Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6)
Akreditasyon Kapsamı
ARÇELİK A.Ş.
Merkez Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0056-K
Revizyon No: 05 Tarih: 1 Aralık 2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0056-K
Adresi : Ankara asfaltı yanı Tuzla
34950
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0216 5858679
Faks
: 0216 4232639
E-Posta : [email protected]
Website : www.arcelik.com
Ölçüm
Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibre edilen
Cihazlar
BOYUT
Mastar
Blokları
(EN ISO
3650'ye
uygun)
Nominal değeri
0,5 mm'den 100
mm'ye kadar
Karşılaştırmalı
ölçüm metodu ile
merkez noktasının
nominal değerden
sapmasının ölçümü
(Referansların
nominal ölçülerinde)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
L=[m]
EN ISO 3650
Çelik İçin
(0,07+1,3*L) µm
Euramet cg-2
Tungsten Karbür
İçin
(0,07+5,2*L) µm
Dökümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Seramik İçin
(0,07+2,4*L) µm
5 nokta
karşılaştırma
ölçümü ile merkez
uzunluktan fo ve fu
farklarının ölçümü
ve v sapma aralığı
değerinin tespiti
Ölçü Saati
(Komparatör)
25 mm'ye kadar
Bölüntü Değeri (mm)
0,001
0,01
0,1
0,05 µm
3,17 µm
4,2 µm
30 µm
EN ISO 3650
Euramet cg-2
Dökümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 11.1
DIN 878,
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/6)
Akreditasyon Kapsamı
ARÇELİK A.Ş.
Merkez Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0056-K
Revizyon No: 05 Tarih: 1 Aralık 2014
AB-0056-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Hassas
Komparatör
3 mm'ye kadar
Salgı
Komparatörü
(Mafsallı
Komparatör)
2 mm'ye kadar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Bölüntü Değeri (mm)
0,001
0,002
0,8 µm
1 µm
Bölüntü Değeri (mm)
0,001
0,002
0,01
1,2 µm
1,3 µm
3,5 µm
Açıklamalar
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 11.2,
DIN 879
dokümanlarına
uygun
hazirlanmi;
kalibrasyon
talimatı
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 11.3,
DIN 2270
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Komparatör
Kalibratörü
25 mm'ye kadar
Bölüntü Değeri
0,001 (Dijital)
0,0001 (Dijital)
0,001 (Analog)
0,0001 (Analog)
0,0002 (Analog)
L=[m]
(1,34+2,1*L) µm
(1,21+2,3*L) µm
(1,23+2,2*L) µm
(1,23+2,2*L) µm
(1,21+2,3*L) µm
Üretici Firma
dokümanları
dikkate
alınarak
hazırlanmış
GKA-51 nolu
kalibrasyon
talimatı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/6)
Akreditasyon Kapsamı
ARÇELİK A.Ş.
Merkez Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0056-K
Revizyon No: 05 Tarih: 1 Aralık 2014
AB-0056-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Kumpas
İç ve Dış Ölçüler
1500 mm'ye kadar
Bölüntü Değeri
L≤150 0,01
L≤1500 0,01
L≤1500 0,02
L≤1500 0,05
L=[m]
10,7 µm
(16+6,6*L) µm
(21+5,4*L) µm
(43+2,9*L) µm
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 9.1
ve DIN 862
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Derinlik
kumpası
Derinlik 300
mm'ye kadar
Bölüntü Değeri
0,01
0,02
0,05
L=[m]
(11+2,6*L) µm
(18+1,6*L) µm
(42+0,7*L) µm
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 9.2 ve
DIN 862
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Mihengir
1000 mm'ye
kadar
Bölüntü Değeri
0,01
0,02
0,05
0,1
L=[m]
(12+5,6*L) µm
(19+4,0*L) µm
(42+1,9*L) µm
(82+1,0*L) µm
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 9.3
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Bölüntü Değeri (mm)
0,001 (Dijital)
0,001 (Mekanik)
0,01 (Dijital)
0,01 (Mekanik)
L=[m]
(1,1+11,0*L) µm
(1,8+10,0*L) µm
(8,2+3,2*L) µm
(3,3+6,6*L) µm
DIN 863-1
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Mikrometre
300 mm'ye kadar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/6)
Akreditasyon Kapsamı
ARÇELİK A.Ş.
Merkez Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0056-K
Revizyon No: 05 Tarih: 1 Aralık 2014
AB-0056-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Derinlik
Mikrometresi
300 mm'ye kadar
Düz Tampon
Mastar
300 mm'ye kadar
Düz Halka
Mastar
(3-100) mm
Bölüntü Değeri
0,001 (Dijital)
0,01 (Dijital)
0,01(Mekanik)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
L=[m]
(1,1+11,0*L) µm
(8,2+3,2*L) µm
(3,4+6,7*L) µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm
10.5, DIN
863-2
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
L=[m]
(0,66+6,1*L) µm
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 4.1
DIN 7150, DIN
7163, DIN
7164 ve ISO
1502
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
L=[m]
(0,6+6,1*L) µm
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 4.1
DIN 7150, DIN
7163, DIN
7164 ve ISO
1502
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/6)
Akreditasyon Kapsamı
ARÇELİK A.Ş.
Merkez Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0056-K
Revizyon No: 05 Tarih: 1 Aralık 2014
AB-0056-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
L=[m]
(0,6+6,0*L) µm
Açıklamalar
Çatal Mastar
(3-100) mm
Vida Tampon
Mastarı
(3-100) mm
Temel Bölüm Dairesi
Çapı
Adım: 0,3 mm ile
5,5 mm
3,3 µm
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 4.8
EURAMET cg10
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Vida Halka
Mastarı
(3-100) mm
Temel Bölüm Dairesi
Çapı
3,9 µm
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 4.9
EURAMET cg10
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Adım:0,3 mm ile 5,5
mm
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 4.7
DIN 7150, DIN
7163, DIN
7164 ve ISO
1502
dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/6)
Akreditasyon Kapsamı
ARÇELİK A.Ş.
Merkez Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0056-K
Revizyon No: 05 Tarih: 1 Aralık 2014
AB-0056-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Mikrometre
Ayar Çubuğu
25 mm'den
300 mm'ye kadar
L=[m]
(0,7 + 2,7*L) µm
VDE 2618
Bölüm 4.4
dokümanına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Uzun Mastar
Bloğu
100 mm'den
300 mm'ye kadar
L=[m]
(1,1 + 4,7*L) µm
EN ISO 3650
dokümanına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı