Endokrin Algoritmler (2014)
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan, Prof Taylan Kabalak
Konu editörü : Prof. Dr. Gökhan Özgen
Differansiye Tiroid Kanserinde Tanı Algoritması
Tiroid nodüllerinde malignite riski
USG özellikleri
Hipoekojenite
Düzensiz sınır
Mikrokalsifikasyon
Artmış intranodüler kanlanma
Solid nodül
A/T≥1
Klinik
Ailede tiroid kanser öyküsü
Baş-boyun radyasyon
hikayesi
Hızlı büyüme
İİABx
Nondiagnostik
Malignite riski
%1-4
Benign
Malignite rsiki
%0-3
Önemi belirsiz atipi
Malignite riski
%5-15
Takip et
İİABx tekrarla
Folliküler neoplazi
veya
FN açısından
şüpheli
Malignite riski
%15-30
Malignansi açısından
şüpheli
Malignite riski
%60-75
Malign
Malignite riski
%97-99
(1)
İİABx tekrarla
Totale yakın
tiroidektomi
ya da
lobektomi
lobektomi
(2)
Totale yakın
tiroidektomi
DTK’nin histopatolojik tanısı sonrası
TNM sınıflaması ile cerrahi sonrası risk
değerlendirmesi yapılmalıdır
Download

Differansiye Tiroid Kanserinde Tanı Algoritması Konu editörü : Prof