2015 Kış Dönemi
AIMCO
Kurumsal Koçluk Programı
İş Yaşamında
Koç Yaklaşımı ile
Etkili
İlişki Yönetimi
Sektörü ve fonksiyonu ne olursa olsun, kurumsal yaşam
içerisinde en büyük fark yaratan yetkinlik artık iletişim
haline gelmiştir.
Kurumsal yaşamda; birbirimizi ne kadar gerçekten anlar,
ne kadar doğru ifade edebilirsek daha az çatışma ve kaynak
kaybı yaşıyoruz.
Rekabetin arttığı bu yeni dünya düzeninde, geçmiş
dönemlerde rekabet üstünlüğü yaratan unsurlar eskisi
kadar etkili olamamaktadır.
En büyük rekabet avantajı artık sadece kurumlara şekil veren
bireylerin ne kadar güçlü bağ kurarak, işbirliği yaptığına göre
şekillenmektedir.
2015 Kış Dönemi
AIMCO
KIŞ PROGRAM TAKVİMİ
PROGRAM AKIŞI
TARİHLER
KATILIMCI GELİŞİM SÜRESİ
1. Modül – Koçluk Felsefesi
Eğitim
03 – 04 Ocak
Tüm Katılımcılar ile beraber 2 Tam
Gün Sınıf İçi Eğitim
19 – 20 Ocak
Birebir 1 Saat Koçluk
18 Şubat
Üç Katılımcı ile 2 Saat Süpervizyon
07 – 08 Mart
Tüm Katılımcılar ile beraber 2 Tam
Gün Sınıf İçi Eğitim
23 – 24 Ocak
Birebir 1 Saat Koçluk
03 Nisan
Üç Katılımcı ile 2 Saat Süpervizyon
1. Modül – Koçluk Felsefesi
Birebir Koçluk
1. Modül – Koçluk Felsefesi
Süpervizyon
2. Modül – Farkındalık
Eğitim
2. Modül – Farkındalık
Birebir Koçluk
2. Modül – Farkındalık
Süpervizyon
3. Modül – İkili İletişim
Eğitim
3. Modül – İkili İletişim
Birebir Koçluk
3. Modül – İkili İletişim
Süpervizyon
4. Modül – Misyon
Eğitim
4. Modül – Misyon
Birebir Koçluk
4. Modül – Misyon
Süpervizyon
5. Modül – Kompozisyon
Eğitim
18 – 19 Nisan
06 – 07 Mayıs
Tüm Katılımcılar ile beraber 2 Tam
Gün Sınıf İçi Eğitim
Birebir 1 Saat Koçluk
15 Mayıs
Üç Katılımcı ile 2 Saat Süpervizyon
30 – 31 Mayıs
Tüm Katılımcılar ile beraber 2 Tam
Gün Sınıf İçi Eğitim
08 – 09 Haziran
Birebir 1 Saat Koçluk
17 Haziran
Üç Katılımcı ile 2 Saat Süpervizyon
4 Temmuz
Tüm Katılımcılar ile beraber 1 Tam
Gün Sınıf İçi Eğitim
2
1
2
2015 Kış Dönemi
AIM Coaching Modeli
1- Aim Coaching Felsefesi: Bireyin; koçluk bakış açısını
anlaması, benimsemesi ve öncelikle kendisi olmak üzere diğer
bireylere yaklaşımda koçluk araçlarının önemini kavraması için
tasarlanmıştır.
2- Aydınlanma: Bireyin; kendi iç gücünü keşfetmesini,
hedefine ulaşmada çıkabilecek engelleri belirlemesini, kendine
ve potansiyeline olan farkındalığını yükseltmesini, hedefini
netleştirip kişisel ve profesyonel hayatı etkin yaşamayı
cesaretlendirmek için tasarlanmıştır.
3- İkili İletişim: Bireyin farklı bakış açıları yaratarak etki
alanını genişletmesini, kişisel ve profesyonel hayatta daha yapıcı
ve yaratıcı çözümler üretmesini, iş hayatındaki motivasyonu ve
performansı yükseltmesini cesaretlendirmek için tasarlanmıştır.
AMACIMIZ
Kişisel ve yönetsel gelişim becerilerini koçluk
becerileri ile destekleyerek bireyin, potansiyelini
performansa dönüştürmek.
4- Misyon: Bireyin; belirlediği hedefe ulaşmasında herhangi bir
aksiyonun niyet ve etki ilişkisini konumlandırarak aksiyon
değerlendirmesi yapmasını, hayatta bırakmak istediği iz için
aksiyon planını hazırlamasını ve aksiyona geçmesini teşvik
etmek.
HEDEF KİTLEMİZ
Organizasyona ve bireylere liderlik eden ve
edecek, kendi gerçek potansiyelini ortaya koymak
isteyen tüm yüksek potansiyeller.
5- Kompozisyon: Bireyin; belirlediği hedefe ulaşmasında
alacağı herhangi bir aksiyonun niyet-etki ilişkisini
konumlandırarak aksiyonunu değerlendirmesine; bu hareketinin
hayat dengesiyle olan ilişkisini belirlemesine ışık tutmak için
tasarlanmıştır
Kurum ve bireyin ihtiyaçlarına göre ICF kriterleri
içerisinde, önce bireyin gelişimi ve beraberinde
kurumun gelişimini destekleyen, kuruma özel
program içeriği sunuyoruz
NE SUNUYORUZ?
AIMCO Değerleri
AIM Coaching modeli beş temel değer üzerine
kurulmuştur.
Tüm diğer araçlar bu değerleri korumak ve yaşatmaya
odaklanmaktadır.
İnsana İnanmak
Bağ Kurmak
İletişim Anlamak
ile Başlar
İş Birliği Yapmak
Farkındalık Yaratmak
3
Dönüşümü Tetiklemek
2015 Kış Dönemi
Program Süreci
Program tamamı profesyonel koç olan iki
lider ve iki asistan ile gerçekleşmektedir.
Cevap vermek için
değil
anlamak için iletişim
Programı yöneten liderler, uluslararası koçluk
federasyonu (ICF ) tarafından yeterlilik
belgesine sahiptirler.
Program Bedeli ve Ödeme Koşulları
-----------------------------------------------------------Katılım bedeli 8.200 TL + KDV’dir.
Her bir katılımcı tüm program kapsamında
aşağıda belirtilen süreç boyunca koçluk
becerilerini çeşitli aktivite ve uygulamalar ile
deneyimleyerek refleks haline
dönüştürebilecektir:
-----------------------------------------------------------İZMİR’de ilk program olması sebebi ile
BIR DEFALIK
ÇOK ÖZEL TANIŞMA FİYATI İLE
• Her biri iki gün süren 4 modül ve bir gün
süren 5. modül ile toplam
9 gün sınıf içi eğitim
28 Kasım 2014’e kadar ödemelerde
3.000 TL avantaj ile
program bedeli 5.200 TL + KDV’dir.
• Her biri iki saat süren 3 kişi ile
gerçekleşen 4 süpervizyon ile toplam
8 saat süpervizyon
-----------------------------------------------------------ÖDEME PLANI
• Her biri bir saat süren 4 birebir koçluk ile
toplam 4 saat bireysel koçluk
• Gelişimi destekleyen 2 yazılı süpervizyon
Kayıt tarihinde 1.200 TL + KDV
06 Mart 2015’de 1.000 TL + KDV
06 Nisan 2015’de 1.000 TL + KDV
06 Mayıs 2015’de 1.000 TL + KDV
06 Haziran 2015’de 1.000 TL + KDV
-----------------------------------------------------------Sadece ilk modüle katılmak isteyenler için
1.200 TL + KDV’dir. Programa devam edilmesi
halinde ödeme planı geçerlidir.
T. Garanti Bankası kredi kartlarına taksitlendirme
imkanı bulunmaktadır.
4
Program Hakkında
Program Liderleri:
Bediz KILIÇKINI (CPCC, PCC)
Nurdan ESEN (CPCC, ACC, ORSC)
Seda ALPAR (CPCC, ACC, ORSC)
Eğitim Yeri:
İzmir Hilton Oteli
Eğitim Süresi:
Belirtilen tarihlerde 09:00 – 17:00
Hotel Adres ve Lokasyon Bilgisi
İkram:
Sınıf eğitimleri süresince öğle yemeği ve ikramlar
Dokümantasyon:
Her bir katılımcıya, özel eğitim klasörü ve sertifika
Adres: Ismet Kaptan Mah., Gazi
Osman Pasa Bulvarı No:7,
Çankaya/Izmir
Telefon: (0232) 497 6060
Kıyafet:
Serbest kıyafet
Başvuru ve Bilgi için
Meltem KOÇAK (İstanbul)
[email protected]
+90.532.345 50 64
Kerem ÇEÇEN (İzmir)
[email protected]
+90.533.210 36 96
Download

İş Yaşamında Koç Yaklaşımı ile Etkili İlişki Yönetimi