MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK
Y.O.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLE
ÖĞRENCİ KABUL EDECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
KONTENJAN YATAY GEÇİŞ KABUL EDİLECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
III
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed.
Tarih
0
3
2
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
V
Tarih (İ.Ö.)
2
Sosyoloji
4
2
Kamu Yönetimi, Siyaset Bil.ve Ul.İlş.,Türk
Dili ve Ed.,Felsefe, Çağdaş Türk Leh.ve
Ed., Arkeoloji,Sosyoloji
2
0
Fizik
3
FEN FAKÜLTESİ
Kimya
Matematik
Fizik(3), Biyoloji(3)
Fizik, İstatistik
2
2
2
Fizik, İstatistik
2
2
İşletme
2
2
Kamu Yönetimi
2
2
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
4
4
İktisat
4
4
Kamu Yönetimi
4
4
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
4
4
İktisat
4
4
İşletme
4
4
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2
2
İktisat
2
2
2
2
Bilgisayar Mühendisliği
2
0
İnşaat Mühendisliği
2
0
İşletme
Kamu Yönetimi
İnşaat Müh., Jeoloji Mühendisliği, Maden
Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Müh.
Bilgisayar Müh., Jeoloji Mühendisliği,
Maden Müh., Metalurji ve Malzeme Müh.
Jeoloji Mühendisliği
4
0
İnşaat Müh., Maden Müh.
Maden Mühendisliği
2
0
Bilgisayar Müh., İnşaat Müh., Jeoloji Müh.,
Metalurji ve Malzeme Müh.
Metalurji ve Malzeme Müh.
5
0
Ağaçişleri ve End.Müh.
24
24
İktisat
İşletme
İKTİSADİ VE İD.BİL.FAK.
Kamu Yönetimi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
0
Kamu Yönetimi, İktisat, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Felsefe,
Tarih, Türk Dili ve Ed.,İstatistik
İstatistik, Matematik. Kimya, Bilgisayar
Müh.,Maden Müh.,İnşaat Müh.,Metalurji ve
Mal.Müh.,Jeoloji Müh.
2
Matematik(İ.Ö)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
3
6
Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe
Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğr.Türkçe Öğr., Sınıf Öğr.
Bilgisayar Müh., İnşaat Müh., Jeoloji
Müh., Maden Müh.
Biyoloji (3-3), Fizik (3-3), Kimya (3-3),
İstatistik(3-3), Matematik(3-3), Jeoloji
Müh.(3-3), Maden Müh.(3-3), Su
Ür.Müh.(3-3)
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK
Y.O.
FETHİYE SAĞLIK Y.O.
MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLE
ÖĞRENCİ KABUL EDECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
KONTENJAN YATAY GEÇİŞ KABUL EDİLECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
III
V
Hemşirelik
0
0
Hemşirelik
2
2
Dış Ticaret
2
2
Muhasebe ve Vergi Uyg.
Fethiye Sağlık YO -Hemşirelik
MMYO- Dış Ticaret (normal ve ikinci
öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uy.(İkinci Öğretim)
Datça KY MYO-Muhasebe ve Vergi Uy.
Fethiye ASMK MYO- Muhasebe ve Vergi
Uy (normal ve ikinci öğretim)
DALAMAN MESLEK
YÜKSEKOKULU
Milas SK MYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(normal ve ikinci öğretim)
MMYO- Muhasebe ve Vergi Uy(normal ve
ikinci öğretim)
Ula AKMYO- Muhasebe ve Vergi
Uy(normal ve ikinci öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uy.
2
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İ.Ö.)
Datça KY MYO-Muhasebe ve Vergi Uy.
Fethiye ASMK MYO- Muhasebe ve Vergi
Uy (normal ve ikinci öğretim)
Milas SK MYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(normal ve ikinci öğretim)
MMYO- Muhasebe ve Vergi Uy(normal ve
ikinci öğretim)
Ula AKMYO- Muhasebe ve Vergi
Uy(normal ve ikinci öğretim)
Sivil Hava Ulaştırma İşl.
2
Aşçılık
Sivil Hava Ulaştırma İşl.(İkinci Öğretim)
İçmeler Tur.MYO-Aşçılık(normal ve İkinci
1
Öğr.)
Milas SK MYO- Aşçılık
M Milas SK MYO- Aşçılık
Ortaca- Aşçılık
Dalaman MYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(normal ve ikinci öğretim)
Fethiye ASMK MYO- Muhasebe ve Vergi
Uy (normal ve ikinci öğretim)
DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uyg
Milas SK MYO- Muhasebe ve Vergi Uy
1
(normal ve ikinci öğretim)
MMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (normal ve
ikinci öğretim)
Ula AKMYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(normal ve ikinci öğretim)
Fethiye ASMKMYO- Turizm ve Otel
İşletmeciliği- (normal ve ikinci öğretim)
Milas SKMYO- Turizm ve Otel
Turizm ve Otel İşletmeciliği
İşletmeciliği- (normal ve ikinci öğretim)
MMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(normal ve ikinci öğretim)
Ortaca MYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(normal ve ikinci öğretim)
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK
Y.O.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLE
ÖĞRENCİ KABUL EDECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
KONTENJAN YATAY GEÇİŞ KABUL EDİLECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
III
V
Muhasebe ve Vergi Uy.(İkinci Öğretim)
Dalaman MYO- Muhasebe ve Vergi
Uy(normal ve ikinci öğretim)
Datça KY MYO - Muhasebe ve Vergi Uy
Muhasebe ve Vergi Uyg.
Milas SK MYO- Muhasebe ve Vergi
5
Uy(normal ve ikinci öğretim)
MMYO- Muhasebe ve Vergi Uy(normal ve
ikinci öğretim)
Ula AKMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (normal
ve ikinci öğretim)
Dalaman MYO- Muhasebe ve Vergi Uy (İ.Ö.)
Milas SK MYO- Muhasebe ve Vergi Uy (İ.Ö.)
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İ.Ö.)
5
MMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (İ.Ö.)
Ula AKMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (İ.Ö.)
Peyzaj ve Süs Bit.
2
Seracılık
2
Peyzaj ve Süs Bit.(ikinci Öğretim)
Ortaca MYO- Peyzaj ve Süs Bit.
Ortaca MYO- Seracılık
Turizm ve Seyahat Hiz.(İkinci Öğretim)
MMYO- Turizm ve Seyahat Hiz (normal ve
FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET
KOÇMAN M.Y.O.
Turizm ve Seyahat Hiz.
5
ikinci öğretim)
Ortaca MYO- Turizm ve Seyahat Hiz (normal
ve ikinci öğretim)
MMYO- Turizm ve Seyahat Hiz (ikinci
Turizm ve Seyahat Hiz.(İ.Ö.)
5
öğretim)
Ortaca MYO- Turizm ve Seyahat Hiz (ikinci
öğretim)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İkinci Öğretim)
Datça KYMYO- Turizm ve Otel İşl.
Milas SKMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
(normal ve ikinci öğretim)
5
MMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği (normal
ve ikinci öğretim)
Ortaca MYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(normal ve ikinci öğretim)
Milas SKMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(ikinci öğretim)
Turizm ve Otel İşletmeciliği(İ.Ö.)
MMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği (ikinci
5
öğretim)
Ortaca MYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(ikinci öğretim)
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK
Y.O.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLE
ÖĞRENCİ KABUL EDECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
KONTENJAN YATAY GEÇİŞ KABUL EDİLECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
III
V
İçmeler Tur.MYO-Aşçılık(normal ve İkinci
Öğr.)
Aşçılık
2
Datça K MYO- Aşçılık
MMYO- Aşçılık(normal ve İkinci Öğr.)
Ortaca- Aşçılık
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İ.Ö.)
Dalaman MYO- Muhasebe ve Vergi
Uy(normal ve ikinci öğretim)
Datça KY MYO - Muhasebe ve Vergi Uy
Muhasebe ve Vergi Uyg.
2
Fethiye ASMK MYO- Muhasebe ve Vergi
Uy(normal ve ikinci öğretim)
MMYO- Muhasebe ve Vergi Uy(normal ve
ikinci öğretim)
Ula AKMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (normal
ve ikinci öğretim)
Dalaman MYO- Muhasebe ve Vergi Uy( İ.Ö)
Fethiye ASMK MYO- Muhasebe ve Vergi
MİLAS SITKI KOÇMAN MESLEK
Y.OK
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İ.Ö)
2
Uy(ikinci öğretim)
MMYO- Muhasebe ve Vergi Uy( İ.Ö)
Ula AKMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (İ.Ö)
Pazarlama
2
MMYO-Pazarlama
Turizm ve Otel İşlet. (İÖ)
Datça KYMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
Fethiye ASMKMYO- Turizm ve Otel
Turizm ve Otel İşletmeciliği
İşletmeciliği (normal ve ikinci öğretim)
3
Ortaca MYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(normal ve ikinci öğretim)
MMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği(Normal
ve ikinci öğretim) (normal ve ikinci öğretim)
Fethiye ASMKMYO- Turizm ve Otel
İşletmeciliği (ikinci öğretim)
Turizm ve Otel İşletmeciliği(İ.Ö)
3
MMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö)
Ortaca MYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İ.Ö)
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK
Y.O.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLE
ÖĞRENCİ KABUL EDECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
Aşçılık
KONTENJAN YATAY GEÇİŞ KABUL EDİLECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
III
3
V
İçmeler Tur.MYO-Aşçılık(normal ve İkinci
Öğr.)
Datça K MYO- Aşçılık
Milas SKMYO- Aşçılık
Aşçılık (İ.Ö.)
3
Basım ve Yayın Tek.
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yön. Asist.
Çocuk Gelişimi
6
6
8
6
Dış Ticaret
8
Ortaca- Aşçılık
İçmeler Tur.MYO-Aşçılık (İ.Ö.)
Basım ve Yayın Tek.(İ.Ö.)
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asist.İ.Ö.)
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.)
Dış Ticaret (İ.Ö.)
Dalaman MYO-Dış Ticaret
Elektrik (İ.Ö.)
Elektrik
Ula AKMYO-Elektrik (normal ve ikinci
6
öğretim)
Yatağan MYO-Elektrik(normal ve ikinci
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
öğretim)
Ula AKMYO-Elektrik (İ.Ö)
Elektrik(İ.Ö)
6
Elektronik Teknolojisi
6
Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.)
Harita Kadastro
6
Harita Kadastro (İ.Ö.)
Yapı Denetimi
6
Yapı Denetimi (İ.Ö.)
Yatağan MYO-Elektrik(İ.Ö.)
Yatağan MYO-İnşaat Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İ.Ö.)
Dalaman MYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(normal ve ikinci öğretim).
Datça KY MYO - Muhasebe ve Vergi Uy
Muhasebe ve Vergi Uyg.
9
Fethiye ASMK MYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(normal ve ikinci öğretim)
Milas SKMYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(normal ve ikinci öğretim)
Ula AKMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (normal
ve ikinci öğretim)
Dalaman MYO- Muhasebe ve Vergi Uy (ikinci
öğretim).
9
Fethiye ASMK MYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(ikinci öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İ.Ö)
Milas SKMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (İ.Ö)
Ula AKMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (İ.Ö)
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK
Y.O.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLE
ÖĞRENCİ KABUL EDECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
Mobilya ve Dek.
Radyo ve Tel.Tek
Pazarlama
KONTENJAN YATAY GEÇİŞ KABUL EDİLECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
III
V
3
Mobilya ve Dek.(İ.Ö.)
5
Radyo ve Tel.Tek(İ.Ö.)
9
Milas SKMYO-Pazarlama (normal ve ikinci
öğretim)
Turizm ve Seyahat Hiz (İ.Ö.)
Fethiye ASMKMYO- Turizm ve Seyahat Hiz
Turizm ve Sey. Hiz.
9
(normal ve ikinci öğretim)
Ortaca MYO- Turizm ve Seyahat Hiz (normal
ve ikinci öğretim)
Fethiye ASMKMYO- Turizm ve Seyahat Hiz
Turizm ve Sey. Hiz.(İ.Ö)
9
(ikinci öğretim)
Ortaca MYO- Turizm ve Seyahat Hiz (İ.Ö)
Turizm ve Otel İşlet. (İÖ)
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
Datça KYMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
Fethiye ASMKMYO- Turizm ve Otel
Turizm ve Otel İşletmeciliği
9
İşletmeciliği (normal ve ikinci öğretim)
Milas SKMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(normal ve ikinci öğretim)
Ortaca MYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(normal ve ikinci öğretim)
Fethiye ASMKMYO- Turizm ve Otel
9
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö)
İşletmeciliği (ikinci öğretim)
Milas SKMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İ.Ö)
Ortaca MYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İ.Ö)
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK
Y.O.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLE
ÖĞRENCİ KABUL EDECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
Peyzaj ve Süs Bit.
Turizm Rehberliği
KONTENJAN YATAY GEÇİŞ KABUL EDİLECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
III
5
V
Fethiye ASMKMYO- Peyzaj ve Süs Bit.
(normal ve ikinci öğretim)
6
İçmeler Turizm MYO-Turist Rehberliği
Turizm ve Seyahat Hiz (İ.Ö.)
Fethiye ASMKMYO- Turizm ve Seyahat Hiz
Turizm ve Sey. Hiz.
8
(normal ve ikinci öğretim)
M MYO- Turizm ve Seyahat Hiz (normal ve
ikinci öğretim)
Fethiye ASMKMYO- Turizm ve Seyahat Hiz
ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Sey. Hiz.(İ.Ö)
8
(ikinci öğretim)
M MYO- Turizm ve Seyahat Hiz (İ.Ö)
Turizm ve Otel İşlet. (İÖ)
Datça KYMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
Fethiye ASMKMYO- Turizm ve Otel
Turizm ve Otel İşletmeciliği
İşletmeciliği (normal ve ikinci öğretim)
8
Milas SKMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
(normal ve ikinci öğretim)
MMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği (Normal
ve ikinci öğretim)
Fethiye ASMKMYO- Turizm ve Otel
İşletmeciliği (ikinci öğretim)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö)
Milas SKMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği
8
(İ.Ö)
MMYO- Turizm ve Otel İşletmeciliği(Normal
ve ikinci öğretim)
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK
Y.O.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLE
ÖĞRENCİ KABUL EDECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
KONTENJAN YATAY GEÇİŞ KABUL EDİLECEK
BÖLÜM/PROGRAMLAR
III
Elektrik
2
Elektrik(İ.Ö)
2
V
Elektrik (İ.Ö.)
MMYO-Elektrik (normal ve ikinci öğretim)
Yatağan MYO-Elektrik(normal ve ikinci
öğretim)
MMYO-Elektrik (İ.Ö)
Yatağan MYO-Elektrik(İ.Ö.)
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İÖ)
Dalaman MYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(normal ve ikinci öğretim)
Datça KY MYO - Muhasebe ve Vergi Uy
Muhasebe ve Vergi Uyg.
2
ULA ALİ KOÇMAN MESLEK
YÜK.OK.
Fethiye ASMK MYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(normal ve ikinci öğretim)
Milas SKMYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(normal ve ikinci öğretim)
MMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (normal ve
ikinci öğretim)
Dalaman MYO- Muhasebe ve Vergi Uy (ikinci
öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İ.Ö)
2
Fethiye ASMK MYO- Muhasebe ve Vergi Uy
(ikinci öğretim)
Milas SKMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (İ.Ö)
MMYO- Muhasebe ve Vergi Uy (İ.Ö)
YATAĞAN MESLEK
YÜKSEKOKULU
Elektrik
2
MMYO-Elektrik (normal ve ikinci öğretim)
Ula AKMYO- Elektrik(normal ve ikinci
öğretim)
Elektrik (İ.Ö.)
2
MMYO-Elektrik (İ.Ö.)
Ula AKMYO- Elektrik(İ.Ö.)
İnşaat Tek.
MMYO-Yapı Denetimi ((normal ve ikinci
öğretim)
Not: Aynı diploma programlarında normal öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapmak isteyen
öğrencilerde kontenjan sınırlaması yoktur. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler şartları yerine getirmeleri
halinde ilgili bölüm/programlara başvuru yapabilirler.
Download

13-14 kurum içi yatay geçiş başvuru şartları ve kontenjanları güz