Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (N.Ö.)
PAZARTESİ
SAAT
1-A
1-B
2-A
09:00-09:50
Davranış Bilimleri
E. Öztürk
203
Turizme Giriş
Z.Mesci
202
10:00-10:50
Davranış Bilimleri
E. Öztürk
203
Turizme Giriş
Z.Mesci
202
11:00-11:50
Davranış Bilimleri
E. Öztürk
203
Turizme Giriş
Z.Mesci
202
12:00-12:50
Turizme Giriş
Z.Mesci
203
Davranış Bilimleri
E. Öztürk
202
İşletme Finansı
S. Faikoğlu
206
13:00-13:50
Turizme Giriş
Z.Mesci
203
Davranış Bilimleri
E. Öztürk
202
İşletme Finansı
S. Faikoğlu
206
14:00-14:50
Turizme Giriş
Z.Mesci
203
Davranış Bilimleri
E. Öztürk
202
İşletme Finansı
S. Faikoğlu
206
2-B
3-A
İşletme Finansı
S. Faikoğlu
206
İşletme Finansı
S. Faikoğlu
206
Atatürk İlkeleri ve
İnk. Tar. I
M.Kibar
Anfi
Atatürk İlkeleri ve
İnk. Tar. I
M.Kibar
Anfi
4-A
4-B
Turizm İşl. İnsan
Kaynakları Yön.
A.Güngör
204
Turizm İşl. İnsan
Kaynakları Yön.
A.Güngör
204
Turizm İşl. İnsan
Kaynakları Yön.
A.Güngör
204
İşletme Finansı
S. Faikoğlu
206
Atatürk İlkeleri ve
İnk. Tar. I
M.Kibar
Anfi
Atatürk İlkeleri ve
İnk. Tar. I
M.Kibar
Anfi
3-B
Turizm İşl. İnsan
Kaynakları Yön.
A.Güngör
204
Turizm İşl. İnsan
Kaynakları Yön.
A.Güngör
204
Turizm İşl. İnsan
Kaynakları Yön.
A.Güngör
204
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
İ.Bilgin
205
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
İ.Bilgin
205
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
İ.Bilgin
205
15:00-15:50
İşletmelerde Kadın Yöneticiler
Z.Mesci
205
16:00-16:50
İşletmelerde Kadın Yöneticiler
Z.Mesci
205
17:00-17:50
İşletmelerde Kadın Yöneticiler
Z.Mesci
205
SALI
SAAT
1-A
1-B
2-A
2-B
3-A
3-B
09:00-09:50
Mikro İktisat
A.Güngör
202
Genel Muhasebe I
S. Faikoğlu
203
10:00-10:50
Mikro İktisat
A.Güngör
202
Genel Muhasebe I
S. Faikoğlu
203
11:00-11:50
Mikro İktisat
A.Güngör
202
Genel Muhasebe I
S. Faikoğlu
203
Turizm İşletmeciliği
E. Öztürk
208
İhracat Yönetimi
M.A.Öncü
205
12:00-12:50
Genel Muhasebe I
S. Faikoğlu
202
Mikro İktisat
A.Güngör
203
Turizm İşletmeciliği
E. Öztürk
208
Girişimcilik
R. Kaya
206
13:00-13:50
Genel Muhasebe I
S. Faikoğlu
202
Mikro İktisat
A.Güngör
203
Turizm İşletmeciliği
E. Öztürk
208
14:00-14:50
Genel Muhasebe I
S. Faikoğlu
202
Mikro İktisat
A.Güngör
203
Developing Academic Speaking and
Listening Skills in Tourism I
W. S. Peachy
201
Developing Academic Speaking and
Listening Skills in Tourism I
W. S. Peachy
201
4-A
4-B
İhracat Yönetimi
M.A.Öncü
205
İhracat Yönetimi
M.A.Öncü
205
Küreselleşme
S. Ağraş
204
Girişimcilik
R. Kaya
206
Turizm İşletmeciliği
E. Öztürk
208
Küreselleşme
S. Ağraş
204
Girişimcilik
R. Kaya
206
15:00-15:50
Turizm İşletmeciliği
E. Öztürk
208
Küreselleşme
S. Ağraş
204
Girişimcilik
R. Kaya
206
16:00-16:50
Turizm İşletmeciliği
E. Öztürk
208
ÇARŞAMBA
SAAT
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
17:00-17:50
1-A
1-B
A GRUBU
Temel Bilgi Teknolojileri
K. E. Divanlıoğlu
Bilgisayar Laboratuarı (207)
A GRUBU
Temel Bilgi Teknolojileri
K. E. Divanlıoğlu
Bilgisayar Laboratuarı (207)
A GRUBU
Temel Bilgi Teknolojileri
K. E. Divanlıoğlu
Bilgisayar Laboratuarı (207)
B GRUBU
Temel Bilgi Teknolojileri
K. E. Divanlıoğlu
Bilgisayar Laboratuarı (207)
B GRUBU
Temel Bilgi Teknolojileri
K. E. Divanlıoğlu
Bilgisayar Laboratuarı (207)
B GRUBU
Temel Bilgi Teknolojileri
K. E. Divanlıoğlu
Bilgisayar Laboratuarı (207)
C GRUBU
Temel Bilgi Teknolojileri
K. E. Divanlıoğlu
Bilgisayar Laboratuarı (207)
C GRUBU
Temel Bilgi Teknolojileri
K. E. Divanlıoğlu
Bilgisayar Laboratuarı (207)
C GRUBU
Temel Bilgi Teknolojileri
K. E. Divanlıoğlu
Bilgisayar Laboratuarı (207)
2-A
2-B
Developing Academic Speaking and
Listening Skills in Tourism I
W. S. Peachy
201
Developing Academic Speaking and
Listening Skills in Tourism I
W. S. Peachy
201
Yön. ve
Organizasyon
S. Ağraş
203
Yön. ve
Organizasyon
S. Ağraş
203
Yön. ve
Organizasyon
S. Ağraş
203
Yön. ve
Organizasyon
S. Ağraş
203
Yön. ve
Organizasyon
S. Ağraş
203
Yön. ve
Organizasyon
S. Ağraş
203
3-A
3-B
Turizm Pazarlaması
R. Kaya
208
Turizm Pazarlaması
R. Kaya
208
Turizm Pazarlaması
R. Kaya
208
Turist Rehberliği
A. Güngör
208
Turist Rehberliği
A. Güngör
208
Turist Rehberliği
A. Güngör
208
4-A
4-B
II. Yabancı Dil
(Almanca) III
M. Karakaya
205
II. Yabancı Dil
(Almanca) III
M. Karakaya
205
II. Yabancı Dil
(Almanca) III
M. Karakaya
205
II. Yabancı Dil
(Almanca) III
M. Karakaya
205
II. Yabancı Dil
(Almanca) III
M. Karakaya
205
II. Yabancı Dil
(Almanca) III
M. Karakaya
205
Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre
Turizmi
A. Güngör
208
Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre
Turizmi
A. Güngör
208
Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre
Turizmi
A. Güngör
208
PERŞEMBE
SAAT
1-A
1-B
Önbüro ve Kat. Hiz.
Yön.
M. Mesci
Bilg.Lab.(207)+203
Önbüro ve Kat. Hiz.
Yön.
M. Mesci
Bilg.Lab.(207)+203
Önbüro ve Kat. Hiz.
Yön.
M. Mesci
Bilg.Lab.(207)+203
Önbüro ve Kat. Hiz.
Yön.
M. Mesci
Bilg.Lab.(207)+203
Akademik
İngilizce I
Y.Pirpir
201
Akademik
İngilizce I
Y.Pirpir
201
Akademik
İngilizce I
Y.Pirpir
201
Akademik
İngilizce I
Y.Pirpir
201
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
2-A
13:00-13:50
Türk Dili I
N.Büyüker
Anfi
Turizm İngilizcesi 3
H.Bozkurt
204
14:00-14:50
Türk Dili I
N.Büyüker
Anfi
Turizm İngilizcesi 3
H.Bozkurt
204
15:00-15:50
Türk Dili I
N.Büyüker
Anfi
Turizm İngilizcesi 3
H.Bozkurt
204
16:00-16:50
Türk Dili I
N.Büyüker
Anfi
Turizm İngilizcesi 3
H.Bozkurt
204
17:00-17:50
2-B
Turizm İngilizcesi 3
H.Bozkurt
204
Turizm İngilizcesi 3
H.Bozkurt
204
Turizm İngilizcesi 3
H.Bozkurt
204
Turizm İngilizcesi 3
H.Bozkurt
204
Önbüro ve Kat. Hiz.
Yön.
M. Mesci
Bilg.Lab.(207)+203
Önbüro ve Kat. Hiz.
Yön.
M. Mesci
Bilg.Lab.(207)+203
Önbüro ve Kat. Hiz.
Yön.
M. Mesci
Bilg.Lab.(207)+203
Önbüro ve Kat. Hiz.
Yön.
M. Mesci
Bilg.Lab.(207)+203
3-A
3-B
Turizmde Mesleki
II. Yabancı Dil
İngilizce I
(Almanca) I
A.Dolmacı
M. Karakaya
202
206
Turizmde Mesleki
II. Yabancı Dil
İngilizce I
(Almanca) I
A.Dolmacı
M. Karakaya
202
206
Turizmde Mesleki
II. Yabancı Dil
İngilizce I
(Almanca) I
A.Dolmacı
M. Karakaya
202
206
II. Yabancı Dil
Turizmde Mesleki
(Almanca) I
İngilizce I
M. Karakaya
A.Dolmacı
206
202
II. Yabancı Dil
Turizmde Mesleki
(Almanca) I
İngilizce I
M. Karakaya
A.Dolmacı
206
202
II. Yabancı Dil
Turizmde Mesleki
(Almanca) I
İngilizce I
M. Karakaya
A.Dolmacı
206
202
Turizm İşletmelerinde Muhasebe
Uygulamaları
İ.Bilgin
101
Turizm İşletmelerinde Muhasebe
Uygulamaları
İ.Bilgin
101
Turizm İşletmelerinde Muhasebe
Uygulamaları
İ.Bilgin
101
4-A
4-B
Müşteri İlişkileri Yönetimi
R. Kaya
208
Müşteri İlişkileri Yönetimi
R. Kaya
208
Müşteri İlişkileri Yönetimi
R. Kaya
208
İş İngilizcesi I
W. S. Peachy
Bilgisayar
Laboratuarı (207)
İş İngilizcesi I
W. S. Peachy
Bilgisayar
Laboratuarı (207)
İş İngilizcesi I
W. S. Peachy
Bilgisayar
Laboratuarı (207)
Turizm İşl. Stratejik
Yönetim
S. Ağraş
208
Turizm İşl. Stratejik
Yönetim
S. Ağraş
208
Turizm İşl. Stratejik
Yönetim
S. Ağraş
208
Turizm İşl.
Stratejik Yönetim
S. Ağraş
208
Turizm İşl.
Stratejik Yönetim
S. Ağraş
208
Turizm İşl.
Stratejik Yönetim
S. Ağraş
208
CUMA
SAAT
1-A
1-B
2-A
2-B
3-A
3-B
09:00-09:50
İngilizce I
Y.Pirpir
202
Pazarlama
R. Kaya
203
Rekreasyon Yönetimi
E. Öztürk
208
10:00-10:50
İngilizce I
Y.Pirpir
202
Pazarlama
R. Kaya
203
Rekreasyon Yönetimi
E. Öztürk
208
11:00-11:50
İngilizce I
Y.Pirpir
202
Pazarlama
R. Kaya
203
Rekreasyon Yönetimi
E. Öztürk
208
12:00-12:50
İngilizce I
Y.Pirpir
202
4-A
4-B
İş İngilizcesi I
W. S. Peachy
Bilgisayar
Laboratuarı (207)
İş İngilizcesi I
W. S. Peachy
Bilgisayar
Laboratuarı (207)
İş İngilizcesi I
W. S. Peachy
Bilgisayar
Laboratuarı (207)
13:00-13:50
İngilizce I
Y.Pirpir
202
14:00-14:50
İngilizce I
Y.Pirpir
202
Pazarlama
R. Kaya
203
Özel İlgi Turizmi
E. Öztürk
208
15:00-15:50
İngilizce I
Y.Pirpir
202
Pazarlama
R. Kaya
203
Özel İlgi Turizmi
E. Öztürk
208
16:00-16:50
İngilizce I
Y.Pirpir
202
Pazarlama
R. Kaya
203
Özel İlgi Turizmi
E. Öztürk
208
Download

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik