Fakülte Yönetim Kurulumuzun “Ders Muafiyetleri” hakkındaki kararı aşağıdadır.
T.C.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
(FAKÜLTE YÖNETİM KURULU)
Toplantı Tarihi : 02/10/2014
Toplantı Sayısı : 2014/33
Toplantıda Alınan Karar Sayısı : 2
Karar-2) 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemiz Bölümlerine yeni kayıt olan öğrencilerin, daha
önce kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumlarında başarmış oldukları derslerin eşdeğerlilikleri ve muafiyet
durumları incelendi. Yapılan incelemeler neticesinde bu öğrencilerin daha önce başardıkları derslerin
Fakültemiz Bölümlerinde okutulacak derslerle eşdeğerlilikleri değerlendirilerek, muaf tutuldukları dersler ve
notların aşağıda belirtildiği şekliyle uygun olduğuna, “Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği”nin 13.maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
İngilizce
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Temel Bilgi Tek.
Kullanımı
İngilizce
Türk Dili
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Türk Dili
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Türk Dili I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Emine ASLANKILIÇ - Sinema ve TV, 1.Sınıf, 1404901022
Kredi
YY
2
1
Başarı
Notu
CB (72)
2
5
BB (77)
3
5
CB (72)
2
2
6
5
BB (77)
CB (72)
2
6
BB (77)
2
6
CC (65)
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
İngilizce I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Temel Bilgi
Teknolojileri
İngilizce II
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Kredi
YY
2
1
Başarı
Notu
CB (72)
04010132
2
1
BB (77)
04010140
2
1
CB (72)
04010238
04010130
2
2
2
1
BB (77)
CB (72)
04010233
2
2
BB (77)
04010231
2
2
CC (65)
Optik
Kodu
Kredi
YY
Başarı
Notu
04030132
2
1
CB (72)
04030130
04030231
2
2
1
2
CC (65)
CC (65)
04030233
2
2
CB (72)
04030140
2
1
AA (100)
04030137
04030238
2
2
1
2
AA (100)
BB (77)
Optik
Kodu
Kredi
YY
Başarı
Notu
04030140
2
1
BB (76)
04030137
04030130
2
2
1
1
CC (62)
CC (60)
04030132
2
1
CC (67)
04030238
04030231
2
2
2
2
CC (64)
CC (60)
04030233
2
2
CC (60)
Optik
Kodu
04010137
Yeliz KILIÇ–Müzik, 1.Sınıf, 1404910201
Kredi
YY
Başarı
Notu
2
1
CB (72)
2
2
1
2
CC (65)
CC (65)
2
2
CB (72)
Bilgisayar ve Enformasyon
3
4
AA (100)
Yabancı Dil (İngilizce)
Yabancı Dil (İngilizce)
2
2
5
6
AA (100)
BB (77)
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Türk Dili I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Temel Bilgi
Teknolojileri
İngilizce I
İngilizce II
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Mehmet AŞAR – Müzik, 1.Sınıf, 1404910211
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Kredi
YY
Başarı
Notu
Bilgisayara Giriş
2
1
BB (76)
Yabancı Dil I
Türk Dili ve Edebiyatı I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Yabancı Dil II
Türk Dili ve Edebiyatı II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
2
2
1
1
CC (62)
CC (60)
2
1
CC (67)
2
2
2
2
CC (64)
CC (60)
2
2
CC (60)
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Temel Bilgi
Teknolojileri
İngilizce I
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
İngilizce II
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Türk Dili ve Edebiyatı I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanımı
Yabancı Dil I
Türk Dili ve Edebiyatı II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Yabancı Dil II
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Türkçe I: Yazılı Anlatım
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Mensur ARSLAN – Müzik, 1.Sınıf, 1404910118
Kredi
YY
2
1
Başarı
Notu
CC (61)
2
1
CC (60)
2
1
BB (84)
2,5
2
1
2
CC (64)
CC (63)
2
2
CC (61)
2,5
2
CB (72)
Y.Y
Başarı
Notu
2
1
BB (82)
-
1
YT (60)
Bilgisayar
3
1
DD (60)
Yabancı Dil I (İngilizce)
Türkçe II: Sözlü Anlatım
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Yabancı Dil II (İngilizce)
3
2
1
2
DC (61)
CB (77)
-
2
YT (60)
3
2
DD (60)
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Türk Dili I
Yabancı Dil I (İngilizce)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Türk Dili II
Yabancı Dil II
Kredi
YY
2
1
Başarı
Notu
CC (61)
04030132
2
1
CC (60)
04030140
2
1
BB (84)
04030137
04030231
2
2
1
2
CC (64)
CC (63)
04030233
2
2
CC (61)
04030238
2
2
CB (72)
Kredi
Y.Y
Başarı
Notu
2
1
BB (82)
04020132
2
1
YT (60)
04020140
2
1
DD (60)
04020137
04020231
2
2
1
2
DC (61)
CB (77)
04020233
2
2
YT (60)
04020238
2
2
DD (60)
Optik
Kodu
Kredi
YY
Başarı
Notu
04030132
2
1
87
04030130
04030137
2
2
1
1
66
60
04030233
2
2
60
04030231
04030238
2
2
2
2
72
64
Optik
Kodu
Kredi
YY
Başarı
Notu
04030140
2
1
67
04030130
2
1
67
04030132
2
1
67
04030137
04030231
2
2
1
2
66
60
04030233
2
2
73
04030238
2
2
80
Optik
Kodu
04030130
Mehmet AKTAŞ - Resim, 1.Sınıf, 1404470101
Kredi
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Temel Bilgi
Teknolojileri
İngilizce I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
İngilizce II
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Temel Bilgi
Teknolojileri
İngilizce I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
İngilizce II
Optik
Kodu
04020130
Zozan ASLAN – Müzik, 1.Sınıf, 1404910216
Kredi
YY
Başarı
Notu
2
1
87
2
2
1
1
66
60
2
2
60
2
2
2
2
72
64
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Türk Dili I
İngilizce I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
İngilizce II
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Mustafa SEVİM – Müzik, 1.Sınıf, 1404910209
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Kredi
YY
Başarı
Notu
Bilgisayar Kullanma I
2
1
67
Türk Dili
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
İngilizce I
Türk Dili
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
İngilizce II
2
1
67
2
1
67
2
2
1
2
66
50
2
2
73
2
2
80
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Temel Bilgi
Teknolojileri
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
İngilizce I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
İngilizce II
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Türk Dili I: Ses ve Şekil
Bilgisi
Yabancı Dil I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Türkçe I: Yazılı Anlatım
Yabancı Dil II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Bilgisayar
Azade TAŞ – Müzik, 1.Sınıf, 1404910208
Kredi
YY
Başarı
Notu
2
3
60
3
1
62
2
1
50
2
3
1
2
74
62
2
2
52
3
3
58
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Optik
Kodu
Kredi
YY
Başarı
Notu
Türk Dili I
04030130
2
1
60
İngilizce I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Türk Dili II
İngilizce II
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Temel Bilgi
Teknolojileri
04030137
2
1
62
04030132
2
1
60
04030231
04030238
2
2
2
2
74
62
04030233
2
2
60
04030140
2
1
58
Optik
Kodu
Kredi
YY
Başarı
Notu
04030140
2
1
85
04030132
2
1
87
04030130
04030137
2
2
1
1
85
90
04030233
2
2
95
04030231
04030238
2
2
2
2
90
85
Kredi
YY
2
2
2
1
1
2
Başarı
Notu
BB (77)
BA (87)
CC (65)
04030140
2
1
BB (77)
04030238
2
2
CC (65)
04030132
2
1
CC (65)
04030233
2
2
CC (65)
Optik
Kodu
Kredi
YY
Başarı
Notu
04020140
2
1
72
04020130
2
1
95
04020132
2
1
87
04020137
04020231
04020238
2
2
2
1
2
2
72
95
67
04020233
2
2
82
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Ziya SÜMER – Müzik, 1.Sınıf, 1404910130
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Kredi
YY
Başarı
Notu
3
1
85
2
1
87
2
2
1
1
85
90
2
2
95
2
2
2
2
90
85
Bilgisayar I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Türk Dili I
İngilizce I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Türk Dili II
İngilizce II
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Türk Dili
İngilizce
Türk Dili
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Temel Bilgi
Teknolojileri
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Türk Dili I
İngilizce I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
İngilizce II
Semih TANGÜNER – Müzik, 1.Sınıf, 1404910119
Kredi
YY
2
3
2
1
1
2
Başarı
Notu
BB (77)
BA (87)
CC (65)
Temel Bilgi Teknolojileri
3
2
BB (77)
İngilizce
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
3
2
CC (65)
2
3
CC (65)
2
4
CC (65)
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Türk Dili I
İngilizce I
Türk Dili II
Temel Bilgi
Teknolojileri
İngilizce II
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Sevgi YILDIZ – Resim, 1.Sınıf, 14021690380
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Kredi
YY
Başarı
Notu
2,5
1
CC (72)
2
1
AA (95)
2
1
BA (87)
4
2
4
1
2
2
CC (72)
AA (95)
DC (67)
2
2
BB (82)
Bilgisayar I
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
İngilizce I
Türk Dili II
İngilizce II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Temel Bilgi
Teknolojileri
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
İngilizce I
Türk Dili II
İngilizce II
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Optik
Kodu
04030130
04030137
04030231
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Yabancı Dil I
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Yabancı Dil II
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Bilgisayar Kullanımı I
Muhlis MERMERTAŞ - Sinema ve TV, 1.Sınıf, 1404901005
2
2
1
1
Başarı
Notu
69
70
2
1
68
2
2
2
2
60
87
2
2
66
2
3
63
Kredi
YY
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
İngilizce I
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
İngilizce II
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Temel Bilgi
Teknolojileri
Optik
Kodu
04010137
04010130
Kredi
YY
2
2
1
1
Başarı
Notu
69
70
04010132
2
1
68
04010238
04010231
2
2
2
2
60
87
04010233
2
2
66
04010140
2
1
63
Sanat Tarihi I
04010104
3
1
84
Sanat Tarihi II
04010203
3
2
77
Kredi
YY
2
1
Başarı
Notu
67
04030132
2
1
63
04030140
2
1
70
04030137
04030231
2
2
1
2
60 (CC)
68
04030233
2
2
60
04030238
2
2
60 (CC)
Optik
Kodu
Kredi
YY
Başarı
Notu
04010132
2
1
AA (95)
04010130
04010137
2
2
1
1
CB (72)
BA (87)
04010233
2
2
CC (65)
04010231
2
2
BB (77)
Kredi
YY
2
1
Başarı
Notu
78
04030132
2
1
87
04030137
04030231
2
2
1
2
83
83
04030233
2
2
76
04030238
2
2
82
Sanat Tarihine Giriş I ve
Bizans Mimarisi I
Sanat Tarihine Giriş II ve
Bizans Mimarisi II
2+2=
4
2+2=
4
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Figen TURAN – Müzik, 1.Sınıf, 1404910205
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Bilgi İşlem ve
Enformasyon Teknolojisi
İngilizce I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
İngilizce II
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Türk Dili I
İngilizce I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Türk Dili II
Öğrencinin Adı-Soyadı
Bölümü, Sınıfı, No’su
Eşdeğerlik Talebinde
Bulunduğu Dersin Adı
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Yabancı Dil I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Yabancı Dil II
3
2
CB (72)
AA (95)
CB (72)
BB (82)
Kredi
YY
2
1
Başarı
Notu
67
2
1
63
3
1
70
2
2
2
52 (CC)
68
2
2
60
2
2
50 (CC)
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Temel Bilgi
Teknolojileri
İngilizce I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
İngilizce II
Optik
Kodu
04030130
Heval KAVAS - Sinema ve TV, 1.Sınıf, 1404901024
YY
Başarı
Notu
2
1
AA (95)
2
2
1
1
CB (72)
BA (87)
2
2
CC (65)
2
2
BB (77)
Kredi
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Türk Dili I
İngilizce I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Tayyar AYDOĞMUŞ – Müzik, 1.Sınıf, 1404910207
Kredi
YY
2
1
Başarı
Notu
78
2
1
87
2
2
1
2
83
83
2
2
76
2
2
82
Sorumsuz Sayılacağı
Dersin Adı
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
İngilizce I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
İngilizce II
Optik
Kodu
04030130
Download

Fakülte Yönetim Kurulumuzun “Ders Muafiyetleri” hakkındaki kararı