YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ ve
GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ KURSU
Yüksek Gerilim Tekniği kursunun 12, 13 ve 14 Eylül 2014 tarihlerinde, Güç Sistemleri Analizi kursunun
19, 20 ve 21 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Dersler, saat 09:00’da
başlayacaktır.
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ekte gönderilen form doldurularak mcuma@cu.edu.tr veya mehmet.cuma@yahoo.com adresine
gönderilmelidir.
KURSLA İLGİLİ BİLGİLER



Kurslar sonunda 1 sınav yapılacaktır.
Kursiyerin başarılı sayılabilmesi için sınav sonucunun en az 60 olması gerekmektedir.
Kurs ücreti her ders için 750 TL+ KDV’dir.
YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ
DERS İÇERİĞİ
1. Yüksek Gerilimin Tanımı, Üretimi ve Ölçümü
2. Yüksek Gerilim Enerji İletim Hatları
3. Elektrot Sistemleri
3.1 Düzlemsel Elektrot Sistemi
3.2 Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi
3.3 Silindirsel Elektrot Sistemi
4. Boşalma Olayları
4.1 Townsend Boşalma Teorisi
4.2 Korona Boşalmaları
4.3 Yıldırım Boşalmaları
5. Aşırı Gerilimler ve Aşırı Gerilime Karşı Koruma
5.1 İç Aşırı Gerilimler
5.2 Dış Aşırı Gerilimler
6. Yüksek Gerilim Elemanları
6.1 Parafudrlar
6.2 Kesiciler
6.3 Ayırıcılar
6.4 İzolatörler
6.5 Akım ve Gerilim Transformatörleri
GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ
DERS İÇERİĞİ
1. Elektrik güç sistemlerinin temel yapısı
1.1 Radyal sistem
1.2 Ring şebeke
1.3 Enterkonnekte şebeke
2. İletim hatlarının, jeneratörlerin ve trafoların
elektriksel karakteristikleri
2.1 İletim hatlarının ohmik direnci
2.2 İletim hatlarının endüktif reaktansı
2.3 İletim hatlarının kapasitif reaktansı
2.4 İletim hattı modelleri (Kısa mesafe,
Orta mesafe, Uzun mesafe)
2.5 ABCD parametreleri
3. Per unit Sistemi
4. Kısa devre hesapları
4.1 Simetrik 3 faz kısa devre hesapları
4.2 Simetrik bileşenler tekniği
4.3 Asimetrik 3 faz kısa devre hesapları
5. Gerilim düşümü ve kablo kesiti hesapları
5.1 Tek fazlı hatlarda gerilim düşümü
hesabı
5.2 Tek fazlı hatlarda kablo kesiti hesabı
5.3 Üç fazlı hatlarda gerilim düşümü
hesabı
5.4 Üç fazlı hatlarda kablo kesiti hesabı
5.5 DC sistemde gerilim düşümü ve
kablo kesiti hesabı
6. Güç sistemlerinin matris analizi
7. Güç sistemlerinin ekonomik çalıştırılması
7.1 Yük öngörüleri (Kısa dönem, orta
dönem, uzun dönem)
7.2 Yakıt verimliliği
7.3 Birim yükleme
8.Güç akışı analizleri
NOT: EMO tarafından düzenlenen ELEKTRİK YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU
EĞİTİMİ’ne katılabilmek için
1. Elektrik Makineleri,
2. Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı derslerinden biri,
3. Yüksek Gerilim Tekniği
derslerini almış olmanız gerekmektedir. Kurslarda açılan Güç Sistemleri Analizi dersi, Elektrik Üretimi,
İletimi ve Dağıtımı derslerinden biridir. Kursun sonunda başarılı olan adaylara ilgili ders için başarı
sertifikası ve not belgesi verilecektir. Bu belgeler ile ELEKTRİK YG TESİSLERİNDE İŞLETME
SORUMLULUĞU EĞİTİMİ için başvuru yapılabilecektir.
KURSLAR YETERLİ SAYIYA ULAŞTIĞINDA AÇILACAKTIR. ÖN KAYIT DOSYALARININ
EN GEÇ 07.09.2014 TARİHİNE KADAR BANA MAİLLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
KURSUN DÜZENLENECEĞİ YER
Derslerin Ç.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılması öngörülmektedir.
Kampusa ilk defa gelecekler aşağıda verilen haritada gösterildiği üzere Karadeniz Kafeterya durağında
indikten sonra durağın arka tarafına doğru yürüyerek 100 m mesafede olan Ç.Ü. Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümünü bulabilirler. Seminer salonu Bölüm binasının 3. katındadır.
İLETİŞİM:
Mehmet Uğraş CUMA, Yrd.Doç.Dr.
Ç.Ü. Elektrik Elektronik Müh. Bölümü,
539 822 56 06, mcuma@cu.edu.tr
Download

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ ve GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ KURSU