İş S ağlığ ı ve Güvenliği Kay t, Takip ve İzleme Program İSG-KATİP \4,13.Ö7.24 - Görevlendirme - Sözleşme
19 2 2014
CSGB
OSGB ile Hizmet Alan İşyeri Arasındaki İş Güvenliği
Uzmanlığı Sözleşmesi
Çarşamba, 19 Şubat, 20 14/ 12:20.21
D-OSGB-HAİ-İGU / 8025072
OSGB
Ürıvanı
SGK Sicil No
Ticaret Sicil No
Vergi Dairesi / Vergi No
Adresi
Telefon / Fax No
Eposta
Nace Kodu
Tehlike Sınıfı
Yetki Belgesi
SİNAN DERMAN ORTAK SAĞ.GÜV.BİR.EĞ.MÜH.DAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - MERKEZ BİRİM
2 7490 7 7 1278499 34 10 4 0
(34272 ) KADIKÖY VERGİ DAİRESİ / 2930477856
EĞİTİM MH. SÖĞÜTLÜÇEŞME İŞ MR POYRAZ SK. İSTANBUL KADIKÖY
2163307976 /
749090 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre dam
Az Tehlikeli
342 - Osgb Yetki Belgesi
Hizmet Alan İşyeri
Ünvanı
SGK Sidl No
Ticaret Sicil No
Vergi Dairesi / No
Adresi
Telefon / Fax No
Eposta
Nace Kodu
s a n e l m ü h e n d is l ik e l e k t .t a a h .s a n a y i v e t i c a .ş .
- m e r k e z b irim
2 2712 7 7 1276828 34 42 79 0
(34288 ) SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ / 7420428236
ALEMDAĞ MERKEZ MH. İLİM CD. 121. SK. İSTANBUL ÇEKMEKÖY
2164152245 /
271202 - Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ve elektriğin kontrol ve dağıtımına
özgü
T ehlikeli
Tehlike Sınıfı
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
TC Kimlik No
Adı Soyadı
Ev Telefonu / Cep Telefonu
Eposta
Aylık Çalışma Saati
Fazla Mesai İzni / Saati
Sertifika
12482469398
NAİME SEZGİ ÜNAL
0/ 0
5 ,0
Y o k / 0,0
18172 - C Smıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
OSGB ile Hizmet Alan İşyeri Arasrdaki İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi müştereken imzalanmıştır.
TARİH
13.02.2014
OSGB Yetkilisi
Adı Soyadı İmza
' -A W
B T âar
Hizmet Alan İşyeri Yetkilisi
Adı Soyadı İmza
1 SINAN
D E .M_
i»
...
O R T A K S A O L I K O O V R M L İK
E O İT İ M M 0 H . H A M İŞ . V C T İ C .
E O İT İ M MAM. F O V R A Z S O K . S O O lS
İş M RZ. N O : 1,41 K A D IK O V /İS T,
K A D IK Ö Y V.D. 293 0 4 7 7S
DlfOMI
M BUL
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Adı Soyadı İnıza
SAN-EL
Î8İ0216
Sangazi
Ticar*t Sicil
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Program - İSG-KATİP - v 4 ,13.07.24
http://isg katip.csg b.g ov.tr/Default.aspx
1/1
Download

Is Guvenligi Uzmanligi Sozlesmesi - SAN