HZ. MEVLÂNÂ'NIN (K.S.) MESNEVÎ'SİNİN İLK 18 BEYİT TERCÜMESİ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
‫ﺑﺷﻧﻭ ﺍﻳﻥ ﻧﻰ ﭼﻭﻥ ﺣﻛﺎﻳﺕ ﻣﻰﻛﻧﺩ‬
‫ﺍﺯ ﺟﺩﺍﻳﻰﻫﺎ ﺷﻛﺎﻳﺕ ﻣﻰﻛﻧﺩ‬
‫ﻛﺯ ﻧﻳﺳﺗﺎﻥ ﺗﺎ ﻣﺭﺍ ﺑﺑﺭﻳﺩﻩﺍﻧﺩ‬
‫ﺩﺭ ﻧﻔﻳﺭﻡ ﻣﺭﺩ ﻭ ﺯﻥ ﻧﺎﻟﻳﺩﻩﺍﻧﺩ‬
‫ﺳﻳﻧﻪ ﺧﻭﺍﻫﻡ ﺷﺭﺣﻪ ﺷﺭﺣﻪ ﺍﺯ ﻓﺭﺍﻕ‬
‫ﺗﺎ ﺑﮕﻭﻳﻡ ﺷﺭﺡ ﺩﺭﺩ ﺍﺷﺗﻳﺎﻕ‬
‫ﻫﺭ ﻛﺳﻰ ﻛﺎﻭ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﻧﺩ ﺍﺯ ﺍﺻﻝ ﺧﻭﻳﺵ‬
‫ﺑﺎﺯ ﺟﻭﻳﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻭﺻﻝ ﺧﻭﻳﺵ‬
‫ﻣﻥ ﺑﻪ ﻫﺭ ﺟﻣﻌﻳﺗﻰ ﻧﺎﻻﻥ ﺷﺩﻡ‬
‫ﺟﻔﺕ ﺑﺩ ﺣﺎﻻﻥ ﻭ ﺧﻭﺵ ﺣﺎﻻﻥ ﺷﺩﻡ‬
‫ﻫﺭ ﻛﺳﻰ ﺍﺯ ﻅﻥ ﺧﻭﺩ ﺷﺩ ﻳﺎﺭ ﻣﻥ‬
‫ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻥ ﻧﺟﺳﺕ ﺍﺳﺭﺍﺭ ﻣﻥ‬
‫ﺳﺭ ﻣﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﻟﻪﻯ ﻣﻥ ﺩﻭﺭ ﻧﻳﺳﺕ‬
‫ﻟﻳﻙ ﭼﺷﻡ ﻭ ﮔﻭﺵ ﺭﺍ ﺁﻥ ﻧﻭﺭ ﻧﻳﺳﺕ‬
‫ﺗﻥ ﺯ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺯ ﺗﻥ ﻣﺳﺗﻭﺭ ﻧﻳﺳﺕ‬
‫ﻟﻳﻙ ﻛﺱ ﺭﺍ ﺩﻳﺩ ﺟﺎﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﻧﻳﺳﺕ‬
‫ﺁﺗﺵ ﺍﺳﺕ ﺍﻳﻥ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺎﻯ ﻭ ﻧﻳﺳﺕ ﺑﺎﺩ‬
‫ﻫﺭ ﻛﻪ ﺍﻳﻥ ﺁﺗﺵ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﻧﻳﺳﺕ ﺑﺎﺩ‬
‫ﺁﺗﺵ ﻋﺷﻖ ﺍﺳﺕ ﻛﺎﻧﺩﺭ ﻧﻰ ﻓﺗﺎﺩ‬
‫ﺟﻭﺷﺵ ﻋﺷﻖ ﺍﺳﺕ ﻛﺎﻧﺩﺭ ﻣﻰﻓﺗﺎﺩ‬
‫ﻧﻰ ﺣﺭﻳﻑ ﻫﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﻯ ﺑﺭﻳﺩ‬
‫ﭘﺭﺩﻩﻫﺎﻳﺵ ﭘﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺩﺭﻳﺩ‬
‫ﻫﻣﭼﻭ ﻧﻰ ﺯﻫﺭﻯ ﻭ ﺗﺭﻳﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺩﻳﺩ‬
‫ﻫﻣﭼﻭ ﻧﻰ ﺩﻣﺳﺎﺯ ﻭ ﻣﺷﺗﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺩﻳﺩ‬
‫ﻧﻰ ﺣﺩﻳﺙ ﺭﺍﻩ ﭘﺭ ﺧﻭﻥ ﻣﻰﻛﻧﺩ‬
‫ﻗﺻﻪﻫﺎﻯ ﻋﺷﻖ ﻣﺟﻧﻭﻥ ﻣﻰﻛﻧﺩ‬
‫ﻣﺣﺭﻡ ﺍﻳﻥ ﻫﻭﺵ ﺟﺯ ﺑﻰﻫﻭﺵ ﻧﻳﺳﺕ‬
‫ﻣﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺷﺗﺭﻯ ﺟﺯ ﮔﻭﺵ ﻧﻳﺳﺕ‬
‫ﺩﺭ ﻏﻡ ﻣﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻰﮔﺎﻩ ﺷﺩ‬
‫ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻭﺯﻫﺎ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺷﺩ‬
‫ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮔﺭ ﺭﻓﺕ ﮔﻭ ﺭﻭ ﺑﺎﻙ ﻧﻳﺳﺕ‬
‫ﺗﻭ ﺑﻣﺎﻥ ﺍﻯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﭼﻭﻥ ﺗﻭ ﭘﺎﻙ ﻧﻳﺳﺕ‬
‫ﻫﺭ ﻛﻪ ﺟﺯ ﻣﺎﻫﻰ ﺯ ﺁﺑﺵ ﺳﻳﺭ ﺷﺩ‬
‫ﻫﺭ ﻛﻪ ﺑﻰﺭﻭﺯﻯ ﺍﺳﺕ ﺭﻭﺯﺵ ﺩﻳﺭ ﺷﺩ‬
‫ﺩﺭﻧﻳﺎﺑﺩ ﺣﺎﻝ ﭘﺧﺗﻪ ﻫﻳﭻ ﺧﺎﻡ‬
‫ﭘﺱ ﺳﺧﻥ ﻛﻭﺗﺎﻩ ﺑﺎﻳﺩ ﻭ ﺍﻟﺳﻼﻡ‬
Bişnev ez ney çün hikâyet mîkoned
Dinle, bu ney neler hikâyet eder,
Ez cüdâyîhâ şikâyet mîkoned
Ayrılıklardan nasıl şikâyet eder.
Kez neyistân tâ merâ bübrîde end
Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryâdımdan
Ez nefîrem merd ü zen nâlîde end
Erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemekte
Sîne hâhem şerhi şerhi ez firâk
İştiyâk derdini şerhedebilmem için,
Tâ bigûyem şerh-i derd-i iştiyâk
Ayrılık acılarıyle şerha şerhâ olmuş bir kalb isterim
Herkesî kû dûr mand ez asl-ı hîş
Aslından vatanından uzaklaşmış olan kimse,
Bâz cûyed rûzkâr-ı vasl-ı hîş
Orada geçirmiş olduğu zamanı tekrar arar
Men beher cem’iyyetî nâlân şüdem
Ben her cemiyette, her mecliste inledim durdum.
Cüft-i bedhâlân ü hoşhâlân şüdem
Bedhâl (kötü huylu) olanlarla da, hoşhâl (iyi huylu) olanlarla da düşüp kalktım.
Herkesî ez zenn-i hod şüd yâr-i men
Herkes kendi anlayışına göre benim yârim oldu.
Ez derûn-i men necost esrâr-i men
İçimdeki esrârı araştırmadı.
Sırr-ı men ez nâle-i men dûr nîst
Benim sırrım feryâdımdan uzak değildir.
Lîk çeşm-i gûşrâ an nûr nîst
Lâkin her gözde onu görecek nûr, her kulakda onu işitecek kudret yoktur.
Ten zi cân ü cân zi ten mestûr nîst
Beden ruhdan, ruh bedenden gizli değildir.
Lîk kes râ dîd cân destûr nîst
Lâkin herkesin rûhu görmesine ruhsat yoktur.
Âteşest în bâng-i nây ü nîst bâd
Şu neyin sesi âteşdir; havâ değildir.
Her ki în âteş nedâred nîst bâd
Her kimde bu âteş yoksa, o kimse yok olsun
Âteş-i ıskest ke’nder ney fütâd
Neydeki âteş ile
Cûşiş-i ışkest ke’nder mey fütâd
Meydeki kabarış, hep aşk eseridir.
Ney harîf-i herki ez yârî bürîd
Ney, yârinden ayrılmış olanın arkadaşıdır.
Perdehâyeş perdehây-i mâ derîd
Onun makam perdeleri, bizim vuslata mânî olan perdelerimizi yırtmıştır.
Hem çü ney zehrî vü tiryâkî ke dîd
Ney gibi hem zehir, hem panzehir;
Hem çü ney dem sâz ü müştâkî ke dîd
Hem demsâz, hem müştâk bir şeyi kim görmüştür
Ney hadîs-i râh pürhun mîkoned
Ney, kanlı bir yoldan bahseder,
Kıssahây-i aşk-ı Mecnûn mîkoned
Mecnûnâne aşkları hikâye eder.
Mahrem-î în hûş coz bîhûş nist
Dile kulakdan başka müşteri olmadığı gibi,
Mer zebânrâ müşterî coz gûş nîst
Mâneviyâtı idrâk etmeye de bîhûş olandan başka mahrem yoktur
Der gam-î mâ rûzhâ bîgâh şüd
Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti.
Rûzhâ bâ sûzhâ hemrâh şüd
O günler, mahrûmiyyetten ve ayrılıktan hâsıl olan yanmalarla geçti
Rûzhâ ger reft gûr bâk nîst
Günler geçip gittiyse varsın geçsin.
To bemân ey ânki çün to pâk nist
Ey pâk ve mübârek olan insân-ı kâmil; hemen sen vâr ol!..
Herki cüz mâhî zi âbeş sîr şod
Balıktan başkası onun suyuna kandı.
Herki bîrûzîst rûzeş dîr şod
Nasibsiz olanın da rızkı gecikti.
Der neyâbed hâl-i puhte hîç hâm
Ham ervâh olanlar, pişkin olanın hâlinden anlamazlar
Pes sühan kûtâh bâyed ve's-selâm
O halde sözü kısa kesmek gerektir vesselâm
Download

1sf 93,1kB - Erim SEVER