısı
9.676.962.820
Doluluk Oranı %
9,68%
Yatırımcı Sayısı
485.565
Aralık ayının ilk iki haftasında Rus Rublesi’nin ABD doları karşısında %40’a yakın
değer kaybetmesi sürecinde başta Rusya borsası olmak üzere diğer gelişmekte olan
ülke borsalarında ciddi satışlar gözlemlendi. Borsa İstanbul’da özellikle banka
hisselerinde sert satışlar gözlemlenirken hem faiz oranları hem de dövizde
yükselişler yaşandı. Piyasalardaki bu yüksek oynaklık dalgası Rus Merkez Bankasının
piyasalara müdahale etmesi neticesinde yatışabildi. Faizde yaşanan bu yükseliş
hareketi neticesinde banka hisseleri yılın son ayında sanayi hisselerinin altında
getiri kaydetti.
Ocak ayında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tahvil alım programı paralelinde
alacağı aksiyonlar Euro/ Dolar paritesi ve piyasaların yönünü belirleyici temel faktör
olacak. Avrupa’nın gelinen bu noktada yatırımcıların güvenini arttırabilmek için
varlık alımlarının miktarını arttırması çok önemli bir faktör olacak.
Yönetim Ücreti (Gün Yüzbinde) 5,972
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
2,18%
Dönemsel Getiri
Varlık Dağılımı
2014
2013
2012
2011
2010
2009
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
AEH
25,39%
-12,57%
52,26%
-24,07%
20,03%
87,38%
IMKB 30
28,75%
-15,64%
58,40%
-24,15%
21,41%
91,40%
IMKB 100
26,43%
-13,31%
52,55%
-22,33%
24,95%
96,64%
9,12%
6,42%
9,67%
7,24%
7,82%
12,86%
KYD 182 GÜN BONO
9,87%
6,10%
11,31%
6,61%
8,34%
15,72%
KYD 365 GÜN BONO
11,08%
4,08%
13,56%
4,80%
10,16%
20,87%
ON Net
8,08%
4,89%
6,76%
6,14%
5,63%
8,06%
USD
9,22%
19,49%
-5,89%
22,85%
3,38%
-2,26%
-3,65%
24,75%
-4,04%
18,92%
-4,09%
0,44%
KYD 91 GÜN BONO
EURO
Hisse
Senedi
85%
Ters Repo
7%
Vergisel Bilgi
Emeklilik Fonlarında Vergi Muafiyeti : 5281 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi kanununa eklenen Geçici 67. madde uyarınca 2006 yılından itibaren Emeklilik Fonları yatırım fonlarından farklı olarak fon içindeki kıymetlerin deger artısı ya da
elden çıkarma kazançları üzerinden vergi ödememektedirler. Emeklilik Yatırım Fonları, Kurumlar Vergisi'ne tabi degildir.
Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü www.akportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir.
Bu bültendeki bilgiler güvenilirligine inanılan kaynaklardan derlenmis olup, üçüncü sahıslar tarafından hiçbir sekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve
bilgilerin elde edildigi kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu degildir. Bu bilgiler ısıgında üçüncü sahıslara alıs veya satıs yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ısıgında yapılacak ileriye
dönük yatırımların sonuçlarından Avivasa Emeklilik AS ve Ak Portföy Yönetimi AS sorumlu tutulamaz.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
Download

Avivasa Emeklilik Ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu