Sayı: 2014 / 11
Hanelerin yarıya yakını İnternet kullanıyor
05 Mart 2014
Türkiye’de 16-74 yaş arası bireylerin İnternet kullanımı 2013 yılında
%49 dur. Bu oran erkeklerde %59, kadınlarda ise %39’dur. 31 Avrupa
ülkesinden İzlanda ve Norveç %97 ile İnternet kullanımında birinci,
%96 ile İsveç ve Danimarka ikinci, %95 ile Lüksemburg ve Hollanda
üçüncü, %58 ile Romanya 30. sırada yer alırken Türkiye %49 ile
31.sırada yer almıştır.
Türkiye genelinde hanelerin %49’u evden İnternete erişim imkânına sahiptir. İnternet erişiminde %96 ile
İzlanda, %95 ile Hollanda, %94 ile Lüksemburg ve Norveç ilk üçte yer alırken, Türkiye %49 ile son sırada
yer almıştır.
Kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanımı %41
2012 yılı Nisan ile 2013 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde
İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile
iletişimde İnternet kullanma oranı %41’dir. Bu oran önceki yılın aynı
döneminde (2011 Nisan-2012 Mart) %45 idi. Türkiye 31 Avrupa ülkesi
içerisinde kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanımında
24.sırada yer alırken, Danimarka %89 ile ilk sırada yer almıştır.
Bireylerin %10’u İnternet üzerinden alışveriş yaptı.
2012 yılı Nisan ile 2013 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık
dönemde İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin tüm bireyler
içindeki oranı %10 dur. 31 Avrupa ülkesi içerisinde e-ticaretin en fazla
yapıldığı ülkeler sıralamasında ilk sırayı %77 ile Danimarka ve
İngiltere paylaşırken, ikinci sırayı %73 ile İsveç, Norveç ve Hollanda
paylaşmışlardır. Türkiye %10 ile 30.sırada yer almıştır.
İnternetten en çok giyim eşyası almışız
İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden kişisel kullanım
amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı
%24’tür. 2012 yılı Nisan ile 2013 yılı Mart ayları arasını kapsayan
on iki aylık dönemde İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin
%49’u giyim ve spor malzemesi, %26’sı elektronik araç, %26’sı ev
eşyası, %20’si seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (konaklama hariç),
%16’sı kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil), %16’sı gıda maddeleri
ile günlük gereksinimler almıştır.
Kaynak: 1.TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması,2013:http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569
2.EUROSTAT, Information Society Statistics:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables
Bilgi için: Ayhan DOĞAN
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 04 12
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Hanelerin yarıya yakını İnternet kullanıyor Kamu kurum/kuruluşları