H[m]
Ürün serisi tanımlaması: Wilo-DrainLift XL
Wilo-DrainLift XL
20
16
XL 2/25
XL 2/20
12
XL 2/15
8
XL 2/10
4
0
Yapı türü
2 adet entegre edilmiş pompası olan atık su kaldırma ünitesi
Uygulama
Konut ve ticari binaların (önr. lokanta, mağaza vs.) su tahliyesi için atıksu
kaldırma tesisi. Doğal eğimle kanal sistemine verilemeyen kaba atık sular ve
karşı basınç seviyesinin altında biriken tuvalet tesisatlarının atık suları
DIN EN 12056/ DIN 1986-100 normuna göre otomatik bir kaldırma tesisi
üzerinden şehir kanalizasyona verilmelidir. Madeni yağlar veya patlayıcı
katkılar içeren atık sular, yağ ya da benzin ayırıcıları üzerinden, yağ içeren
atık sular, yağ ayırıcıları üzerinden ve kum içeren atık sular, kum toplayıcıları
üzerinden iletilmelidir. Kaldırma tesisine olan giriş akışının normal işletim
sırasında kesilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, aynı performansa
sahip ve ihtiyaç durumunda kendiliğinden devreye giren ikinci bir basma
ünitesi takılmalıdır (DIN EN 12050-1 A1).
Tip kodlaması
Örn.:
Wilo-DrainLift XL 2/25 (3~)
XL2
İkiz pompalı sistem
/25
Maks. basma yüksekliği [m]
(3~)
3~: Trifaze akım modeli
Özellikler/ürünün avantajları
• Şunlar sayesinde kolay montaj/ ilk çalıştırma
• Entgere geri tepme klapesi
• Giriş alanında daha fazla esneklik (yükseklik
ayarlanabilir/döndürülebilir bağlantı)
• Kumanda cihazında menü kullanımlı ayar
• Şunlar sayesinde güvenliklidir:
• Büyük kumanda hacmi
• ek gerilimsiz kontak
• Seviye sensörü ile güvenilir seviye tespiti
• Sürekli çalışmaya uygun (entegre edilmiş soğutma kılıfı sayesinde)
Malzemeler
• Motor gövdesi: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
• Hidrolik: Plastik PE/PUR
• Hazne: Plastik PE
Teknik veriler
• Elektrik şebekesi bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
• Çektiği güç P1 tipine bağlı olarak 3 ilâ 5,3 kW
• Tesis ile kumanda cihazı arasındaki kablo uzunluğu 4 m / fişli kablo 1,5
m
• İşletim türü S1 / S3, % 60
• Azam. akışkan sıcaklığı 40 °C, kısa süreyle 60 °C
• Çevre ısısı azam. 40 °C
• 40 mm serbest bilye geçişi.
• Basınç bağlantısı DN 80
• Giriş bağlantısı DN 100 / DN 150
• Hava tahliye bağlantısı DN 70
• Asg. giriş yüksekliği (giriş ortasında kadar yerleştirme yüzeyi) 700 mm
• Koruma sınıfı (kumanda cihazsız) IP 67
• Brüt hazne hacmi 380 l
• Kumanda hacmi 260 l
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
www.wilo.tr 50 Hz EU
0
5
10
15
20
25
30
35
Q[m³/h]
Donanım/fonksiyon
• Termik motor denetimi
• Seviye sensörü ile seviye kumandası
• Gerilimsiz kontak
• Pumpa kablosu çıkartılabilir özellikte
• Giriş salmastrası DN 150
• Giriş salmastrası için delik testeresi
• Çekvalf
• Hava tahliyesi için hortum bağlantısı
• Manüel diyaframlı pompa için hortum bağlantısı
• Basınç hattı bağlantısı montaj seti
• Sabitleme malzemesi
• Zener bariyeri için kumanda cihazı
Tanım/yapı türü
Bağlanmaya hazır, komple su altına kalabilir atıksu terfi tesisi (su altı
yüksekliği: 2 mWS, tamamen su altında kalma süresi: 7 gün), gaz ve su
geçirmez toplama tanklı ve yukarı çıkma emniyetlidir. Serbest akış çarklı
santrifüj pompalıdır.
DrainLift XL2:
Otomatik işletim için ikiz pompalı sistemdir (otomatik değiştirme, yedek ve
pik yük işletimi). Entegre çift geri tepme klapesi sayesinde yalnızca bir
basınç hattı bağlantısı gereklidir. CEE fişli, gerilimsiz kontaklı ve entegre
alarmlı kumanda cihazı. Entegre edilmiş soğutma kılıflı pompalar.
Dikkat: Kumanda cihazı su altında kalamaz ve bu nedenle su altında
kalmaya karşı korunacak şekilde düzenlenmelidir.
Teslimat kapsamı
Bağlanmaya hazır atıksu terfi tesisi, şunlar dahil:
• Kumanda cihazı
• Gövdede zener bariyeri, 1m uzunluğunda kablo ile hazır monte
edilmiştir
• Seviye sensörü 0-1 mWS, 10 m uzunluğunda kablo
• Giriş contası DN 150 (Ø 160 mm boru için)
• DN 150 giriş için delik testeresi Ø 175
• Emme hattının manüel diyaframlı pompaya bağlanması için hortum
kelepçeli hortum parçası DN 50
• Manşet, DN 70 havalandırma bağlantısı için
• Sabitleme malzemesi
• Flanş ağzı DN 80/100 - yassı contalı, esnek boru parçalı, hortum
kelepçeli, cıvatalar ve somunlar ile, DN 100 basınçlı boru hattının
bağlantısı için
• Montaj ve kullanma kılavuzu
2013-12
1/3
Ürün serisi tanımlaması: Wilo-DrainLift XL
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
www.wilo.tr 50 Hz EU
2013-12
2/3
Montaj çizimleri: Wilo-DrainLift XL
Montaj çizimi Wilo-DrainLift XL
14
13
2
15
1
4
12
9
11
10
5
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
3
7 6 8
www.wilo.tr 50 Hz EU
2013-12
3/3
Download

Ürün serisi tanımlaması: Wilo