MKÜ-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Haftalık Ders Planı
TURİZM4-1.Ö
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25
15:30 - 16:15
16:20 - 17:05
17:10 - 17:55
18:00 - 18:45
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:15
21:20 - 22:05
21:10 - 21:55
Öğr.Gör.Fikret
GÖKÇE
Öğr.Gör.Fikret
GÖKÇE
Öğr.Gör.Fikret
GÖKÇE
Öğr.Gör.Fikret
GÖKÇE
5301761-Yiye
cek İçecek
Maliyet
Kontrolü
5301761-Yiye
cek İçecek
Maliyet
Kontrolü
5301761-Yiye
cek İçecek
Maliyet
Kontrolü
5301761-Yiye
cek İçecek
Maliyet
Kontrolü
D-7
D-7
D-7
D-7
DoçDr.Halil
DEMİRER
DoçDr.Halil
DEMİRER
DoçDr.Halil
DEMİRER
DoçDr.Halil
DEMİRER
DoçDr.Halil
DEMİRER
DoçDr.Halil
DEMİRER
Öğr.Gör.Dilek EFE
Öğr.Gör.Dilek EFE
Öğr.Gör.Dilek EFE
Öğr.Gör.Dilek EFE
5301763-Tur
İşl.Proje Özel
Konuları-I
5301763-Tur
İşl.Proje Özel
Konuları-I
5301763-Tur.
İşl.Proje Özel
Konuları-I
5301763-Tur.
İşl.Proje Özel
Konuları-I
5301763-Tur.
İşl.Proje Özel
Konuları-I
5301763-Tur.
İşl.Proje Özel
Konuları-I
5301759-Tük
etici
Davranışı
5301759-Tük
etici
Davranışı
5301759-Tük
etici
Davranışı
5301759-Tük
etici
Davranışı
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-5
D-14
D-14
D-14
D-14
Öğr.Gör.Ayhan
Varol BAYER
Öğr.Gör.Ayhan
Varol BAYER
Öğr.Gör.Ayhan
Varol BAYER
Öğr.Gör.Ayhan
Varol BAYER
Öğr.Gör.Fikret
GÖKÇE
Öğr.Gör.Fikret
GÖKÇE
5301751-Turi
zm İngilizces
i-I
5301751-Turi
zm İngilizces
i-I
5301751-Turi
zm İngilizces
i-I
5302765-Sey
ahat İşletme
ciliğinde
Örnek
Uygulamalar
5302765-Sey
ahat İşletme
ciliğinde
Örnek
Uygulamalar
D-10
D-10
D-2
D-2
Fatih BAZ
Fatih BAZ
Fatih BAZ
Fatih BAZ
5302753-Alm
anca-III
5302753-Alm
anca-III
5302753-Alm
anca-III
5302753-Alm
anca-III
D-2
D-2
D-2
D-2
5301751-Turi
zm İngilizces
i-I
D-10
D-10
Leyla SÖNMEZ
Leyla SÖNMEZ
Leyla SÖNMEZ
Leyla SÖNMEZ
Yrd.Doç.Dr.Fatih
ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr.Fatih
ÖZDEMİR
5301755-Fra
nsızca-III
5301755-Fra
nsızca-III
5301755-Fra
nsızca-III
5301755-Fra
nsızca-III
5301767-Giri
şimcilik
5301767-Giri
şimcilik
D-8
D-8
D-8
D-8
D-2
D-2
Cuma
Perşembe Çarşamba
Salı
Pazartesi
1
VERSİYON 2: 9/7/2014
Download

TURİZM4-1.Ö