Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ
DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRE BŞK.
Akreditasyon No: AB-0262-T
Revizyon No: 06 Tarih: 11 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0262-T
Adresi :
Haymana Yolu 5. Km.
GÖLBAŞI 06830
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0 312 498 21 50
Faks
: 0 312 498 21 66
E-Posta : [email protected]
Website : http://laboratuvar.cevre.gov.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metal Tayini (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe,Pb, Al, Ba, B, Ag, Na, Mg, Mn,Mo, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Tl, Zn,Ca) ICP-OES Metodu
EPA 200.7
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks Metodu
SM 5220 B
pH Tayini
Elektrokimyasal Metot
SM 4500-H⁺ B
Yağ-Gres tayini
Soksile ekstraksiyonu
SM 5520 D
Kjeldahl Azotu ve Organik Azot Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Cr(+6) Krom Tayini
Kolorimetrik Metot
SM 3500 Cr B
Askıda Katı Madde Tayini (AKM)
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Anyon Tayini (Florür, Klorür, Sülfat, Nitrat, Nitrit)
İyon Kromotografi Metodu SM 4110 B
Toplam Çözünmüş Madde Tayini(TÇM)
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Toplam Fosfor ve Fosfat Fosforu Tayini
Askorbik Asit Metodu SM 4500-P, B, E
Amonyak, Amonyum Azotu Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-NH₃ B
Nitrit ve Nitrit Azotu Tayini
Kolorimetrik Metot
SM 4500-NO₂⁻ B
SU/ATIKSU
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ
DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRE BŞK.
Akreditasyon No: AB-0262-T
Revizyon No: 06 Tarih: 11 Aralık 2014
AB-0262-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(SU/ATIKSU Devam)
Mobil Su Laboratuvarında, Sahada pH Tayini
Elektrokimyasal Metot
SM 4500-H+ B
Mobil Su Laboratuvarında, Sahada Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
ATIK YAĞ
Katı Atık Numunelerinde Anyon Tayini (Klorür, Florür, Bromür)
Ön işlem: Bomba ile Yakma
Analiz: İyon Kromotografi Metot
EPA 5050
EPA 9056 A
ATIKLAR
(ELUAT ANALİZİ)
Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu
TS EN 12457-4
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H+ B
Toplam Çözünmüş Katı Madde (180ᵒC) Tayini
SM 2540 C
Anyon Tayini (Florür, Klorür, Sülfat)
İyon Kromotografi Metodu SM 4110 B
Metal Tayini (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu,Fe, Pb, Al, Ba, B, Ag, Na, Mg, Mn, Mo, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Tl, Zn, Ca)
ICP-OES Metodu EPA 200.7
EPA 6010 C
Organik Bileşiklerin Tayini
Benzen, Etilbenzen, Toluen
Xylen(o,m,p) (BTEX)
Gaz Kromatografisi Metodu
(GC/MS/FID Headspace)
EPA 8015D
EPA 8260C
EPA 5021A
PCBs Tayini PCBs (18, 28, 30, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149, 153, 170, 180, 194, 209)
Gaz Kromatografisi Metodu (GC/ECD) EPA 3510 C
EPA 3546
EN 15308
ATIKLAR
(ORİJİNAL ATIK ANALİZİ)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ
DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRE BŞK.
Akreditasyon No: AB-0262-T
Revizyon No: 06 Tarih: 11 Aralık 2014
AB-0262-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Mikrodalga ile Özütleme Metodu
EPA 3051 A
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H+ B
Anyon Tayini (Florür, Klorür, Sülfat, Nitrat, Nitrit)
İyon Kromotografi Metodu SM 4110 B
Metal Tayini (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Al, Ba, B, Ag, Na, Mg, Mn, Mo, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Tl, Zn, Ca)
ICP-OES Metodu
EPA 200.7
EPA 6010 C
Organik Bileşiklerin Tayini
Benzen, Etilbenzen, Toluen
Xylen(o,m,p)(BTEX)
Gaz Kromatografisi Metodu
(GC/MS/FID Headspace )
EPA 8015D
EPA 8260C
EPA 5021A
PCBs Tayini
PCBs (18, 28, 30, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149, 153, 170, 180, 194, 209)
Gaz Kromatografisi Metodu (GC/ECD) EPA 3510 C
EPA 3546
EN 15308
Mikrodalga ile Özütleme Metodu
EPA 3051 A
Metal Tayini (As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Al, B, Hg, Ni, Sr, Sn, Tl, Zn)
ICP-OES Metodu
EPA 200.7
EPA 6010 C
PCBs Tayini
PCBs (18, 28, 30, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149, 153, 170, 180, 194, 209)
Gaz Kromatografisi Metodu (GC/ECD) TS EN 12766-1
TS EN 12766-2
TS EN 61619
Toplam Rutubet Tayini TS 690 ISO 589
ARITMA ÇAMURLARI VE TOPRAK
ATIK YAĞLAR
VE İZOLASYON SIVILARI
KÖMÜR
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ
DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRE BŞK.
Akreditasyon No: AB-0262-T
Revizyon No: 06 Tarih: 11 Aralık 2014
AB-0262-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(KÖMÜR Devam)
Genel Analizler için Numune Hazırlama Yöntemi TS 4744
KÖMÜR VE KOK
Nem, Kül, Uçucu Madde ve Sabit Karbon Miktar Tayini
Termogravimetrik Yöntem ASTMD 7582
Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini
Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi ASTMD 4239 Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması ASTMD 5865
TS ISO 1928
Analizlerin Farklı Esaslara Göre Hesaplanması TS 1999 ISO 1170
Yanma Isısının Tayini
Kalorimetre Yöntemi ASTMD 240
FUEL OİL
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı