İL
: OSMANİYE
TARİH : 31.10.2014
MUHARREM AYI VE AŞURE
Muhterem Müslümanlar,
Bugün Muharrem ayının yedisi, önümüzdeki
(03 Kasım) Pazartesi günü de aşure günüdür.
Muharrem ayı, haram aylardan biridir. Yüce Rabbimiz
Kur’an-ı Kerim’de, “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve
yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında
ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram
aylardır…”(1) buyurmuş, Hz. Peygamber de,
Muharrem’in haram aylardan biri olduğunu ifade
etmiştir.(2)
Hz. Aişe Validemizin rivayet ettiğine göre,
İslâmiyetten önce de Hz. İbrahim’den kalma bir
gelenek olarak, bazı Araplar Aşure orucunu
tutmaktaydı. Peygamberimiz de bu günü oruçlu
geçirirdi. Medine-i Münevvere’ye hicret ettikten sonra
bu oruca devam etmiş, tutulmasını da tavsiye etmiştir.
Ancak Yahudiler de aynı gün oruç tuttuklarından,
onlara benzememek için, bu orucun, bir gün öncesi
veya bir gün sonrasıyla tutulmasını istemiştir.[3]
Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
"Ramazan orucundan sonra tutulan en faziletli oruç,
şehrullah (Allah’ın ayı) olan Muharrem ayındaki
oruçtur."[4]
Değerli Kardeşlerim!
Tarihte çeşitli önemli olayların gerçekleştiği
rivayet edilen bu ayın, İslâm tarihindeki en acı hatırası
ise Ehlibeyt’in, Hz. Hüseyin (r.a) ve beraberindeki
aile efradıyla diğer Müslümanlardan 73 kişinin
acımasızca katledildiği Kerbelâ olayıdır. Bu olay,
makam, mevki vesair dünyevi hırsların
Müslümanlar arasında ne denli içler acısı felaketlere
sebep olacağını gösterir. Bu üzücü olay, Hz.
Peygamber (s.a.v)’i ve ailesini seven bütün
müminlerin gönüllerinde silinmez acılar bırakmıştır.
Tarihte yaşanmış ve geri dönüşü olmayan
böyle acı olayları tasvip etmek mümkün değildir.
Bunları hatırlamamızdaki gaye ise, Müslümanlar
olarak bu gibi hatalara bir daha düşmemek için, bu
olaylardan ders ve ibret almaktır. Şu halde,
Müslümanları fitne ve fesadın içine çeken sebepleri
önceden fark edip, olaylar karşısında uyanık olmalı,
sağduyulu hareket etmeli; Rabbimizin ve
Peygamberimizin sevgisi etrafında kenetlenmeliyiz.
Hz. Peygamber’i, onun aile fertlerini ve ashabını
sevmek esasen imanımızın bir gereğidir. Zira Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin hakkında Peygamber
Efendimiz (a.s)’ın lisanından şu mübarek övgüler
dökülmüştür: “Allah'ım, ben bunları çok seviyorum.
Sen de onları sev."[3]
Aziz Müminler!
Muharrem ayı aynı zamanda kardeşlik
ilişkilerimizi gözden geçirme ayıdır. Hangi meşrep
ve mezhepten olursa olsun bütün Müslümanlar
kardeştir. Peygamberimizin ifadesiyle “Siyah
tenlinin beyaza, beyazın da siyaha üstünlüğü yoktur.
Üstünlük ancak takva iledir.”
Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır:
"Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı
sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan
nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize
düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti.
İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler
olmuştunuz’’.[4]
Muharrem ayınızı ve aşure gününüzü tebrik eder,
Rabbimden hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.
_______________________________________
1. Tevbe 9/36.
2. Buharî, “Megâzî”, 77.
3.Seyfettin YAZICI – Lütfi ŞENTÜRK, İlmihal, s.341-342
4. Müslim, Sıyam 202
5. Tirmîzî, Menakıb, 25
6. Al-i İmran, 3/ 103
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

İL : OSMANİYE TARİH : 31.10.2014 MUHARREM AYI VE AŞURE