SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS
SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ
Sağlık Net Hata Kodlarına Göre
Yapılacak İşlemler
KULLANICI KLAVUZU
Doküman No: F-34
Revizyon No: 00
Yürürlük Tarihi: 25.05.2013
Revizyon Tarihi: ---
1 | Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri
Versiyon Bilgisi
Doküman No
Versiyon
2.0.0.558
Tarih
26.02.2014
Doküman No: F-34
Revizyon No: 00
Yürürlük Tarihi: 25.05.2013
Revizyon Tarihi: ---
2 | Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri
Sağlık Net Hata Kodlarına Göre Yapılacak İşlemler
Hata Kodu - 13367
Hata Mesajı - E-sağlık Genel Hata: code: OEG-00-0100 codeSystemName: Error occurred while
authenticating using the WS Username token
Çözüm Yöntemi - Sağlık-Net gönderim ekranında oku-tümüne oku yapılmalı.
Hata Kodu - 13413
Hata Mesajı -Diyaliz Hastası İzlem Hatası: KullanilanDiyalizTedavisi_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi - Diyalize başvuran hastaların hemodiyaliz ekranında sağlık-net formuna giriş yapılarak
zorunlu bölümlerin doldurulması gerekiyor.
Hata Kodu- 13358
Hata Mesajı- Bebek Çocuk İzlem Hatası: DogumAgirligi_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Bebek çocuk izlem ekranında baş çevresi-ağırlık-boy bölümleri zorunlu olarak
doldurulmalıdır.
Hata Kodu- 13412
Hata Mesajı- Diyaliz Hastası Bildirim Hatası: OncekiRRTYontemi_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Hemodiyaliz ekranında diğer bilgiler sekmesindeki sağ alt tarafta bulununan rrt yöntemi
belirtilmelidir.
Hata Kodu- 13401
Hata Mesajı- Gebe İzlem Hatası: GebeIzlemSistolikKanBasinci_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Gebe izlem formundaki , sistolikKanBasinci için KTA ,diastolikkanBasinci için BTA
doldurulmalıdır.
Hata Kodu-13450
Hata Mesajı- Hasta Çıkış Hatası: HastaCikisZamaniSistemZamani_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Gebe izlem formundaki , sistolikKanBasinci için KTA ,diastolikkanBasinci için BTA
doldurulmalıdır.
Hata Kodu- 13344
Hata Mesajı- Veriseti Başlık Hatası: ProtokolNumarasi_Hatasi_OnlineProtokol_Henuz_Alinmamis
Çözüm Yöntemi- İlgili işlem için online protokol alınması gerekiyor.
Hata Kodu- 13415
Hata Mesajı- Gebelik Sonucu Hatası: GebelikSonucBilgileri_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Doğum gerçekleşen işlemlerde mutlaka gebelik sonlandırma yapılmaldır. Ayrıca güncelle
yapılmalıdır.
Hata Kodu- 13403
Hata Mesajı- Doğum Bildirim Hatası: DogumBildirim_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Doğum gerçekleşen işlemlerde mutlaka gebelik sonlandırma yapılmaldır. Ayrıca güncelle
yapılmalıdır.
Hata Kodu- 13413
Hata Mesajı- Diyaliz Hastası İzlem Hatası: HastaCikisZamaniSistemZamani_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Diyaliz bildirim yapılan hastalar çıkış işlemi yapılmadığı zaman hata ile karşılaşılır.
Hata Kodu- 13412
Hata Mesajı- Diyaliz Hastası Bildirim Hatası: DiyalizHastasiBildirim_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Hemodiyaliz ekranında diğer bilgiler sekmesindeki bölümler doldurulmamıştır.
Hata Kodu- 13409
Hata Mesajı- Aşı Hatası: Asi_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Bu hatayı bebek işlem numarsı üzerinden vermektedir.tc kimlik numarası ile anne kartına
gidilip anne doğum kartında girilen aşı bilgilerinin kontrol edilmesi gerekir eğer aşı bilgileri dolu ise
doğumhane menüsünde bebek kayıtta aşı seçimi yapıldığında gelen aşı ekranında aşı ekle butonu tıklanarak
aşıların skrs kodu seçilmelidir. eğer çoklama varsa düzeltilmelidir.
Doküman No: F-34
Revizyon No: 00
Yürürlük Tarihi: 25.05.2013
Revizyon Tarihi: ---
3 | Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri
Hata Kodu- 13401
Hata Mesajı- Gebe İzlem Hatası: GestasyonelDiabetTaramasi_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Hastada diyabet tanısı var ise diyabet formunun doldurulması gerekir.
Hata Kodu- 13413
Hata Mesajı- Diyaliz Hastası İzlem Hatası: Mudahale_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Hemodiyaliz ekranında diğer bilgiler sekmesindeki bölümler doldurulmamıştır.
Hata Kodu- 13413
Hata Mesajı- Diyaliz Hastası İzlem Hatası: HekimKimlikNumarasiDiplomaTescilNo_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Doktorun tc kimlik numarası veya diploma numarası kontrol edilmeli.
Hata Kodu- 13413
Hata Mesajı- Diyaliz Hastası İzlem Hatası: MuayeneBaslangicBitisIslemZamanı_Hatalı
Çözüm Yöntemi- Hatayı task düzenlemektedir. Beş dakika öncesi veya beş dakika sonrası olarak tekrar
gönderim yapıldığında gitmektedir.
Hata Kodu- 13401
Hata Mesajı- Gebe İzlem Hatası: GebeIzlem_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Hastada gebelik tanısı var ise gebe izlem formunun eksiksiz olarak doldurlmak
zorundadır.gebe izlem formunda yer alan tetkik bilgileri hastaya istenmiş ise o tetkikler laboratuvar çalışıp
onaylandığında gebe izlem formuna aktarmaktadır.
Hata Kodu- 13344
Hata Mesajı- Veriseti Başlık Hatası: YeniDoganGebelikSonucu_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Annenin doğum bildirimi yapılmamış ise bebek içinde bu hatayı vermektedir.
Hata Kodu- 13452
Hata Mesajı- Yatan Hasta Hatası: YatanHastaBilgileri_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Yatan hasta veri setinin gönderilmesi için hastanın taburcu tarihininde olması
gerekmektedir. Sağlık net verileri sürekli gönderildiğinden bu hastalar için bu hatayı vermekte. Hasta taburcu
olsuktan sonra tekrar gönderim yapıldığında bu hatayı vermeyecektir.
Hata Kodu- 13348
Hata Mesajı- Hekim Kimlik Numarası Hatası: HekimKimlikNumarasiSKRSdeBulunmuyor_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Hekimlerin kayıtlı olduğu skrs tablosundan hekiminizin tc sinin kayıtlı olup olmadığını
kontreol ediniz.
Hata Kodu- 13337
Hata Mesajı- Yabancı Hasta Hatası: Uyruk_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Uyruğu tc olmayan hastalarda ülke seçimi yapılmalıdır. Ülke tanımlarından ülke kodunun
da seçilmiş olması gerekmektedir. Eğer bu tabloda çoklama var ise düzenlenmelidir.
Hata Kodu- 13350
Hata Mesajı- Muayene Hatası: AnaTani_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Hastaların ön tanısı mutlaka doldurulmalıdır.
Hata Kodu- 13413
Hata Mesajı- Diyaliz Hastası İzlem Hatası: Sinekalset_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Hemodiyaliz ekranında diğer bilgiler sekmesindeki bölümler doldurulmamıştır.
Hata Kodu- 13358
Hata Mesajı- Bebek Çocuk İzlem Hatası: YeniDoganGebelikSonucu_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Annelerin doğum bildirim verisi gitmemiş ise bebekler içinde bu hatayı vermektedir.
Hata Kodu- 13358
Hata Mesajı- Bebek Çocuk İzlem Hatası: Hemoglobin_Hatali
Çözüm Yöntemi- Bebek çocuk izlemde yer alan hemoglobin değeri kontrol edilmelidir.
Hata Kodu- 13359
Hata Mesajı- Bebekte Risk Faktörleri Hatası: BebekteRiskFaktorleri_Hatali
Çözüm Yöntemi- Risk faktörü alanı çoklamış olabilir kontrol edilmelidir.
Hata Kodu- 13355
Hata Mesajı- Reçete Bilgileri Hatası: IslemZamaniReceteTarihi_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Hatayı genelde yatan hastalarda vermektedir. Eğer yatan hasta ise hastanın çıkış
gününden önce taburcu reçetesi düzenlenmiş ise bu mesajı vermektedir.
Hata Kodu- 13355
Hata Mesajı- Reçete Bilgileri Hatası: HekimKimlikNumarasiDiplomaTescilNo_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Reçeteyi düzenleyen hekimin diploma tescil bilgileri kontrol edilmelidir.
Doküman No: F-34
Revizyon No: 00
Yürürlük Tarihi: 25.05.2013
Revizyon Tarihi: ---
4 | Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri
Hata Kodu- 13409
Hata Mesajı- Aşı Hatası: AsiUygulanmaSekli_Hatali
Çözüm Yöntemi- Doğumhane menüsünde bebek kayıt sekmesinde girilen aşı bilgilerinde aşı uygulama şekli
kontrol edilmelidir.
Hata Kodu- 13365
Hata Mesajı- Kanser Hatası: Kanser_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Kanser teşhisi verilen kaydın kanser formu doldurulmamıştır.
Hata Kodu- 13369
Hata Mesajı- Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Hatası: BulasiciHastaliklarOlasiVakaTaniKriteri_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Bulaşıcı hastalık formu olası vaka tani tarihi belirtilmemiş.
Hata Kodu- 13409
Hata Mesajı- Aşı Hatası: AsiUygulanmaYeri_Hatali
Çözüm Yöntemi- Doğumhane menüsünde bebek kayıt sekmesinde girilen aşı bilgilerinde aşı uygulama şekli
kontrol edilmelidir.
Hata Kodu- 13355
Hata Mesajı- Reçete Bilgileri Hatası: AnaTani_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Reçete bilgisi gönderilen hastanın ön tanı alanı dolu olmalıdır.
Hata Kodu- 13355
Hata Mesajı- Reçete Bilgileri Hatası: ReceteIlacKullanimSekli_Hatali
Çözüm Yöntemi- Reçete bilgileride sağlık nete gönderildiğinden reçetede belirtilen kullanım şeklinin doğru
olması gerekir.
Hata Kodu- 13450
Hata Mesajı- Hasta Çıkış Hatası: ProtokolNumarasi_Hatasi_OnlineProtokol_Henuz_Alinmamis
Çözüm Yöntemi- Sağlık net gönderim ekranından onlıne protokolü başarısız olan hastaların listelenerek
onlıne protokolleri alınmalıdır
Hata Kodu- 13369
Hata Mesajı- Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Hatası: Asi_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- bulaşıcı hastalık formu kontrol edilmeli boş alan var ise doldurulmalıdır.
Hata Kodu- 13339
Hata Mesajı- Vatansız Hasta Hatası: ProtokolNumarasi_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Vatansız sığınmacı olan hastalarda tc kimlik numarası yok ise onlıne protokol alımında
hata verecektid. Bu hastaların 11 haneli pasaport numaralarının girilmesi gerekmektedir.
Hata Kodu- 13355
Hata Mesajı- Reçete Bilgileri Hatası: ReceteIlacBilgileri_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- reçete ilaç bilgilerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
Hata Kodu- 13401
Hata Mesajı- Gebe İzlem Hatası: HastaCikisZamaniSistemZamani_Hatasi
Çözüm Yöntemi- bu tarz sistem zamanı hatalarında server saatinde bir iki dakikalık fark olabilmekte buda
hastanın çıkış zamanı ile reçete yazım zamanında sorun yaşatabilmektedir. Hastanın çıkış zamanı kullanıcı
tarafından yazılıyorken reçete zamanını sistemden çekmektedir.
Hata Kodu- 13413
Hata Mesajı- Diyaliz Hastası İzlem Hatası: AnaTani_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Ön tanı alanının doldurulması gerekmektedir.
Hata Kodu- 13654
Hata Mesajı- Adres Bilgisi Hatası: AcikAdres_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- adres bilgilerinin mernisten sorgulanarak hasta kartına aktarılması daha uygun olacaktır.
Hata Kodu- 13451
Hata Mesajı- Yatan Hasta Çıkış Hatası: YatanHastaCikisZamaniSistemZamani_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Bu tarz sistem zamanı hatalarında server saatinde bir iki dakikalık fark olabilmekte buda
hastanın çıkış zamanı ile sistem zamanında uyuşmazlığa neden olabilmektedir.
Hata Kodu- 13350
Hata Mesajı- Muayene Hatası: MuayeneBaslangicBitisIslemZamanı_Hatalı
Çözüm Yöntemi- Muayene zamnını hastaya tanı girildiğinde atmaktadır. yine sistem saati ile hastaya tanı
Hata Kodu-13368
Hata Mesajı- Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka Hatası: BulasiciHastaliklarKesinVakaTaniKriteri_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Bulaşıcı hastalık formu olası vaka tani tarihi belirtilmemiş.
Doküman No: F-34
Revizyon No: 00
Yürürlük Tarihi: 25.05.2013
Revizyon Tarihi: ---
5 | Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri
Hata Kodu- 13338
Hata Mesajı- Yeni Doğan Hasta Hatası: IslemZamaniDogumTarihi_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Doğum tarih ve saati kullanıcı tarafından girildiğinden sistem zamanı ile uyuşmaya biliyor
bu tarz hastalrın bulunup düzeltilmesi gerekmektedir.
Hata Kodu- 13450
Hata Mesajı- Hasta Çıkış Hatası: HastaCikisZamaniIslemZamani_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Hasta çıkış zamanı ile sistem zamanı uyuşmayabilir.
Hata Kodu- 13401
Hata Mesajı- Gebe İzlem Hatası: Uyruk_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Hasta tc vatandaşı değil ise uyruk bilgisinin dolu olması gerek ve ülke tanımlarında ülke
kodunun dolu olması gerekir.
Hata Kodu- 13369
Hata Mesajı- Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Hatası: BulasiciHastaliklarOlasiVakaAdresBilgileri_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Bulaşıcı hastalık formu kontrol edilmeli boş alan var ise doldurulmalıdır.
Hata Kodu- 13368
Hata Mesajı- Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka Hatası: BulasiciHastaliklarKesinVakaEgitimDurumu_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Bulaşıcı hastalık formu kontrol edilmeli boş alan var ise doldurulmalıdır.
Hata Kodu- 13409
Hata Mesajı- Aşı Hatası: YeniDoganGebelikSonucu_Hatasi
Çözüm Yöntemi- Annenin doğum bildirimi yapılmamış ise bebek içinde bu hatayı vermektedir.
Hata Kodu- 13338
Hata Mesajı- Yeni Doğan Hasta Hatası: Cinsiyet_Gecerli_Degil
Çözüm Yöntemi- Doğumhane menüsünde doğum kartına bakılarak cinsiyet bilgileri kontrol edilmelidir.
Hata Kodu- 13355
Hata Mesajı- Reçete Bilgileri Hatası: DiplomaTescilNumarasi_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Reçete yazan doktorun personel özlük ekranından kimlik no kontrol edilmelidir.
Hata Kodu- 13369
Hata Mesajı- Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka Hatası: BulasiciHastaliklarOlasiVakaEgitimDurumu_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Bulaşıcı hastalık teşisi verilen hastanın Bulasici Hastaliklar Olasi Vaka Egitim Durumu
bölümü doldurulmalıdır.
Hata Kodu- 13367
Hata Mesajı- E-sağlık Genel Hata: Sadece Tetkik Sonucu, Ölüm Bildirim, Hiv, Muayene ya da Yatan paketleri
gönderilmektedir!
Çözüm Yöntemi- Veri setlerinde gönderim yapıldığında bu hata ile karşılaşılır. Yapılması gereken Tetkik
Sonucu, Ölüm Bildirim, Hiv, Muayene ya da Yatan paketleri gönderilmektedir!
Hata Kodu- 13415
Hata Mesajı- Gebelik Sonucu Hatası: SonAdetTarihiDogumTarihi_Hatali
Çözüm Yöntemi- Hastaya daha önceden doldurulan gebe izlem formunda yer alan sat ile doğum kartında
yer alan sat tarihleri kontrol edilmeli ve bebeğin doğum tarihi ile uyumlu hale getirlmeli
Hata Kodu- 13344
Hata Mesajı- Veriseti Başlık Hatası: BagliProtokolNumarasi_Bos_Deger
Çözüm Yöntemi- Hastaların ayaktan takibine bağlı yapılan diğer işlemlerinde(yatış) protokol numaraları
kontrol edilmeli
Doküman No: F-34
Revizyon No: 00
Yürürlük Tarihi: 25.05.2013
Revizyon Tarihi: ---
6 | Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri
Download

Sağlık -Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU