SON DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TMS / TFRS UYGULAMALARININ VERGİSEL UYGULAMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI VE TFRS’YE GEÇİŞ SEMİNERİ
MERİDYEN
KURUMSAL
ÇÖZÜM
VE
BAĞIMSIZ
DENETİM
A.Ş.
tarafından;
ANKARA’da
20 - 21 Aralık 2014 tarihlerinde “SON DÜZENLEMELER
KAPSAMINDA TMS/TFRS UYGULAMALARININ VERGİSEL UYGULAMALARLA
KARŞILAŞTIRILMASI VE TFRS’YE GEÇİŞ” konulu 2 günlük “ücretsiz” bir seminer
organize edilmiştir.
Yapılacak seminer için program detayları aşağıdaki gibidir;
Katılımcılar, katılım taleplerini 13 Aralık 2014 tarihine kadar aşağıda yer alan iletişim
numaralarından ya da e-posta adresinden tarafımıza ulaştırabilirler.
SEMİNERİN AMACI:
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte 2013 yılından itibaren
şirketlerin denetiminde yeni esaslara geçilmiştir. Yürütülecek Bağımsız Denetim, uluslararası denetim
standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacaktır.
Dolayısıyla, denetime tabi olan şirketler; finansal tablolarını TFRS’ye dönüştürmek ve bağımsız
denetime hazır hale getirmek zorundadırlar.
Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. bilgiyi paylaşmanın çok önemli olduğu
inancıyla hareket ederek, konuyla ilgili kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim planlamıştır. Eğitim sırasında,
2005’ten günümüze Türkiye uygulamalarında yaşanan sorunların ve uygulamaların ışığında,
standartların mali tablolar üzerinde yarattığı değişimler ve geçiş süreci detaylandırılacağı gibi yürürlükte
olan standartlar ve yürürlüğe girecek standartlar kapsamlı olarak anlatılacak, konu uygulama örnekleri
ile desteklenecektir.
İrtibat:
Telefon:
0312 – 441 56 60 / Bircan KÖSE
E- posta: [email protected]
Adres
Web: www.meridyendenetim.com
: Mutlukent Mah. 1978.Cad. No: 14 Ümitköy / ANKARA
SEMİNER PROGRAMI:
1- TFRS VE VERGİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI


a-Temel Konular
b-Bilanço Kalemleri Üzerinden TFRS-VK Karşılaştırmaları
-Finansal araçlar
-Stoklar
-Satış Amaçlı Duran Varlıklar
-İştirakler
-Maddi Duran Varlıklar
-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-Çalışanlara Sağlanan Fayda Karşılıkları
-Karşılıklar
 c-K/Z Üzerinden TFRS-VK Karşılaştırmaları








 -Hasılat
 -İnşaat sözleşmeleri
2- TFRS’ye Uygun Başlangıç Bilançosunun Oluşturulması
 -İlk Geçişe İlişkin Temel Konular
 -TDHP Bilançosunun kalem kalem TFRS bilançosuna
dönüştürülmesi
 -Geçiş Mutabakat İşlem ve Tabloları
 -Müteakip iki dönem finansal tablolarının dönüştürülmesi
3- Karşılaştırmalı TFRS Finansal Tablolar Setinin oluşturulması
Download

tms / tfrs uygulamalarının vergisel uygulamalarla karşılaştırılması ve