2011/2012
Giden Akademik Personel
Akademik birimlere ve ülkeye göre dağılımı
İsim Soyad
Ali Karabayır
Dilara Fatoş Özer
Hasan Arslan
İhsan Doğrusöz
İsmet Yıldırım
Lütfi Atay
Martina Riedler
Murat Göç
Mustafa Boz
Mustafa Yunus Eryaman
Nazan Çevik
Şahine Hatipoğlu
Sakine Özpınar
Selahaddin Bozkurt
Sezginer Tuncer
Suzan Saçar
Tülay Güzel
Toplam
Birim
Gidilen Ülke
Bayramiç MYO
BESYO
Eğitim Bilimleri Enst.
Güzel Sanatlar Fak.
Ziraat Fak.
Turizm YO
Eğitim Fak.
Fen-Edebiyat Fak.
Turizm YO
Eğitim Fak.
Bayramiç YO
Güzel Sanatlar Fak.
Ziraat Fak.
Turizm YO
Deniz Bilimleri ve Tek.
Fak
Tıp Fak.
Turizm YO
Bulgaristan
Finlandiya
Romanya
Polonya
Polonya
Bulgaristan
Avusturya
Macaristan
Bulgaristan
Belçika
Bulgaristan
Bulgaristan
İspanya
Litvanya
Bulgaristan
Bulgaristan
Portekiz
17
2011/2012
Giden İdari Personel
Birimlere ve ülkeye göre dağılımı
İsim Soyad
Birim
Abdurrahman Elçi
Çilem Ünalan Kodal
Esra Asa
Mine Esirgemez
Mustafa Yollu
Semiha Kurtuluş
Toplam
Genel Sekreterlik
Çek Çum.
Genel Sekreterlik
Macaristan
Personel İşleri Daire Başk. Çek Cum
Genel Sekreterlik (Hibesiz) Çek Cum
Genel Sekreterlik
Çek Cum.
Tıp Fakültesi
Bulgaristan
6
Gidilen Ülke
2012/ 2013
Giden Akademik Personel
Akademik birimlere ve ülkeye göre dağılımı
İsim Soyad
Birim
Gidilen Ülke
Adnan Çevik
Ayşe Nur Çakır Güngör
Güzel Sanatlar Fak.
Tıp Fak.
Yunanistan
Portekiz
Berna Burcu Yılmaz
Burcu Begüm Kenanoğlu
Ebru Aktan Acar
Ercan Kocayörük
Faize Sarış
Ferah Özkök
Hacı Mehmet Yıldırım
Hasan Arslan
İsmail Kasap
Mehmet Şahin
Mehmet Tekkoyun
Mehmet Seçkin Aday
Murat Yiğit
Mustafa Öğütücü
Nazan Çevik
Necati Cerrahoğlu
Neslihan Demir
Sakine Özpınar
Salim Razı
Sarp Korkut Sümer
Sebahattin Ergün
Şefik Okan Mercan
Suzan Saçar
Tülay Turgut Genç
Yusuf Dilgin
Turizm YO
Bayramiç MYO
Eğitim Fak.
Eğitim Fak.
Fen & Ed. Fak.
Turizm YO
Turizm YO
Eğitim Bilimleri Enst.
Ziraat Fak.
Bida İİMB
Litvanya
Bulgaristan
Belçika
Romanya
Yunanistan
Litvanya
Çek Cum.
Litvanya
İspanya
Bulgaristan
Bida İİMB
Bulgaristan
Müh. Fak.
İtalya
Deniz Bilimleri ve Tek. Fak.
İngiltere
Bayramiç MYO
Bulgaristan
Bayramiş MYO
Bulgaristan
BESYO
Almanya
Fen & Edebiyat Fak.
Macaristan
Ziraat Fak.
Polonya
Eğitim Fak.
Polonya
Ziraat Fak.
İspanya
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fak. Çek Cumhuriyeti
Turizm YO
Çek Cumhuriyeti
Tıp Fak.
Bulgaristan
Fen & Edebiyat Fak.
Macaristan
Fen & Edebiyat Fak.
Çek Cumhuriyeti
2012/2013
Giden İdari Personel
Birimlere ve ülkeye göre dağılımı
İsim Soyad
Birim
Ahmet Hüseyin Bayoğluu
Fatma Adıgüzel
Güven Ünal
Hakan Penbek
Hasan Şen
İsmail Yaşar Oğuz
Mustafa Yollu
İdari ve Mali İşler D. Başk. Belçika
Personel Dairesi Başk.
Çek Cumhuriyeti
Yapı İşleri D. Başk.
Belçika
Sağlık Kültür Spor D. Başk. Çek Cumhuriyeti
GSF Fak.
Çek Cumhuriyeti
Hukuk Müş.
Çej Cumhuriyeti
Genel Sekrt.
Belçika
Gidilen Ülke
Download

2011/2012 Giden Akademik Personel Akademik birimlere ve ülkeye