Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0260-T
Revizyon No: 05 Tarih: 11 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0260-T
Adresi :
Kriminal Polis Laboratuvarları Kampüsü
Gölbaşı
06830
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0 312 462 94 77
Faks
: 0 312 462 94 29
E-Posta : [email protected]
Website : www.kpl.gov.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Numune alma ve bulgu inceleme
- UV-Işık İncelemesi
- Luminol testi
- Phenolpthalein testi
- Leuco Crystal Violet testi
- Asit Fosfataz testi
- PSA testi
- RSID Semen testi
- SALIgAE testi
- Phadebas testi
- Uritrace testi
- Hema Trace testi
İşletme İçi Metod
A
NK-TP-3-1
DNA İzolasyonu
- Fenol Kloroform İzoamilalkol yöntemi
- QIAGEN Mag Attract Kit Yöntemi
- EZ1 DNA Tissue Kit Yöntemi
- QIAGEN Mini Kit Yöntemi
- QIAGEN DNA Investigator Kit Yöntemi
- QIAGEN Qiasymphony DNA Investigator Kit Yöntemi
İşletme İçi Metod
A
NK-TP-3-2
DNA Elektroforezi
İşletme İçi Metod
A
NK-TP-3-4
DNA Amplifikasyonu
I dentifiler Plus Kit Yöntemi
I Dplex Plus Kit Yöntemi
A
mpFISTR YFILER Kiti
P
ower Plex 16 HS Kiti
A
mpFISTR MiniFiler Kiti
İşletme içi metot
A
NK-TP-3-3
ADLİ BİLİMLER
B
İYOLOJİK İNCELEMELER
B
iyolojik Materyaller
K
an, Tükürük, Meni, Svap, Gaita, Kemik, Doku, Kıl, İdrar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/6)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0260-T
Revizyon No: 05 Tarih: 11 Aralık 2014
AB-0260-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ateşli silah incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-1-1
Kovan incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-1-2
Mermi çekirdeği incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-1-3
ADLİ BİLİMLER
B
ALİSTİK İNCELEMELER
F işek
( Çeşitli çap ve markalarda)
Fişek incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-1-4
ADLİ BİLİMLER
B
ELGE İNCELEMELER
B
elge
Belge sahteciliği incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-2-1
El yazısı ve imza incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-2-2
Tahrifat incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-2-3
Makine yazıları incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-2-4
Alet izi incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-7-1
ADLİ BİLİMLER
B
ALİSTİK İNCELEMELER
A
teşli Silah
A
teşli Silahlar
K
ovan
M
ermi Çekirdeği
( Çeşitli çap ve markalarda)
ADLİ BİLİMLER
İ Z İNCELEMELER
A
let izi
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/6)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0260-T
Revizyon No: 05 Tarih: 11 Aralık 2014
AB-0260-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
ADLİ BİLİMLER
İ Z İNCELEMELER
A
yakkabı izi
A
raç lastik izi
Ayakkabı ve araç lastik izi incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-7-2
ADLİ BİLİMLER
İ Z İNCELEMELER
S ilah, Motor-Şasi
Ç
eşitli materyal
Seri numaraları incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-7-3
ADLİ BİLİMLER
İ Z İNCELEMELER
Ç
eşitli materyal
Fiziki inceleme ve kırılma yüzeyleri incelemesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-7-4
ADLİ BİLİMLER
K
İMYASAL İNCELEMELER
B
oya
Boya analizi
İşletme içi metot
A
NK-TP-8-4
X-Işını analizörlü taramalı elektron mikroskobu
( SEM-EDX ) ile boya analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-14
FTIR ile boya analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-15
Cam analizi
İşletme içi metot
A
NK-TP-8-1
X-Işını analizörlü taramalı elektron mikroskobu
( SEM-EDX ) ile cam analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-12
X-Işını Floresans Spektrometre
( XRF ) ile cam analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-13
Lif analizi
İşletme içi metot
A
NK-TP-8-5
FTIR ile lif analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-16
ADLİ BİLİMLER
K
İMYASAL İNCELEMELER
C
am
ADLİ BİLİMLER
K
İMYASAL İNCELEMELER
L if
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/6)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0260-T
Revizyon No: 05 Tarih: 11 Aralık 2014
AB-0260-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(ADLİ BİLİMLER KİMYASAL İNCELEMELER Lif Devam)
X-Işını analizörlü taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDX) ile lif analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-17
ADLİ BİLİMLER
K
İMYASAL İNCELEMELER
Ç
eşitli materyal
Atış uzaklığının belirlenmesi
İşletme içi metot
A
NK-TP-8-3
ADLİ BİLİMLER
K
İMYASAL İNCELEMELER
U
yuşturucu Maddeler
( Katı, toz, tablet, bitki kırıntısı)
Hint keneviri kökenli maddelerin (Δ9, THC, CBD, CBN) İnce Tabaka Kromatografisi (ITK) ile nitel analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-18
Afyon Alkoloidleri ve Afyon türevi maddelerin (Morfin, Kodein, Eroin, 6-MAM) İnce Tabaka Kromatografisi (ITK) ile nitel analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-19
Alev İyonlaştırma Dedektörlü Gaz Kromatografisi ile Amfetamin tipi uyuşturucuların (Amfetamin, MA, MDA, MDEA) nicel analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-20
Alev İyonlaştırma Dedektörlü Gaz Kromatografisi ile Kokain tipi uyuşturucuların nitel analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-25
GC/FID ile Eroin Analizi İşletme içi metot
A
NK-TT-8-33
Organik patlayıcı maddelerin, İnce Tabaka Kromatografisi (ITK) ile nitel analiz
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-21
Organik patlayıcı maddelerin, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile nitel analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-22
ADLİ BİLİMLER
K
İMYASAL İNCELEMELER
P
atlayıcı Maddeler
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/6)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0260-T
Revizyon No: 05 Tarih: 11 Aralık 2014
AB-0260-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
ADLİ BİLİMLER
K
İMYASAL İNCELEMELER
T oprak
X-Işını Floresans Spektrometre
( XRF) ile toprak analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-23
ADLİ BİLİMLER
K
İMYASAL İNCELEMELER
Ç
eşitli materyal
Atomik absorpsiyon spektrometre ile atış artıkları analizi
İşletme içi metot
A
NK-TP-8-2
ADLİ BİLİMLER
K
İMYASAL İNCELEMELER
Y angın artıkları
SPME GC-FID ile yangın artıkları nitel analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-24
Yangın Kablo Parçalarında Şase Analizi
İşletme içi metot
A
NK-TT-8-34
Konuşmacı teşhis ve tanıma analizi
İşletme İçi Metot,
A
NK-TP-9-1
Kayıt güvenilirliği analizi
İşletme İçi Metot,
A
NK-TP-9-3
Kayıt iyileştirme inalizi
İşletme İçi Metot,
A
NK-TP-9-2
Görüntü karşılaştırma incelemesi
İşletme İçi Metot,
A
NK-TP-5-1
Montaj ve kurgu incelemesi
İşletme İçi Metot,
A
NK-TP-5-2
ADLİ BİLİMLER
S ES İNCELEMELER
S es kayıtları
ADLİ BİLİMLER
G
ÖRÜNTÜ İNCELEMELER
F otoğraf, dijital ve analog video görüntü kayıtları
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/6)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0260-T
Revizyon No: 05 Tarih: 11 Aralık 2014
AB-0260-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
ADLİ BİLİMLER
D
ATA
B
ilgisayar ve kayıt ortamları
( CD, DVD, Disket, HD vb.)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Veri analizi incelemesi
İşletme İçi Metot
A
NK-TP-4-1
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı