Meraklı Minik dergisinin 48. sayısının ekidir.
Oyunun Kuralları:
1. Oyun 2-4 kişiyle oynanır.
2. O
2
Oyunu
n oynamak
o n
k için
i in dergimizin
d r i izin ekinde
kind vverdiğimiz
rdiği iz pi
piyonlar
onl r vve zzarr gerekir.
r kir
3. Her oyuncu kendine bir piyon seçer ve piyonunu başlangıç yazan yere yerleştirir.
4. Oyuncular sırayla zar atar, en yüksek sayıyı atan oyuna başlar.
5. İlk oyuncu bir daha zar atar ve piyonunu gelen sayı kadar oyun alanında ilerletir.
Geldiği kutuda herhangi bir yönerge varsa yönergede yazanı uygular.
6. Sıra diğer oyuncuya geçer.
7. Bir turu tamamlayıp “Başlangıç” noktasına ulaşan ilk oyuncu oyunu kazanır.
Buradan öne katla.
Buradan
arkaya katla.
Piyonları dış çizgilerinden kes.
Her birini gösterilen yerden arkaya katla.
Beyaz bölümlerini öne katla.
Renkli bölümlerinin arkasına yapıştırıcı
sür ve birbirine yapıştır. Piyonları beyaz
bölümlerin üzerinde dengede duracak.
Zar
Zarı dış çizgilerinden kes.
Siyah çizgilerinden dışa katla.
Kulakçıklara yapıştırıcı sürüp yapıştır.
Buradan öne katla.
Piyonlar
Download

Meraklı Minik dergisinin 48. say ıs ın ın ekidir.