İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
BESLENME VE GENETİK DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
BES411952 BESLENME VE GENETİK
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Beslenme ve Diyetetik
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Nihal Büyükuslu
Dersle İlgili Görüşme Saatleri
Cuma günleri, saat 14.00-16.00 arası
Dersin Amacı
Dersin kapsamında, bireyin kalıtsal yapısının beslenme alışkanlıklarının belirlenmesindeki
etkisinin açıklanması, genetik olarak yatkınlık taşıdığı hastalıklardan olabildiğince uzak
kalması
ve yüksek yaşam kalitesinin sağlanması için beslenmenin önemini ve etkisini
değerlendirmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Genetik faktörlerin beslenme ile ilişkisini yorumlayabilecektir.
1.1. Genetik varyasyonları ve genetik varyasyonların beslenmeyle ilişkisini ayırt eder.
1.2. Genetik ve diyet ilişkisini açıklar.
1.3. Beslenmeye bağlı genetik faktörleri ilişkilendirir.
2. Hastalıklarla ilişkili genlerin ekspresyonunu artırmada besin ögeleri tüketim önerileri
geliştirebilecektir.
2.1. Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesinde nutrigenomiklerin
işlevlerini tartışır.
2.2. Hastalıklara bağlı gen ekspresyonunu çözümler.
2.3. Besin öğelerinin gen ekspresyonu üzerindeki etkilerini sorgular.
3. Beslenmede genetik çeşitlilik-etnik farklılıkları karşılaştırabilecektir.
3.1. Etnik farklılıkları yorumlar.
3.2. Etnik farklılığın göstergesi olan genetik çeşitliliği beslenme ile ilişkilendirir.
3.3. Besin alerjisi, kolesterol düzeyi, kan şekeri gibi kişilere bağlı farklılık gösteren
parametrelerin genetik alt yapısını açıklar.
Genel Yeterlilikler
Üretken, özdeğerlere saygılı, yaratıcı, sorgulayan, çevreye duyarlı, takım halinde
çalışabilme,
eleştirel düşünebilme
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Genetik varyasyon: Beslenme uygulamaları
2. Genler ve besin ögeleri veya besin bileşenleri
arasındaki ilişki
3. Besin ögeleri ve gen ekspresyonu
4. Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin
değerlendirilmesinde nutrigenomikler
5. Genetik varyasyon ve beslenme gereksinimleri
6. Vitamin metabolizması, genetik ve çevre
7. Genler, diyet ve plazma lipidleri
8. Nutigenomik
9. Gen: Çevresel etkileşimler ve koronar kalp hastalığı
10. Tip 1 Diyabette gen-besin ögesi etkileşimi
11. Kanser nutrigenomikleri
12. Obesite genetiği
13. Epigenetik
14. Makale tartışması
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, gösterme, beyin fırtınası, uygulama-alıştırma
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri
hazırlamakla ve zamanında teslim etmekle yükümlüdürler
Kaynaklar
Ders Notu
Powerpoint sunum dosyaları
Önerilen
Kaynaklar
Ordovas JM. Nutrigenetics And Nutrigenomics, World Review of Nutrition and
Dietetics,Vol.93,Karger, 2004.
Download

istanbul medipol üniversitesi beslenme ve genetik ders çıktı tablosu