Matematik,
Satrançla
Buluştu!
Ho Math and Chess hakkında
Ho MathAndChess 1995 yılında Kanada’da Mr. Frank Ho tarafından oyun tabanlı (satranç) problem çözme yaklaşımını benimseyen dünyadaki ilk ve tek matematik eğitim programı olarak
oluşturulmuş ve resmileştirilmiştir. Günümüzde Amerika’dan
Brezilya’ya, Kanada’dan Çin’e kadar dünyanın eğitimde lider
birçok ülkesinde bu program başarıyla uygulanmaktadır.
www.mathandchessturkey.com
Programın temel amacı
İnteraktif öğrenme modeli ekseninde çocuklara hayatın bir izdüşümü olan
satranç sporunun temel hareketleri ve değerleriyle geometri, matematik gibi
çok zor iki dersi daha anlaşılır, eğlenceli ve kalıcı bir çizgide öğretmektir. Bu
çizgiye paralel olarak Ho MathAndChess eğitim programı kapsamında
çocuklarımız mantık, algılama, örüntü, koordinasyon, mekansal ilişki, karar
verme ve görselleştirme gibi birçok alanda kendilerini geliştirecek yeni öğrenme modellerini kavramaktadırlar.
Ho Math and Chess Kazanımları

İleri matematik ve geometri becerisi

İmgesel bellek

Okuma ve sözel becerileri geliştirme

Hafıza

Konsantrasyon

Strateji geliştirme

Probleme özgü bilgi kaynaklarını tanıma,çözüm yolu belirleme

İş birliği yaparak çalışma ve planlama yapma

Analitik düşünme

Öğrenilen bilgileri zihinde yapılandırma

Üç boyutlu düşünebilme

Çoklu zeka becerisi geliştirebilme

Stress yönetimi

Zaman yönetimi

Çoklu kavram
TURKEY
İstanbul Teknokent
İstanbul Üniversitesi
Avcılar Yerleşkesi
No:203 34320
Avcılar/İstanbul
0212 691 6006
c3’te bir satranç taşısın.
5
4
=1
3
2
1
a
b
c
=__
=__
=__
=__
=__
__
d
e
c3’te bir satranç taşısın.
5
=1
4
3
2
1
a
b
c
=__
=__
=__
=__
=__
=__
d
e
Frankho Labirenti ve Kale Matematik
Bulmacaları
1.
‘de
a doğru bir yol çizin.
2. Hareket yönleri daha koyu olan çizgiler ile
gösterilmektedir.
Satranç taşlarının
nokta bilgileri
şunlardır :
Matematik ve Satranç Bulmacası
Sen şuan c3’tesin.
5
4
=0
5
=1
9
3
7
=3
=3
=5
2
1
a
=9
6
8
b
c
= __ +
__= __
+
= __ +
__= __
+
__= __
+
__
+
__= __
+
d
e
= __ + __=
__
+
= __ + __=
__
+
__
+
= __ +
= __ + __=
= __ + __=
= __ +
__= __
+
= __ + __=
__
+
= __ +
Her Sınıf İçin Matematik
Sen c3’te bir satranç taşısın.
5
4
C3
3
Kesir
2
1
Ondalık
Tam
%
a
b
c
d
2
2
5
0.0024
12
100
24
0.024
36
25%
2
3
3
10000
45
10%
e
2
4
3
0.0048
72
1
33 %
3
3
5
4
0.001
90
0.05%
Kesirli çarpma ve bölme ( Her işlemde aynı payda yoktur.)
×
÷
+
−
Ondalık :
÷
×
Tam Sayı :
%
÷
×
×
÷
=______ × ______ =_______
÷ ______ =______
= ______
+ ______ = ______
= ______ − ______ = ______
=______
=______
÷______ = ______
=______ × ______ = ______
=______
÷ ______ = ______
=______ × ______ = ______
=______ × ______ = ______
=______
÷______ = ______
×
÷
+
−
÷
×
÷
×
×
÷
=______ × ______ =_______
÷ ______ =______
=______ + ______ = ______
=______
=______
− ______ =______
=______
÷______ = ______
=______ × ______ = ______
=______
÷______ = ______
=______ × ______ = ______
=______ × ______ = ______
=______
÷_____ = ______
+ – # 1 Donimo Matematiği
Yukarıdaki domino taşlarını 3X3 olan aşağıdaki kutulara yerleştirin. Her bir domino
yatay, dikey veya döndürülmüş olabilir. Aynı cevap içerisinde aynı domino taşları
birbirini tekrar edemez.
Her bir karenin her bir yüzünün toplamı
4’tür.
Her bir karenin her bir yüzünün toplamı
4’tür.
.
Her bir karenin her bir yüzünün toplamı
4’tür.
Her bir karenin her bir yüzünün toplamı
4’tür.
Her bir karenin her bir yüzünün toplamı
4’tür.
Her bir karenin her bir yüzünün toplamı
4’tür.
Her bir karenin her bir yüzünün toplamı
4’tür.
.
Her bir karenin her bir yüzünün toplamı
4’tür.
Matematik, Satranç, Bulmaca, Sudoku ve Sanal Oyuncaklar
Aşağıda A, B, C, D ve E at kareleri var ve Hangi şövalye F’ye en kısa yoldan ulaştır ?
Amandaho Hareketli Noktalar Bulmacası ™ Sen şuan c3’tesin. b3, c2, c4 ve d3
karesindeki noktaları c3 karesine doğru hareket ettir. (toplam nokta + noktalar) kale
hariketi yapılarak gidilen karedeki sayı ile eşit olmalıdır.
Matematik Yarışması Hesapmalamaları / Soruları
13 –____ = 5 + _____
+
+
=7
=9
+
= 12
=
+
+ +
=
+
= ☺+☺+☺+☺
=?
,
=?☺
+
IQ Matematik ve Satranç Kelime Problemleri
Bu sayfadaki işlemleri yapmak için boş alanları ya da arka sayfayı kullanabilirsiniz.
Aşağıda değişik yönleri olan küpler vardır. 1,2 ve 3’ün karşısındaki sayı nedir ?
1-5, 2-4, 3-6
Russell’in yaşının toplamı ile Henry’nin yalının toplamı Amanda’nın yaşının üçte
biri etmektedir. Amanda 42 yaşındadır. Henry ise; Russell’den 4 yaş büyüktür.
Russell kaç yaşındadır?
42 – 4 = 38, 38 /2 = 19, 19 + 4 = 23
Burada 13 adet bisikler ve üç tekerlekli bisikler vardır. Toplamda da 33 tekerlek
vardır. Üç tekerlekli bisikletlerin adedi kaçtır ?
13 x 3 = 39, 39 –13 /(3-2) = 6 Üç Tekerlekli Bisiklet, 13 – 6 = 7 Bisiklet
Andy ve Kevin’ın 33 adet basketball oyun kartı vardır.. Kevin, Andy’den13 adet
daha fazşa oyun kartına sahiptir. Her birinin kaç adet oyun kartına sahip olduğunu
bulun.
33-13=20
20/2=10 … Andy
10 + 13 = 23 …..Kevin
Onun Skyler’dan, Natalie’in evine yürümesi 10 dakika sürmektedir. Natalie’nin de
onun evine yürümesi 10 dakika sürmektedir. Her ikisi de aynı anda yürümeye
başlarsa ne zaman karşılaşırlar ?
5 dakika sonra
+-#1
P nedir ?
P nedir ?
Şayet p =19 + 29 + 39 – 18 – 28 – 38
p = 101 + 202 + 303 + 404 – 1
–2–3–4
P nedir ? _______
Şayet ♠ = 19 – 1, ♠ + 4 + 5 toplamı nedir ?
_______
Şayet ♠ = ♥ + 5 ve ♥ = 7 - 2
♠ + ♥ + 10 – 3 toplamı nedir ? _______
Şayet ♠ + ♠ + ♠ = ♥ + ♥ ise ?
olan sayı ile değiştirin.
? ♠=♥
Alex’in yaşına 3 eklenmiş ve 19 olanması için 2 Russell elindeki elmaların
çıkartılmıştır. Bu sonuç Naomy’in yaşından 3 yarısını sınıfarkadaşlarına
çıkartılıp 2 eklendiğinde de aynı olmaktadır.Her verdiğinde elinde 8 elma
ikisinin toplam yaşları kaçtır ?
kalıyor. Elinde kalanların
yarısını da annesine verdiğinde
elinde 4 adet elma kalıyor. İlk
başta Russell’in elinde kaç
elma vardı ? _________
Daireyi işatetleyin.
Frankho Puzzle™
Kural : 1,2,3 rakalmarı kullanılmalı ve her bir satır-sutunda
bir kez kullanılmalıdırlarSatranç hareketleri ve diğer kurallar
koyu renk ile gösterilmektedir.
Fractions
Şayet
1 1 1
+ = ve ab = c , a ve b’nin ortalaması kaçtır ?
a b c
Şayet
1 1 1
− = ve ab = c , a ve b’nin farkı kaçtır ?
a b c
Şayet
3
4
1
2
kaçtır?
2 3 5
, , in en düşük değerlerinin olması için a sayısının kaç değişik değeri olabilir?
a a a
Şayet 3x − 4 y =
2 ve 2xy = –2, 6 x 2 y − 8 xy 2 ? kaçtır ?
OE’nin değeri nedir?
’nin değeri mümkün olan en küçük tam sayı ise; X kaçtır ?
(1). Şayet x + 9 x +
=
30 , x bir tamsayıdır.
(2). Şayet x + 9 x +
=
36, x bir tamsayıdır.
Kesir Blokları
Kesir Desen Blokları
Toplama ve
Çıkarma
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
+
Basitleştirilmiş
Sonuç
Kesir Şeritleri
Kesir Şeritleri
Tahmini Toplama
ve Çıkarma
+
–
–
+
–
–
Soru
1 3
+
2 8
3 3
−
5 10
2 1
1 +
5 2
2 2
1 −
3 5
Çizgi İle
Hesaplama
Hesaplama
Her blok 1 değerinde ise; bir sonraki bloğun değeri nedir ?
5 adet kitap rafı var. Her bir kitap rafı 22 kitap almaktadır. Tüm raflara kaç adet kitap
konabilir ?
Mr. Chen’in sınıfı kuşları gözlemektedir. Her ağacın üzerinde 3 mockingbirds ve 2
cardinals kuşu vardır. Sınıf toplamda 45 kuş olduğunu saymıştır. Her bir cins kuştan
kaç adet vardır ?
Aşağıdaki dörtgenleri her biri iki eşit parça olacak şekilde bölün.
Yol ve Geometri
8’e 8 satranç tahtasında simetri satırlarını bulun.
Download

2 - MathAndChess