BETON SERTLEŞTİRİCİ
TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ
___________________________________________________________________
TOTAL BS Beton gözenekli bir malzemedir, genelde bu gözenekler su ile doludur,
ayrıca betonun bünyesinde serbest kireç bulunur, bünyedeki bu serbest kireç betona
dönüşmemiştir. Prensip olarak betondaki su ve serbest kireç beton kütle için bir
dezavantaj değil, tersine betonu yüksek PH bölgesinde tutar ve korur.
Karbonlaşmaya başlamış beton
Ancak, atmosferdeki karbondioksit betondaki gözeneklerden içeriye nüfus eder,
serbest kireç, karbondioksit ve su bir arada dağılan dökülen kalsiyum karbonata
dönüşürler. (Beton karbonlaşması ). Karbonlaşmaya başlayan betonun yüzeyinde
beyaz kristal tabakalar meydana gelir (Tozlanma ). Önlem alınmaz ise betondaki
karbonatlaşma devam eder, beton zaman ile bozulur deforme olur ve çatlaklar medyana gelir, uzun süre sonra kullanılmaz hale gelebilir.
Total Beton sertleştirici özel bir üretim yöntemi ile nano- ve mikrometre boyutlarda
yüzey gerilimi ultra düşük bir sıvada süspansiyon edilmiş, bu esnada nanometre
boyutundaki silis tanecikleri serbest kireç ile daha hızlı tepkime versin diye aktif hale
getirilmiştir. Aktif nanometre boyutundaki sisli tanecikleri serbest kireci 1 saat gibi bir
sürede betona çevirir. Normal betonun sertleşme süre 600 saat veya daha fazladır.
TOBESE normal kürleşen betondan 600 kat daha hızlı bir şekilde betondaki serbest
kireç kütlesini betona çevirir ve sabit kütleye kaynaştırır.
Diğer yandan süspansiyondaki mikrometre boyutlu silis tanecikleri daha çok beton
yüzeyine yakın bölgelerde tabakalar şeklinde nem ve karbondioksite karşı bariyer
katmanları oluştururlar, bu katmanlar atmosferdeki nem ve karbondioksitin betona
girmesini engeller
TOTAL BS
TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ
Total Beton sertleştirici zemini sertleştirir, tozlanmayı önler ve zemin yüzeyine güzel
bir görünüm verir. Çok düşük yüzey gerilimi sayesinde çok geniş alanlara yayılır ve
kaplar. Küçük tanecik boyutları en ince çatlak ve kılcal gözeneklerden betonun en
derin noktalarına kadar ulaşır. Geniş yayılma özelliği ile ulaştığı bütün bölgelerde
serbest kirece iyi bir şekilde nüfus eder ve 1 saat gibi bir sürede tüm serbest kireci
betona çevirir, sağlam kütlenin bir parçası haline getirir. Serbest kirecin betona
çevrilmesi ile beton zemin güçlenip kuvvetlenmiş olur.
Total Beton Sertleştirici Avantajları

Zemindeki serbest kireci bir daha ayrışmamak üzere beton ile tamamen
kaynaştırır. Serbest kireci 1 saat gibi bir sürede betonun ayrılmaz bir parçası
haline getirir.

Atmosferdeki nem ve gazların bilhassa karbondioksitin zemine nüfus etmesine
karşı koruyucu bariyer oluşturur.
Zemin ağır yük ve darbelere karşı yüksek dayanma gücü kazanır.
Zemin yüksek sürtünme katsayısına ulaşır.
Zeminde deformasyon, kırılma ve çatlamalar önlenir.
Uygulamadan sonra zemin yüzeyinde beyazlanma, döküntü görülmez.
Çevreci bir üründür, içeriğinde sodyum veya potasyum silikat içermez.
Uygulamadan sonra bir gecelik bekleme normal kullanıma devam edilmesi için
yeterli.
Uygulamadan sonra zemini ayrıca yıkayıp durulamaya gerek yoktur
Çevreye zararlı herhangi bir atık bırakmaz, su bazlı bir üründür.
Uygulaması çok kolay özel eleman veya firmaya ihtiyaç duyulmaz.









2
TOTAL BS
TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ
Paketleme şekli:
Total Beton sertleştirici yoğunlaştırılmış su ile seyreltilir.
5
20
litre
Litre
Total Beton sertleştirici uygulamadan önce su ile seyreltilir, daha fazla detay için
lütfen su ile seyreltme bölümüne bakınız.
1liter seyreltilmiş, uygulamaya hazır TOBES Ne kadar yüzeyi kaplar
Total Beton sertleştirici uygulanırken, beton zeminin yapısı çok önemli, bazı zemin
çok gözenekli oluyor, bazıları daha az gözenekli, bu yüzden.

Çok yüksek gözenekli bir beton için 5-8 Metrekareye / 1 Litre

Çok yüksek gözenekli bir beton için 5-8 Metrekareye / 1 Litre

Çok yüksek gözenekli bir beton için 5-8 Metrekareye / 1 Litre

Çok yüksek gözenekli bir beton için 5-8 Metrekareye / 1 Litre
Yukarıdaki 1 Litre, kullanıma hazır karışımı kastediyor.
Karışım ve seyreltme :
1- Total Beton sertleştiriciyi iyi bir şekilde karıştırın
2- 1 kısım Total Beton sertleştiriciyi bir kaba veya püskürtme makinesinin haznesi
alınız
3- 1 kısım temiz suyu ilave ediniz, kullanıma hazır karışım (KHK ) elde edilir.
4- Küçük bir karıştırıcı ile 15–20 saniye veya elle 1-1,5 dakika gibi bir süre iyi bir
şekilde çalkalayınız, homojen ve düzgün bir karışım elde ettiğinizden emin
olunuz.
KHK karışımını hazırlarken, ihtiyaç duyduğunuz kadar bir karışım yapmanızı tavsiye
ediyoruz. Elinizde fazla kalan KHK karışımını muhafaza etmek için ağzı kapalı
plastik kapta 2 ay veya daha uzun süre bekletebilirsiniz. Tekrar kullandığınızda lütfen
iyi bir şekilde çalkalayınız kullandığınız suyun mutlaka temiz olduğundan emin
olunuz.
3
TOTAL BS
TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ
ALET VE GEREÇLER
Uygulama için düşük basınçlı bir pompa kullanabilirsiniz veya basit bir sırt pompası
veya benzeri. Total Beton sertleştiricinin zemine homojen ve iyi yayıldığından emin
olmamız gerekiyor.
Uygulamadan önce: Uygulamaya geçmeden önce çok bir planlama yapmak çok
önemli, kullanacağınız Total Beton sertleştirici buna dahil.
Total Beton sertleştirici ile uygulayacağınız alan haricini naylon folyo veya benzeri
bir şey ile kapatmanızı tavsiye ediyoruz, pompa ile püskürtürken, uygulama alanı
dışına Total Beton sertleştirici buluşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Yüzey hazırlama: Uygulamaya başlamadan önce yüzeyin tamamen temiz ve
hazırlanmış olması gerekiyor. Herhangi, yağ, kir, leke ve tozdan kesinlikle arındırılmış
olması gerekiyor, bu sayede Total Beton sertleştirici beton yüzeyine tam temas
etmesi çok önemli. Asit ve agresif deterjanlar veya yüzey temizleyici kullanmayınız,
Total-AntiGress tavsiye ediyoruz. Uygulama alanını ölçünüz ve buna göre ihtiyaç
duyduğunuz, karışım ( ileride karış hazırlama) hazırlayınız.
UYGULAMA KILAVUZU
Total Beton sertleştirici yeni veya kullanılan bir zemine uygulanabilir.
GENEL UYGULAMA KILAVUZU:
1pompaya koymadan önce iyi bir şekilde karıştırınız.
2Pompayı püskürtme konumu getiriniz.
3Pompanın püskürtme ucunu zemin üzerinde 40–60 cm gibi bir yükseklikten
püskürtünüz.
4Yüzeyin iyi bir şekilde ıslandığından emin olunuz.
5En az 10-15 dakika zeminin ıslak olarak kalmasına sağlayınız, eğer gerek
görülürse bir kat daha püskürtülerek uygulanabilir. İkinci kat genelde çok gözenekli
beton zeminler için gerekli olabilir.
6Uygulamadan sonra zemin yüzeyinin iyi bir şekilde kurumasını bekleyiniz.
4
TOTAL BS
TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ
YENİ BETON ZEMİNLER
Beton döküldükten 3-4 gün sonra TOSB uygulanabilir, beton dökümünden sonra
meydana gelen kabarcıkların yeterince yavaşladığından emin olunuz. Bu süreçten
sonra TSB beton kütleye daha iyi nüfus eder. Bu etapta TBS uygulaması betondaki
yüksek derece bir zemin sertleşmesi ileride olabilecek tozlanma ve deformasyonu
önler, zemine güzel ve parlak bir görünüm kazandırır. TBS yeni zemine
uygulamadan önce zeminin her türlü yağ, kir, gres, leke vs. Total-AntiGress ile
temizlenmesini tavsiye ediyoruz. Uygulamadan sonra zeminin temizlenmesi silinmesi
veya nötrleşmesi gibi herhangi bir işlem yapılmaz.
5
Download

Beton gözenekli bir malzemedir, genelde bu gözenekler su bulunur