Download

Fakülte Yönetim Kurulumuzun “Ders Muafiyetleri” hakkındaki kararı